Onderzoek naar vier thema’s belangrijk voor behoud ‘eigen kracht’ bij dementie

Geen mens is hetzelfde. Het is een wijsheid die iedereen kent. Maar wanneer iemand dementie krijgt lijkt daar minder oog voor te zijn. Aannames over dementie kunnen dan belangrijker worden dan iemands persoonlijke wensen en behoeftes. Charlotte van Corven, werkzaam bij het Radboudumc Alzheimer Centrum en het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen (UKON), doet hier onderzoek […]

Rens Brankaert en Rik Ossenkoppele winnen YOR-award Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland reikt voor de derde keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award wordt jaarlijks uitgereikt aan twee talentvolle jonge onderzoekers die de potentie hebben om bepalend te zijn voor het dementieonderzoek in de komende decennia. De twee winnaars van dit jaar zijn: dr.ir. Rens Brankaert, winnaar in de categorie ‘onderzoek ten behoeve […]

Moet je vleeswaren en ander bewerkt vlees vermijden?

Vleeswaren, zoals worst, ham of paté en producten zoals een hamburger, worst en gemarineerd vlees zijn allemaal voorbeelden van ‘bewerkt vlees’. Een recente studie in het wetenschappelijk tijdschrift ‘The American Journal of Clinical Nutrition’, gaf aan dat het eten van slechts 25g van dit vlees per dag de kans op dementie met 44% verhoogt. Een […]

Alzheimer Nederland onderzoekt: geen passend woonaanbod voor mensen met dementie

Bouw niet nog meer verpleeghuizen, kies voor andere woonvormen Er zijn onvoldoende passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, zo blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Meer dan driekwart van de zorgprofessionals en mantelzorgers vindt het aanbod van woningen en woonvormen voor mensen met dementie niet passend. Bij achteruitgang is alleen het verpleeghuis een […]

Aanpak van dementie in Europa, hoe doet Nederland het?

Dementie is een wereldwijde uitdaging. En ieder land in Europa heeft zo z’n eigen strategie en beleid. Alzheimer Europe heeft het dementiebeleid van 37 Europese landen naast elkaar gelegd en zo een ranking gemaakt. Nederland staat op de 7de  plaats. Op Europese samenwerking in onderzoek naar dementie en de nationale dementiestrategie doet Nederland het goed. […]

Vrijwilligers bereiden gemeenten voor op verdubbeling aantal mensen met dementie

Alzheimer Nederland zet zich in om het leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen we landelijk én – dankzij ruim 3500 vrijwilligers en 48 regionale afdelingen – ook lokaal. De lokale vrijwilligers bereiden gemeenten voor op de toename van het aantal inwoners met dementie. De tijd dringt. Ook nu zijn […]

Volksziekte nummer één onderbelicht in verkiezingsprogramma’s

Verkiezingsprogramma’s langs de dementie-meetlat  Met 290.000 mensen met dementie en ruim 800.000 mantelzorgers vertegenwoordigt Alzheimer Nederland meer dan een miljoen kiezers. En die worden slecht bediend. In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen besteden vrijwel alle partijen nauwelijks of geen aandacht aan de gevolgen van volksziekte nummer één: dementie. Dat moet in het regeerakkoord straks […]

Onderzoek naar effect zeewierdieet op voorkomen dementie

In China wordt al jaren onderzoek gedaan naar zeewier. Stoffen in zeewier lijken een effect te hebben op dementie. De resultaten vielen ook de Nederlandse onderzoekers dr. Monique Mulder en dr. Tim Vanmierlo op. Mulder, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam en Vanmierlo, werkzaam bij de Universiteit Maastricht, onderzochten met een subsidie van 85.000 […]

Alzheimer Nederland steunt breed samenwerkingsverband in techniek op maat bij dementie

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat (zorg)technologie ook wordt ingezet om de impact van dementie te verminderen. Daarom heeft Alzheimer Nederland de opzet van het JAIN netwerk mogelijk gemaakt. JAIN staat voor ‘Joint Artificial Intelligence Network’. Marco Blom, manager Wetenschappelijk onderzoek en Landelijke hulp van Alzheimer Nederland. […]

Neemt het aantal mensen met dementie toe of af?

Er zijn in 2021 ongeveer 290.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Daarover is helaas geen twijfel. Wel verschillen wetenschappers van mening over de omvang van de toename. Een belangrijke discussie, want een kleine over- of onderschatting van het probleem betekent al snel een groot tekort of overschot aan hulp […]