Categorieën
Rode Kruis

Luidsprekers, muurschilderingen en TikTok tegen corona

Goede voorlichting kan helpen om een virusuitbraak tegen te gaan. Het Rode Kruis probeert mensen overal ter wereld daarom zo goed mogelijk te informeren over het coronavirus. Van muurschildering tot fietstocht, van TikTok tot telefoonlijn: Rode Kruis-verenigingen wereldwijd zetten alles in om mensen voor het virus te waarschuwen.

Het Rode Kruis verleent in 158 landen hulp om de gevolgen van de corona-uitbraak te beperken. We verzorgen voedselpakketten, temperatuurmetingen, boodschappen voor ouderen, grenscontroles en patiëntenvervoer naar ziekenhuizen. Maar we werken ook hard aan het informeren van mensen over het virus. Rode Kruis-verenigingen wereldwijd sturen dagelijks berichten de wereld in over symptomen, hygiëne en het voorkomen van besmettingen. Die voorlichting moet helpen om het virus in te dammen.

Het goed informeren van mensen wereldwijd blijkt geen eenvoudige taak. “Het begint bij het goed uitrusten van je eigen medewerkers en vrijwilligers,” aldus Judit Barniol, gezondheidsadviseur van het Nederlandse Rode Kruis. “Niet alleen met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, maar juist ook door ze goed voor te lichten, te trainen en psychosociale steun te bieden. Zodat ze ‘bewapend’ met informatie de boer op kunnen.”

Vervolgens zorgen die medewerkers en vrijwilligers dat de informatie bij mensen terecht komt. Hiervoor kiezen ze de manier die het beste bij het eigen land past.

Digitaal de strijd aan

In veel landen maakt het Rode Kruis volop gebruik van internet om informatie te verspreiden. Dit gaat bijvoorbeeld via socialemediakanalen zoals Twitter, Instagram en TikTok. Het Filipijnse Rode Kruis biedt zelfs de Virtual Volunteer: een online tool waarmee voorlichting wordt gegeven aan de overzeese Filipijnse gemeenschap.

Ook influencers worden veelvuldig ingezet. In Mongolië heeft de jongerenafdeling van het Rode Kruis met verschillende acteurs en zangers video’s gemaakt om uit te leggen hoe je op de juiste manier een mondmasker draagt. Deze video’s moeten mensen aanzetten om de mondkapjes ook echt te gaan dragen.

Online voorlichting blijkt niet altijd makkelijk. Zo wordt via sociale media veel foutieve informatie gedeeld en sommige geruchten blijken erg hardnekkig. Bovendien hebben grote groepen mensen überhaupt geen toegang tot het internet.

In sommige landen werkt hulpverlening via de telefoon daarom beter. Zo worden in Vietnam en Ghana sms-berichten ingezet voor de voorlichting. Verder zijn wereldwijd telefonische hulplijnen ingericht om de vragen van mensen te beantwoorden en te luisteren naar hun zorgen. Bij de Nederlandse hulplijn zijn sinds begin maart al meer dan 21.000 telefoontjes binnengekomen.

De dorpen in

Telefoons en sociale media zijn niet overal de beste manier om mensen voor te lichten. Niet iedereen heeft immers toegang tot een telefoon. Daarom zijn ook allerlei andere creatieve manieren bedacht om mensen voor te lichten. Zo zijn over de hele wereld kleurige posters en  muurschilderingen te vinden met instructies over handen wassen, verspreiding van het virus en mondkapjesgebruik.

In onder andere Cambodja, Myanmar en Kirgizië rijden vrijwilligers met luidsprekers op auto’s door de straten om informatie te verspreiden. Op de Caribische eilanden, in Benin en Liberia schuift het Rode Kruis aan bij nationale radiostations. Luisteraars kunnen daarbij inbellen om vragen te stellen.

De collega’s in Noord-Korea en Zuid-Soedan pakken het anders aan. Zij trekken per fiets naar afgelegen gebieden om mensen op de hoogte te brengen van de virusuitbraak en voorlichting te geven over hygiëne. Ze noemen zich de Volunteers on Wheels. VorigeVolgende

Een betere band

Vanuit Nederland gaat Judit door met het adviseren van gezondheidswerkers en vrijwilligers zodat ze veilig blijven. Volgens haar helpt het dat hulpverleners wereldwijd nu goed op de hoogte zijn en manieren hebben gevonden om hun eigen gemeenschap zo goed mogelijk te informeren.  “We hopen dat we vertrouwen opgebouwd hebben en sterkere relaties met de gemeenschappen. Zo kunnen we blijven vechten en hopen we dat we beter voorbereid zijn op een tweede coronagolf.”

Help je ook mee?

Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in om de coronapandemie te bestrijden. Weet jij hoe je de kans op besmetting kunt verkleinen, wanneer je je handen moet wassen en hoe je op de juiste manier een mondkapje gebruikt? Lees wat jij kunt doen om veilig te blijven en de pandemie te bestrijden.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Luidsprekers, muurschilderingen en TikTok tegen corona

Categorieën
Milieudefensie

Natuur en milieuorganisaties maken met 16.000 mensen bezwaar tegen groei luchtvaart

Natuur & Milieu heeft zojuist samen met duizenden burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector voldoende te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. De betrokkenen roepen minister Van Nieuwenhuizen op om haar plannen grondig te herzien en met concrete voorstellen te komen om klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging aan te pakken. Het bezwaar is opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie. Ook natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Vogelbescherming sloten zich aan bij de oproep.

‘Het kabinet heeft jaren gebroed op een plan dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich de komende dertig jaar kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze balans is in de plannen alsnog ver te zoeken. Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden. Mensen accepteren dit niet langer en sturen de minister en masse terug naar de tekentafel’, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

Zienswijze

De organisaties hebben een Zienswijze geschreven waarin ze bezwaar maken en alternatieve voorstellen doen. Er moeten strenge geluidsnormen gesteld en gehandhaafd worden, de sector moet zich houden aan de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord en de sector moet, net als andere sectoren, belasting gaan betalen. Ook moeten alle vliegvelden een natuurvergunning aanvragen en gaat vliegveld Lelystad niet open. Het is daarbij onvermijdelijk dat het aantal vluchten structureel afneemt in plaats van toeneemt. Dat is ook goed mogelijk, door bijvoorbeeld een groot aantal vluchten te vervangen door de trein. Meer dan een derde van alle vluchten is onder de 1.000 kilometer, en dus zijn dit soort duurzame alternatieven binnen handbereik.

Deelnemende organisaties

De zienswijze is onderschreven door de volgende organisaties: Natuur & Milieu, Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties , Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Schiphol Watch, Jonge Klimaatbeweging en Waddenvereniging en Grootouders voor het Klimaat. De gezamenlijke achterban van deze organisaties representeert meer dan een miljoen Nederlanders die allen op hun eigen manier geraakt worden door de beleidsplannen voor de luchtvaart.

Foto: Flickr/Judy van der Velden

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/natuur-en-milieuorganisaties-maken-met-16-000-mensen-bezwaar-tegen-groei-luchtvaart

Categorieën
Wakker Dier

Wakker Dier is gesol met AH kip zat

Wakker Dier wijst vandaag met de advertentie “Het moet niet gekker worden”  in landelijke kranten op de absurditeit van het supermarktsysteem, waarin zelfs maïs het in ‘een race naar de goedkoopste’ aflegt tegen kip. “We zijn het gesol van Albert Heijn met zijn AH kip zat,” zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

“Met de advertentie willen we mensen aan het denken zetten. Hoe gek is het dat een dier goedkoper is dan een plant? Dat supermarkten kippen afwaarderen tot een waardeloos product?” zegt Hilhorst. De advertentie verschijnt vandaag in NRC Next, NRC Handelsblad en Het Parool; zaterdag zal de advertentie ook verschijnen in Volkskrant Magazine en Parool’s PS van de Week.

Rotleven AH kip

Van alle supermarkten zorgt Albert Heijn als marktleider het slechtst voor zijn kippen. Als grootste kipverkoper kiest de multinational enkel voor eigen gewin. Hilhorst: “De AH kippen hebben een rotleven: door de hoge dichtheid raken ze gestrest, lopen ze over elkaar heen en verwonden ze elkaar.”

Beter Leven keurmerk

Het overgrote deel van de kipproducten in de supermarkten voldoet nog niet aan het één ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Voor deze keurmerkloze kip hanteert Albert Heijn de slechtste welzijnseisen. De AH kip leeft met zestien kippen per vierkante meter – in een overvolle stal en zónder daglicht. Wakker Dier wil dat Albert Heijn zo snel mogelijk omschakelt naar kippen die voldoen aan ten minste één Beter Leven-ster.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/wakker-dier-is-gesol-met-ah-kip-zat/

Categorieën
Greenpeace

Europese Raad over herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis

De Tweede Kamer debatteert dinsdag 14 juli 2020 met de minister-president over de Europese Raad d.d. 17-18 juli 2020. Tijdens deze Raad proberen regeringsleiders overeenstemming te bereiken over een herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis. Greenpeace heeft eerder berekend dat er in totaal 4 biljoen euro wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en de nationale regeringen om de economie door de coronacrisis heen te helpen. Daarom stuurden we de Tweede Kamer een brief waarin we politici oproepen zich in te zetten voor stevige groene en sociale voorwaarden bij dit herstelpakket.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Europese Raad over herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis

Categorieën
Natuurmonumenten

Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering

Natuurmonumenten waarschuwt dat door klimaatverandering meer stikstofreductie nodig is dan tot nu toe werd aangenomen. Het warme en droge weer zorgde de afgelopen twee jaar voor verhoogde ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden. Met deze trend wordt geen rekening gehouden in de stikstofreductieplannen van het kabinet.

Ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden waren in 2018 en 2019 hoger dan in de jaren ervoor. Dit blijkt uit metingen van het MAN (Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden). De hogere concentraties komen vooral doordat het beide jaren erg warm, zonnig en droog was. RIVM stelt dat hierdoor veel ammoniak uit mest kon verdampen, die bovendien door het tekort aan regen niet snel neersloeg maar via de lucht verder verspreidde naar natuurgebieden. 

Ook 2020 kende een langdurige periode met warm, zeer zonnig en droog weer. In klimaatvoorspellingen wordt bovendien aangegeven dat droge, warme lentes vaker zullen voorkomen. Het is dus te verwachten dat ook in de toekomst meer ammoniak in natuurgebieden terecht zal komen dan waar nu rekening mee wordt gehouden in de stikstofplannen van minister Schouten. 

Natuurmonumenten maakt zich hier ernstige zorgen over. Niet alleen is de stikstofreductiedoelstelling 50% lager dan de commissie Remkes adviseert, er wordt bovendien uitgegaan van een ‘autonome reductie’ die de veranderingen van ons klimaat niet incalculeert. De kwaliteit van de natuur blijft zo steeds verder achteruit gaan. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering

Categorieën
Rode Kruis

3FM Serious Request: ontelbaar veel geweldige momenten en miljoenen mensen geholpen

Van kleine Tijn tot een plein vol uitzinnige mensen. Al bijna 16 jaar is 3FM Serious Request een begrip. In 2020 is de laatste editie van deze mooie kersttraditie met het Rode Kruis. Directeur Marieke van Schaik: “We zijn dankbaar voor deze mooie samenwerking, de miljoenen mensen die we daarmee wereldwijd hebben kunnen helpen en alle rampen en crisissituaties die we samen met NPO3FM op de kaart hebben gezet. We hebben veel moois om op terug te kijken.”

Steun voor aidswezen, terugdringen van malaria, hulp aan slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld, herenigen van verscheurde families, voorkomen van babysterfte. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat we allemaal hebben kunnen doen in bijna 18 edities 3FM Serious Request. Met meer dan € 100 miljoen aan inkomsten hebben we vele miljoenen mensen kunnen helpen.

Onbetaalbare momenten in 18 edities 3FM Serious Request

Ook passeerden onbetaalbare momenten de revue. Ze staan stuk voor stuk symbool voor de mensen die we konden helpen, voor de DJ’s, artiesten en vrijwilligers die meer dan 100% gaven in die dagen voor Kerst en voor de vele, vele Nederlanders die massaal in actie kwamen voor wereldwijde stille rampen. Met elkaar hebben we écht een verschil kunnen maken.

De magie: wanneer mensen, muziek en missie samenkomen

Wie erbij is geweest, of zelf een actie op touw heeft gezet, weet het. 3FM Serious Request is bijzonder. Rondom het Glazen Huis of lopend kriskras door Nederland. Het leeft, het zindert en het klinkt, wanneer de mensen, de muziek en de missie bij elkaar komen. Nog niet eerder kwam Nederland zo massaal in actie voor het goede doel.

De reportages

 DJ Eric Corton zet tussen 2004 en 2015 talloze stille rampen op de kaart

“De hulpverleners hebben vaak enorm last van je. Weer zo een idioot met een microfoon die ze voor de voeten komt lopen. Alsof ze niet genoeg te doen hebben. Maar ik moet wel. Ik ben geen dokter, geen militair, geen politicus. Wat zij kunnen, kan ik allemaal niet. Maar ik kan wel de blik van de wereld sturen, al het maar een heel klein beetje.”

“Voor de allereerste editie van 3FM Serious Request in 2004 reisde ik naar Darfur. Het eerste aanblik van het vluchtelingenkamp Taguine knijpt mijn keel en ziel zowat kapot. Ik wil hier niet zijn. Het is te zwaar. Maar omdat ik de keuze heb om te gaan, moet ik wel blijven. Het gaat je zeker niet in de koude kleren zitten, maar mijn emoties, verdriet of woede doen tijdens zo’n reis niet ter zake. Want het is niet mijn verhaal. En hun tranen zullen nooit mijn tranen worden, want de situatie waarin zij leven kun je je niet eens voorstellen.

We halen € 915.000 op in die eerste editie. Dat wordt in latere jaren heel veel meer. We kunnen medicijnen en voedsel sturen naar rampgebieden. Aidswezen een nieuw thuis bieden, kinderen naar school helpen. Door even die blik op hen te richten.”

DJ Wijnand Speelman zag de gevolgen van mensenhandel van dichtbij

Voor Serious Request: The Lifeline reisde 3FM-dj Wijnand Speelman af naar Colombia om de gevolgen van mensenhandel van dichtbij te zien. “Het was zó’n gruwelijk verhaal dat mijn hoofd na het gesprek helemaal vol zat, een beetje zoals een computer die vastloopt.”

Wijnand was onder de indruk van het verhaal van de jonge Colombiaanse Alejandra. “Zij vertelde door mensenhandelaren onder valse voorwendselen naar Mexico was gelokt. Een man zei dat hij verliefd op haar was en zij werd via social media ook verliefd op hem. Toen ze in Mexico was, werd ze door hem in een hotelkamer vastgehouden en gedwongen elke dag van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg seks hebben met allerlei mannen. Dat duurde een half jaar.

Toen ze uit die vreselijke situatie was kreeg zee psychosociale hulp van het Rode Kruis. Dankzij die hulp kon ze heel goed vertellen wat er met haar was gebeurd: hoe ze in de val trapte en hoe die man en andere mannen misbruik van haar maakten. Ik zei tegen haar: dankjewel voor je verhaal. ‘Dit doet mij ook heel goed’, reageerde ze. ‘Want door dit verhaal vertellen heel ik mijzelf ook weer’.”

De records

Nederlandse Tijn kleurt de wereld

Daar staat hij dan, op een koud plein, met een potje nagellak. Of hij de nagels van de DJ’s mag lakken. € 1 per gelakte nagel moet dan naar het Rode Kruis gaan, en als je je nagels niet wil laten lakken, dan graag € 10 doneren. Heel Nederland sluit de zesjarige Tijn in het hart. Met zijn nagellakactie maar liefst € 2,6 miljoen op voor 3FM Serious Request.

Op de buitenmuur van de Langba kliniek in Ivoorkust prijkt nu het portret van Tijn. De kliniek is aan hem opgedragen. Met een deel van het geld dat hij met zijn actie ophaalde is de kliniek gerenoveerd: er is nu elektriciteit, de artsen hebben nieuwe apparatuur waarmee ze kinderen beter kunnen behandelen, muren zijn geverfd en de sanitaire voorzieningen verbeterd.

Terugblik 3FM Serious Request

Let’s hear it for the babies

Tijdens de negende editie van 3FM Serious Request in 2012 vroegen we aandacht voor babysterfte. Op 24 december 2012 werd een recordbedrag van € 12.251.667 opgehaald. Dit liep na de actieweek ‘Let’s hear it for the babies’ nog verder op tot een totaal van € 13.839.731. Meer dan 250.000 baby’s konden we helpen door goede zorg en begeleiding van zwangere vrouwen, ondersteuning van kraam- en geboorteklinieken en het geven van informatie over gezonde voeding en borstvoeding.

Terugblik Serious Request

De resultaten

 Amina uit Nigeria vindt haar ouders terug

“Ons dorp werd aangevallen.  Er was alleen maar chaos en angst, iedereen rende weg. Zo ben ik mijn ouders kwijtgeraakt. Eerst kon ik alleen maar huilen. Tot het Rode Kruis me de telefoon gaf met mijn ouders aan de lijn. Toen kon ik alleen nog maar lachen.”

Baby Sacha Charlotte uit Ivoorkust geneest van longontsteking

Sacha Charlotte. Die naam hoor je nooit in Ivoorkust. Toen ze slechts enkele dagen oud was, werd het meisje doodziek. Haar moeder was radeloos. Wat er met haar aan de hand was, wist niemand. Tot er een Rode Kruis-team langskwam met een arts, die meteen longontsteking herkende. De moeder was zo blij met de hulp van het Rode Kruis, dat zij besloot haar dochter als dank te vernoemen naar de dames die met het team meereisden. Dat waren fotograaf en oud-journaallezeres Sacha de Boer en 3FM producer Lotte van Schijndel.

Terugblik 3FM Serious Request

Ines uit Syrië krijgt schoolboeken

DJ Paul Rabbering ontmoet Ines in Syrië. “Ines weet niets meer van het moment dat ze weg moest. Ik begrijp dat er een bom was en mannen met geweren. Nu verblijft ze in een school, net als veel andere Syriërs, die opgevangen worden in scholen. Dat is een van de redenen waarom ‘echt’ naar school gaan en les krijgen lastig is.

Ines woont in een half lokaal, al drie jaar lang. Het gezinnetje is met z’n zessen. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om zo te leven. Ik snap wel heel goed dat Ines dolblij is met haar schriftjes, potloden, stiften en rugzak. Want met die spullen kan ze naar de échte school verderop. Halve dagen, dat wel. Maar ze is blij.”

Inez vertelt: “Mijn ouders hebben geen geld voor boeken of een schooltas. Dat geeft me een rotgevoel. Van de Rode Halve Maan heb ik schoolspullen gekregen. Als ik nu een paar uurtjes per dag op school ben, probeer ik zo goed mogelijk op te letten en me niet te veel zorgen te maken over bommen. Later wil ik lerares worden.”

Bekijk wat we allemaal hebben kunnen doen met de opbrengsten van 3FM Serious Request.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

3FM Serious Request: ontelbaar veel geweldige momenten en miljoenen mensen geholpen

Categorieën
Milieudefensie

Milieuorganisaties blij dat SER subsidies voor biomassaverbranding afraadt

Volgens het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) vandaag heeft gepresenteerd, is verbranding van waardevolle biogrondstoffen onwenselijk. De overheid moet subsidies voor biomassaverbranding afbouwen, zo stelt de SER. Natuur & Milieu en Milieudefensie – nauw betrokken bij de totstandkoming van dit advies – vinden dat de overheid biogrondstoffen beter kan gebruiken voor dingen waar we nog lang plezier van hebben.

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu, is optimistisch over het advies dat met inspraak van werkgevers, werknemers en de twee milieuorganisaties tot stand kwam: “Het geeft een duidelijk advies voor beter biomassabeleid. Biomassa moet primair gezien worden als een grondstof in plaats van een brandstof, daarom spreken we vanaf nu ook over biogrondstoffen. Wij zijn tevreden dat er in het advies staat dat biomassa niet langer gebruikt moet worden voor warmte, elektriciteit en brandstof voor personenauto’s, want daarvoor bestaan duurzamere alternatieven. Maar juist wel als grondstof voor bijvoorbeeld de bouw en de chemische industrie, waar de toegevoegde waarde veel groter is.” Het SER-advies geeft duidelijk aan in welke gevallen biomassa een (tijdelijke) oplossing kan zijn in afwachting van duurzame alternatieven en wanneer niet.”

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “De richting is nu aangegeven, het moet anders met biomassa. Nu komt het aan op concreet beleid en lef vanuit het kabinet. De subsidies die de overheid geeft voor het verbranden van biomassa, kunnen we beter besteden aan subsidies voor het isoleren van huur- en koopwoningen. De goedkoopste energie is de energie die je niet nodig hebt. Door meer te investeren in energiebesparing is veel te winnen.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/milieuorganisaties-blij-dat-ser-gesubsidieerde-biomassaverbranding-afraadt

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Onbegrip en zorgen over afschaffing dwangsommen

Asielzoekers die lang moeten wachten op hun asielaanvraag kunnen de overheid niet langer dwingen sneller werk te maken van hun asielverzoek. Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met een spoedwet die de afschaffing van dwangsommen mogelijk maakt. VluchtelingenWerk Nederland maakt zich grote zorgen over dit besluit omdat hiermee het drukmiddel om de grote achterstanden bij de IND weg te werken, is weggevallen. Duizenden asielzoekers hebben nog altijd geen idee wanneer hun asielprocedure begint en het tekort aan opvangplekken loopt steeds verder op.

De IND heeft wettelijk zes maanden tijd om een asielaanvraag te boordelen. Voor elke dag vertraging kon een asielzoeker de IND in gebreke stellen. Met een dwangsom kon worden afdwingen dat hun asielverzoek eerder werd afgehandeld. Als de IND daarop nog geen verdere stappen in de procedure zette, had een asielzoeker de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Lange wachttijden

Met instemming van de Eerste Kamer schaft staatssecretaris Broekers-Knol nu dit pressiemiddel af omdat het systeem volgens het kabinet niet zou werken. De achterstanden zijn zo ver opgelopen dat het niet meer effectief zou zijn. Maar door verkeerde prognoses over het aantal nieuwe asielaanvragen en bezuinigingen op de IND waardoor er eerder honderden tijdelijke krachten vertrokken en er minder zaken behandeld konden worden, zijn de wachttijden bij de IND afgelopen jaren extreem opgelopen. De lange wachttijden zijn hiermee op de eerste plaats een gevolg van politieke en bestuurlijke keuzes.

Geen drukmiddel meer

Met de afschaffing hebben asielzoekers geen drukmiddel meer in handen. De gevolgen van de problemen bij de IND worden hiermee op asielzoekers zelf en op gemeenten afgeschoven. Inmiddels wachten nu 9.000 asielzoekers op de start van hun asielprocedure, sommigen al langer dan anderhalf jaar. De consequenties voor asielzoekers zelf van de lange wachttijden op een asielprocedure zijn enorm: hun leven ligt maanden of zelfs jaren stil. De gekmakende onzekerheid, ontbrekende informatievoorziening, gebrek aan activiteiten en onnodige verhuizingen zorgen voor groeiende onrust onder de wachtende asielzoekers.

Discriminatie, disproportioneel en onbehoorlijk bestuur

De afschaffing van de dwangsommen leidt daarnaast tot discriminatie, is disproportioneel en getuigt van onbehoorlijk bestuur omdat een groep mensen ten opzichte van andere burgers nu wordt benadeeld. Iedereen in Nederland heeft het recht om tegen de overheid in te gaan als een beslissing nog niet binnen de wettelijke termijn is genomen. Ook de Raad van State en Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zijn kritisch. Zij adviseren een duidelijke einddatum bij een tijdelijke afschaffing en de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Maak einde aan onzekerheid

Een asielzoeker zit niet te wachten op geld, maar op een beslissing op de vraag of Nederland ze bescherming wil bieden. Een drukmiddel voor een snellere beslissing blijft hierbij nodig, gezien de lange wachttijden. VluchtelingenWerk Nederland roept de staatssecretaris op een einde te maken aan de gekmakende onzekerheid onder wachtende asielzoekers. Zij moeten een reële indicatie van hun wachttijd krijgen om verder oplopende onrust te voorkomen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/onbegrip-en-zorgen-over-afschaffing-dwangsommen

Categorieën
Amnesty International

VN: verachtelijk veto van Rusland en China stopt levensreddende hulp aan miljoenen Syriërs

Tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad spraken Rusland en China hun veto uit tegen verlenging van humanitaire hulp aan Syrische burgers. Vanaf 10 juli komt er daardoor een einde aan de humanitaire hulp die voor miljoenen burgers in het noordwesten van Syrië van levensbelang is. ‘Verachtelijke en gevaarlijke veto’s’, vindt Amnesty International.

‘Het belang dat de grensovergangen die essentiële hulp mogelijk maken, open blijven, valt niet genoeg te benadrukken. Voor miljoenen Syriërs maakt dat het verschil tussen eten hebben en sterven van de honger. Voor ziekenhuizen zorgt het ervoor dat ze genoeg voorraden hebben om mensenlevens te redden. Daarom is de het veto van Rusland en China verachtelijk en gevaarlijk’, zegt Sherine Tadros, hoofd van Amnesty’s kantoor bij de VN.

VN laat burgers in de steek

De leden van de Veiligheidsraad onderhandelden maanden met elkaar over welke grensovergangen met Syrië open zouden moeten blijven om humanitaire hulp en andere essentiële diensten als gezondheidszorg en onderwijs te kunnen leveren. De afspraak om humanitaire hulp aan Syrië te leveren is in 2014 gemaakt en sindsdien ieder jaar verlengd. Over twee dagen, op 10 juli, loopt deze afspraak af. Als dat gebeurt, heeft dat grote gevolgen voor de hulpverlening aan miljoenen Syriërs.

‘Het is betreurenswaardig dat de grensovergang bij Al-Yarubiya, in het noordwesten van Syrië, opgeofferd is in de zoektocht naar een compromis met Rusland en China. De leden van de Veiligheidsraad moeten op dit punt standvastig zijn. Meer dan een miljoen Syriërs zijn voor hulp afhankelijk van deze grensovergang. Met een toenemend aantal coronapatiënten in Syrië is deze hulp belangrijker dan ooit. Gaat de Veiligheidsraad hen helpen of worden zij in de steek gelaten?’

Achtergrond

De VN-afspraak om humanitaire hulp te leveren aan Syrië werd in 2014 gemaakt via resolutie 2165. Op 10 januari werd de afspraak voor een half jaar verlengd tot 10 juli, maar slecht voor twee grensovergangen, Bab Al Salam en Bab Al-Hawa aan de Turks-Syrische grens. De grensovergangen al-Ramtha, aan de Jordaans-Syrische grens, en Al-Jurubiya, aan de Iraaks-Syrische grens, vallen buiten de  VN-resolutie. De resolutie werd in januari aangenomen met elf stemmen voor en vier onthoudingen(Rusland, China, De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk).

Op 11 mei publiceerde Amnesty een rapport met voorbeelden van achttien aanvallen van het Syrische en Russische leger begin dit jaar op scholen en ziekenhuizen in het noordwesten van Syrië: in de stad Idlib en de provincies West-Aleppo en Noordwest-Hama. Daardoor zijn ongeveer 1 miljoen mensen uit Idlib op de vlucht geslagen. Zij leven al maanden in erbarmelijke omstandigheden. Amnesty drong er bij de Verenigde Naties op aan de humanitaire hulp aan deze mensen voort te zetten.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/vn-verachtelijk-veto-van-rusland-en-china-stopt-levensreddende-hulp-aan-miljoenen-syriers

Categorieën
Amnesty International

Myanmar: burgers in Rakhine gedood tijdens luchtaanvallen

Amnesty International heeft nieuw bewijs verzameld van willekeurige bombardementen door de luchtmacht van Myanmar waardoor burgers, onder wie kinderen, werden gedood. De bombardementen vonden plaats in de staten Rakhine en Chin.

Het Myanmarese leger voerde deze aanvallen en andere ernstige mensenrechtenschendingen uit op dorpen waar internet al meer dan een jaar is geblokkeerd. Een van de gevolgen is dat bewoners er niet worden geïnformeerd over de dreiging van het coronavirus. Hoewel er in Rakhine nog niet veel coronabesmettingen zijn, nam het aantal gevallen in juni wel toe.

Straffeloosheid wijdverbreid

‘Terwijl de Myanmarese autoriteiten er bij de bevolking op aandringen om zoveel mogelijk thuis te blijven om het coronavirus te kunnen indammen, branden ze in Rakhine en Chin huizen plat en doden ze willekeurig mensen tijdens aanvallen die oorlogsmisdrijven zijn,’ zegt Nicholas Bequelin van Amnesty International. ‘Ondanks de toenemende internationale druk, waaronder bij het Internationaal Gerechtshof,  laten de schokkende getuigenissen zien hoe wijdverbreid de straffeloosheid binnen het leger is.’ Amnesty sprak tussen mei en juni 2020 ruim twintig mensen uit Rakhine en Chin, analyseerde satellietbeelden van in as gelegde dorpen en controleerde de echtheid van video’s waarop het gewelddadig optreden van de militairen is te zien.

Tienduizenden op de vlucht

Het conflict escaleert sinds op 4 januari 2019 het Arakan-leger, een etnische gewapende groepering uit Rakhine, verschillende politieposten in het noorden van de staat aanviel. Het incident leidde tot een vergeldingsactie van de regering om het Arakan-leger te ‘verpletteren’. Tienduizenden mensen sloegen daarna op de vlucht. Op 23 maart 2020 werd het Arakan-leger als onwettige organisatie bestempeld. De laatste dagen zijn volgens de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten opnieuw 10.000 mensen gevlucht vanwege de zware gevechten en dreigende militaire operaties.

De slachtoffers zijn overwegend afkomstig van boeddhistische en enkele christelijke etnische minderheden in Rakhine en Chin, maar media meldden dat ook Rohingya zijn aangevallen.

Luchtaanvallen

De luchtmacht van Myanmar heeft enorm veel schade en menselijk leed veroorzaakt tijdens luchtaanvallen op 14 en 15 maart 2020. Een man vertelde dat hij na de explosies naar het huis van zijn vader ging, waar hij de lichamen van zijn broer en een vriend van zijn broer aantrof. Ook zijn oom was elders in het dorp om het leven gekomen. Volgens internationaal gewoonterecht is een willekeurige aanval een oorlogsmisdrijf als deze tot de dood van burgers leidt. Een andere getuige vertelde dat bij een luchtaanval zeven mensen werden gedood en acht mensen gewond raakten.

Detentie en marteling

Uit getuigenverklaringen blijkt dat Myanmarese soldaten willekeurig burgers in de staat Rakhine gevangennamen vanwege vermeende banden met het Arakan-leger. Sommigen werden mishandeld en gemarteld. Een vrouw bezocht haar gevangengenomen man en zei dat hij haar had verteld dat hij vier nachten en vijf dagen was vastgebonden en geslagen. Als gevolg van de slagen heeft hij nu moeite met ademhalen. ‘Hij kreeg geen eten of water… Ze schopten en sloegen hem met geweren in zijn rug en schopten ook tegen zijn borst. Vroeger was hij lang en groot, maar toen ik hem zag… was hij duidelijk dunner geworden.’ Soldaten hielden een mes tegen zijn keel en dwongen zo een ‘bekentenis’ af over zijn vermeende banden met het Arakan-leger. Hij werd aangeklaagd op basis van de antiterrorismewet. Die wet wordt de laatste maanden steeds vaker gebruikt tegen journalisten die verslag doen van het conflict, en tegen mensen van wie wordt aangenomen dat ze banden hebben met het Arakan-leger.

Het slaan van gevangenen lijkt veel voor te komen. In mei gaf het leger dit ook toe nadat een video waarop geblinddoekte mensen in elkaar geslagen werden viraal ging.

Vernielingen en inbeslagnames

Myanmarese soldaten lijken ook regelmatig eigendommen van burgers in beslag te nemen of te vernietigen en kloosters als commandobasis te gebruiken. Bewoners zeiden dat soldaten rijst, brandhout, dekens en kleding, mobiele telefoons en persoonlijke documenten, gouden armbanden en halskettingen meenamen. Vee werd geslacht of meegenomen. Soldaten sloegen ook deuren in, braken ramen en beschadigden kleine boeddhistische heiligdommen die thuis werden bewaard. Amnesty stelde aan de hand van satellietbeelden vast dat dorpen werden vernietigd of in brand werden gestoken. Het Myanmarese leger en het Arakan-leger geven elkaar de schuld van het in as leggen van dorpen.

In 2019 documenteerde Amnesty een soortgelijke inbeslagname van persoonlijke bezittingen in de staten Rakhine en Shan.

Amnesty was door reisbeperkingen vanwege de coronacrisis  niet in staat om zelf schendingen van het Arakan-leger vast te leggen. Er zijn echter wel meldingen dat het Arakan-leger doorging met het aanvallen en intimideren van lokale gemeenschappen en het vastzetten van mensen, zoals Amnesty eerder zelf vastlegde.

Geen internet tijdens pandemie

In juni 2019 legden de autoriteiten het internet plat in negen conflictgebieden: in Buthidaung, Kyauktaw, Maungdaw, Minbya, Mrauk-U, Myebon, Ponnagyun, en Rathedaung in Rakhine en in Paletwa in Chin. In vijf gemeenten werd in augustus 2019 de blokkade opgeheven, maar in februari dit jaar werd internet weer geblokkeerd. Op het moment van schrijven had alleen Maungdaw toegang tot internet.

Volgens de regering is de internetblokkade nodig omdat het Arakan-leger internet gebruikt om aanvallen tegen ambtenaren te coördineren, mijnen te plaatsen en haat tegen de autoriteiten aan te wakkeren. Door internet plat te leggen hebben de bewoners echter ook maar beperkt toegang tot informatie over het coronavirus. Volgens een hulpverlener weet ongeveer 5 procent van de mensen in opvangkampen welke bedreiging corona voor hen vormt.

Een ontheemde vertelde dat mensen afhankelijk zijn van televisie, kranten en illegale schotelverbindingen om geïnformeerd te worden over het coronavirus. ‘Ik maak me zorgen omdat je je voor de oorlog kunt verstoppen, maar voor het virus kun je je niet verbergen,’ zei hij.

Amnesty’s oproep

Terwijl de ernstige schendingen door het leger van Myanmar voortduren, herhaalt Amnesty International haar oproep aan de VN-Veiligheidsraad om de situatie in het land door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof. ‘Dat het leger nu steunt op luchtaanvallen en internetstoringen is misschien nieuw, maar een constante is dat het de levens van burgers meedogenloos veronachtzaamt, zegt Nicholas Bequelin. ’De wreedheden zijn niet gestopt – in feite wordt het wrede optreden van het Myanmarese leger alleen maar geavanceerder. Dit patroon van schendingen is duidelijk een zaak voor het Internationaal Strafhof. De Veiligheidsraad moet optreden.’

Lees het volledige Engelstalige nieuwsbericht.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/myanmar-burgers-in-rakhine-gedood-tijdens-luchtaanvallen