Zwemvaardigheid van kinderen met een beperking blijft achter

Bijna de helft van de kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem blijkt na het zwemlestraject niet zelfredzaam te zijn in het water. Dat is één van de uitkomsten uit een onderzoek onder ouders van deze kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid in samenwerking met het Mulier Instituut en de (ouder)verenigingen Balans […]

Start project “Net Als Jij”

De Hoogstraat Revalidatie en het WKZ zijn met onderzoeksbureau Curias het “Net Als Jij” project gestart Betekenisvol informatiemateriaal voor en door jongeren in de transitiefaseJongeren met een chronische aandoening of een ontwikkelingsbeperking die ontstaan is op de kinderleeftijd, maken rond hun 18e jaar de transitie naar volwassenenzorg. Volwassen worden en bovendien overstappen naar de zorg […]

PERRIN Next Step is van start!

In navolging van het langlopende onderzoeksprogramma PERRIN is recent het project PERRIN Next Step gestart vanuit Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie.CP Nederland is één van de partners hierin. PERRIN Next Step vertaalt onderzoek over de ontwikkeling van kinderen en jongeren met cerebrale parese naar de praktijk. Deze kennis maakt meer eigen regie mogelijk […]

Sportpoli’s in vijf academische kinderziekenhuizen

Ieder kind en jongere met een lichamelijke beperking moet de kans krijgen om gewoon te sporten, net als elk ander kind. De Esther Vergeer Foundation helpt kinderen en jongeren met een fysieke beperking in hun zoektocht naar een sportvereniging. Zo’n 70% van de kinderen/jongeren met een beperking geven aan eenzaam te zijn. Sport zorgt ervoor […]

Samen! Jongeren voor patiëntenorganisaties

Hoe bereik je jongeren? De patiëntenorganisaties CP Nederland, SBH Nederland en Schisis Nederland lanceren samen met JongPIT, dé belangenorganisatie van jongeren met een beperking of chronische aandoening, een 10-puntenplan om jongeren en patiëntenorganisaties dichter bij elkaar te brengen. De bijbehorende beleidsvisie geeft achtergrond en praktische aanknopingspunten om echt aan de slag te gaan.In Nederland zijn […]

Rick Brink als adviseur Inclusie verbonden aan KRO-NCRV

Met ingang van 1 januari 2021 stopt KRO-NCRV met het ministerie van Gehandicaptenzaken in haar huidige vorm. Wel blijft minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink (35) aan de omroep verbonden als adviseur Inclusie. In zijn nieuwe functie zal hij KRO-NCRV en de NPO adviseren hoe ze inclusiever kunnen worden in hun organisatie en in hun programma’s. […]

Onderzoek: Wat vinden veertigplussers met CP belangrijk voor hun burgerschap

Burgerschap, een ingewikkelde term. Burgerschap omvat niet alleen rechten (denk bijvoorbeeld aan het VN-Verdrag Handicap), maar ook je betrokken voelen bij de maatschappij, mee kunnen doen en identiteit zijn aspecten van burgerschap. In het project Cerebrale Parese en Burgerschap zijn 19 veertigplussers met CP geïnterviewd. De analyses zijn in volle gang, onderzoeker Vera van Heijningen […]

Goed ouder worden met een langdurige beperking

CP Nederland en SBH Nederland lanceren in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam de campagne ‘Goed ouder worden met een langdurige beperking. Hoe doe jij dat?’. Centraal in deze campagne staat een leermodule die helpt om na te denken over ouder worden met een beperking.  Aan de hand van ervaringsverhalen nodigt de campagne uit […]

Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese: onderzoek naar datgene wat er écht toe doet

Vandaag, op Wereld CP Dag, presenteert CP-Net de Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese (CP); 11 onderzoeksvragen die volgens mensen met CP, ouders van kinderen en volwassenen met CP, (zorg)professionals en onderzoekers de hoogste prioriteit hebben om te onderzoeken.CP Nederland heeft meegewerkt aan de Onderzoeksagenda en is blij met het mooie resultaat! Nationale Onderzoeksagenda CP Er wordt […]

Meer aandacht voor emoties in de kinderrevalidatie

Psychosociale zorg in de kinderrevalidatie wordt beter Ouders en jongeren missen voldoende aandacht voor psychosociale aspecten in de kinderrevalidatie. Daarom werken ze samen met zorgverleners en wetenschappers aan een kwaliteitsstandaard. ‘Naar onze emoties werd nauwelijks gevraagd.’ Het gebrek aan informatie voor ouders viel Rogier Doornbos direct op. Na de geboorte van dochter Annemijn leek er […]