Categorieën
CP Nederland

Veranderingen Wajong en studeren

Voor de Wajong 2015 geldt dat je geen recht (meer) op een uitkering hebt als je gaat studeren. Volgens de Wajong 2021 geldt een andere regel. Het nieuwe studiejaar begint in september van 2020, dus dit betekent dat je al vanaf september gebruik kunt maken van de nieuwe regel. Wat verandert er precies aan de Wajong?

Veranderingen aanvraag Wajong 2021

Volg je een opleiding volgt waarvoor je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt? Dan verlies je per 1 september 2020 niet meer het recht op een Wajong-uitkering. Heb je eerder geen Wajong-uitkering gekregen, omdat je een opleiding of studie volgde, dan geldt deze regel ook voor jou. Als je eerder een afwijzing hebt gehad op jouw Wajong-aanvraag omdat je een opleiding volgde, kun je opnieuw een Wajong-uitkering aanvragen.

Hogere uitkering bij Wajong 2010

Krijg je een uitkering van Wajong 2010, dan geldt er een andere regel. Je krijgt op dit moment dan nog wel een kleine Wajonguitkering vanuit de studieregeling (25% van het minimumloon). Van het UWV kun je een brief verwachten dat vanaf september je uitkering met maximaal 70 of 75% van het minimumloon omhoog gaat. Hiervoor hoef je zelf niets te doen.

Op de website van het UWV vind je meer informatie over de Wajong.

Bron: Ieder(in)

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/veranderingen-wajong-en-studeren/

Categorieën
CP Nederland

Vernieuwde brochure ‘De Wetten zorg & ondersteuning’

Het is voor ouders niet altijd eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning voor hun kind aan te vragen en te krijgen. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. In deze vernieuwde brochure van KansPlus wordt informatie en uitleg gegeven over vier wetten: de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Deze brochure is een vernieuwde versie van de brochure uit mei 2018.

Vaak hebben ouders het idee dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Steeds minder kinderen lijken een indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te krijgen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden in wet- en regelgeving dan gedacht. Juist daarom is het zo belangrijk voor ouders en andere betrokkenen om goed geïnformeerd te zijn.

Download nu gratis de vernieuwde brochure ‘De Wetten zorg & ondersteuning’ via de website van KansPlus

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/vernieuwde-brochure-de-wetten-zorg-ondersteuning/

Categorieën
CP Nederland

Kijktip Nieuwsuur: coronacrisis en mensen met een beperking

Directeur Ilya Soffer van Ieder(in) was 27 juli in de uitzending van Nieuwsuur te zien. Waar veel Nederlanders momenteel vakantie vieren in binnen- of buitenland en de draad van het normale leven min of meer weer oppakken staat de wereld nog steeds stil voor veel mensen die tot de risicogroep behoren. Covid-19 zorgt bij deze groep voor onzekerheid en weerhoudt hen ervan om gewoon mee te doen. Ilya Soffer: “Door de versoepelingen is het er voor hen alleen maar angstiger op geworden. Ze leven heel geïsoleerd.”

Bekijk het artikel van de NOS naar aanleiding van de uitzending.

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur.

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/kijktip-nieuwsuur-coronacrisis-en-mensen-met-een-beperking/

Categorieën
CP Nederland

Tienduizenden sporters met een beperking krijgen niet de goede hulp

Mensen met een fysieke beperking die willen sporten, worden van het kastje naar de muur gestuurd als ze hulpmiddelen nodig hebben.

Enkele tienduizenden mensen met een fysieke beperking doen niet aan sport omdat ze niet de goede hulp krijgen. Bij pogingen om de kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Zorgverzekeraars geven zonder wettelijke basis vaak nul op rekest en verwijzen naar gemeenten. Maar veel gemeenten wijzen de aanvragen af, met een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/sport-handicap/

Categorieën
CP Nederland

Overgang cliëntondersteuning van de Wmo naar de Wlz

Ouders van jonge kinderen missen nu de cliëntondersteuning die zo hard nodig is in de complexe zorgsituatie waar het gezin zich in bevindt. Minister De Jonge beschrijft in deze kamerbrief de oplossingsrichting voor knelpunten in de cliëntondersteuning bij een overgang van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Door deze wijziging kunnen ouders aanspraak doen op gespecialiseerde cliëntondersteuning die het gezin ook langdurig kan bijstaan.

Lees de kamerbrief van minister Hugo de Jonge

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/overgang-clientondersteuning-van-de-wmo-naar-de-wlz/

Categorieën
CP Nederland

Wajong en studeren: wat gaat er veranderen?

De Wajong gaat veranderen. De meeste veranderingen gaan in op 1 januari 2021, alleen de nieuwe regels voor het volgen van een opleiding gelden al vanaf 1 september 2020. Wat gaat er veranderen en wat moet je doen?

Volgens de huidige Wajong – de Wajong 2015 – heb je geen recht (meer) op een uitkering als je gaat studeren. Met de nieuwe Wajong – de Wajong 2021 – gaat dat veranderen. En omdat het studiejaar al in september start, kun je al vanaf september 2020 gebruik maken van deze nieuwe regel.

Lees het volledige bericht op de website van Ieder(in)

Ieder(in) heeft de afgelopen maanden gelobbyd voor vereenvoudiging van de Wajong. Die gehoopte vereenvoudiging is er helaas niet gekomen. Wel heeft de Eerste Kamer geëist dat eventuele negatieve inkomenseffecten voor Wajongers worden gecompenseerd. Het is nog onduidelijk hoe ver deze compensatie gaat reiken. Ieder(in) zal de effecten van de Wajong 2021 nauwgezet volgen en aan de bel trekken als blijkt dat Wajongers er toch op achteruit gaan.

Probleem met de Wajong? Meld het bij het Meldpunt van Ieder(in)

Lees meer over de lobby van Ieder(in) voor een vereenvoudigde Wajong

[Bron: website Ieder(in)]

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/wajong-en-studeren-wat-gaat-er-veranderen/

Categorieën
CP Nederland

Nieuwe regels en tarieven voor PGB in de Wlz

De regels voor het pgb in de Wlz zijn vastgelegd in de Regeling langdurige zorg (Rlz). Per 1 juli 2020 zijn er aanpassingen. Tarieven worden verhoogd en er komen indexaties. Dat is goed nieuws. Ook is er bij meer zorgprofielen Meerzorg mogelijk. Per saldo heeft de wijzigingen in de Rlz voor je op een rij gezet.

Ga naar de website van Per Saldo (nieuw venster).

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/nieuwe-regels-en-tarieven-voor-pgb-in-de-wlz/

Categorieën
CP Nederland

Even voorstellen: Marieke van Driel, nieuwe (beoogd) voorzitter van CP Nederland

‘Ik wil voor mensen met CP een vuist maken’

Marieke van Driel (43 jaar) is de nieuwe beoogd voorzitter van CP Nederland. Ze is getrouwd met Robbert en hebben samen straathondje Doina uit Roemenië geadopteerd. In haar toekomstige rol als voorzitter komt alles samen. ‘Ik weet wat het is om cerebrale parese te hebben. Ik wil graag opkomen voor mensen met CP en een voorbeeld en boegbeeld zijn.’

Marieke heeft CP in al haar ledematen. ‘Ik heb CP overal, alles is verstoord. Het is zichtbaar. Ik loop moeilijk met een rollator en heb een scootmobiel, ik rijd wel auto.’ Ze is geboren in Dalfsen en groeide op in Nijverdal. Haar ouders hebben een belangrijke rol gespeeld. ‘Zij hebben mij altijd gestimuleerd om zoveel mogelijk mee te doen en om alles uit het leven te halen wat erin zit. Ik zat vroeger op balletles en boogschieten. In 1981 begon ik op de reguliere kleuterschool. In die tijd was het nog niet zo gewoon dat een kind met een beperking naar een reguliere school ging.’

Haar ouders zijn speciaal voor Marieke naar Nijverdal verhuisd toen zij naar de middelbare school ging. ‘Ze vonden het belangrijk dat ik gewoon naar school kon fietsen, samen met vriendinnen. Na mijn VWO ging ik Duitse taal- en letterkunde studeren in Groningen. Ik wilde heel graag op kamers. Mijn ouders hebben me toen laten gaan, onder bepaalde voorwaarden. Ik moest bijvoorbeeld iedere avond even bellen en ik woonde in een aangepaste kamer met een alarmsysteem. Zo’n instelling van je ouders helpt je op weg in je latere leven. Wat niet wegneemt dat ik het belangrijk vind dat er in het onderwijs keuzevrijheid is. Niet ieder kind met CP kan naar het regulier onderwijs.’

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/even-voorstellen-marieke-van-driel-nieuwe-beoogd-voorzitter-van-cp-nederland/

Categorieën
CP Nederland

Samen naar School: “het moet normaal zijn dat iedereen in zijn eigen buurt naar school kan”

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren.

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland heeft drie Samen naar School klassen. Astrid Ottenheym, directeur-bestuurder, is een groot voorstander: “Het moet normaal zijn dat iedereen in zijn eigen buurt naar school kan. Want school is de plaats waar je kunt oefenen voor de samenleving.” Astrid vertelt wat zij doet om de Samen naar School klassen tot succes te brengen. En wat er nodig is om dit succes nog groter te maken.

Lees het interview op de website van Samen naar School

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/samen-naar-school/

Categorieën
CP Nederland

Empowerment 40-plus: “ouder worden en een goed leven blijven houden”

Karen Mogendorff (43) is communicatieprofessional en antropoloog met cerebrale parese. Sinds dit jaar houdt ze zich voor CP Nederland bezig met het thema ouder worden met een beperking.

‘Mensen met levenslange of langdurige fysieke beperkingen worden steeds ouder en krijgen net als ieder ander te maken met verouderingsprocessen die achteruitgang met zich mee kunnen brengen op het fysieke, sensorische, cognitieve of emotionele vlak. Mensen met beperkingen kunnen hier wel wat eerder last van hebben dan leeftijdsgenoten zonder beperkingen en veroudering, al dan niet samenhangend met de beperking. Veroudering heeft ook eerder invloed op het dagelijks leven, dingen die men voorheen met enige moeite kon, kosten veel meer moeite of lukken niet meer. Tegelijkertijd ben je als oudere met een beperking veel minder een uitzondering dan als jongere met een beperking. Ouderdom komt immers met gebreken voor iedereen.’

Empowerment 40-plus

‘Namens CP Nederland werk ik mee aan het ZonMw-project Voor een goed leven: Empowerment van 40-plussers met langdurige fysieke beperkingen’, vertelt Karen. ‘Hierbij staat de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal. Er wordt samengewerkt met uiteenlopende gehandicapten- en patiëntenorganisaties; ervaringsdeskundige 40-plussers met uiteenlopende beperkingen denken mee over de producten van begin tot eind.’

‘In de kern draait het project Empowerment 40-plus om twee vragen: (1) Waar kun je tegenaan lopen of rollen als je ouder wordt met een langdurige fysieke beperking? (2) En hoe kun daar het beste omgaan met veroudering op een manier dat je een goed leven hebt en houdt?’

Leermodule en mediacampagne

Concreet is het de bedoeling om een leermodule over ouder worden met uiteenlopende fysieke beperkingen te ontwikkelen die men gratis en anoniem kan doorlopen. Een module die aanzet tot reflecteren op de eigen situatie en handvatten biedt. Daarnaast komt er een mediacampagne.
Bij het project werken CP Nederland en SBH Nederland samen met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Meer weten over het ZonMw-project Empowerment 40-plus?
Karen Mogendorff, karen@cpnederland.nl, www.ouderwordenmeteenbeperking.nl

Dit bericht verscheen eerder in Vieren! #1, juni 2020.

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/empowerment-40-plus-ouder-worden-en-een-goed-leven-blijven-houden/