Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren

Kunstenaarsresidentie in ARTIS

“Wederom mogt de Akademie zich dankbaar verheugen in den steun van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra”. Ten behoeve van het onderwijs in de vergelijkende ontleedkunde, stond het bestuur van gemeld genootschap bijzonder goede exemplaren af uit de verzameling skeletten van het Genootschap, terwijl aan hen die dit onderwijs met de meeste vrucht hadden gevolgd, in de maanden Mei – Augustus vergund werd, om hunne studien verder voort te zetten, door in den tuin van Natura ArtisARTIS Magistra” naar levende dieren te teekenen.”

– jaarverslag Rijksakademie, 1881

Fragment uit jaarverslag Rijksakademie, 1881.

Een kameel in de tuin

Het belang dat ARTIS (voluit: Natura Artis Magistra) vanaf de oprichting hechtte aan kunst, zit in de naam van het insitituut/ het park  besloten: ‘de natuur is de leermeester van de kunst’. Niet zo gek dus dat al vanaf de vroege dagen van de Rijksakademie kunstenaars met regelmaat in ARTIS te vinden waren. Studenten van schilder August Allebé – vanaf 1870 als hoogleraar verbonden, vanaf 1890 als directeur – werden zelfs verplicht om in ARTIS te schetsen. En ARTIS, op haar beurt, stuurde dierenskeletten naar de Rijksakademie, of leende levende dieren uit, die vervolgens in de tuin van de Rijksakademie werden nagetekend. In de collectie en het archief van de Rijksakademie zijn dan ook veel dierstudies terug te vinden. De oudsten, een leeuwen- en kamelenkop van August Legras, dateren van 1879. De jongste schets in de collectie dateert van 1970. De relatie tussen ARTIS en de Rijksakademie stopt daar niet. Tot op de dag van vandaag worden residents rondgeleid in de ARTIS-Bibliotheek. En in 2017 hebben toenmalige residents Ana Maria Gómez López en Femke Herregraven tijdens de Open Studios een skelet van een kameel naar de Rijksakademie gebracht, ter ere van hun project ‘Durational monochrome’. Dit ging gepaard met een lening van een rode en groene variant cyanobacteriën via ARTIS-Micropia. Samen met het skelet vormde dit een referentiekader voor hoe leven een eeuw geleden en vandaag werd voorgesteld. Het beeld van de kameel in de tuin van de Rijksakademie begin 20ste eeuw, was hierbij hun inspiratiebron geweest.

Tekenles in de tuin van de rijksakademie, met een kameel uit ARTIS, ca 1907-1908 Website.jpg

Tekenles in de tuin van de Rijksakademie, ca. 1907-1908.

Marie Kelting en Jaap Kaas

Sommige Rijksakademie-kunstenaars zijn zelfs volledig met ARTIS verbonden geraakt. Schilder Marie Kelting, leerling van August Allebé, werkte jarenlang vanuit ARTIS aan vogel- en dierafbeeldingen. Ze trouwde met reptielenverzorger Piet Böhncke (die later beeldhouwer werd). Maar ook beeldhouwer Jaap Kaas, bekend als ‘de beeldhouwer van ARTIS’, was al vanaf 1914 niet uit ARTIS weg te slaan. Van 1927 tot 1947 kreeg hij van toenmalig ARTIS-directeur Armand Sunier een atelier tot zijn beschikking. Onder andere de leeuw (1938) en tijger (1939) die op de Plantage Middenlaan voor de ingang van het Groote Museum staan, zijn van zijn hand. De opdracht was afkomstig van het tuinpersoneel, dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van ARTIS een verzoek tot plaatsing van een kunstwerk mocht indienen.

jaapkaas1920x1080.jpg

Jaap Kaas legt een tijger vast, ca. 1920.

Arie Teeuwisse

Tijdens de bezettingsjaren doken zo’n honderdvijftig tot driehonderd mensen onder in ARTIS, medewerkers van het park  op de vlucht voor de Arbeitseinsatz, verzetsstrijders en joden, waaronder Arie Teeuwisse, beeldhouwer, illustrator en later striptekenaar. Hij studeerde begin jaren veertig aan de Rijksakademie bij Jan Bronner en was goed bevriend met Jaap Kaas. In 1943 hielp deze hem onderduiken in ARTIS  om uit de handen van de nazi’s te blijven. Teeuwisse verbleef in eerste instantie in Kaas’ atelier, maar verhuisde vanwege de kou en het vocht uiteindelijk naar het berenverblijf, waar hij in het nachtverblijf van de ijsbeer sliep, samen met een aantal oppassers die waren ondergedoken voor de Arbeitseinsatz. Na de oorlog vervolgde hij zijn studie. Er staan verschillende beeldhouwwerken in ARTIS van zijn hand, waaronder het beeld van eerdergenoemde ARTIS-directeur Sunier uit 1987, maar ook beelden van de serval en de grootoorvos. Zijn gehele verdere carrière bleven dieren de boventoon voeren in zijn werk.

arieteeuwisseserval1920x1080.png

De Serval van Arie Teeuwisse

Arvo Leo

Vanaf september 2020 start Rijksakademie-alumnus Arvo Leo (RA 2017/2018) vanuit de Salmhuisjes in ARTIS zijn residency. Het is tegelijkertijd de start  van de hernieuwde samenwerking tussen de Rijksakademie en ARTIS. De Canadees/Nieuw-Zeelandse kunstenaar onderzoekt al tien jaar de relatie tussen mens en dier, wat hem ertoe heeft gebracht werk te maken geïnspireerd door mestkevers, heilige koeien in India, een voormalig jager nu kunstenaar uit het Canadese Noordpoolgebied en de vernietiging van een mierenkolonie in een bosbrand in Canada.

arvoleogoed.jpg

Arvo Leo bij zijn presentatie tijden Rijksakademie OPEN 2017, foto Gert Jan van Rooij.

Meer recentelijk heeft hij zijn onderzoek verlegd naar plantkunde, ecologie en etnobotanie, waarbij hij de relatie tussen de mens en verschillende plantensoorten, met name de zaadplanten, bestudeert. Arvo Leo bereidt zich momenteel voor op zijn residency met verder onderzoek naar planten, bacteriën, uitwerpselen en meststoffen. Al deze kennis neemt hij straks mee naar ARTIS, waar hij in zijn nieuwe atelier in de buurt van de dieren, planten en microben aan aan verschillende film- en beeldhouwexperimenten zal werken. Dit zal resulteren in een nog vorm te geven project voor het ARTIS en Rijksakademie-publiek. 

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

ARTIS vanaf Hemelvaart weer open voor dagbezoekers

Online reserveren

ARTIS heeft de heropening uitvoerig voorbereid en de nodige maatregelen getroffen. De grootste verandering is dat zowel leden als dagbezoekers online via de website van ARTIS een starttijd dienen te reserveren. Op deze manier worden rijen bij de kassa en drukte bij de Hoofdentree voorkomen. Ook in het park zijn de nodige aanpassingen gedaan om de veiligheid van de bezoekers, de medewerkers en de dieren te garanderen. Zo zijn sommige paden eenrichtingsverkeer geworden, zijn er op meerdere plekken in het park speciale stations geplaatst waar bezoekers hun handen kunnen ontsmetten en werkt de horeca met uitgiftepunten. De toiletten zijn met een aantal aanpassingen gewoon toegankelijk.  Microbenmuseum Micropia blijft vooralsnog gesloten evenals het Planetarium, de binnenverblijven en de doorloopverblijven in het park.

Nu te zien in ARTIS

Er is de afgelopen weken veel gebeurd in ARTIS. Zo is het introductieplan van de mannelijke leeuw succesvol afgerond. De drie leeuwen hebben nu de mogelijkheid 24 uur in hetzelfde verblijf door te brengen. De matriarch van de kudde Aziatische olifanten in ARTIS is bevallen van een olifantenbul. Het kalf is samen met moeder regelmatig op het buitenperk te zien. Ook is er een opvallend goed broedseizoen bij de Afrikaanse pinguïns in ARTIS. Een bedreigde diersoort waarvan ARTIS al sinds de oprichting van dit Europese fokprogramma (EEP) de coördinator is. In het park wordt ondertussen weer plaats gemaakt voor het aanleggen van de eetbare tuin; alle tijdelijke beplanting (bloemen, groenten en kruiden) zijn eetbaar en worden dagelijks door de dierverzorgers geplukt en gevoerd aan de dieren als verrijking op hun dagelijkse voeding. De planten moeten eerst de tijd krijgen om te groeien. Naar verwachting kunnen vanaf half juni de eerste bladeren en bloemen worden geplukt.

_________________________________________________________________________

In ARTIS inspireren en stimuleren wij een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan. ARTIS met haar 27 rijksmonumenten bestaat uit een historisch stadspark, het internationaal bekroonde museum ARTIS-Micropia en het Artisplein met het aanliggende ARTIS-Groote Museum, ARTIS-café restaurant de Plantage en de ARTIS-Studio. ARTIS, dat sinds 1838 bestaat, is een stichting en een officieel erkend goed doel met het CBF-Keur en de ANBI-status. ARTIS houdt van al het leven. ARTIS Leeft.

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren

ARTIS is vanaf 13 mei open voor leden

Vermijd het OV

De Gemeente Amsterdam en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hebben ARTIS toestemming gegeven open te gaan voor Amsterdamse leden, om zoveel mogelijk druk op het regionaal en lokaal openbaar vervoer te voorkomen. Alle leden wordt dan ook uitdrukkelijk verzocht lopend, fietsend of met de auto naar ARTIS te komen.

Online reserveren en andere maatregelen

Voorafgaand aan het bezoek moet er een online reservering van een starttijd gemaakt worden op www.artis.nl . Per dag wordt een maximaal aantal leden toegelaten tot het park. De binnenverblijven, doorloopverblijven, het Planetarium en Micropia blijven voorlopig gesloten, er zijn extra hygienemaatregelen getroffen in het park en er wordt een route aanbevolen om anderhalve meter afstand te kunnen houden en kruisverkeer te voorkomen.

ARTIS is er klaar voor

Het ARTIS-Park en microbenmuseum Micropia sloten hun deuren op 16 maart in verband met het coronavirus. De instructie van de overheid is inmiddels aangepast van “Blijf zoveel mogelijk thuis” naar “Vermijd drukte”. “Het ARTIS-Park, als groene oase in het hart van Amsterdam, bevindt zich in de buitenlucht en met alle nodige maatregelen die we hebben getroffen, kunnen we mensen weer een ontspannen, veilig en leerzaam bezoek bieden. We staan te popelen om onze leden, en hopelijk binnenkort ook weer dagbezoekers, te kunnen ontvangen voor een mooie wandeling en om te genieten van de natuur, midden in de stad, ” aldus Suzanne Brinkman, Manager Publiek en Beleving bij ARTIS.

_________________________________________________________________________

In ARTIS inspireren en stimuleren wij een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan. ARTIS met haar 27 rijksmonumenten bestaat uit een historisch stadspark, het internationaal bekroonde museum ARTIS-Micropia en het Artisplein met het aanliggende ARTIS-Groote Museum, ARTIS-café restaurant de Plantage en de ARTIS-Studio. ARTIS, dat sinds 1838 bestaat, is een stichting en een officieel erkend goed doel met het CBF-Keur en de ANBI-status. ARTIS houdt van al het leven. ARTIS Leeft.

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren

Olifantje geboren in ARTIS

Bevallen in alle rust

De verzorgers hadden maandagavond al via de camera’s al opgemerkt dat er iets stond te gebeuren. De kudde vertoonde vanaf 20.00 uur ander gedrag. De dieren liepen heen en weer, klapperden met de oren, zwiepten met de staarten en maakten een kakofonie van geluiden. De verzorgers waren op dat moment in allerijl onderweg naar ARTIS. Toen ze aankwamen in het binnenverblijf van de olifanten was het kalf al geboren. “Maar zo’n kalfje al op vier poten zien staan is natuurlijk ook een prachtige binnenkomst”, aldus Peter Bleesing, olifantenverzorger in ARTIS.

Een ervaren moeder

Het kalf is het vijfde jong van de moeder. De bevalling leek sprekend op die van de laatste keer, bleek uit de camerabeelden. De olifantenkoe strekte haar poten vooruit en achteruit. Op een gegeven moment liep ze vooruit naar het einde van de stal en tilde haar poten op. En daar kwam het kalf er al uit. Binnen één minuut was het geboren. Een kwartier later stond het al op vier poten. De moeder bood al snel haar tepels aan het jong aan, om het drinken te stimuleren. De eerste moedermelk, biest genaamd, is heel belangrijk voor het kalf omdat het veel belangrijke voedingsstoffen en afweerstoffen bevat. De verzorgers hoorden het jong al snel na de geboorte smakkende geluiden maken en zagen dat het jong probeerde om te drinken.

Familiegebeurtenis

De twee dochters van de olifantenkoe waren bij de geboorte aanwezig en hadden veel interesse in het kalf. Ze bleven constant in de buurt en liepen na de geboorte meteen rondjes om hun nieuwe halfbroer. Zijn vader, de bul, verbleef op enige afstand. Het meemaken van geboortes en het grootbrengen van jongen is belangrijk en leerzaam voor de andere koeien in een olifantenkudde. Op deze wijze worden zij voorbereid op het werpen en grootbrengen van hun eigen jongen in de toekomst. De olifanten betasten en besnuffelen elkaar doorlopend. Geur is naast tast en geluid heel belangrijk in hun communicatie.

Een dracht van 21 maanden

Aziatische olifanten (Elephas maximus) hebben een lange dracht van maar liefst 20 tot 22 maanden. De matriarch is deze keer na 634 dagen bevallen, 2 dagen na de verwachte datum. Tijdens de dracht was de moeder 300 kilo aangekomen, op een gewicht van 4.000 kilo is dat verhoudingsgewijs niet zo veel. Een pasgeboren olifantje weegt ongeveer 100 kilo, de rest is vruchtwater en placenta.

Bedreigd door de mens

Aziatische olifanten leven van oorsprong  in tropische bossen, bij voorkeur aan bosranden en in grassige open stukken bos in Sri Lanka, India en Zuidoost- Azië. Het huidige aantal Aziatische olifanten in het wild wordt geschat op 28.000- 42.000. Ze hebben een bedreigde status volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De grootste bedreigingen zijn de jacht en het verdwijnen van hun leefgebied door landbouw en ontbossing. ARTIS maakt onderdeel uit van het  Europese fokprogramma (EEP) voor Aziatische olifanten.

Meer informatie

Kijk voor meer achtergrondinformatie over de dracht en de geboorte van het olifantje op www.artis.nl/olifantje en op de social media kanalen van ARTIS.

In ARTIS inspireren en stimuleren wij een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan. ARTIS met haar 27 rijksmonumenten bestaat uit een historisch stadspark, het internationaal bekroonde museum ARTIS-Micropia en het Artisplein met het aanliggende ARTIS-Groote Museum, ARTIS-café restaurant  en de ARTIS-Studio. ARTIS, dat sinds 1838 bestaat, is een stichting en een officieel erkend goed doel met het CBF-Keur en de ANBI-status. ARTIS houdt van al het leven. ARTIS Leeft.

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

ARTIS is tijdelijk gesloten voor bezoekers

Het kabinet neemt verregaande maatregelen: de scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland gaan morgen niet open en de horeca moet vanaf 18 uur vanavond de deuren sluiten. ARTIS sluit haar beleid aan op deze aangescherpte maatregelen. Van 16 maart tot en met 6 april is het gehele park gesloten voor bezoekers. 

Dierenwelzijn en het welzijn van bezoekers en medewerkers staan voorop bij ARTIS. Omdat niet uitgesloten kan worden dat er rijen ontstaan bij de kassa’s of dierverblijven, als gevolg van toegenomen drukte bij sluiting van scholen en horeca, is besloten het gehele park te sluiten. 

Het ARTIS-Park, als groene oase in het hart van Amsterdam, bevindt zich in de buitenlucht en fungeerde de laatste dagen als stadspark. Het ARTIS-Park was tot en met zondag 15 maart nog open voor bezoekers, waarbij alle binnenlocaties en microbenmuseum Micropia sinds vrijdag gesloten waren. 

ARTIS volgt de situatie en de maatregelen rondom het coronavirus op de voet en past haar beleid aan wanneer nodig. Hou voor de laatste informatie onze website en social media in de gaten.  

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Wandelen door ARTIS blijft mogelijk

ARTIS is een groene oase in het hart van Amsterdam. Het park bevindt zich in de buitenlucht en biedt bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen. Dierenwelzijn en het welzijn van de bezoekers en medewerkers staan voorop en passende maatregelen zijn hiervoor getroffen. Alle binnenlocaties in het park zijn gesloten. Het gaat dan om binnenverblijven voor dieren, overdekte horecapunten, het Planetarium en microbenmuseum Micropia. 

De hygiënemaatregelen van het RIVM worden opgevolgd. Alle activiteiten en evenementen voor meer dan 100 personen, inclusief de lezingen van de ARTIS-academie, zullen de komende periode geen doorgang vinden. Uiteraard zal ARTIS de situatie en de maatregelen rondom het coronavirus op de voet blijven volgen en haar beleid aanpassen wanneer dit nodig is.

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

ARTIS verwacht olifantje

Bijna 2 jaar drachtig  

Aziatische olifanten (Elephas maximus) hebben een lange dracht van maar liefst 20 tot 22 maanden. Aan de buik van een olifant is op het oog niet zo te zien dat ze drachtig is, ondanks dat ze in die periode 400 tot 500 kilo aankomt. Deze extra kilo’s zijn op een gewicht van 4.000 kilo verhoudingsgewijs niet zo veel. Het jong en het vruchtwater zorgen voor de toename in gewicht, en dan vooral in de laatste maanden van de dracht. Het grootste deel van de gewichtstoename ontstaat door het vruchtwater, want een pasgeboren olifantje weegt ongeveer 100 kilo. Het gewicht van een pasgeboren olifantje is daarmee ongeveer gelijk aan het aantal kilo’s poep dat een olifant per dag produceert. 

Drachtige matriarch Thong Tai met haar jongste kalf Sanuk. Foto ARTIS, Zoë den Exter.

Geen zwangerschapstest

Bij olifanten kun je niet zoals bij mensen makkelijk een zwangerschapstest afnemen. Naast de gewichtstoename is de langdurige verhoging van het progesteronniveau in de ontlasting van de olifant een aanwijzing voor de dracht. Als een koe niet drachtig is daalt de concentratie van dit hormoon weer. Progesteron is een hormoon dat tijdens de dracht wordt aangemaakt en nodig is voor een goed verloop van de dracht. Verder had deze koe altijd een duidelijke cyclus en deze is sinds de waargenomen dekking uitgebleven. Ook het gebrek aan seksuele interesse in deze koe door de bul zijn aanwijzingen voor de dracht. 

Goed mikken

De voorplantingsdaad vergt bij olifanten heel wat inspanning van het mannetje. De ruim 5.000 kilo zware olifantenbul staat tijdens de dekking alleen op zijn achterpoten en leunt met zijn voorpoten op de koe. Met zijn penis, die wel 25 kilo weegt, moet hij een S-bocht maken om de koe te kunnen bevruchten: de opening zit namelijk niet onder haar staart, maar helemaal onderaan aan de buikzijde. Ook het geboortekanaal is niet recht. Weet de bul niet goed te mikken, dan zit een bevruchting er niet in. 
 

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Enorme insecten in ARTIS

Focus stacking

Op de foto’s in de tentoonstelling gaat geen detail verloren. Ieder haartje, bultje en ribbeltje staat er haarscherp op. Ronald gebruikte hiervoor een techniek uit de macrofotografie: focus stacking. Door een camera met macrolens op een vast punt te bevestigen en het onderwerp telkens een paar honderdsten van een millimeter te verschuiven, ontstaat een reeks foto’s die nét op een iets ander punt zijn scherp gesteld. Door deze beelden vervolgens over elkaar heen te leggen, ontstaat een foto waarin alles scherp is. Eén foto in de tentoonstelling bestaat al gauw uit zo’n honderd afzonderlijke opnamen. Hoe kleiner het onderwerp, hoe meer foto’s. 

Groene zandloopkever (Cicindela campestris)

Nijver volkje

De tentoonstelling opent op een belangrijk moment. Naar verwachting neemt het aantal insectensoorten de komende decennia wereldwijd af met nog eens 40 procent. Dat kan catastrofale gevolgen hebben voor de toekomst van de natuur. Insecten zijn immers voedsel voor andere dieren en verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de bestuiving van zaadplanten waaronder ons voedsel. Wie geïnspireerd wordt door de diverse, kleurrijke medebewoners van onze leefwereld, kan ook zelf iets doen om ze een handje te helpen. Zo kun je overschakelen op natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Ook helpt een variatie aan bloeiende planten in de  tuin of op het balkon gedurende het jaar het nijvere volkje aan de voet van de voedselpiramide. 

Over de ARTIS-fotograaf

Ronald van Weeren (1950) is al bijna twintig  jaar de vaste ARTIS-fotograaf. Als geen ander kent hij de dieren, bomen, planten en monumenten in het park. Zijn foto’s zijn in ieder ARTIS tijdschrift te zien, onder meer in zijn vaste rubriek ARTIS in beeld. Ronalds fascinatie voor insecten bestaat al zijn hele leven en begon tijdens de vele kampeervakanties in zijn jeugd. Sinds 1991 schreef hij zo’n vijfentwintig artikelen over insecten en andere geleedpotigen. In een zelfgebouwde opstelling , thuis in de studeerkamer, vereeuwigde hij de afgelopen twee jaar honderden geleedpotigen voor de tentoonstelling Ode aan het insect.

Expositie Ronals 1920x1080.png

eendagsvlieg (Cloeon dipterum)

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Derde jaar op een rij recordaantal bezoekers in ARTIS

“Geweldig dat er steeds meer bezoekers uit binnen- en buitenland naar ARTIS komen om alle facetten van de natuur van dichtbij te ervaren. Van de micro-organismen in ARTIS-Micropia tot de dieren en planten in het park en onze planeet in het ARTIS-Planetarium. We zijn enorm trots en hopen onze bezoekers een beetje liefde mee te geven voor alles wat leeft en hen te laten zien hoe we verantwoordelijker met de natuur kunnen omgaan”, zegt ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius. In 2019 zette ARTIS nieuwe stappen om haar voorbeeldfunctie beter te kunnen vervullen. Zo werden er watertappunten aangelegd om het gebruik van wegwerpplastic te verminderen en werd het park rookvrij . In juni namen de zwarte slingerapen het eerste met zonne-energie verwarmde verblijf in gebruik. Het verblijf is een belangrijke stap in de ambitie om in de toekomst een volledig fossielvrij park te worden.

Ook buiten het park zette ARTIS zich in om de natuur te helpen. Dit jaar werden er ruim 750 knoflookpadden gekweekt en samen met RAVON uitgezet in de Nederlandse natuur. 2019 was het achtste jaar dat de twee organisaties samenwerkten om de bedreigde populatie in Nederland te redden. In Sardinië liet ARTIS samen met Life Under Griffon Wings deze zomer drie vale gieren uitvliegen om de populatie daar te laten herstellen. In Bolivia vloog een recordaantal van de ernstig bedreigde blauwkeelara’s uit dankzij het gezamenlijke nestkastproject van IUCN en ARTIS.   

Nieuw leven, nieuwe plekken, nieuwe verhalen

In 2019 ontstond er nieuw leven in het ARTIS-Park. Zo kroop er een zuidelijke hoornraafkuiken uit het ei, kreeg de goudwanggibbon een baby en werden er twee Californische zeeleeuwenpups geboren. Voor het eerst in vijf jaar werd deze zomer een kleine pandajong geboren in ARTIS. De Japanse kraanvogels en de sneeuwuilen kregen afgelopen jaar een vernieuwd verblijf rondom de monumentale Ruïne. Vlak na de opening kropen er sneeuwuilskuikens uit het ei. 

Dit jaar vertelde ARTIS nieuwe verhalen over planten. In de zomer was de eetbare tuin weer te zien en te proeven, maar voor het eerst was er ook een medicinale tuin en een theetuin. Bezoekers konden hier eigen theekruiden plukken om thee van te maken. Aan het eind van het jaar opende ARTIS een nieuwe ruimte bij het Vlinderpaviljoen , waar volgend jaar verhalen over onze kamerplanten worden verteld.

In de donkere maanden van het jaar vertelde ARTIS verhalen over hoe de natuur zich aanpast aan het donker. Dit jaar was ARTIS voor het eerst cultureel partner van het Amsterdam Light Festival en had ze een geheel eigen programma: de Slaapwandeling . Bezoekers konden na sluitingstijd door een aardedonker park dwalen om zo de natuur in het donker te ervaren. De Slaapwandeling is nog te lopen tot en met 18 januari. 

5 jaar onzichtbaar leven

In 2019 vierde microbenmuseum Micropia haar vijfde verjaardag. Met de Handwand , een wand van handafdrukken gevormd door microben, feliciteerden bekende en onbekende Nederlanders het museum met haar jubileum. Ook werd in 2019 het eerste wilde microbenbier gebrouwen in samenwerking met bierbrouwer Oedipus, op basis van een wilde gist gevangen bij het Insectarium in ARTIS. 

Bekijk het filmpje van het jaaroverzicht van ARTIS en Micropia hier .

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Op 6 december in je pyjama naar ARTIS

Als cultureel partner van het Amsterdam Light Festival, stelt ARTIS niet het licht, maar juist het donker centraal. Met de Slaapwandeling dwaal je na sluitingstijd door een donker ARTIS en Micropia. Langs slapende flamingo’s, lichtgevende paddenstoelen en jagende vleermuizen. Je ontdekt hoe de natuur zich aanpast aan de duisternis en wat wij mensen hiervan kunnen leren. Wil je de Slaapwandeling doen, maar niet in je pyjama, dan kun je gewoon een toegangskaart kopen. De Slaapwandeling is te lopen van 6 december tot en met 18 januari. Klik hier voor toegangskaarten, informatie en de app.

In je pyjama door de poort

Definitie: “Een pyjama is een kledingstuk voor de nacht en wordt gedragen tijdens bedtijd. Het is (onder normale omstandigheden) niet gebruikelijk een pyjama overdag te dragen, behalve `s avonds en `s ochtends in de eigen familiekring”.  Maar op 6 december is dit anders. Bezoekers die in pyjama naar ARTIS komen mogen op de openingsavond de Slaapwandeling gratis doen. ARTIS kijkt bij de ingang of bezoekers daadwerkelijk een pyjama dragen en verstrekt dan een gratis toegangskaart voor de avond. Joggingbroeken en leggings zijn natuurlijk fijn voor onder een pyjama, maar zijn geen pyjama. Bij grote interesse zal men rekening moeten houden met een wachttijd. Om 19.30 uur sluiten de toegang en de kassa. 

Slaapwandeling-app 

ARTIS heeft de Slaapwandeling-app ontwikkeld in samenwerking met Next Empire. Nog niet eerder konden bezoekers op deze wijze door het park navigeren. De Slaapwandeling is geen vaste route, maar laat bezoekers juist dwalen door het donkere park. Ieder kiest zijn eigen weg. De app is qua kleuren en lichtgebruik zo ontworpen dat de dieren er in het donker geen hinder van ondervinden.

Beleef ARTIS in het donker 

De Slaapwandeling loop je van 6 december tot en met 18 januari, op donderdag, vrijdag en zaterdag, van 17.00 tot 20.00 uur. De kassa en toegang sluiten om 19.30 uur. In de kerstvakantie kun je de Slaapwandeling dagelijks lopen, met uitzondering van 31 december. De Slaapwandeling duurt ongeveer anderhalf uur en is geschikt voor alle leeftijden. De app is verkrijgbaar in een Nederlandse en Engelse versie. Zorg voor een voldoende opgeladen telefoon (minimaal 50%). Toegangskaarten zijn te koop via de website of aan de kassa van ARTIS en Micropia en kosten €15,00 voor reguliere bezoekers en €7,50 voor ARTIS-leden.