Categorieën
Artsen zonder grenzen

Mensen van kamp Moria gedwongen naar nieuw kamp

Vanochtend heeft de Griekse politie onze teams de weg naar onze noodkliniek versperd. Duizenden mensen slapen hier op straat zonder toegang tot basisvoorzieningen. Diezelfde ochtend is een politieoperatie gestart om de vluchtelingen en migranten van Moria te dwingen naar het nieuwe kamp te gaan. Nadat wij urenlang bij de autoriteiten van Lesbos hebben aangedrongen ons door te laten, hebben onze medische teams eindelijk onze kliniek om 11.00 uur (lokale tijd, 10.00 uur in Nederland) kunnen heropenen.

Toegang tot medische zorg borgen

Het feit dat de uitvoering van een politieoperatie prioriteit kreeg over medische hulpverlening aan mensen vinden wij zorgwekkend. Gezien hun huidige omstandigheden hebben deze mensen juist medische hulp nodig. Wij dringen er bij de Griekse autoriteiten op aan, geen geweld te gebruiken om mensen naar het nieuwe kamp te bewegen. En te borgen dat medische hulpverleners toegang tot de mensen krijgen.

Ruim 500 mensen behandeld

Een week na de branden die kamp Moria hebben verwoest, hebben duizenden mensen nog steeds dringend medische zorg nodig. Daarom hebben onze teams een noodkliniek op straat opgezet, dichtbij de mensen. Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 16 september hebben ze 508 mensen behandeld in deze noodkliniek. Het gaat om zwangere vrouwen, mensen met verwondingen, huidaandoeningen, chronische ziekten en andere problemen als gevolg van de huidige situatie. Ook zien ze dat mensen die al getraumatiseerd zijn, nu opnieuw problemen krijgen.

Oproep tot evacuatie

Onze oproep tot evacuatie van de mensen van Moria staat nog steeds. We roepen de Europese Unie en haar lidstaten op al deze mensen onmiddellijke naar een veilige plek op het vasteland of andere Europese landen te evacueren. Moria herbouwen is geen menselijke oplossing. Onze teams staan klaar om alle nodige support voor noodhulp te bieden.

Video: live verslag vanuit onze kliniek op Lesbos

In 4 dagen tijd hebben onze teams op Lesbos ruim 500 mensen behandeld die op straat slapen na de brand van moria. Verpleegkundige Francisca vertelt vanuit onze noodkliniek over de kwetsbare mensen die we zien en wat de mensen zelf willen.

mensen op Lesbos
Dit is Karim. Hij is 76 jaar oud. Karim heeft last van zijn longen en kan geen stap zetten zonder buiten adem te raken. © MSF
baby rook en traangas ingeademd noodkliniek artsen zonder grenzen
Deze 10 dagen oude baby heeft rook en traangas ingeademd. Haar moeder heeft haar voor medische zorg naar onze nieuwe noodkliniek gebracht. © MSF

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/moria-nieuwkamp-lesbos/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Beiroet: duizenden gewonden behandeld

Een maand geleden, op 4 augustus, vond een enorme ontploffing plaats in de haven van Beiroet. Gebouwen werden compleet weggevaagd en alle ramen zijn in de wijde omgeving gesneuveld. Meer dan 200 mensen hebben de ramp niet overleefd, duizenden mensen zijn gewond geraakt en nog eens honderdduizenden mensen zijn van de ene op de andere dag dakloos geworden. Onze teams blikken terug en praten met de inwoners van Beiroet over de impact van de ramp op hun leven.

Impact van de explosie:

 • De helft van de gebouwen in stad heeft schade opgelopen door de explosie.
 • Naar schatting hebben 300.000 mensen geen dak meer boven hun hoofd.
 • De herstelkosten van Beiroet worden geschat op 3 miljard dollar.

Crisis na crisis

‘De mensen in Libanon hebben ramp na ramp te verduren’, vertelt Jonathan Whittall, onze noodhulpcoördinator in Beiroet. ‘Al voor het land te maken kreeg met het coronavirus begin dit jaar, was de economische situatie hier alarmerend. Veel mensen leven in armoede en de werkloosheid is enorm. Ook legt de coronapandemie veel druk op het zorgstelsel in het land. Vlak voor de explosie had het land veel moeite om het stijgend aantal COVID-19 patiënten aan te kunnen. Ziekenhuizen raakten overvol. En in de uren na de explosie warmen er ook nog eens duizenden gewonden bij de ziekenhuizen binnen. De explosie heeft 3 ziekenhuizen in de stad verwoest. Wat het capaciteitsprobleem nog groter maakt. Het maakt de mensen boos en moe’, legt Jonathan uit.

Onze hulp in Beiroet

Het gezondheidssysteem van Libanon heeft veel veerkracht getoond bij het omgaan met meerdere crises in Libanon. Maar we zien nu, na de zoveelste ramp, dat er hulp nodig is. Om het zorgpersoneel direct na de explosie bij te staan, hebben we in de eerst uren EHBO-koffers uitgedeeld. Daarna hebben we in kaart gebracht waar de grootste behoefte lag.

In een van de zwaarst getroffen wijken hebben we een wondzorgkliniek opgezet. Onze teams zagen veel verwondingen veroorzaakt door scherven van glas en metaal. Veel mensen die bij onze kliniek kwamen, hadden last van geïnfecteerde wonden. In onze kliniek worden deze wonden met zorg behandeld. Daarnaast hebben we 3 noodklinieken opgezet in verschillende delen van Beiroet. Mensen kunnen daar terecht voor de behandeling van wonden, chronische ziekten en mentale problemen.

In de noodklinieken hebben onze teams:

 • 737 mensen behandeld voor hun wonden;
 • hulp verleend aan 2360 patiënten met chronische ziekten;
 • 1645 patiënten voorzien van tijdelijk medicatie voor chronische ziekten.

Hulp aan 2.360 chronisch zieke patiënten

‘Al snel werd duidelijk dat niet alleen de gewonden hulp nodig hadden, maar ook mensen met chronische ziekten. Velen waren hun medicijnen kwijtgeraakt of hadden geen medicijnen meer, konden zich geen nieuwe vullingen veroorloven of hadden geen toegang meer tot gezondheidsvoorzieningen die waren beschadigd of vernietigd. Sinds de explosie hebben onze teams 2.360 patiënten met chronische ziekten geholpen vanuit onze medische punten, of hebben thuis hulp gekregen. Ook hebben we 1645 patients kunnen voorzien van medicatie als een tijdelijke oplossing’, vertelt Jonathan. ‘De explosie heeft de huizen van honderdduizenden mensen verwoest. Onze teams hebben daarom hygiënekits uitgedeeld in enkele van de zwaarts getroffen wijken van Beiroet. Verder hebben we 6 watertanks geïnstalleerd om mensen te voorzien van schoon drinkwater.’

Explosie in Beiroet
Onze teams verlenen hulp aan huis zodat niemand wordt uitgesloten van zorg. ©Mohamad Cheblak
Explosie in Beiroet
Samar is 3 jaar oud. Onze arts verzorgt in de noodkliniek de wonden die zij opliep tijdens de explosie. ©Mohamad Cheblak

Psychologische hulp

Na de burgeroorlog, de economische crisis en de coronapandemie is de explosie een extra trauma voor de bevolking van Libanon. Op basis van onze ervaring weten we dat dit een enorme impact zal hebben op de geestelijke gezondheid van de mensen in Beiroet. Aangezien psychologische hulp een belangrijk onderdeel is van ons werk in Libanon, hebben we snel een team van psychologen kunnen mobiliseren om psychische noodhulp te verlenen. Op dit moment werken we aan het ontwikkelen van een oplossing op de langere termijn.

Teams blijven hulp bieden

Ons werk is slechts een klein deel van de totale noodhulp die nodig is in Beiroet. In samenwerking met verschillende lokale instanties en het ministerie van Volksgezondheid brengen we de behoeften van de bevolking in kaart. Onze teams blijven zich in Libanon en Beiroet inzetten voor de meest kwetsbare mensen die hulp nodig hebben.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/explosie-beiroet-enorme-impact-op-inwoners/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

De hulp van onze teams in de eerste maanden van de coronapandemie

In een paar maanden nadat corona (COVID-19) is uitgebroken, heeft het virus zich over de hele wereld verspreid. Onze teams met jarenlange ervaring in het bestrijden van besmettelijke ziekten bieden medische noodhulp. In crisisgebieden over de hele wereld, inclusief in Europa en Amerika. Een terugblik op onze hulp in de eerste hectische maanden.

Onze dank gaat uit naar onze donateurs. Jullie donaties hebben onze teams in staat gesteld om wereldwijd medische noodhulp te bieden. Om hulpacties op te zetten in de strijd tegen corona, en tegelijk onze hulp aan mensen die al voor deze crisis al hard hulp nodig hadden, voort te kunnen zetten.

Christof Christou, arts en internationale voorzitter van Artsen zonder Grenzen

Van corona-uitbraak naar pandemie

Januari 2020: onze teams bestrijden corona in verschillende Aziatische landen. Intussen bereiden onze teams in 70 landen op 5 continenten zich voor op verspreiding van het coronavirus. In maart ontvouwt zich in Europa een enorme corona-epidemie waarop een wereldwijde pandemie wordt uitgeroepen. Voor de eerste keer in onze geschiedenis is het nodig dat wij onze expertise met het bestrijden van besmettelijke ziekten delen met zorgmedewerkers in Europa en in Amerika. Onze teams bieden hulp in ziekenhuizen, verzorgingshuizen tot en met opvangcentra voor vluchtelingen, migranten en daklozen en zelfs gevangenissen.

Hulp coronavirus op 5 continenten

Onze teams bieden hulp aan patiënten én aan zorgmedewerkers vanuit onze expertise in het bestrijden van infectieziekten. Hoe je met hygiënische richtlijnen en routing in ziekenhuizen besmetting tegengaat, het verzorgen van zieken tot en met het opzetten van veldhospitalen. Onze teams hebben op alle continenten, op Antarctica na, medische noodhulp geboden aan mensen met corona en zorgmedewerkers ondersteund. Van maart tot en met mei hebben wij in 66 landen speciale coronahulpprojecten opgezet of vanuit onze bestaande projecten hulp geboden om mensen te helpen in de coronacrisis.

In focus: hulp coronacrisis in Europa

In maart verschoof het epicentrum van wat dan een wereldwijde epidemie is, de coronapandemie, naar Europa. En bezweken zorgstelsels. Voor het eerst in onze geschiedenis hebben onze teams hun expertise in het bestrijden van infectieziekten aan medisch personeel en andere zorgmedewerkers in Europa en Amerika verleend. Toen intensivecareafdelingen overspoeld werden met coronazieken, sprongen onze teams bij: ze werkten zij aan zij met medische staf om levens te redden. Met handen aan de bedden en door bijvoorbeeld veldhospitalen op te zetten en zo meer verpleegcapaciteit te realiseren. Ze trokken bij Belgische en Spaanse regeringen aan de bel toen ze vreselijke situaties in bejaardentehuizen aantroffen.

De ziekenhuisstaf moest zoveel doen om patiënten te verzorgen, dat ze aan zichzelf niet meer toekwamen. We hebben hen geholpen de pandemie op veilige wijze te lijf te gaan.

Carlotta Berutto, verpleegkundige en projectcoördinator in Codogno, Italië

Onze teams

 • zijn in ruim 60 ziekenhuizen en andere zorginstellingen bijgesprongen om te zorgen dat mensen met corona medische hulp krijgen
 • hebben meer dan 2.000 mensen poliklinisch behandeld en ruim 200 mensen opgenomen voor verpleging
 • 1.584 coronatesten (COVID-19) uitgevoerd
 • 640.000 mondmaskers, andere beschermende middelen en spullen als zeep uitgedeeld om te voorkomen dat zorgmedewerkers en andere mensen met corona besmet raken
 • hebben 795 bejaardentehuizen, verpleeghuizen en verzorgingscentra ondersteund met menskracht en middelen
 • en er ruim 250 voorlichtings- en trainingssessies gehouden en support geleverd aan meer dan 1.000 verzorgingscentramanagers met webinars, en een-op-een advies
 • hebben in 129 opvangcentra voor daklozen, vluchtelingen en migranten, en losse onderkomens en gevangenissen gewerkt
 • en er ruim 250 voorlichtings- en trainingssessies gehouden
 • 1.800 patiënten behandeld in mobiele en straatklinieken
 • voedselpakketten uitgedeeld aan 1.300 gezinnen en alleenstaanden in nood
 • 1.700 stoffen mondkapjes uitgedeeld als bescherming voor mensen.

Bij elkaar hebben onze teams in 14 Europese landen meegestreden tegen corona: Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Zwitserland, Noorwegen, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Griekenland , Oekraïne en Wit-Rusland.

Kwetsbare groepen

We maken ons zorgen over kwetsbare groepen: ouderen in Europese landen, vluchtelingen in overvolle kampen en migranten die tussen wal en schip belanden doordat grenzen zich hermetisch sluiten. We vragen aandacht voor deze groepen bij landelijke autoriteiten en in de media.

Ons team voert een vaccinatiecampagne uit in een woning aan de over van het meer van Mirini. © Diego Baravelli / MSF

Uitdagingen door tekorten en lockdowns

Terwijl onze teams juist overal ter wereld nodig zijn om medische noodhulp te verlenen, werden er over de hele wereld plotseling lockdowns uitgeroepen, sloten grenzen zich, werden quarantaines, inreis- en exportbeperkingen ingesteld en lag het internationale vliegverkeer plat. Bovendien was er een groot tekort aan medische voorraden en beschermende uitrustingsmiddelen door de grote wereldwijde vraag. En dat heeft grote impact gehad op onze hulp wereldwijd.

Hulpverleners

Vanwege inreisbeperkingen konden hulpverleners teams niet versterken of aflossen. Gelukkig is 80 procent van al onze medewerkers afkomstig uit het land waar wij onze hulp verlenen, en konden zij veelal doorwerken. Onze supportmedewerkers zijn er gelukkig in geslaagd mensen te boeken op de weinige commerciële vluchten die er waren en via chartervliegtuigen voor humanitaire organisaties. En zo konden we toch onze hulpverleners naar crisisgebieden vliegen, al ging het wel om een kwart ten opzichte van normale omstandigheden. Veel van onze hulpverleners zijn aan de slag gegaan om coronahulpprojecten in hun thuisland uit te voeren.

Inkoop en logistiek

Ineens was er een ongekende enorme vraag naar middelen voor beschermende uitrusting: van mondmaskers, veiligheidsbrillen tot chirurgische jassen en handschoenen. Middelen die onze teams ook voor hun andere hulp, waaronder voor andere besmettelijke ziekten, in crisisgebieden nodig hebben. Onze inkoop- en logistieke teams in Bordeaux, Brussel en Amsterdam bundelden hun krachten in een speciale taskforce. Samen zochten ze de hele wereld af voor voorraden, transportmogelijkheden en onderhandelden ze met landelijke autoriteiten voor toegang tot de landen. Ook zijn ze met creatieve oplossingen gekomen. Zo hebben ze uv-desinfectieapparaten naar de teams verstuurd waarmee mondmaskers tot vier keer hergebruikt konden worden. En hebben ze met een 3D-printer een manier gevonden om gelaatsmaskers te maken en herbruikbare chirurgische jassen ontworpen.

Een hulpverlener in een verzorgingscentrum in Italië. De verzorgers zijn ook een beetje hun familie geworden. Foto: april 2020. © MSF/Vincenzo Livieri

In totaal hebben onze logistieke centra bijna 26 miljoen stuks aan hulpvoorraden ingepakt: van middelen voor persoonlijke beschermingsuitrustingen, medische apparatuur, medicijnen, testbenodigdheden en speciale labapparatuur. De helft hiervan is gegaan naar Bangladesh, Centraal-Afrikaanse Repubiek, DR Congo, Jemen, Afghanistan en Venezuela waar lokale inkoop hiervan nauwelijks mogelijk is. 450.000 stuks zijn gegaan naar landen in Europa waar onze teams speciale hulpprojecten voor corona hebben opgezet.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/corona-hulp-europa-wereldwijd/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Artsen zonder Grenzen vreest razendsnelle verspreiding COVID-19 in nieuw kamp Lesbos

Het kamp dat de Griekse autoriteiten opzetten op Lesbos moet slechts een tijdelijke oplossing zijn vindt Artsen zonder Grenzen. De noodhulporganisatie is bang dat in het nieuwe kamp dezelfde erbarmelijke levensomstandigheden als in Moria zullen zijn. Maar ook het coronavirus zal zich er (net als in Moria) razendsnel kunnen verspreiden. Ook in het nieuwe kamp zullen mensen zeer dicht op elkaar leven met amper toegang tot sanitaire voorzieningen. Corona-maatregelen als 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen zijn daardoor onmogelijk na te leven. Ook in het nieuwe kamp zullen er amper medische voorzieningen als mogelijkheid tot testen en isolatie zijn.

In de kliniek net buiten Moria, die onbeschadigd is door de brand, biedt Artsen zonder Grenzen medische noodhulp. Ook heeft de organisatie een nieuwe kliniek opgezet, vlakbij waar veel vluchtelingen slapen. In twee dagen tijd heeft Artsen zonder Grenzen 164 mensen behandeld die gewond waren als gevolg van de brand. Vooral veel kinderen, waaronder een 10 dagen oude baby die klachten had als gevolg van de brand, zwangere vrouwen en alleenstaande ouders.

Artsen zonder Grenzen roept de Europese Unie en haar lidstaten op de meest kwetsbare vluchtelingen (en daarna ook de rest van de vluchtelingen) zo snel mogelijk naar een veilige plek op het vasteland van Griekenland of andere Europese landen te evacueren waar zij zo min mogelijk kans lopen op COVID-19. Vooral een plek waar zij een leven kunnen opbouwen en hun waardigheid kunnen hervinden. Artsen zonder Grenzen staat klaar om noodhulp te bieden.

De Europese Unie en haar lidstaten moeten erkennen dat het vasthouden van mensen op de Griekse eilanden alleen maar leidt tot menselijk lijden en geweld. Het is genoeg geweest.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

http://newsroom.artsenzondergrenzen.nl/191649-artsen-zonder-grenzen-vreest-razendsnelle-verspreiding-covid-19-in-nieuw-kamp-lesbos

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Branden kamp Moria, Lesbos: ons team biedt hulp in nieuwe noodkliniek

Vanavond slapen nog rond de 12.000 mensen op de straten van Lesbos. 6 dagen nadat een grote, verwoestende brand uitbrak in kamp Moria. De door de Griekse overheid aangekondigde tijdelijke noodopvang is niet gerealiseerd, in plaats daarvan zetten Griekse autoriteiten een nieuw kamp op het eiland op. Onze teams hebben een nieuwe noodkliniek in een pakhuis opgezet om de duizenden mensen die op straat slapen medische hulp te bieden.

Onze nieuwe noodkliniek op Lesbos

Onzekerheden over nieuw kamp

Het is onbekend of het nieuwe aangekondigde kamp 12.000 mensen kan huisvesten en of deze levensomstandigheden kan garanderen om het verspreiden van besmettelijke ziekten, waaronder corona (COVID-19), te voorkomen. De spanningen op het eiland lopen dan ook hoog op. Zowel voormalige bewoners van kamp Moria als lokale inwoners protesteren tegen de plannen, waarbij politie traangas inzet om de menigte te bedwingen.

Nieuwe noodkliniek voor mensen van Moria

Onze teams bieden nu medische zorg in twee klinieken op Lesbos. In de bestaande kliniek net buiten het voormalige kamp Moria, en in de nieuw opgezette noodkliniek in een pakhuis, dichtbij de mensen die op straat leven. In twee dagen tijd hebben zij samen 164 mensen behandeld, vooral kinderen, zwangere vrouwen en alleenstaande ouders. De meeste mensen hadden gezondheidsproblemen als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

vrouw noodkliniek behandeld lesbos artsen zonder grenzen
Ons team behandelt een vrouw die door een steen werd geraakt tijdens een chaotische situatie op Lesbos, bij Moria. Ze leeft al dagen op straat. © MS
baby rook en traangas ingeademd noodkliniek artsen zonder grenzen
Deze 10 dagen oude baby heeft rook en traangas ingeademd. Haar moeder heeft haar voor medische zorg naar onze nieuwe noodkliniek gebracht. © MSF

Nieuw kamp is gèèn oplossing

Europese landen hebben aangekondigd dat zij geld, goederen of hulp willen sturen. Nederland zegt 500 mensen op te willen nemen. Maar dat verandert niets aan het echte probleem. Het bouwen van een nieuw kamp betekent dat mensen opnieuw in een onhoudbare situatie gevangen worden gehouden. De enige manier om dit op te lossen, is dat Europese Unie lidstaten en het Griekse vasteland mensen opnemen van het eiland. Dat zij hen veilige, menswaardige onderkomens bieden, waar zij weer een leven kunnen opbouwen. En dit moet snel en efficiënt gebeuren. Zeker gezien de coronapandemie die mensenlevens bedreigt. Te beginnen met de kwetsbare mensen die tot de risicogroep behoren voor corona.

49 mensen met corona

Van de 35 mensen met corona die voor de branden van kamp Moria in isolatie werden gehouden, zijn er enkel 8 teruggevonden. Zij worden op dit moment niet geïsoleerd gehuisvest. De afgelopen dagen hebben Griekse gezondheidsautoriteiten 550 mensen op corona getest, van wie er 14 met het coronavirus besmet bleken. Het gaat om sneltesten bij een groep mensen die zich hebben geregistreerd voor het nieuwe kamp. Andere testcapaciteit is niet beschikbaar op het eiland. Deze 14 mensen zijn in aparte tenten ondergebracht.

brand kamp moria 8 op 9 september 2020
Ons team heeft gezien hoe de brand in kamp Moria, Lesbos, de hele nacht woedde in de nacht van 8 op 9 september. © MSF

Evacuatie dringend nodig

Onze oproep tot evacuatie van de mensen van Moria staat nog steeds. We roepen de Europese Unie en haar lidstaten op al deze mensen onmiddellijk naar een veilige plek op het vasteland of andere Europese landen te evacueren. Moria herbouwen is geen menselijke oplossing. Onze teams staan klaar om alle nodige support voor noodhulp te bieden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/moria-noodkliniek-lesbos/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Branden kamp Moria: onze teams bieden noodhulp

Onze teams bieden medische noodhulp aan de slachtoffers van het afgebrande kamp Moria op Lesbos. Het restant van het kamp dat na de eerste grote brand nog overeind stond, is in de nacht van 9 op 10 september ook in vlammen opgegaan. Dat betekent dat de mensen die naar het kamp waren teruggekeerd na de eerste helse nacht, opnieuw halsoverkop aan een vuurzee moesten ontkomen. 13.000 mensen hebben dringend een veilig onderkomen nodig.

baby moria brand artsen zonder grenzen kliniek
In onze kliniek bij kamp Moria biedt ons team medische hulp aan slachtoffers van de branden. Deze baby heeft rook ingeademd en lijdt aan koorts. © MSF

Hulp van onze teams

‘Er heerst complete chaos. Duizenden mensen op straat, rondom de as van Moria, rond onze kliniek. Ze slapen op straat zonder ook maar iets, geen dekens, geen slaapzakken, geen voedsel of water. We zijn de enigen die hier nu hulp bieden. Gisteren kwam een moeder naar onze kliniek, met een kind met hoge koorts. Hij had rook ingeademd. Deze situatie is onaanvaardbaar. Het is verschrikkelijk om te zien hoe deze mensen in de buitenlucht moeten overnachten na zo’n traumatische ervaring. Een brand die heel Moria de afgelopen dagen totaal heeft verwoest. Deze mensen verdienen een veilig onderkomen, niet in Moria, niet op Lesbos. Ze moeten onmiddellijk geëvacueerd worden,’ aldus Marco Sandro, een van onze twee projectcoördinatoren op Lesbos gisterenavond.

Medische noodhulp

Onze teams bieden medische noodhulp in de Artsen zonder Grenzen kliniek net buiten Moria, die onbeschadigd is. Ook hebben ze een telefonische hulplijn opgezet, zodat mensen contact met onze teams kunnen opnemen. En ze proberen de mensen die verspreid over de heuvels bivakkeren, te bereiken om ze te helpen.

Mensen van Moria opnieuw op straat

De Griekse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Ook heeft zij aangekondigd noodonderkomens te leveren, in de vorm van schepen en tenten. Tot op heden hebben 13.000 mannen, vrouwen en kinderen echter nog steeds geen onderdak. Zij hebben opnieuw een nacht op straat moeten doorbrengen Ook heeft de Griekse regering bepaald dat niemand van het eiland af mag, op alleenstaande kinderen na. Gisteren zijn 408 alleenstaande kinderen naar het vasteland overgebracht.

brand kamp moria 8 op 9 september 2020
Ons team heeft gezien hoe de brand in kamp Moria, Lesbos, de hele nacht woedde in de nacht van 8 op 9 september. © MSF

Evacuatie dringend nodig

We roepen de Europese Unie en haar lidstaten op al deze mensen onmiddellijk naar een veilige plek op het vasteland of andere Europese landen te evacueren. Moria herbouwen is geen menselijke oplossing. Onze teams staan klaar om alle nodige support voor noodhulp te bieden.

100 vluchtelingen naar Nederland

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid toegezegd om 100 vluchtelingen uit Moria op te nemen. Wij vinden de stap van Nederland om 50 alleenstaande kinderen en 50 kwetsbaren op te nemen uit kamp Moria een welkom gebaar, maar het is te weinig en te laat. Jarenlang is door ons en andere hulporganisaties gehamerd op de onhoudbare situatie die op Lesbos was ontstaan. Nederland zou in EU-verband moeten aandringen op de volledige evacuatie van kamp Moria en een eerlijke herverdeling van asielzoekers over de Europese Unie lidstaten. Het is belangrijk dat Nederland hierin zelf het voortouw neemt. Alleen zo wordt de ellende structureel opgelost en kan een herhaling van deze tragedie worden voorkomen. Daarnaast is het essentieel dat Nederland alle mogelijke hulp verleent aan de Griekse autoriteiten om een effectieve corona-aanpak (COVID-19) te organiseren gebaseerd op testen, contactonderzoek en individuele isolatie. Wij staan klaar om hierbij te helpen.

Vijf jaar kamp Moria

Al vijf jaar zitten mensen in slechte omstandigheden vast in kamp Moria. Voor de brand waren er 13.000 inwoners in een opvangkamp voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten dat slechts berekend is op 3.000 mensen. Met wanhoop en spanningen als gevolg. We dringen al maanden aan op een evacuatie van de mensen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/moria-afgebrand-lesbos/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Kamp Moria afgebrand: nieuws van ons team op Lesbos

Gisterenavond zijn meerdere branden uitgebroken in kamp Moria op Lesbos. Vorige week is corona (COVID-19) hier voor het eerst uitgebroken. Bijna het hele kamp is afgebrand. ‘We zagen hoe het vuur zich over Moria verspreidde. En hoe de brand de hele nacht woedde. Alles stond in vuur en vlam. Mensen renden massaal alle kanten uit om van het inferno weg te komen. Bange kinderen, ouders totaal in shock. We zijn druk bezig om de mensen te helpen,’ vertelt Marco Sandrone, van ons team op Lesbos.

12.000 mensen Moria zonder onderkomen

Rond de 12.000 mannen, vrouwen en kinderen moesten halsoverkop het kamp verlaten, zonder een alternatief onderkomen. Ook de 35 mensen met corona die in isolatie waren. Onze kliniek bevindt zich tegenover kamp Moria, en is gelukkig onbeschadigd gebleven. Aangezien de meeste mensen nu door de brand uit Moria weg zijn, zijn we aan het kijken hoe we zo snel mogelijk onze hulpverlening weer kunnen opstarten.

Brand in kamp Moria
Twee kinderen in kamp Moria op Lesbos. ©MSF
Brand in kamp Moria op Lesbos
Mensen bekijken de schade van de brand in kamp Moria. © MSF

Urgente noden

Onze teams proberen de mensen die zich over de heuvels op het eiland verspreid hebben te bereiken. We zijn in contact met de relevante autoriteiten om te zien hoe we hen kunnen ondersteunen. Wat nu belangrijk is, is dat deze mensen een veilig heenkomen hebben.

Vijf jaar kamp Moria

Al vijf jaar zitten mensen in slechte omstandigheden vast in kamp Moria. Voor de brand waren er 13.000 inwoners in een opvangkamp voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten dat slechts berekend is op 3.000 mensen. Met wanhoop en spanningen als gevolg. We dringen al maanden aan op een evacuatie van de mensen. We roepen de EU en haar lidstaten op al deze mensen onmiddellijk naar een veilige plek op het vasteland of andere Europese landen te evacueren. Onze teams staan klaar om alle nodige support voor noodhulp te bieden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/brand-moria-lesbos/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Corona-quarantaine van kamp Moria op Lesbos is onnodig, gevaarlijk en wreed

Artsen zonder Grenzen is absoluut tegen de complete en plotselinge lockdown van kamp Moria op Lesbos. ‘Wat nodig is, is een medische noodaanpak, en niet de quarantaine van 13.000 mensen in een kamp met plaats voor 3.000 personen. 200 kwetsbare mensen die verhoogd risico lopen op corona moeten met spoed geëvacueerd worden,’ aldus onze projectcoördinator Caroline Willemen. Op 2 september is de eerste besmetting met corona in Moria bevestigd, waarop de Griekse regering het kamp totaal heeft dichtgegooid. Normaal konden mensen het kamp in en uit lopen. Door het op slot te doen zitten mensen nu nog meer op elkaar, waardoor het coronavirus zich er juist razendsnel kan verspreiden.

Plotselinge lockdown Moria

Sinds woensdag is het hele Moria-kamp op het eiland Lesbos totaal op slot. De bestaande kliniek van Artsen zonder Grenzen voor kinderen en zwangere vrouwen staat net buiten het kamp, en is dus nu onbereikbaar geworden voor de inwoners. Een dergelijke ‘massa-quarantaine’ is gevaarlijk en moet daarom vermeden worden. Het mag niet gebruikt worden om te verhullen dat de overheid geen strategie heeft bepaald om verspreiding van het coronavirus in het kamp tegen te gaan.

Regering moet mensen in Moria juist tegen corona beschermen

‘Niemand kan erin, of eruit. Het schijnt dat de lokale gezondheidsautoriteiten in het kamp zijn begonnen met het testen op corona, maar dat is bij lange na niet genoeg. Er moet veel meer actie worden genomen,’ vervolgt Caroline Willemen. ‘Wat nodig is, is een totaalplan om corona te bestrijden: contactonderzoek, testen, hygiënische voorzieningen flink opschroeven en uitbreiden én zorgen dat mensen snel en makkelijk medische hulp krijgen. Deze totale quarantaine is schadelijk voor de mensen: medisch en mentaal. Er zijn bejaarden met onderliggende gezondheidsproblemen, zwangere vrouwen en kinderen die al bang en getraumatiseerd zijn. De Griekse regering moet deze mensen beschermen en niet hen met corona in het kamp insluiten.’

Omringd door politie, in plaats van een evacuatie

In april beloofde de Griekse regering een complete evacuatie van Moria, maar 5 maanden later is daar niets van terechtgekomen. In plaats daarvan worden de mensen omringd door politie om te zorgen dat ze het kamp niet uit kunnen. 200 kwetsbare mensen die tot een risicogroep voor corona behoren, moeten met spoed geëvacueerd worden. Daartoe roepen we al maanden, en andere organisaties met ons, op. Alle mensen moeten naar een veilige omgeving: op Lesbos, op het vasteland of andere landen van de Europese Unie.

Coronakliniek onder dwang gesloten

Onze coronakliniek, die wij als voorbereiding op een corona-uitbraak, net buiten de poort van Moria hadden opgezet, is onder dwang van Griekse stedelijke planningsautoriteiten op 31 juli gesloten. Hierdoor is er op dit moment geen functionerende kliniek op het eiland, die gebruikt kan worden als het virus zich verder verspreidt.

Hoe moet corona in Moria worden bestreden?

Vanuit onze expertise in het bestrijden van infectieziekten, waaronder ook corona:

 • mensen goed informeren en de samenwerking van de mensen waarborgen
 • ervoor zorgen dat basisvoorzieningen voor hygiëne voor iedereen toegankelijk en mogelijk is
 • evacueren en afschermen van mensen die een verhoogd medisch risico lopen
 • massaal testen op corona (COVID-19)
 • isolatie en medische behandeling van coronazieken
 • contactonderzoek
 • quarantaine alléén als aan de minimumstandaard is voldaan qua hygiëne en voorzieningen en waar medische hulp en follow-up is geborgd
 • gèèn schadelijke maatregelen als politie-inzet en detentie.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/corona-moria-lesbos/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

We hervatten ons reddingswerk op de Middellandse Zee

Alleen al in de maand juni verdronken meer dan 100 mensen in de Middellandse Zee. De Europese lidstaten gebruiken COVID-19 als excuus om reddingswerk op zee nog verder te beperken of te blokkeren. En dat terwijl het geweld in Libië tegen vluchtelingen en migranten onverminderd doorgaat. Daarom werken we samen met de organisatie Sea-Watch op het nieuwe reddingsschip de Sea-Watch 4. Ons team zal medische noodhulp verlenen aan boord van dit schip op de Middellandse Zee. Het schip heeft zondag de haven Burriana, Spanje, verlaten.

Overheden blokkeren reddingswerk

‘Als medische noodhulporganisatie weten wij wat de uitdagingen rond COVID-19 zijn. Maar we zien ook dat recente overheidsmaatregelen levensreddend werk op de Middellandse Zee bewust blokkeren onder het mom van de volksgezondheid’, zegt Oliver Behn, onze operationeel directeur. ‘Het directe gevolg hiervan is dat mensen verdrinken of gevangen worden gehouden en gemarteld in Libië. Door de omstreden Libische kustwacht te steunen en mensen niet te redden uit zee, geven Europese lidstaten een duidelijk signaal af dat hun levens er niet toe doen.’

Libië onveilig voor vluchtelingen

In de afgelopen vijf maanden hebben Italië en Malta meerdere keren hulp geweigerd aan mensen in nood op zee. Ook sluiten ze regelmatig de havens voor schepen van hulpverleners met geredde mensen aan boord. Sinds het begin van dit jaar zijn 5.650 mensen onderschept en gedwongen teruggestuurd naar Libië, als onderdeel van een deal die wordt gefinancierd en gefaciliteerd door Europa. Dit terwijl Libië al geruime tijd door internationale en Europese instellingen als onveilig wordt beschouwd.

Vluchten over zee als laatste redmiddel

Veel mensen die de afgelopen maanden gedwongen zijn teruggebracht en vastgezet in Libische detentiecentra zijn inmiddels vermist of verdwenen. Anderen worden vastgehouden in overbevolkte detentiecentra met slechte sanitaire voorzieningen en een gebrek aan voedsel en water. Zonder veilige en legale alternatieven zullen mensen blijven proberen om Libië per boot te ontvluchten, als laatste redmiddel. Een gebrek aan reddingsschepen op de Middellandse Zee houdt deze wanhopige mensen niet tegen. Het maakt het risico op een dodelijke afloop alleen vele malen groter.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/we-hervatten-ons-reddingswerk-op-de-middellandse-zee/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

COVID-19 isolatiecentrum kamp Moria onder dwang gesloten

Het door onze teams opgezette COVID-19 isolatiecentrum op het Griekse eiland Lesbos, is onder dwang van de lokale Griekse autoriteiten gesloten. ‘Het is verbazingwekkend dat lokale autoriteiten ons belemmeren terwijl we kwetsbare mensen proberen te beschermen,’ zegt Stephan Oberreit, onze projectcoördinator in Griekenland.

Isolatiecentrum niet in lijn met bouwvoorschriften

De autoriteiten legden boetes op en dreigden met mogelijke strafrechtelijke vervolging als het centrum niet gesloten zou worden. Het zou niet in lijn zijn met de stedenbouwkundige voorschriften. Dit, ondanks het feit dat het centrum deel uitmaakt van een noodplan tegen verspreiding van COVID-19 in opvangcentrum Moria en het eiland Lesbos.

Helaas moeten we nu ongewild een cruciaal onderdeel van onze COVID-19-respons, voor kamp Moria en het eiland Lesbos sluiten

Stephan Oberreit, projectcoördinator in Griekenland

Diep teleurgesteld

‘We zijn diep teleurgesteld dat de lokale autoriteiten ondanks onze inspanningen, de boetes en mogelijke aanklachten niet konden vernietigen. En dat terwijl er een wereldwijde pandemie aan de gang is. Het zorgsysteem op Lesbos zou een eventuele uitbraak van COVID-19 niet aankunnen. Helaas moeten we nu ongewild een cruciaal onderdeel van onze COVID-19-respons, voor kamp Moria en het eiland Lesbos sluiten,’ zegt Obbereit.

Verminderde response capaciteit

In kamp Moria zien we een enorme schending van de menselijke waardigheid. Duizenden mensen zitten daar vast in mensonterende omstandigheden. De sluiting van het isolatiecentrum zorgt voor een sterk verminderde responsecapaciteit op het eiland. Mocht er een uitbraak van COVID-19 plaatsvinden, dan kan de sluiting van het isolatiecentrum grote gevolgen hebben.

Het isolatiecentrum was de enige plek op het eiland waar patiënten met het coronavirus of mensen met symptomen van COVID-19, geïsoleerd en behandeld konden worden.

Stephan Oberreit, projectcoördinator in Griekenland

Veilige plek voor behandeling

Het centrum is geopend op 6 mei in samenwerking met andere medische organisaties. En met ondersteuning van overheidsfunctionarissen en het plaatselijke ziekenhuis. Het isolatiecentrum was de enige plek op het eiland waar patiënten met het coronavirus of mensen met symptomen van COVID-19, geïsoleerd en behandeld konden worden.

Duizenden mensen vast op Moria

De duizenden mannen, vrouwen en kinderen die vastzitten in kamp Moria, hebben weinig ruimte en beperkte toegang tot water en zeep. Handen wassen en afstand houden is nagenoeg onmogelijk.

Evacuatie nodig

Meer dan 300 mensen in het kamp lopen een verhoogd risico bij een besmetting met het coronavirus. Dit vanwege hun leeftijd en/of chronische aandoeningen. Onze teams blijven aandringen op de onmiddellijke evacuatie van alle kwetsbare mensen uit Moria naar veilige huisvesting op het vasteland.

Kinderkliniek blijft open

Ondanks de sluiting van het isolatiecentrum op Lesbos blijven onze teams bereid om met de Griekse autoriteiten te overleggen wat er moet gebeuren met betrekking tot het risico van COVID-19 voor de mensen op het eiland. Ook blijven we hulp bieden in kamp Moria. We zetten onze vrouwengezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voort. Ook de kinderkliniek blijft open. Hier bieden onze teams psychologische zorg aan de kinderen in het kamp.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/isolatiecentrum-moria-gesloten/