Categorieën
Amref Flying Doctors

De meisjes betalen de prijs

Patricia Vermeulen, CEO van Amref Flying Doctors, vertelt: “Voorafgaand aan de coronacrisis ervaarde 1 op de 3 meisjes en vrouwen wereldwijd (seksueel) geweld. In de huidige situatie zijn dit zo’n 2 op de 3 meisjes en vrouwen.” Amref Flying Doctors zet meisjes en vrouwen op de eerste plaats. “We leren de meisjes over hun rechten zodat zij voor zichzelf opkomen. Zo heeft Amref een alternatief overgangsritueel bedacht waar meisjes op een gezonde manier vrouw worden, zonder de gevaarlijke besnijdenis. Deze meisjes worden bovendien niet uitgehuwelijkt en blijven op school. Inmiddels hebben 20.000 meisjes het alternatieve ritueel met succes doorlopen.”

Keniaanse powervrouwen

Amref Flying Doctors werkt samen met twee Keniaanse powervrouwen: Nice Leng’ete en Talaso Gababa. Nice is een internationale voorvechtster voor mensenrechten en ze heeft vele meisjes gered van de besnijdenis. In 2018 werd ze door TIME Magazine verkozen tot een van de meest invloedrijke personen ter wereld. Ook Talaso Gababa heeft een indrukwekkende verhaal: “Ik ben lid van de Gabrastam, 90% van de meisjes wordt er besneden.” Zelf was Talaso 6 jaar oud toen dat gebeurde. “De pijn en de schaamte heeft veel invloed op mijn leven gehad. Dit wil ik andere meisjes besparen.” 

De scholen in Kenia blijven voorlopig dicht

Nice vertelt over de huidige situatie in haar land: “School is voor meisjes in Kenia een veilige plek. Ze krijgen er voedsel en maandverband. De scholen blijven helaas heel 2020 gesloten, misschien zelfs langer.” Dit heeft ernstige sociale gevolgen voor meisjes en vrouwen in Kenia. “Er is sprake van een enorme toename van huiselijk geweld en armoede. Meisjes prostitueren zichzelf om eten en maandverband te kopen. Er worden meer meisjes besneden en het aantal tienerzwangerschappen en kindhuwelijken neemt toe. En als meisjes zwanger zijn, gaan ze niet meer terug naar school.” Dat geldt ook voor jongens, omdat ze vanwege de droogte met het vee in afgelegen gebieden op zoek gaan naar water. “Deze onderliggende effecten van de coronacrisis noemde Githinji Gitahi, global CEO van Amref, eerder de tweede golf”, aldus Patricia.

Champions

Sinds drie jaar zet Talaso zich in als champion voor Amref Flying Doctors. Champions, opgeleid door Amref, informeren de mensen in de dorpen over de gevolgen van meisjesbesnijdenis. Ze gaan daarbij op huisbezoek, en zijn de ogen en oren van het dorp. “Afgelopen week heb ik bijvoorbeeld met de culturele leiders uit een dorp gesproken over dit gevoelige onderwerp”, vertelt Talaso. Daarnaast is Talaso wekelijks te horen op de radio met boodschappen over de gevolgen van de besnijdenis, tienerzwangerschappen en kindhuwelijken. 

Anders werken

Door de coronaregels ziet het werk van Nice en Talaso er anders uit. “Ik werk nu veel vanuit huis, iets wat ik nog nooit had gedaan”, legt Nice uit. Ook de wekelijkse meeting van de champions is nu online. “Sinds 1,5 maand mogen we gelukkig wat meer en gaan wij weer op huisbezoek.” De meest effectieve manier om de mensen in de dorpen te bereiken is via informatiebijeenkomsten. “Helaas mogen deze vanwege de coronaregels niet plaatsvinden.” Ook organiseert Amref samen met de gemeenschappen normaal gesproken vier keer per jaar een alternatief ritueel. Nu dat niet kan, komen er geen nieuwe champions. Ondanks alle maatregelen worden er nog steeds meisjes gered: “In samenwerking met de lokale overheid hebben we een meisje van 7 weten te behoeden van de besnijdenis”, vertelt Talaso.

Opschalen via lokale zorgverleners

Amref werkt al jaren aan het versterken en opleiden van de lokale zorgverleners. Zij wonen en werken in hun eigen dorp en informeren de mensen over hoe ze gezond kunnen blijven. Nice en Talaso bundelen hun krachten met de lokale zorgverleners. Via deze bestaande structuren wordt het belangrijke werk van de champions opgeschaald. Amref heeft inmiddels in Kenia 60.000 lokale zorgverleners getraind via de mobiele applicatie Leap. Er worden modules aan de leeromgeving toegevoegd over de besnijdenis, huiselijk geweld en ongewenste zwangerschappen. In verschillende talen, zodat ook de lokale zorgverleners in landen als Malawi, Ethiopië en Oeganda er gebruik van kunnen maken. 

We gaan door

“We worden meer dan ooit uitgedaagd om onze doelen te bereiken”, zegt Patricia. “Maar we vinden altijd manieren om te doen wat we moeten doen.” 

Mede door powervrouwen als Nice en Talaso, maakt Amref Flying Doctors –  samen met de lokale bevolking en overheid –  Afrika gezond en sterk. Juist in deze moeilijke tijd, want de meisjes hebben harder dan ooit hulp nodig. 

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Amref Flying Doctors:

https://www.amref.nl/actueel/2020/de-meisjes-betalen-de-prijs

Categorieën
Amref Flying Doctors

Foto’s met een verhaal

Afgelopen maart reisde Humberto af naar Kenia om meer te leren over onze strijd tegen meisjesbesnijdenis. Hij ging hier in gesprek met enkele leden van de Masai en maakte daarbij prachtige foto’s. Een selectie van de foto’s staat aanstaande maandag tentoongesteld op Langoed Boekesteyn. Humberto vertelt jou en de deelnemers van de Postcode Loterij graag over het indrukwekkende verhaal achter de foto’s. Kijkers maken ook exclusief kans op één van zijn prachtige werken!

In veel nomadische gemeenschappen markeert besnijdenis de overgang van meisje naar vrouw. Steeds meer mensen uit deze gemeenschap spreken zich uit over het stoppen van deze zeer schadelijke traditie. Humberto ging voornamelijk in gesprek met de mannen, en met name de vaders van de dochters. Wat zijn hun beweegredenen om deze eeuwenoude traditie los te laten?

Wereldwijd zijn 200 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer van besnijdenis en lopen 4.1 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Niet alleen in Kenia maar ook in Nederland krijgen we steeds vaker met de problematiek te maken. Zeker nu in de zomervakantie waar ‘cutting holidays’ een afschuwelijke realiteit zijn.

Kijk, luister en chat je mee? Klik hier om deel te nemen aan de live rondleiding via Facebook Live. Ook kan je notificaties instellen voor het evenement door nu al op de link te klikken en te kiezen voor: ‘herinnering ontvangen’. Je ontvangt dan een melding zodra het event live is. 

Deelnemers van de Postcode Loterij maken tevens kans op een van de portretten.

Bekijk hier de video van de reis van Humberto

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Amref Flying Doctors:

https://www.amref.nl/actueel/2020/fotos-met-een-verhaal

Categorieën
Amref Flying Doctors

Brandbrief aan CDA over internationale covid-19 aanpak

Samen met 18 andere organisaties hebben wij het CDA een brandbrief gestuurd. Wij vinden namelijk dat de middelen voor een internationale bestrijding van corona niet ten koste mogen gaan van noodzakelijke investeringen in de toekomst.

Kortingen toepassen – nu of in de toekomst – betekent dat er voor de meest kwetsbaren in lage inkomenslanden uiteindelijk minder steun is dan voorheen. Juist nu zij het hardst door deze crisis worden getroffen.

Tal van actoren – waaronder maatschappelijke organisaties, academici, bedrijven, religieuze leiders – hebben de afgelopen maanden gepleit voor een Nederlandse rol bij een wereldwijde covid-19 aanpak. Op het verzoek van het CDA heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hierover een advies uitgebracht.

Advies: bescherm het budget en investeer

Het AIV-advies is tweeledig: bescherm het huidige en toekomstige budget voor ontwikkelingssamenwerking en investeer 1 miljard euro in een wereldwijde covid-19 aanpak. De vertaling van dit advies naar afspraken binnen de coalitie moet dan ook op een verantwoorde manier plaatsvinden, zo schrijven zij.

Kasschuif

Een negatief scenario zou een kasschuif zijn, wat inhoudt dat middelen voor komende jaren naar voren worden gehaald. Maar een kasschuif om het ontwikkelingsbudget van nu te beschermen, betekent een toekomstige bezuiniging. Bovendien is dit niet conform het AIV-advies en sluit het niet aan bij de investeringen die voor covid-19 zijn genomen op andere beleidsterreinen.

De organisaties vinden dat de bescherming van het budget op een verantwoorde wijze geregeld moet worden. De middelen moeten worden betaald uit algemene middelen. Investeren in water, sanitatie en hygiëne, voedselzekerheid, het creëren van economische weerbaarheid, gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten: dit alles is juist door de covid-19 crisis meer dan ooit van belang.

Beroep op de verantwoordelijkheid

De organisaties doen een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van het CDA om met het kabinet tot afspraken te komen waarbij geen korting op ontwikkelingssamenwerking in de toekomst wordt toegepast. Onderdeel van die afspraken is ook een substantiële, additionele investering in een wereldwijde covid-19 aanpak, zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en België recentelijk bekend maakten.

Klik hier om de volledige brief te lezen.

Update 6 juli

Vanavond is het CDA-lijsttrekkers debat. Wij vroegen minister Hugo de Jonge, Mona Keizer en Peter Omtzigt namens de gezamenlijke achterban van de ondertekanaas (meer dan 500.000 donateurs) om een helder standpunt in te nemen met betrekking tot internationale samenwerking en solidariteit. Lees de brief hier. 

Ondertekenaars:

Kees Zevenbergen (CEO Cordaid), Edwin Huizing (CEO Hivos), Monique Dolfing-Vogelenzang (CEO (PharmAccess), Haaije Feenstra (directeur Prisma), Oliver van Loo (adviseur internationale organisaties), Michiel Servaes (algemeen directeur Oxfam Novib), Patricia Vermeulen (CEO Amref Flying Doctors), Minella van Bergeijk (directeur TEAR), Mustapha Gidado (CEO KNCV Tuberculosis Foundation), Micha van Lin (directeur Task Force Health Care), Marco van der Graaf (directeur World Vision), Sybren Attema (CEO ICCO), Mark Vermeulen (algemeen directeur Aidsfonds), Onno Schellekens (voorzitter Joep Lange Instituut), Mark Schneiders (algemeen directeur KIT), Rina Molenaar (directeur Woord en Daad), Mariëlle Bemelmans (CEO Wemos), Dicky Nieuwenhuis (direceur Light for the World), Garance Reus-Deelder (directeur Plan International Nederland)

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Amref Flying Doctors:

https://www.amref.nl/actueel/2020/brandbrief-aan-cda-over-internationale-covid19-aanpak

Categorieën
Amref Flying Doctors

Corona is niet de grootste uitdaging van deze pandemie

Het besluit van het kabinet op het AIV-advies ‘Nederland en de wereldwijde Covid-19 aanpak’ om 150 miljoen euro extra beschikbaar te stellen is een bescheiden stap in de goede richting, maar ontoereikend, zo stellen ontwikkelingsorganisaties vandaag. Daarnaast wordt er €350 miljoen vrijgemaakt uit de algemene middelen om de dalende begroting voor ontwikkelingssamenwerking in 2020 deels te compenseren. Tenslotte wordt er geld uit het toekomstige budget van ontwikkelingssamenwerking naar voren gehaald om de begroting voor 2020 en 2021 op peil te houden. Dat laatste betekent feitelijk een toekomstige bezuiniging op hulp aan mensen in kwetsbare posities.

Klik hier om de brandbrief te lezen die wij eerder aan het CDA stuurde waarin staat dat wij vinden dat de middelen voor een internationale bestrijding van corona niet ten koste mogen gaan van noodzakelijke investeringen in de toekomst.

De ontwikkelingsorganisaties vinden het door de coalitiepartijen gevonden compromis niet in verhouding tot wat nodig is om de pandemie te bestrijden, in het licht van enorme toename van extreme honger en armoede wereldwijd. De AIV had aanbevolen om 1 miljard euro extra uit te trekken, bovenop het op peil houden van de begroting.  Buurland Duitsland besloot recentelijk om €3 miljard uit te trekken. Daar steekt de Nederlandse bijdrage schril bij af. Afgezet tegen het totale corona steunpakket van €42 miljard van minister Hoekstra is dit slechts 0,4%. Deze inzet komt in het geheel niet tegemoet aan het brede pleidooi uit de samenleving voor internationale solidariteit in de aanpak van de corona crisis, komend van religieuze leiders tot VNO-NCW. 
 
Hoewel het positief is dat dank zij de inzet van de ChristenUnie, het CDA en D66 de ontwikkelingsbegroting voor het jaar 2020 in stand blijft door een bijdrage uit de algemene middelen, is de aanslag op het toekomstige budget zorgelijk. Het betekent dat er een zware hypotheek op de toekomst wordt genomen, en dat de rekening grotendeels in de schoenen van het volgende kabinet wordt geschoven. De ontwikkelingsorganisaties roepen de coalitie op dit ongedaan te maken. Daarmee kan minister Hoekstra zijn belofte inlossen dat er geen bezuinigingen zullen plaatsvinden. Anders is er een reëel gevaar dat de Nederlandse inzet voor ontwikkelingssamenwerking na 2021 gaat kelderen. De ontwikkelingsorganisaties stellen vast dat hiermee het AIV-advies en de door de Kamer aangenomen motie Van der Staaij, die de regering verzocht om het ontwikkelingsbudget op peil te houden, niet is uitgevoerd.

Ondertekende koepels en organisaties:

Partos, WO=MEN, Aidsfonds, Amref Flying Doctors, BothEnds, CARE Nederland, Cordaid, Hivos, KNCV Tuberculosefonds, Light for the World, Oxfam Novib, Plan Nederland, PharmAccess, Prisma, Red een Kind, TEAR, Woord en Daad, Wemos, WorldVision, ZOA

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Amref Flying Doctors:

https://www.amref.nl/actueel/2020/corona-niet-grootste-uitdaging