Categorieën
Alzheimer Nederland

Reactie Alzheimer Nederland op REISadvies commissie TZTO: ‘Meer aandacht nodig voor situatie mensen met dementie’

Onder de titel ‘Oud en zelfstandig in 2030, een REISadvies’ verscheen deze week het definitieve advies van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen (TZTO). Het is een vervolg op het advies van begin dit jaar, waarin de commissie de reacties uit de samenleving heeft meegenomen. Met de punten ‘Ga (ver)bouwen, Ga digitaal en Werk samen’ adviseert de commissie TZTO, onder leiding van Wouter Bos, het roer om te gooien. Alzheimer Nederland ziet de noodzaak van de beweging, maar benadrukt tegelijkertijd dat het advies niet aansluit op de mogelijkheden van mensen met dementie en hun mantelzorgers en dat meer maatwerk echt nodig is.

Ga digitaal maar met een vangnet

Ouderen zullen in de toekomst veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Echter, we hebben de afgelopen maanden tijdens Corona gemerkt dat digitaal niet voor iedereen een optie is. Daarom is Alzheimer Nederland blij dat de commissie in haar eindadvies meer aandacht heeft voor maatwerk en vindt dat fysiek nabije zorg en ondersteuning mogelijk moet zijn voor wie digital first geen optie is. Daar had Alzheimer Nederland de commissie op gewezen in haar reactie op het conceptadvies.

Ga (ver) bouwen en stimuleer nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen moeten ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Alzheimer Nederland pleit voor meer experimentele woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis, die geschikt zijn voor mensen met dementie. De commissie ziet nieuwe woonvormen als mogelijke oplossing, maar wil de financiering van kleinschalige woonvormen in de wijk afschaffen. Alzheimer Nederland vindt dat het wegnemen van de financiering van deze woonzorginitiatieven een grote stap terug in de tijd betekent. De commissie erkent weliswaar de waarde van kleinschalige woonvormen in de wijk, maar blijft bij haar standpunt wat betreft de financiering. Wel suggereert de commissie andere manieren om deze wooninitiatieven te behouden.

Ga samenwerken in een dementievriendelijke samenleving

Dat is een prachtig advies en uit ons hart gegrepen. Het vraagt wel een samenleving die ingericht is op dementie, waarin zorgaanbieders, informele zorg en de buurt nauw samenwerken. En waarin bijvoorbeeld de casemanager dementie een belangrijke rol speelt, als voorbeeld van een professional en vertrouwenspersoon die door de lijnen heen werkt en verbindt.

Leer van de coronacrisis

Uiteraard kan de commissie niet om de impact van het coronavirus heen. Daarom is een extra aanbeveling toegevoegd aan het advies: leer van de coronacrisis! Volgens de commissie heeft de coronacrisis behalve veel verdriet ook nieuwe inzichten en creatieve initiatieven opgeleverd. Alzheimer Nederland onderschrijft dit. Daarom zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een inspiratieboekje voor gemeenten, waarin we aansprekende voorbeelden verzamelen, zoals online dagbesteding en de online Alzheimer Cafés. Op deze manier borgen we de lessen van de coronacrisis. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door voort te bouwen op de mooie initiatieven, die we overal om ons heen zien.  

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/reactie-alzheimer-nederland-reisadvies-commissie-tzto

Categorieën
Alzheimer Nederland

Geen beperkingen meer voor verpleeghuizen waar geen corona meer heerst

Alzheimer Nederland is blij dat Minister De Jonge van VWS zojuist tijdens de persconferentie heeft aangedrongen op het verder openstellen van de verpleeghuizen voor bezoek. Nu de meeste huizen één vaste bezoeker toelaten en de besmettingen in de geopende huizen uitblijven, kan het verder openen volgens Alzheimer Nederland niet langer uitgesteld worden. De vrijheid voor bewoners kan weer voorop komen te staan. Als een verpleeghuis coronavrij is, gelden er in principe geen beperkingen meer voor bezoek. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen.

Besmettingen na (her)opening uitgebleven

In verband met de snelle verspreiding van het coronavirus werd in maart besloten om de verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. Begrijpelijk, want we hadden te maken met een onbekende situatie met onbekende gevaren en risico’s. Bovendien werden de verpleeghuizen bovengemiddeld getroffen door het coronavirus. De maatregel was ingesteld vanuit de risico’s op de fysieke gezondheid van bewoners en zorgpersoneel. Inmiddels hebben we veel geleerd en hebben we meer kennis over de verspreiding van het virus. In vrijwel alle verpleeghuizen die inmiddels weer geopend zijn, zijn besmettingen uitgebleven. Dit wordt goed gemonitord.

De geleerde lessen

Nu we vele maanden verder zijn gaat de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en hun naasten meer tellen dan ooit. Alzheimer Nederland directeur Gerjoke Wilmink: ‘Er is samen met andere partijen een handreiking gemaakt die al een aantal weken ruimte biedt voor versoepeling. In de praktijk zien wij dat veel verpleeghuizen hier strenger in zijn dan nodig. Wij hebben steeds aangegeven dat alle verpleeghuizen maximaal de versoepeling moeten toepassen, behalve uiteraard op afdelingen waar een besmetting is.

Eigen verantwoordelijkheid

Alzheimer Nederland vindt het positief dat de minister de verpleeghuizen aanmoedigt om de deuren weer te openen, mits er geen corona heerst. ‘En, indien het coronavirus weer ergens opleeft zijn wij geen voorstander meer van een generieke bezoekersstop’, aldus Gerjoke Wilmink.  ‘Dat kon volgens ons alleen een tijdelijke noodoplossing zijn voor een situatie waar we allemaal mee moesten leren omgaan. We moeten vanaf nu per situatie kijken en vertrouwen hebben in de bewoners, familie en andere naasten. We weten immers nu allemaal hoe we ons moeten gedragen om zo min mogelijk risico te lopen en we hebben nu voldoende testcapaciteit en beschermende materialen. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om het risico op besmetting laag te houden. Er is nog geen vaccin en ouderen blijken een zeer kwetsbare groep voor Covid19.’

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/bezoekersregeling-verpleeghuizen

Categorieën
Alzheimer Nederland

Verhogen negatieve gedachten de kans op dementie?

Mensen die herhaaldelijk negatieve gedachten hebben, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van dementie. Dit melden deze maand onder andere NOS.nl, margriet.nl en diverse buitenlandse nieuwsbronnen. Ze schreven het op basis van een nieuw onderzoek dat een verband vond tussen negatieve gedachten en de ziekte van Alzheimer. Voorkom je met optimisme dementie? Het blijkt nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar toch kan een beetje extra optimisme geen kwaad volgens de onderzoekers. En een optimistische kijk, kun je bevorderen.

Het onderzoek vond een verband tussen regelmatige negatieve gedachten en de ziekte van Alzheimer. Een verband is echter nog geen oorzaak. Daarom is het goed om eens beter te kijken naar wat is onderzocht en wat we daarvan kunnen leren.

Regelmatige negatieve gedachten

In het onderzoek zijn ‘negatieve gedachten’ het zorgen maken over de toekomst of het blijven malen over acties of gebeurtenissen uit het verleden. Nu doet iedereen dat wel eens. Maar bij een hoge score worden iemands gedachten er meer door in beslag genomen en lukt het niet of minder goed om andere dingen uit te voeren. Ook moeten deze gedachten vaak voorkomen.

Nu was het in dit onderzoek opvallend dat de gemiddelde scores laag waren. De onderzoekers zagen dus effect van relatief weinig negatieve gedachten. Dus juist de (extreme) optimist had wat minder alzheimereiwitten dan mensen met een gemiddelde hoeveelheid aan negatieve gedachten.

Negatieve gedachten en alzheimereiwitten  

Mensen met negatieve gedachten gingen iets sneller achteruit op metingen van mentale vermogens en de onderzoekers zagen dus ook wat meer schadelijke alzheimereiwitten. Het is echter belangrijk om te noemen dat dit maar bij zo’n 170 mensen is gemeten. Dat maakt het onderzoek vrij klein. Bovendien werden de gezonde deelnemers maar kort gevolgd. We weten daardoor niet of de toename in schadelijke eiwitten ook daadwerkelijk leidt tot dementie.  

Echt waar?

Naast bovenstaande punten zijn er nog een heleboel mitsen en maren bij het onderzoek te plaatsen. Zo zijn er verschillende alternatieve verklaringen voor het resultaat. Bijvoorbeeld dat de gevoeligheid voor negatieve gedachten juist wordt veroorzaakt door de alzheimereiwitten. Een andere mogelijkheid is, is dat optimisten juist goed zijn in het aanpakken van problemen. Zo zijn ze sneller geneigd naar de dokter te gaan met problemen of symptomen. Zodat andere risicofactoren van dementie, zoals hoge bloeddruk, diabetes, te weinig bewegen of overgewicht sneller worden aangepakt. Nieuw onderzoek moet dus gaan aantonen of het echt de negatieve gedachten zijn die de kans op alzheimer verhogen.

Adviezen voor de praktijk

Op dit moment is er nog veel te weinig bewijs dat herhaaldelijke negatieve gedachten echt bijdragen aan de ziekte van Alzheimer. Desondanks zijn depressie en negatieve gedachten ook in het hier en nu zeer vervelend en vaak moeilijk om mee om te gaan. Wanneer u zich zorgen maakt over negatieve of depressieve gevoelens kan de (huis)arts met u bekijken of er iets aan de hand is en wat daar aan te doen is. Maar ook voor ieder ander kan wat extra optimisme geen kwaad. Er zijn ook een aantal technieken die mensen kunnen helpen om een beetje optimistischer te denken. Hieronder beschrijven we er twee:

 • Best mogelijke zelf
  Bij deze methode stelt u zich voor hoe uw leven er uitziet in de best mogelijke toekomst. Denk dan bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van relaties, werk, hobby’s, persoonlijke groei of gezondheid. Dit mooie zelfbeeld schrijft u in een kwartiertje op, zonder u te laten afleiden door hoe u dat precies moet bereiken of wat voor sociale, financiële of tijdsgebonden drempels er zijn. Alleen al dagdromen over een betere zelf, bleek een positief effect te hebben op iemands gemoed.
   
 • Dankbaarheidsdagboek
  Een andere manier om uw optimistische kijk te bevorderen is door aan het eind van iedere dag op te schrijven waar u dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld de mooie mensen of dingen in uw leven. Daarnaast kunt u de mooie ervaringen van de dag erbij schrijven. Zo bouwt u iedere dag even een moment in, om u bewust te zijn van de mooie dingen in het leven.

Meer tips

Wilt u meer tips zoals bovenstaande? Kijk dan eens op de website mentaalvitaal.nl. Dit is een website van het gerenommeerde Trimbos instituut. De site staat vol met, meestal gratis, tips en tools om je mentaal beter te voelen, met ook aandacht voor meer positiviteit.

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/verhogen-negatieve-gedachten-kans-dementie

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

Bezoek verpleeghuizen – actuele stand van zaken

Minister Hugo de Jonge maakt bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen weer bezoek kunnen toelaten. Uiteraard gaat het daarbij om afdelingen waar geen corona is en nog altijd geldt één vaste bezoeker per bewoner. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben samen een geactualiseerde versie gemaakt van de handreiking om de verpleeghuizen handvatten te geven hoe dit te organiseren.

In deze nieuwe versie van de handreiking staat nu o.a. dat het streven is om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden, met de erkenning dat dit soms lastig is bij bewoners met dementie. Ook de nieuw opgenomen alinea over ‘samen mogen wandelen’ stemt ons tevreden. Uiteraard ook weer – zoveel mogelijk – met 1,5 meter afstand.

Alzheimer Nederland is, net als de andere organisaties achter de handreiking, wel teleurgesteld over het feit dat de minister tussen 15 juni en 15 juli niet verder wil versoepelen. Wij zien uit naar de verdere besprekingen over dit onderwerp en blijven de reacties en ervaringen nauwlettend volgen.

> Lees hier het nieuwsbericht over de handreiking 

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

Noodkreet voor mantelzorgers

Ze komen eindelijk wat meer in zicht. De mantelzorgers, het onmisbare leger van verzorgenden van onder meer de ruim 200.000 mensen met dementie die thuis wonen. Zij kunnen vanaf 18 mei ook getest worden bij de GGD als ze klachten hebben. Het is een kleine pleister op de wonden. We moeten onze mantelzorgers veel meer gaan bieden. En snel ook. Voor ze omvallen. Daartoe bestaat een wettelijke plicht!

Ik ben echt bang voor de ellende die momenteel achter veel voordeuren plaatsvindt.  Uit onze coronapeiling onlangs onder mantelzorgers blijkt dat meer dan 80 procent zich overbelast voelt. Dat is een urgente noodkreet. Deze corona-situatie is geen kwestie van tijdelijk de kiezen op elkaar. We moeten het een lange tijd volhouden. Dat gaat niet vanzelf. 

Ik voel mij in de steek gelaten

“Ik ben nu 24/7 bezig met het begeleiden en opvangen van mijn echtgenoot. In volledige isolatie. Zou niet weten hoe ik dat kan doorbreken.”, “Ik voel mij in de steek gelaten”, “Ik zou dolgraag, al was het maar 45 minuten, ALLEEN thuis zijn. Even tot rust komen, niets hoeven”. Dat zijn maar een paar van de hartenkreten die wij binnen krijgen bij Alzheimer Nederland.

Non stop, 24/7 voor  je man  of vrouw moeten zorgen. Dat is niet niks. Je hebt geen minuut voor jezelf. Dat weet ik nog heel goed uit de tijd dat mijn vader voor mijn moeder met dementie zorgde. Hij kon nog geen boek lezen, tv-programma uitkijken of eens rustig bijslapen. Want ook ‘s nachts moest hij voorkomen dat mijn moeder ging dwalen. Hij was destijds heel erg blij met de twee dagen dagopvang voor mijn moeder en met de vrijwilliger die haar eens per week mee op sleeptouw nam.

Die hulplijn is nu voor de meeste mensen weggevallen.

70% is geen alternatief aangeboden voor dagbesteding voor hun naaste

Ik snap dat een eerste reactie bij aanvang van de coronacrisis was: we gaan de dagopvang sluiten.
Maar ik vind het echter onbegrijpelijk dat maar liefst 70% geen alternatieven heeft aangeboden! Terwijl dit wettelijk gezien wel moet.

De landelijke richtlijn Dagbesteding en dagopvang die het ministerie van VWS al op 16 maart publiceerde, is hierover heel duidelijk: ‘Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben de wettelijke opdracht passende zorg en ondersteuning te bieden en de aanbieders hebben de taak om dit uit te voeren. Dit geldt ook deze tijd van de coronacrisis; ook nu wordt van gemeenten en aanbieders een uiterste inspanning gevraagd om in goed overleg met de cliënten, naasten en hun mantelzorger, passende zorg en ondersteuning te leveren, rekening houdend met de (soms gewijzigde) omstandigheden en de richtlijnen van de RIVM.’

Ik merk nog weinig van die uiterste inspanning.

We moeten zuinig op ze zijn

Met een beetje creativiteit moet veel toch weer op gang gebracht kunnen worden. Een halve dag per week weer structuur voor mensen met dementie en lucht voor hun mantelzorgers is al heel fijn. Ga op zoek naar ruimere locaties om kleinere groepen op te vangen of met meer verschillende ruimtes. Verzin een online programma via beeldbellen. Maak elke week een nieuw activiteitenprogramma met bijbehorend materiaal en bezorg die bij de mensen thuis. Neem contact op! Ga samen naar buiten. Doe iets! In de richtlijn staat dat extra kosten vergoed worden.

Waar wachten we nog op? Deze coronatijd is nog lang niet voorbij. Mantelzorgers zijn net zo onmisbaar als het zorgpersoneel. We moeten zuinig op ze zijn.

Gerjoke Wilmink
directeur-bestuurder Alzheimer Nederland

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

App ‘Dat ben ik’ helpt sociaal contact te herstellen bij mensen met dementie

Sociaal contact met mensen met dementie is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in de huidige coronacrisis waarin fysiek contact sterk beperkt is. Maar ook zonder deze restricties kan het gebrek aan kennis bij naasten en verzorgers over gebeurtenissen, personen en details uit het verleden een barrière vormen. Om het makkelijker te maken een gesprek te starten, introduceert Alzheimer Nederland de gratis app ‘Dat ben ik’ om samen te praten en te herinneren.

De app voor de mobiele telefoon of tablet is gratis te downloaden via de App Store (iOS) of Google Play (Android). Naasten van iemand met dementie kunnen de app vullen met foto’s, video’s en herinneringen van hun geliefde. Vervolgens nodigen zij eenvoudig anderen uit die de app kunnen gebruiken als inspiratiebron voor gespreksonderwerpen. De app kan worden gebruikt in een verpleeghuis om de bewoners beter te leren kennen en is tevens een handig hulpmiddel voor medewerkers van de dagbesteding, de thuishulp, familieleden, vrienden, kennissen, buren en andere mensen die in contact staan met iemand met dementie.
 

Verhalen waar mensen met dementie op kunnen inhaken

De bedenker van ‘Dat ben ik’ is Robin van Otterdijk, User Experience Designer bij Proxcellence, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld in samenwerking met SAP. Het idee ontstond toen hij regelmatig zijn opa met dementie bezocht. Tijdens hun gesprekken gebruikte hij onder meer foto’s uit de tijd dat zijn opa Olympisch sporter was en in 1964 op het erepodium stond. Een prachtig gespreksonderwerp was geboren, want deze gebeurtenissen uit die tijd herinnerde opa zich als de dag van gisteren.

Robin van Otterdijk: ‘’Je weet vaak niet wat de mensen met dementie nog weten of wat ze meegemaakt hebben, dus moet je zelf met verhalen komen waarop de mensen kunnen inhaken. Via de app kan je gepersonaliseerde gespreksonderwerpen creëren aan de hand van beelden, video’s en verhalen.’’

Aan de slag met een digitaal levensalbum

Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland, geeft aan: ‘’De app ‘Dat ben ik’ roept verhalen op in plaats van vragen. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en zorgt voor houvast voor verzorgers en familie. Bovendien worden op deze manier de hersenen positief geprikkeld en gestimuleerd. Het is een soort digitaal levensalbum. In coronatijd kan het voor mantelzorgers fijn zijn de app te downloaden en te vullen met herinneringen en beeldmateriaal. Het kan nu helpen tijdens het videobellen en andere vormen van contact op afstand. Ik hoop dat, als er straks weer meer mogelijk is, de app ook een fijn hulpmiddel is tijdens fysieke gesprekken.”

Frederieke Vermaas (22 jaar) gebruikt de app voor haar oma van 88 jaar die een mengvorm heeft van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer en in een verpleeghuis woont:

“Dankzij de app kan ik beter communiceren met mijn oma. Zij grijpt vaak terug naar verhalen van vroeger, waar ik weinig vanaf weet omdat deze veelal voor mijn geboorte hebben plaatsgevonden. Door het gebruiken van de app ‘Dat ben ik’ kan ik mijn oma het gevoel geven dat ik weet waar zij het over heeft. Dit versterkt niet alleen de band tussen mijn oma en mij, maar zeker ook tussen haar en de andere mensen om haar heen.

Heel waardevol!’’

Dankzij de app kan ik beter communiceren met mijn oma.

Gratis te downloaden via App Store en Google Play

De app ‘Dat ben ik’ is kosteloos beschikbaar via de App Store (iOS) en Google Play (Android). Meer informatie is te vinden op www.dementie.nl/dat-ben-ik.

> Ga naar dementie.nl

‘Dat ben ik’ is ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Proxcellence en SAP, naar het idee van Robin van Otterdijk.

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

Online Alzheimer Cafés

In Nederland zijn er zo’n 250 Alzheimer Cafés. Deze zijn in het leven geroepen, zodat er voor mensen met dementie en hun naasten altijd een plek dichtbij is om lotgenoten te ontmoeten en om meer te leren over het omgaan met dementie. Vanwege de corona-maatregelen zijn deze fysieke bijeenkomsten van de Alzheimer Cafés voorlopig geannuleerd. Als alternatief zijn vrijwiligers van Alzheimer Nederland uit verschillende regio’s een online Alzheimer Café gestart. Om zo mensen met dementie en mantelzorgers te blijven ondersteunen, wat in deze tijd juist zo belangrijk is.  
 

Online Alzheimer Cafés terugkijken

Was je gewend om altijd naar het Alzheimer Café te gaan en mis je dit? Of was het juist niet mogelijk om te gaan en is online voor jou veel gemakkelijker? Hieronder kun je een paar online Alzheimer Cafés van verschillende regio’s terugkijken. 

Video 1: ‘Omgaan met dementie thuis in tijden van Corona’ en video 2: ‘In het verpleeghuis in tijden van Corona  (Alzheimer Café Delft-Westland-Oostland)

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed

Woensdag 6 mei heeft minister De Jonge bekendgemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen komt. In eerste instantie kan vanaf 11 mei bezoek weer beperkt toegelaten worden op 25 locaties. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.
 

Samen verantwoordelijk

De handreiking die partijen hebben gemaakt voorziet in een weloverwogen aanpak, waarbij de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk blijven. De veldpartijen vinden het belangrijk om samen te zoeken naar de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant.
 

Plan per locatie

De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aanElk van de 25 startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de regiebehandelaren. De handreiking die partijen hebben gemaakt helpt verpleeghuizen om tot dit te doen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen.
 

Monitoring

Het verloop van de openstelling van de 25 locaties wordt gemonitord. De druk op de acute en reguliere gezondheidszorg moet beheersbaar blijven. Ouderen, kwetsbare burgers en medewerkers in de zorg moeten goed beschermd blijven en er moet zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus zijn. Afhankelijk van de uitkomsten en de ervaringen in deze eerste fase, is het de bedoeling dat na 25 mei op meer locaties versoepeling van de bezoekregeling mogelijk wordt gemaakt. Er moet op deze locaties dan wel aan de gestelde randvoorwaarden worden voldoen. Als het nodig is zal dan ook de handreiking worden aangepast.
 

Contact zonder verruiming

In alle andere verpleeghuizen en kleinschalige woonvoorzieningen in het land zal het bezoekverbod vooralsnog van kracht blijven. Het elkaar niet kunnen bezoeken trekt een enorme wissel op bewoners van verpleeghuizen, hun naasten en zorgprofessionals. De beschermingsmaatregel die het bezoekverbod is, valt daarom zwaar. Op locaties waar nog geen verruiming mogelijk is doen verpleeghuizen en professionals er alles aan om bewoners en naasten op andere manieren met elkaar in contact te laten blijven. Hiervoor zijn de afgelopen periode tal van mooie initiatieven ontwikkeld.

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken samen aan een handreiking voor zorgorganisaties om deze versoepeling geleidelijk en op een verantwoorde manier op te starten.

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties mag onder strikte voorwaarden, die volgen in een handreiking, één bezoeker per verpleeghuisbewoner komen. De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aan. De directeur Publieke Gezondheid van de desbetreffende GGD-regio beslist welke verpleeghuislocatie mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.
 

Kwaliteit van leven verpleeghuisbewoners staat centraal

Alzheimer Nederland vertegenwoordigt in deze samenwerking de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Directeur Gerjoke Wilmink is content met het genomen besluit en is zelf actief betrokken bij het opstellen van de handreiking: “Kwaliteit van leven van de verpleeghuisbewoners is het vertrekpunt van alle betrokkenen. Onze achterban heeft ook aangegeven dat – wanneer het welzijn van de bewoner in het geding is – er weer mondjesmaat bezoek toegelaten zou moeten worden. De bezoekersstop was heel belangrijk maar blijkt voor veel mensen niet  lang meer houdbaar. Voor mensen met dementie kan contact met hun naasten echt van levensbelang zijn. Natuurlijk moet dit georganiseerd worden, zonder risico voor de mensen zelf, de andere bewoners en het zorgpersoneel. De handreiking die wij nu samenstellen geeft daar straks goede richtlijnen voor. Het blijft complex, maar het is een start.”
 

Strikte voorwaarden aan toegang bezoeker

Alleen verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen komen in aanmerking voor het versoepelen van de bezoekregeling. Een verpleeghuis waar nog bewoners met een besmetting zijn kan niet worden opengesteld voor bezoek. Andere voorwaarden waar verpleeghuizen aan moeten zijn o.a. strikte hygiënemaatregelen en voldoende testcapaciteit. De creatieve manieren waarop nu contact mogelijk wordt gemaakt tussen bewoners en hun naasten moeten ook worden voortgezet.  
 

Gezamenlijke handreiking

Elk verpleeghuis maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken aan een handreiking die verpleeghuizen helpt om tot dit plan te komen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De handreiking zal vrijdag 8 mei gereed zijn.
 

Monitoring en opvolging

De versoepeling van de bezoekregeling wordt nauwkeurig gemonitord. Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken, dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek mogelijk is – mits ook daar aan alle voorwaarden voldaan wordt. In de week voorafgaand aan 25 mei neemt het kabinet hier een besluit over. 

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

Schaken voorschrijven tegen dementie?

Afgelopen week zagen we toevallig een wetenschappelijk artikel uit 2019 over schaken en dementie. De onderzoekers hadden in de wetenschappelijke literatuur gekeken naar aanwijzingen of schaak spelen het begin van dementie kan uitstellen. De auteur werd hierdoor zo enthousiast dat hij schaken wel wil voorschrijven om dementie te voorkomen. Hoewel hij in zijn artikel ook toegeeft dat er nog niet heel veel bewijs is. We kunnen dus niet zeggen dat schaken dementie kan voorkomen, daar is meer onderzoek voor nodig. Het artikel is wel interessant, omdat de onderzoekers een lijst van voordelen geven van schaken, die in deze tijden extra relevant zijn.

In het artikel in ‘Journal of Alzheimer’s Disease’, gaven de onderzoekers voordelen van schaken. Die we mogelijk kunnen gebruiken om ook thuis onze hersenen uit te dagen. Een goede activiteit is:

 • Universeel (door veel mensen te spelen, ondanks achtergrond, opleiding of moedertaal)
 • Bereikbaar (niet duur, zonder barricades als afleidende reclames of betalingen om beter te worden)
 • Compleet (competitief, daagt uit om creatief te zijn, daagt uit om tactiek te ontwikkelen, stimuleert om vooruit te denken.)
 • Geeft mogelijkheid voor sociale contacten, bijvoorbeeld door chatfunctie.
 • Het kan makkelijk online worden gespeeld. Schaken kan bijvoorbeeld via Chess24, Chessbase, Lichess, iChess.
 • De activiteit kent vele mogelijkheden waardoor het niet snel verveelt.
 • De activiteit geeft de mogelijkheid om je te blijven verbeteren.

Wat is uw favoriete hersenkraker?

Als u kijkt naar bovenstaande eigenschappen van een goede activiteit om uw hersenen te stimuleren, waar denkt u dan aan? Dammen en het Chineese spel Go, spreken natuurlijk voor zich. Maar zijn er ook andere spellen of activiteiten te bedenken?