Categorieën
Wakker Dier

Bijna 80.000 handtekeningen voor Minister Schouten

De dierenwelzijnsorganisatie strijdt voor maatregelen om hittestress bij dieren in de vee-industrie te voorkomen. “We pleiten voor een Nationaal Hitteplan voor dieren,” zegt Hilhorst. “Nu geven we de minister een Actieplan met tien duidelijke stappen. Daarmee kan zij in de toekomst hittestress voorkomen.”

Actieplan

Met het Actieplan wil de dierenwelzijnsorganisatie de minister op weg helpen. Het plan bevat tien prioriteiten waarmee dieren tegen hitte kunnen worden beschermd. “Een lagere stalbezetting en scherpere wetgeving voor de maximumtemperatuur in stallen en tijdens veetransport. Meer handhaving, zodat de wet ook wordt nageleefd,” zegt Hilhorst. Ook wil Wakker Dier dat de minister de cijfers over sterfte door hittestress opvraagt bij boeren en bij ‘destructiebedrijf’ Rendac en deze openbaar maakt.

Schaduw

Voor dieren in de wei wil Wakker Dier een verplichte schaduwplek. Volgens de wet zouden deze dieren nu al tegen extreme hitte beschermd moeten worden. Toch wordt hier niet op gehandhaafd en staan er op hete dagen duizenden koeien, schapen en paarden in de brandende zon. Met een steekproef toonde Wakker Dier eerder deze zomer dat driekwart van de Noord-Hollandse schapen bij extreme hitte geen schaduw hadden.

Monitor

Tijdens de zomer van 2020 hield Wakker Dier met een Monitor ook bij hoe vaak de dieren in de vee-industrie hittestress ervaren. En om hoeveel dieren het gaat. Eind juli hadden naar schatting al ruim 110 miljoen dieren hittestress ervaren. En het aantal dagen waarop dieren dit jaar hittestress hebben ervaren staat medio september al op 39. “Als dat niet voldoende is voor de minister om in actie te komen, dan weten wij het ook niet meer,” aldus Hilhorst.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/bijna-80-000-handtekeningen-tegen-hittestress-voor-lnv-minister-schouten/

Categorieën
Rode Kruis

Rode Kruis Hulplijn helpt mensen in thuisquarantaine

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen weken flink gestegen en daarom zitten veel mensen momenteel in thuisquarantaine. Sommigen van hen zijn daadwerkelijk ziek, anderen zonderen zich uit voorzorg af omdat ze met een besmet persoon in aanraking zijn geweest. Of je nu ziek bent of niet: afgesloten zijn van de buitenwereld kan behoorlijk ingrijpend zijn. Daarom staan we klaar om mensen in thuisquarantaine te helpen via de Rode Kruis Hulplijn.

Luisterend oor

Zorgen over een besmetting met COVID-19, je baan of de toekomst: deze periode kan behoorlijk stressvol zijn. Daarom staat de Rode Kruis Hulplijn klaar voor mensen die een luisterend oor nodig hebben. We helpen in het Nederlands of in verschillende andere talen.

Praktische tips

Een thuisquarantaine kan tot een hoop praktische problemen leiden: hoe kom je aan je boodschappen en wie kan je medicijnen ophalen? Onze Hulplijn denkt mee met mensen die niemand in hun omgeving hebben om te helpen.

Om een quarantaine goed door te komen, zijn er een aantal dingen die je zelf alvast kunt doen. Zo is het belangrijk om extra goed te zorgen voor je lichamelijke en mentale gezondheid. Lees hier onze tips voor thuisquarantaine.

Contact met de Rode Kruis Hulplijn

Heb je advies of een luisterend oor nodig tijdens je thuisquarantaine? De Rode Kruis Hulplijn is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 070-4455-888.

Anderstaligen kunnen een (voice-)bericht sturen naar de WhatsApp-Hulplijn. Zij worden dan teruggebeld door een vrijwilliger in hun eigen taal. Deze dienst is momenteel beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Chinees (Kantonees en Mandarijn) en Portugees.

Contact met de WhatsApp Hulplijn

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Rode Kruis Hulplijn helpt mensen in thuisquarantaine

Categorieën
ActionAid

ActionAid-reactie op SER-advies internationaal MVO

De SER concludeert dat wetgeving nodig is om tot een succesvolle aanpak van schendingen in de productieketens van bedrijven te komen. Dit werd vandaag gepubliceerd in het advies “Samen naar duurzame ketenimpact: Toekomstbestendig beleid voor internationaal IMVO”, dat de SER in opdracht van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opstelde. Deze wetgeving zal voor de grootste impact in de ketens zorgen, aldus de SER, en heeft de grootste kans om een gelijk speelveld te realiseren omdat ook achterblijvers worden gedwongen om hun due diligence op orde te brengen. Op dit moment zijn er alleen vrijwillige richtlijnen voor IMVO.  

Angelina Ba Ical woont in het Alta Verapaz gebied van Guatemala. Ze zegt “Het is een probleem om door palmolieplantages tw worden omringd omdat omdat ze de waterbronnen vervuilen die wij voor ons drinkwater gebruiken. Voordat de palmolieplantages er waren was het water helder. Nu heeft het een gele kleur. Ik weet dat het niet gezond is om te drinken maar heb geen andere keuze.”

Kelly Groen, beleidsadviseur ActionAid “Met dit advies bevestigt de SER wat organisaties zoals ActionAid al heel lang aankaarten: het huidige beleid schiet tekort om schendingen als landroof, uitbuiting en geweld in de ketens van Nederlandse bedrijven tegen te gaan. Minister Kaag kan er niet langer omheen: het is tijd voor wetgeving om te zorgen dat ook de achterblijvende bedrijven misstanden tegengaan.”

Hoewel de SER aangeeft dat wetgeving nodig is, laat zij de invulling daarvan aan de politiek. De opties die de SER noemt zijn: inzetten op de Europese wet, afhankelijk van de vooruitgang van de EU zelf met wetgeving aan de slag gaan of als Nederland parallel aan het EU-traject zelf ook aan de slag gaan met nationale wetgeving.

Kelly Groen “De SER geeft zelf al aan dat er nog veel onzekerheden spelen binnen het EU-traject: het gaat waarschijnlijk nog lang duren voordat de wet er is en moet dan nog door de Europese Raad, waar mogelijk minder ambitie is. Vrouwen en gemeenschappen die nu getroffen worden door mensenrechtenschendingen kunnen niet langer wachten op wetgeving.  Bovendien kan Nederland met een eigen wet veel meer invloed uitoefenen in de EU, zoals Frankrijk dat nu bijvoorbeeld al doet met hun wet. Dus belangrijk dat Nederland deze handschoen oppakt.”

Het SER-advies wordt meegewogen bij het nieuwe IMVO-beleid dat minister Kaag dit najaar publiceert.

Kelly Groen “Minister Kaag kan niet anders dan dit advies van de SER opvolgen. Deze wetgeving zal de grootste impact in ketens hebben om risico’s voor mens en milieu te voorkomen. Noemenswaardigis ook dat het SER-advies oproept om een gender-perspectief mee te nemen binnen deze wetgeving. Ik hoop dat minister Kaag, als minister die vrouwenrechten hoog in het vaandel heeft staan, dit advies ter harte neemt”.

Dit bericht is afkomstig van de website van ActionAid:

ActionAid-reactie op SER-advies internationaal MVO

Categorieën
Amnesty International

VN-Mensenrechtenraad moet escalerende mensenrechtencrisis in Wit-Rusland onderzoeken

In antwoord op de steeds verder uit de hand lopende mensenrechtencrisis in Wit-Rusland spreekt Amnesty International vandaag de VN-Mensenrechtenraad toe. Zij vraagt de raad om de mensenrechtenschendingen te onderzoeken die zijn begaan tijdens de demonstraties tegen de verkiezingsuitslag en om verdachten die betrokken zijn bij het geweld ter verantwoording te roepen.

Amnesty gebruikt het spoeddebat ook om de jarenlange weigering van Wit-Rusland aan de orde te stellen om medewerking te verlenen aan de Mensenrechtenraad en de door de raad aangestelde Speciale Rapporteur voor Wit-Rusland.

Mensenrechtensituatie slechter dan ooit

‘Wit-Rusland heeft te lang en zonder dat dit consequenties had de medewerking aan de Speciale Rapporteur kunnen weigeren, ondanks het vele bewijs van schendingen van mensenrechten. De situatie is nu slechter dan ooit sinds het land dertig jaar geleden onafhankelijk werd,’ zegt Mary Struthers van Amnesty International.

Het belangrijkste mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties moet een duidelijke boodschap geven aan de internationale gemeenschap dat mensenrechtenschendingen zoals we die de laatste weken in Wit-Rusland gezien hebben onacceptabel zijn. De Mensenrechtenraad moet een onderzoek instellen naar deze schendingen en zoveel mogelijk druk op Wit-Rusland uitoefenen zodat de verantwoordelijken berecht worden.

Achtergrond

Op 26 augustus vroegen Amnesty International en zestien andere internationale en Wit-Russische mensenrechtenorganisaties de VN-Mensenrechtenraad om onmiddellijk in actie te komen vanwege de mensenrechtencrisis in Wit-Rusland en om de voortdurende mensenrechtenschendingen in het land te onderzoeken.

In de maanden voor de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 en in de weken daarna gebruikten de Wit-Russische autoriteiten veel geweld tegen demonstranten. Honderden demonstranten werden gearresteerd, geïntimideeerd en lastiggevallen.

Waarnemers van Amnesty documenteerden het politiegeweld tegen demonstranten na de verkiezingen. Er is veel bewijs, onder meer uit getuigenverklaringen, van buitensporig politiegeweld tegen vreedzame demonstranten, mishandeling en marteling van gevangenen en het fabriceren van bewijs tegen leidende activisten, zoals recent tegen Maryia Kalesnivaka.

Lees meer over de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/vn-mensenrechtenraad-moet-actie-ondernemen-bij-escalerende-mensenrechtencrisis-in-wit-rusland

Categorieën
Natuurmonumenten

Start werkzaamheden groeve America

Werkzaamheden in de groeve

De groevewand wordt ontdaan van boom-, struikvormers en klimplanten (clematis). De verruigde groevebodem gaan we licht plaggen om ervoor te zorgen dat de groei van woekerende soorten zoals vlinderstruik en braam tegen wordt gehouden. Aansluitend aan deze werkzaamheden creëren we een toegang naar de achterliggende groeve waar ook opschoonwerkzaamheden gebeuren. De verwachting is dat de werkzaamheden maandag 21 september starten en ongeveer 3 weken duren. De aannemer zet een verkeersregelaar in.

Nieuwe eigenaar

Na een efficiënte grondruiling met Staatsbosbeheer is Natuurmonumenten sinds kort eigenaar van de voormalige dagbouwgroeve America, gelegen in het Biebosch gelegen tussen Valkenburg en Sibbe. Deze dagbouwgroeve America is reeds lange tijd niet meer in gebruik. Diverse zeldzame kalkflora gedijt uitzonderlijk goed in deze (mergel)groeves en is daardoor ecologisch zeer waardevol. 

Beheer van kalkgraslanden en rotswanden

In eerste instantie moet achterstallig beheer weggewerkt worden en dat betekent dat er ook bomen verwijderd dienen te worden. Deze ingreep is dan ook  grootschaliger en duurder. Na de werkzaamheden zetten we schapen begrazing in om de groeve open te houden, zaden te verspreiden en door vertrapping en mest pionier milieus te creëren. Op deze manier wordt op een duurzame manier de gewenste situatie voor de toekomst in stand gehouden. De werkzaamheden voor de kalkflora in groeve America zijn mede mogelijk gemaakt door LIFE Pays Mosan. Dit Europese subsidietraject wil de bevordering van dier- en plantensoorten in de grensregio voor kalkgraslanden en rotswanden financieren. Deze groeve kan dienen als een belangrijke locatie voor beide typen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/genhoes/nieuws/start-werkzaamheden-groeve-america

Categorieën
World Animal Protection

Handel in wilde dieren: ook in Nederland een bedreiging voor mens én dier

Door de coronapandemie, die hoogstwaarschijnlijk is terug te voeren op een markt in China, staan de schijnwerpers op markten met wilde dieren. Naast Azië, worden ook in Nederland wilde dieren, zoals slangen, hagedissen, spinnen, roofvogels en insecten aangeboden. Kopers kunnen de dieren zowel online als op fysieke markten en beurzen aanschaffen.  

Wat vindt Nederland hiervan?

Uit ons opinieonderzoek blijkt dat Nederlanders reptielenbeurzen in eigen land (81%) bijna net zo onacceptabel vinden als de wilde dierenmarkten in Azië (89%). Ook het houden van exotische dieren vindt meer dan de helft van de bevraagden niet acceptabel. Verder vindt 70 procent van de Nederlanders een verbod op markten en beurzen een goede maatregel om de kans op uitbraken, zoals corona, te verkleinen.

Gecko in bakje

Dierenwelzijn is ver te zoeken

Het dierenwelzijn is op dergelijke beurzen vaak ondermaats, bleek uit onderzoek vorig jaar. Onze onderzoekers bezochten zes verschillende evenementen waar wilde dieren werden verkocht, waaronder ook de reptielenbeurs in Houten. Daar zagen ze dat de dieren in de bakjes, waarin de dieren ook tijdens de lange transporten verbleven, een groot gebrek aan ruimte hadden. Daarnaast constateerden ze een gebrek aan zorg over de verspreiding van overdraagbare bacteriën door reptielen.

Weinig controle, groot risico

Onze directeur, Dirk-Jan Verdonk: ‘Wereldwijd worden dieren verhandeld alsof het producten zijn, zo worden ze verkocht als huisdier en slijten hun leven lang in een huiskamer. We hopen dat de overheid in actie komt en de handel verbiedt. Dat scheelt ongelooflijk veel dierenleed, en is van belang voor de volksgezondheid. Exoten dragen allerlei ziekteverwekkers met zich mee. Doordat er weinig controle is op de exotische dierenhandel, weten we vaak niet welke ziekteverwekkers de dieren bij zich dragen.’

Slangen in bamibakjes

Samen kunnen we dierenleed stoppen

In Nederland worden honderdduizenden reptielen en miljoenen zang- en siervogels gehouden. We pleiten voor betere wet- en regelgeving. In Nederland, maar ook op wereldwijd niveau. We roepen daarom met een petitie de wereldleiders van de G20 op om de handel in wilde dieren te verbieden.

Help jij mee?

Teken de petitie!

Dit bericht is afkomstig van de website van World Animal Protection:

https://www.worldanimalprotection.nl/actueel/handel-wilde-dieren-ook-nederland-een-bedreiging-voor-mens-en-dier

Categorieën
Kansfonds

Provincie Limburg en Kansfonds lanceren Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Vanaf 18 september 2020 kunnen (kleinschalige) burgerinitiatieven een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’. Kansfonds en de provincie Limburg werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die de situatie van kwetsbare Limburgers verbeteren.

Vanuit het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ willen Kansfonds en de Provincie Limburg (kleinschalige) burgerinitiatieven steunen die kwetsbare Limburgers helpen om hun situatie te verbeteren. De focus ligt op mensen die in armoede leven, eenzaam zijn, in onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn, en op de integratie van nieuwe Limburgers.

De inzet van en in vitale gemeenschappen is een belangrijk uitgangspunt. Daarom steunt het fonds initiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen.

Op weg naar een vitale Limburgse samenleving

Het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ is ondergebracht als Fonds op Naam bij Kansfonds, waarmee het een krachtig en effectief instrument vormt op weg naar een vitale Limburgse samenleving. Tot en met 2023 stelt de Provincie Limburg € 300.000,- beschikbaar voor dit nieuwe fonds. Maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het fonds.

“Wij zijn dankbaar dat we samen met de Provincie Limburg de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg kunnen verbeteren. Nog vóór de officiële lancering vandaag hebben we al 2 bijzondere burgerinitiatieven vanuit het Robin Jung Fonds kunnen financieren. Met elkaar blijven we ons inzetten voor de kwetsbaarsten in de samenleving” aldus Henriëtte Hulsebosch (directeur Kansfonds).

Het fonds is vernoemd naar een op jonge leeftijd overleden Limburgse die op geheel eigen wijze een stempel heeft gedrukt op de wereld om haar heen. Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid): “We willen ook laten zien dat iedereen in Limburg meetelt, meedoet en van betekenis kan zijn voor anderen. De meervoudig gehandicapte Robin Jung deed dat met haar onbevangenheid en had daarmee grote impact op het leven van haar ouders en broers.”

Aanvragers kunnen voor meer informatie en de beoordelingscriteria terecht op deze pagina.

Kansfonds en de Provincie Limburg kijken uit naar een vruchtbare samenwerking! Lees hier het nieuwsbericht van Provincie Limburg over de samenwerking.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/18/provincie-limburg-en-kansfonds-lanceren-robin-jung-fonds-voor-een-krachtig-en-vitaal-limburg/

Categorieën
Milieudefensie

130.000 hectare bos in Kameroen gered

Een overwinning: meer dan 130.000 hectare tropisch bos in Kameroen is voorlopig behoed voor de kap. Een gebied dat bijna zo groot is als de provincie Utrecht. Goed nieuws voor de miljoenen mensen die dag in en dag uit afhankelijk zijn van het waardevolle Ebo bos.

Ebo bos is ware hotspot van soorten 

In het Ebo bos vind je de Nigeria-Kameroen chimpansee, mandril en colobus apensoorten en mogelijk een nieuwe gorillasoort. Ook zijn er tenminste 12 nieuwe plantensoorten ontdekt, die nieuw zijn voor de wetenschap en alleen maar in het Ebo bos te vinden zijn. Deze tropische bossen zijn een ware biodiversiteit hotspot dus, met een adembenemende rijkdom aan soorten. Desondanks is er helaas nog maar ongeveer 20 miljoen hectare bos over.  

Ontbossing stijgt hard 

Sinds 2013 stijgt de ontbossing in Kameroen hard. Dat komt vooral door de illegale houtkap. En door een overheid die steeds meer land weggeeft aan grote bedrijven, vaak met financiering en steun van westerse of Aziatische banken en overheden.

Het Ebo bos wordt gekapt voor de industriële productie van hout, cacao, palmolie en rubber. Dat gebeurt zowel voor eigen consumptie als voor de wereldmarkt. Die grote bedrijven kappen niet alleen het bos, maar schenden ook land- en andere mensenrechten van de mensen die er leven. Zoals de lokale Banen gemeenschappen. 

Succes na jarenlang verzet 

Het succes is mede te danken de inspanningen en het voortdurende verzet van de lokale Banen gemeenschappen. Ook Milieudefensie heeft eraan bijgedragen met onze zusterorganisatie in Kameroen, CED. Onder die druk heeft de overheid van Kameroen in augustus ingegrepen. Dit waardevolle bos verandert niet in een industrieel houtkapgebied.

Hoe nu verder? 

Het werk is niet klaar, want de dreiging blijft bestaan. Dit verandert pas echt als de buitenlandse financiële sector en overheden stoppen met investeren in industriële houtkap en de vraag naar goedkoop tropisch hout verdwijnt. 

Onze zusterorganisatie CED gaat nu hard aan de slag met de Banen gemeenschappen. Ze gaan een plan ontwikkelen waarin zij betere land- en gebruiksrechten krijgen en zelf het bos gaan beheren. Dit is de beste garantie voor het behoud van het Ebo bos en het respecteren van mensenrechten.

Help mee om het regenwoud te redden

We roepen overheden en financiers op: geef geen geld en politieke steun meer aan vervuilende en verwoestende houtkap- en landbouwbedrijven. Regenwouden zijn de longen van onze aarde. Ze zijn van levensbelang voor ons bestaan en onze toekomst. Help je mee? 
> Teken de petitie tegen voedsel in de tank
> Ga naar de campagne Red het Regenwoud

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/over-ons/successen/130-000-hectare-bos-gered-van-de-kap-in-kameroen

Categorieën
Milieudefensie

Na 12 jaar: rechtszaak over olievervuiling Shell in Nigeria bijna voorbij

Krijgen zij eindelijk gerechtigheid? 4 Nigeriaanse boeren klaagden 12 jaar geleden samen met Milieudefensie Shell aan. Hun land werd vervuild door olie die lekte uit pijpleidingen van Shell. Op 8 oktober staan we voor het laatst tegenover elkaar in de rechtbank.

Het was gelijk een revolutionaire zaak. Nooit eerder was een bedrijf aangeklaagd voor de schade die een dochterbedrijf in het buitenland aanrichtte. Wij eisen dat Shell de bewoners compenseert, zijn troep opruimt en nog meer lekkages in de toekomst voorkomt.

Doordat de rechtszaak al zo lang sleept zijn 2 van de eisers inmiddels overleden. Hun kinderen hebben de zaak overgenomen. Wil jij deze 4 boeren steunen? Kom dan 7 oktober om 20:00 uur naar de lichtjesoptocht bij Shell in Den Haag.

Ja, ik kom

Pijpleidingen slecht onderhouden

Shell’s verweer in de rechtbank is dat alle lekkages zijn veroorzaakt door rebellen en dat Shell niet verantwoordelijk is. Uit ons onderzoek naar de staat van de pijpleidingen blijkt iets anders. Shell heeft de pijpleidingen niet goed onderhouden waardoor er roest ontstond. De pijpleidingen werden ook niet goed bewaakt, waardoor iedereen met simpel gereedschap olie kon aftappen.

Wij hopen dat de rechter ons in het gelijk stelt en dat de bewoners gecompenseerd worden. Dan kunnen zij eindelijk een nieuw leven beginnen.

Kom 7 oktober naar de lichtjesoptocht in Den Haag

Op 7 oktober organiseren wij in Den Haag een lichtjesoptocht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Shell. Door de olievervuiling in de Nigerdelta ligt de gemiddelde leeftijd van de bewoners 13 jaar lager dan in de rest van Nigeria. Vrouwen krijgen er 2 keer zoveel miskramen en de kindersterfte is dubbel zo hoog als in de rest van het land.

Shell belooft keer op keer beterschap, maar de situatie voor de bewoners van de Nigerdelta is uitzichtloos. Geen werk, geen vissen meer in de rivieren en geen schone landbouwgrond meer om eten op te verbouwen. Wil jij je steun betuigen aan de Nigerianen?

Kom dan 7 oktober om 20:00 uur naar Den Haag. Aanmelden kan hier.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/na-12-jaar-is-de-rechtszaak-tegen-shell-in-nigeria-bijna-ten-einde

Categorieën
Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland presenteert Landelijke Strategie Dementie

Voorafgaand aan Wereld Alzheimer Dag op 21 september a.s. presenteert Alzheimer Nederland een aangescherpte Nationale Strategie Dementie, waarin de getrokken lessen uit de corona-crisis zijn verwerkt. Centraal hierin staat de kwaliteit van leven van de groeiende groep mensen met dementie. Alzheimer Nederland stelt dat we nooit meer mogen vervallen in het medische scenario van een generieke lockdown, maar altijd per persoon moeten bekijken wat mogelijk en wenselijk is. Het welzijn van mensen met dementie en hun familieleden heeft een flinke deuk opgelopen en verdient de allerhoogste prioriteit. 

Actief blijven en contact zijn van levensbelang bij dementie

“Deze corona-tijd heeft pijnlijk blootgelegd hoe het in ieder geval nooit meer mag. Gekozen oplossingen waren tijdelijk nodig, maar bleken ook schadelijk voor mensen met dementie”. Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland: “Ook onze eigen organisatie heeft in het begin gezocht naar ‘het juiste’. Aan het begin van de corona-crisis stopten wij ook onze eigen vaste bijeenkomsten in het land. Fysieke veiligheid voor alles, om het aantal besmettingen in te dammen. Maar dat bleek helaas geen lang houdbare oplossing. Inmiddels openen onze Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen in het hele land weer voorzichtig hun deuren. En wanneer dat niet mogelijk is, dan lossen we dat online op. Maar dit is niet hetzelfde, dat zijn we ons terdege bewust. Fysiek contact, nabijheid, actief blijven. Het zijn juist deze drie dingen die zo belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. De coronatijd werd onbedoeld een sociaal experiment waarvan we de uitkomsten al vermoedden: zonder contact en activiteiten gaan veel mensen met dementie extra snel achteruit.”  

Nationale Strategie

Onze Nationale Strategie Dementie is nu urgenter dan ooit. Veel verworvenheden van de afgelopen jaren lijken in een klap teruggedraaid. We zien in praktijk een terugval naar het medische model, naar de ziekte. De kwaliteit van leven is door het coronavirus sterk achteruit gegaan. Dagactiviteiten werden gestaakt, de zorg thuis werd verminderd en voor verpleeghuizen kwam een algehele bezoekersstop. De mensen in verpleeghuizen misten hun bezoek, dagelijkse activiteiten en buitenlucht. Op dit moment zitten nog steeds veel mensen met dementie thuis zonder dagbesteding, hun mantelzorgers raken overbelast. Corona blijft nog wel een tijdje bij ons en een tweede golf is niet onwaarschijnlijk. Dat maakt dat we nu duurzame oplossingen moeten bedenken. Alzheimer Nederland stelt vast dat het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers weer bovenaan de prioriteitenlijst moet staan in de dementiezorg. 

Wij delen onze strategische speerpunten met het brede dementieveld, zorg en politiek en beogen hiermee o.a.: 

  • dat de ondersteuning en zorg voor mensen thuis beter aansluit op wat mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf willen en nodig hebben; 
  • verbetering van de participatie (langer meedoen) van mensen met dementie in de samenleving;
  • verbetering van de veerkracht en volhoudtijd van mantelzorgers;
  • verbetering van kwaliteit van leven van bewoners in verpleeghuizen door persoonsgerichte afspraken (wat wil deze persoon zelf, wat heeft hij/zij nodig). 

Belang van actief blijven/ zinvolle activiteiten

Alzheimer Nederland werkte mee aan het SBS programma Restaurant Misverstand dat momenteel op tv is. Een programma waarin negen mensen met dementie laten zien hoe zij genieten van het actief mee werken in een restaurant. En waaruit blijkt dat er ook echt meer mogelijk is dan je van tevoren denkt bij dementie.  Wilmink: “Het was een hard gelag dat we direct na de opnames van deze serie met de coronatijd werden geconfronteerd. Het onderstreept des te meer onze boodschap, de meeste mensen met dementie (zo’n 200.000) wonen nog thuis en dagactiviteiten zijn zowel voor hen als voor hun mantelzorgers van groot belang.”

Hoewel de meeste organisaties inmiddels wel wat alternatieven bieden zijn de dagactiviteiten nog lang niet op het oude niveau. Uit een recente peiling van Alzheimer Nederland onder mantelzorgers blijkt dat 40% van de mensen met dementie op dit moment geen enkele vorm van dagbesteding heeft. Uit de peiling blijkt ook dat 96% van de respondenten dagbesteding heel belangrijk vindt ter  ondersteuning van het thuis leven met dementie. 

De coronatijd werd onbedoeld een sociaal experiment waarvan we de uitkomsten al vermoedden: zonder contact en activiteiten gaan veel mensen met dementie extra snel achteruit.

Alzheimer Nederland

Het wegvallen van de dagbesteding heeft dan ook veel impact op mantelzorgers. Een paar quotes uit onze peiling:

  • “Ik heb zelf volledig voor mijn vader gezorgd, dag en nacht” 
  • “Mijn man stortte volledig in, en ik ook. Hij is toen opgenomen met een IBS”.
  • “Moeder is in de corona tijd erg achteruit gegaan. Het was voor mijn vader en ons (drie dochters) erg zwaar om zorg te bieden”
  • Vanwege corona krijgt mijn moeder maar 2,5 uur dagbesteding in plaats van 6,5 uur en dat betekent dat mijn zussen en ik dit op moeten vangen. 

> Lees hier de volledige Nationale Strategie Dementie

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/alzheimer-nederland-presenteert-landelijke-strategie-dementie