Categorieën
Light for the World Ontwikkelingshulp

Tijdens de crisis: Nyaush en haar moeder

De 3-jarige Nyaush Billing heeft een waterhoofd. Ze woont in Mangathen IDP Camp, dit is een kamp voor intern ontheemde mensen in Zuid-Soedan.  Nyaush werd door medewekers van Light for the World gevonden toen ze anderhalf jaar oud was. Toen ze werd gevonden, sliep en sprak ze niet. Het enige wat ze deed, was gewoon liggen.

Nyaush is naar Uganda gestuurd voor een shuntoperatie. Nu gaat ze om de vier maanden terug naar Uganda voor een medische beoordeling. Mede door de operatie en veel therapie kan ze nu lopen, is ze heel actief en spreekt ze goed. Omdat ze nog maar 3 jaar oud is, kunnen we haar nog niet naar school brengen. Misschien dat ze volgend jaar naar de kleuterschool kan gaan.

Tijdens de crisis:

Toch staat de moeder van Nyaush nu voor een uitdaging. De grenzen met Uganda zijn gesloten. Hierdoor mist Nyaush mischien haar volgende medische afspraak. ‘Als we geluk hebben, blijft de shunt in orde. Maar soms raakt deze ook los. Daarom is een medische beoordeling nodig. Dit blijft zo tot de dokters zeggen dat het goed is en ze niet meer terug hoeft te komen.’

Dit is een grote zorg voor Nyaush’ moeder. ‘Ze is zoveel tijd bezig met de therapieën. Ik was juist zo blij met de vooruitgang van mijn dochter. Ik ben bang dat het erger gaat worden als de grenzen gesloten blijven.’

Het bericht Tijdens de crisis: Nyaush en haar moeder verscheen eerst op Light for the World.

Categorieën
ActionAid Focusgebieden Goede Doelen Ontwikkelingshulp

Wat de coronacrisis ons kan leren: 5 bouwstenen voor een duurzame wederopbouw

De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland zijn ingezet. De terrassen zijn weer open, kinderen gaan deels naar school en we mogen weer naar de kapper. Toch zijn in Nederland en wereldwijd de gevolgen van het coronavirus nog steeds hard te voelen. Wat begon als gezondheidscrisis, is inmiddels ook een economische- en een voedselcrisis geworden waar velen door geraakt worden.

Maar een crisis brengt ook een kans tot ‘reset’ met zich mee, een kans tot ‘building back better’. Hiertoe moeten we eerst dieper in het ontstaan van de crisis duiken en de bredere maatschappelijke gevolgen analyseren. Welke weeffouten in het mondiale systeem hebben ertoe geleid dat de wereld zo hard is geraakt? Voor wie zijn de gevolgen het grootst? En vooral: wat moet er gedaan worden op lokaal, nationaal en internationaal niveau om een volgende crisis te voorkomen? De antwoorden op deze vragen geven richting aan een wederopbouw waarin mens en natuur centraal staan: een duurzame en feministische economie.

Hoe kon het coronavirus in een paar maanden tijd de wereld tot stilstand brengen?

5 belangrijke weeffouten in het wereldwijde systeem op een rij:
 1. De COVID-19-pandemie is een gevolg van de ongebalanceerde manier waarop we omgaan met onze natuurlijke leefomgeving. Door de globalisering en de toenemende vraag naar grondstoffen worden ecosystemen steeds verder aangetast. Ontbossing als gevolg van grootschalige landbouw en mijnbouw maakt bijvoorbeeld de kans op overdracht van ziekten groter: van dier op dier omdat zij steeds minder ruimte hebben en dus dichter op elkaar leven, en van dier op mens omdat mensen steeds verder de leefomgeving van de dieren binnendringen, bijvoorbeeld voor mijnbouw.
 2. De gezondheidszorg bleek in veel landen niet ingericht op zo een crisis. Decennia van bezuinigingen op de publieke voorzieningen waaronder de gezondheidszorg, leidden ertoe dat zorgmedewerkers structureel worden onderbetaald en dat er een gebrek aan materialen is. Wereldwijd, maar vooral in ontwikkelingslanden. Zorgsectoren zijn uitgehold door o.a. gigantische schuldenlasten en door misgelopen staatsinkomsten door belastingontwijking van multinationals.
 3. Dat een geglobaliseerde wereld kwetsbaar is, hebben we inmiddels aan den lijve ondervonden. Het virus verspreidde zich binnen een paar maanden over de hele wereld en heeft in veel landen tot een gezondheidscrisis geleid. Maar de crisis maakt ook veel andere slachtoffers. Het tot stilstand komen van de consumptie in Europa heeft werknemers in kledingproductielanden zoals Myanmar en Bangladesh op enorme schaal getroffen. Zij verloren hun baan door lockdowns, fabriekssluitingen en geannuleerde bestellingen of moeten doorwerken onder onveilige omstandigheden. De risico’s in ketens worden afgewenteld op de meest kwetsbaren ‘onderaan de keten’, die geen bescherming hebben. In sommige landen komt de coronacrisis bovenop een voedselcrisis en (andere) effecten van klimaatverandering.
 4. Niet alleen is er een verschil tussen de manier waarop landen worden geraakt door de verschillende crises, ook binnen landen verschilt de impact. Zo worden vrouwen op onevenredige wijze getroffen. Zij zijn oververtegenwoordigd in de meest onzekere banen en sectoren, draaien thuis op voor het merendeel aan zorgtaken (die toenemen door de crisis) en lijden onder een toename van huiselijk en seksueel geweld. Ook straatverkopers en andere werknemers in de informele sector (in sommige landen tot wel 90 procent van de bevolking) hebben het zwaar. Voor hen betekent de lockdown geen inkomsten. En geen inkomsten, betekent geen voedsel.
 5. Tot slot zullen in sommige landen de effecten nog lang na de coronacrisis doorwerken. Niet alleen door de verwachte recessie en voedselcrisis, maar ook door de maatregelen die mensenrechten ondermijnen en die nu worden doorgevoerd. We hebben al verschillende voorbeelden gezien van autoritaire regimes die de crisis aangrijpen om hun machtspositie te versterken en mensenrechten in gevaar brengen. Bevoegdheden worden aangepast en regels die ook na de crisis burgers hun stem ontnemen en de maatschappelijke ruimte inperken, worden aangenomen.

Wereldwijde en coherente aanpak

Landen zijn sterk met elkaar verweven. Zolang het virus aan de andere kant van de wereld woedt, loopt de rest van de wereld eveneens risico. De coronacrisis gaat over veel meer dan alleen gezondheid: de sociale, economische, ecologische en klimaatkwesties staan niet los van elkaar. Oplossingen om uit de coronacrisis en gevolgcrises te raken, kunnen bovendien niet alleen op nationaal niveau plaatsvinden. Bij het opstellen van bouwstenen voor een post-coronasamenleving, moet daarom worden gekeken naar een wereldwijde aanpak en verbinding worden gelegd tussen maatschappij, economie en duurzaamheid.

 

Bouwstenen voor een duurzame en feministische wederopbouw

 1. Investeer in een wereldwijde corona-aanpak

Een mondiale crisis laat zich pas indammen, als alle landen weerbaar zijn tegen een crisis. Zolang het virus ergens in de wereld actief is, zal het risico op een nieuwe mondiale verspreiding bestaan. Deze investering in een wereldwijde aanpak is dus niet alleen een kwestie van internationale solidariteit maar ook essentieel voor het duurzaam bestrijden van de pandemie. Op de korte termijn moeten middelen worden vrijgemaakt voor de gezondheidsrisico’s en de parallelle crises die woeden, zoals de klimaatcrisis. De nadruk moet hierbij liggen op het versterken van lokale initiatieven. Gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties dienen centraal te staan in de oplossingen, gezien de onevenredige effecten van de crises op vrouwen en meisjes. Verdedig hiermee ook de maatschappelijke ruimte wereldwijd.

 1. Stimuleer verantwoord zakendoen en red alleen duurzame bedrijven

a) Zorg dat bedrijven die internationaal opereren hun risico’s niet afwentelen op de meest kwetsbaren in de internationale keten, waaronder vrouwen. Slachtoffers, zoals werknemers die inkomsten zijn verloren tijdens de crisis, dienen toegang te hebben tot adequate compensatie.

b) Bedrijven die gebruik maken van belastingontwijkingsconstructies, bedrijven in de fossiele industrie, en bedrijven met een trackrecord op het schenden van mensenrechten, vrouwenrechten en milieustandaarden, dienen te worden uitgesloten van steunpakketten.

c) Voer in Nederland (gender) due diligence wetgeving in waardoor bedrijven worden verplicht om internationale standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen na te leven. Let hierbij in het bijzonder op naleving van vrouwenrechten. Staatssteun wordt enkel nog verleend aan de bedrijven die zich aan deze regels houden. Steun internationale initiatieven om tot internationale regels te komen over eerlijk zakendoen, zoals het VN bindend verdrag mensenrechten en bedrijfsleven.

d) Stop belastingontwijking. Belastingontwijking door internationale bedrijven (mede gefaciliteerd door Nederland) heeft bijgedragen aan de financiële uitholling van de zorg, waardoor veel landen niet goed kunnen optreden tegen de coronapandemie. Nederland heeft – als knooppunt van internationale belastingontwijking – een grote verantwoordelijkheid om belastingontwijking in ontwikkelingslanden sterk in te perken en om sterke internationale regels tot stand te helpen brengen.

 1. Bouw een feministische economie

De obsessie met kapitaal en economische groei moet plaatsmaken voor een maatschappij waarin zorg en welzijn centraal staan, met daarin een economie die werkt voor vrouwen. Binnen een feministische economie hebben vrouwen bijvoorbeeld dezelfde toegang tot en invloed op besluitvorming en middelen als mannen. Er dient daarnaast te worden geïnvesteerd in gendersensitieve publieke diensten in ontwikkelingslanden. Investeringen in openbare voorzieningen zoals gezondheidszorg, kinderopvang, educatie en watervoorzieningen, maken landen beter bestand tegen crises. Sterkere publieke diensten – mits gendersensitief -,dragen bij aan het verkleinen van de genderongelijkheid, bijvoorbeeld doordat er minder onbetaalde zorglasten bij vrouwen terechtkomen. Nederland kan bijdragen aan extra financiering van publieke diensten in ontwikkelingslanden door in Nederland en internationaal in te zetten op hervormingen van (internationale) belastingregels en het kwijtschelden van schulden.

 • Zet in op een eerlijke transitie

Stimuleer een eerlijke transitie door op een inclusieve, coöperatieve en toegankelijke manier om te schakelen naar duurzame energiebronnen, landbouw en voedsel. Dit behelst onder meer:

a) Stop met investeringen die bijdragen aan vernietiging van kwetsbare ecosystemen door grootschalige landbouw en mijnbouw.

b) Zet zowel in Nederland als internationaal in op kortere en circulaire ketens.

c) Reduceer de globale voetafdruk van Nederland wat betreft uitstoot en grondstoffengebruik (mineralen en agrogrondstoffen).

d) Ondersteun lokale, ecologische alternatieven voor landbouw (agro-ecologie). De praktijk wijst uit dat dit leidt tot meer voedselzekerheid en vrouwenrechten staan hierbij centraal.

e) Realiseer meer en betere klimaatfinanciering, vooral voor de kwetsbaarste landen.

The post Wat de coronacrisis ons kan leren: 5 bouwstenen voor een duurzame wederopbouw appeared first on ActionAid Nederland.

Categorieën
Dokters van de Wereld Ontwikkelingshulp

Bruizt steunt Dokters van de Wereld met mooie actie

Wat is het toch mooi om te zien dat mensen graag hun kwetsbare medemens bijstaan in zware tijden. Alex van Olst, directeur van het Utrechtse bedrijf Bruizt is  zo iemand. Toen de coronacrisis uitbrak ging het werk in zijn interieurontwerpbedrijf gelukkig door dankzij de opdrachten die ze al hadden staan. Maar hij realiseerde zich maar al te goed dat dat voor veel anderen niet het geval is. Hij besloot een actie op te zetten voor Dokters van de Wereld.

“Ik zag de rest van de wereld om ons heen stilstaan en dat veel mensen in de problemen kwamen. De zwakkeren worden dan al snel vergeten en we dachten daar moeten we iets voor doen”, vertelt Alex. “Dus toen zijn we een actie begonnen. Voor iedere opdracht die een klant ons geeft, doneren we 400 euro aan Dokters van de Wereld.” Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. In een paar maanden tijd staat de teller nu al 4000 euro. Een prachtig bedrag en de actie is nog niet eens afgelopen. Alex: “We laten de actie tot augustus doorlopen. Dus ik verwacht dat er nog flink wat geld bijkomt. Sinds de start van de lockdown zijn er tien opdrachten bijgekomen en alhoewel het even wat rustiger leek te worden, loopt het nu weer vlot door. Het is eigenlijk business as usual.”

Een prachtig initiatief van Bruizt. Wil je ook met jouw bedrijf Dokters van de Wereld steunen? Dat kan natuurlijk! Meer informatie daarover vind je hier.

Bezoek hun website.

Categorieën
Artsen zonder grenzen Ontwikkelingshulp

COVID-19-ramp Jemen zichtbaar in onze kliniek in Aden

Levens redden moeilijk

Ons centrum in Aden is het enige behandelcentrum voor COVID-19 in het hele zuiden van Jemen. Ons team werkt er 24 uur per dag om patiënten zo goed mogelijk te behandelen. Van 30 april tot 17 mei hebben onze teams 173 patiënten opgenomen, van wie er minstens 68 zijn overleden. Veel patiënten komen aan met acute ademnood. Daardoor is het moeilijk hun levens nog te redden.

Slachtoffers veel jonger

‘Het sterftecijfer in onze kliniek is vergelijkbaar met dat in intensive care-units in Europa, maar de mensen die overlijden zijn hier veel jonger: vooral mannen tussen de 40 en 60 jaar oud’, zegt Seguin.

Topje van de ijsberg

‘Wat we in ons behandelcentrum zien, is slechts het topje van de ijsberg’, vreest Caroline Seguin, onze operationeel manager voor Jemen. ‘We weten dat veel meer mensen helemaal niet komen. Het is een hartverscheurende situatie.’

Mensen sterven thuis

Nog meer mensen sterven thuis zonder zorg gekregen te hebben. Dat blijkt uit de begrafenisstatistieken van de overheid. In de afgelopen week zijn per dag 80 mensen in de stad gestorven, tegenover een aantal van 10 voor de uitbraak. Ook het aantal zorgprofessionals dat we in ons centrum behandelen is een teken. Veel van onze eigen medewerkers zijn ziek.

‘De mensen die hier overlijden zijn vooral mannen tussen de 40 en 60 jaar oud

Caroline Seguin, operationeel manager voor Jemen

Weinig tests

De medische zorg in Aden was al ingestort na vijf jaar oorlog in Jemen. Er is geen geld om personeel te betalen, weinig persoonlijke beschermingsmiddelen en zeer weinig tests. Daarom is het exacte aantal patiënten met COVID-19 niet bekend. De patiënten die we zien sterven hebben echter duidelijk de symptomen van COVID-19. Ziekten als malaria, knokkelkoorts en chikungunya zijn normaal in de stad, maar hebben nog nooit zoveel doden veroorzaakt in zo’n korte tijd.

Gevolgen voor andere ziekten

‘Andere ziekenhuizen in de stad hebben moeten sluiten of moeten zelfs bepaalde patiënten weigeren omdat het personeel niet over de persoonlijke beschermingsmiddelen beschikt. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze uitbraak voor de behandeling van andere ziekten’, zegt Seguin.

Ons traumaziekenhuis nog open

Ons traumaziekenhuis voor ernstig gewonde patiënten in Aden is nog steeds open. Het aantal opnames is gestegen sinds andere ziekenhuizen zijn gesloten. We hebben triage- en andere beschermende maatregelen genomen om de veiligheid van het personeel en de patiënten zoveel mogelijk te beschermen. Elke medewerker die symptomen begint te vertonen, wordt onmiddellijk naar huis gestuurd om zich te isoleren.

Krachtiger optreden

‘De Verenigde Naties en de donorlanden moeten krachtiger optreden, niet alleen voor Aden, maar voor heel Jemen’, vervolgt Seguin. ‘Er moet geld beschikbaar komen om de gezondheidswerkers te betalen en er moet worden gezorgd voor de persoonlijke beschermingsmiddelen zodat ze veilig kunnen werken. Het land heeft ook dringend behoefte aan meer zuurstofconcentratoren om zieke patiënten te helpen ademen. De lokale autoriteiten moeten alles in het werk stellen om het werk van internationale organisaties zoals wij te vergemakkelijken. We bestrijden samen met hen het virus, maar dan moeten medische voorraden en internationaal personeel onze teams ter plaatse wel kunnen bereiken.’

Gewetenloos

‘We doen alles wat we kunnen, maar we kunnen dit virus niet alleen aan’, zegt Seguin. ‘Het zou gewetenloos zijn als de wereld Aden en de rest van Jemen alleen zou laten in deze crisis.’

We doen dit. Samen.

Een pandemie kent geen grenzen, en wij ook niet. Onze teams werken nu in meerdere landen in Europa en ver daarbuiten aan het bestrijden van het coronavirus (COVID-19).

Volg de laatste ontwikkelingen over onze hulp wereldwijd op onze Twitter. Onze teams doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen de medische zorg krijgen die zij nodig hebben.

We doen dit. Samen.

Categorieën
ActionAid Ontwikkelingshulp

De kracht van vrouwelijk leiderschap tijdens de coronacrisis

Het coronavirus houdt de wereld nu al maanden in z’n greep. ActionAid maakt zichgrote zorgen, vooral over de gevolgen voor vrouwen in ontwikkelingslanden.

In deze beleidsnota leggen wij uit waarom het coronavirus een bedreiging vormt voor vrouwenrechten, en en hoe dat voorkomen kan worden. Zo is het ontzettend belangrijk dat vrouwen actief betrokken worden bij de bestrijding van het virus. Vrouwelijk leiderschap maakt het verschil doordat het voor blijvende impact zorgt.

Investeren in vrouwelijk leiderschap tijdens de coronacrisis leidt tot:

 • Een snelle verspreiding van belangrijke informatie over COVID-19. Hierdoor worden families en gemeenschappen op grote schaal bereikt, en kunnen zij (preventieve) maatregelen treffen.
 • Erkenning voor de rechten en belangen van vrouwen. De coronacrisis heeft een andere impact op vrouwen dan op mannen. Daarom is het belangrijk dat hun belangen niet over het hoofd gezien worden.
 • Een vrije weg naar een duurzaam herstel, waarbij gendergelijkheid centraal staat.

The post De kracht van vrouwelijk leiderschap tijdens de coronacrisis appeared first on ActionAid Nederland.

Categorieën
ActionAid Ontwikkelingshulp

De strijd voor het behoud van biodiversiteit is urgenter dan ooit

Vandaag is de internationale dag voor biodiversiteit. Biodiversiteit verwijst naar de diversiteit aan plant- en diersoorten, waaronder ook insecten en micro-organismen zowel op het land, in bodems als op en in het water.

Het gaat helaas niet goed met de biodiversiteit. Vanwege wereldwijde industriële landbouw, veeteelt, infrastructuur, mijnbouw, industrie en de resulterende klimaatverandering en vervuiling is op veel plekken wereldwijd de biodiversiteit sterk afgenomen. In recente jaren hebben de klimaatcrisis, de hongercrisis en sinds kort ook de Covid-19 pandemie de alarmbellen laten afgaan. Meer dan ooit realiseert men zich dat biodiversiteit van cruciaal belang is voor het voortbestaan van het leven op aarde en de mensheid.

Het thema van de dag voor biodiversiteit dit jaar is dan ook “onze oplossingen liggen in de natuur”. In dit stuk leggen we uit waarom ActionAid samen met boerinnen en gemeenschappen wereldwijd zich inzet voor duurzame oplossingen met behoud van biodiversiteit, en wat de Nederlandse overheid en de EU kunnen en moeten doen.

Biodiversiteit essentieel voor een gezonde, duurzame wereld

Naast het behoud van diversiteit als doelstelling op zich is biodiversiteit ook een maatstaf voor hoe het staat met het leven van mens, plant en dier, het klimaat, voedselzekerheid en vrouwenrechten.  Bijvoorbeeld bijen en andere bestuivers zijn verantwoordelijk voor de groei en bloei van drie kwart van alle gewassen terwijl ze drievoudig bedreigd worden door verlies van hun habitat, ziekten en pesticiden.

Ook wordt de uitbraak van virussen, zoals het coronavirus, in verband gebracht met ontbossing en het overspringen van virussen van dieren op mensen. De industriële veeteelt in megastallen is niet alleen slecht voor het milieu vanwege ontbossing voor veevoer elders in de wereld maar ook vanwege verzuring van het milieu. Daarnaast heeft het een extreem negatieve impact op het klimaat en verhoogd het de risico’s voor ziekten voor mens en dier.

Biodiversiteit ook belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering

Behoud en stimulering van biodiversiteit is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, zowel voor adaptatie als mitigatie. Behoud van bosgebieden biedt niet alleen inkomstenbronnen voor lokale gemeenschappen maar heeft ook een positieve invloed op het regionale en lokale klimaat. Het stimuleren van agro-ecologische landbouwsystemen is aantrekkelijk vanwege een hoge agro-biodiversiteit en grotere duurzaamheid van lokale voedselsystemen. Het vergroot de veerkracht van lokale gemeenschappen en maakt ze bestand tegen steeds minder voorspelbare weersomstandigheden.

Steeds meer bedrijven en overheden denken hun uitstoot van broeikasgassen te compenseren door bomen te planten. Dit legt echter een te groot beslag op de hoeveelheid land en de aangeplante monocultuurbossen zijn weinig effectief. Bossen bestaande uit slechts enkele soorten bomen die tegelijk geplant worden   hebben een veel lagere en fluctuerende opslagcapaciteit dan primaire bossen met een hoge biodiversiteit. De natuur moet dus haar gang kunnen gaan.

ActionAid steunt wereldwijd boerinnen in hun strijd voor landrechten, zoals hier in Mozambique.
Boerinnen van de Eduardo Mondlane Farmers Association werken op het land. Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/ActionAid

Nederland en de biodiversiteit

In de afgelopen decennia heeft de natuur en de biodiversiteit in Nederland zwaar geleden onder de grootschalige monoculturen, intensieve veeteelt en de vervuiling daarvan. De verzuring door dierlijk mest, de stikstofcrisis en de sterfte van planten, insecten en vogels vanwege het gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden zijn fataal voor de biodiversiteit.

Wat minder bekend is, is de negatieve impact van de consumptie in Nederland op de biodiversiteit elders. Onze consumptie en de grootschalige import van landbouwproducten zoals soja, vlees, groente en fruit, plegen wereldwijd een zeer grote aanslag op het milieu, de bossen en biodiversiteit. In ontwikkelingslanden resulteert dit in water- en landroof en ondermijnt het de kleinschalige duurzame voedselproductie voor lokale voedselmarkten. In het globale noorden resulteert het in milieuproblemen en eveneens een gebrek aan gezond vers voedsel.

Vrouwen harder geraakt

De sterke afname in het aantal dier- en plantensoorten heeft een negatieve impact op het klimaat en leidt tot ondervoeding. Bestaande ongelijkheden worden door de crises uitvergroot. Vrouwen die vaak verantwoordelijk zijn voor voedselvoorziening, maar minder vaak landeigenaar zijn, worden harder getroffen door klimaatverandering, het verdringen van de lokale voedsellandbouw door de industriële landbouw en honger.

De oplossing in beeld

 
Agro-ecologie vs industriële landbouw in Mozambique (c) Kadir van Lohuizen/NOOR

Ter illustratie hierbij een contrasterend beeld uit een district in het zuiden van Mozambique. Links zie je vrouwgeleide duurzame agro-ecologie ten behoeve van lokale voedselsystemen. Rechts zie je een industriële suikerrietplantage met grootverbruik van schaars water, kunstmest en bestrijdingsmiddelen en vanwege gedeeltelijke mechanisatie levert het slechts wat slecht betaalde seizoensarbeid voor mannen op.

Het contrast tussen deze twee uitersten in hetzelfde gebied maakt duidelijk wat er mis is en wat er beter kan in ons huidige systeem. Het rechter plaatje schets een systeem gebaseerd op winstbejag en ondermijning van de lokale voedselzekerheid en onherstelbare schade. Het linker plaatje laat een systeem zien gebaseerd op samenwerking tussen mens en natuur waarbij de wederzijdse belangen gerespecteerd worden.

De weg naar een duurzame samenleving

De huidige sociaal-ecologische crisis is actief veroorzaakt door mensen, in de eerste plaats door multinationale ondernemingen en elites. Nederland, Europa en andere hoge lonen landen hebben daar een veel  groter aandeel in dan lage lonen landen. De westerse samenleving en opkomende economieën moeten dit accepteren en de verantwoordelijk nemen om dit terug te draaien door serieus actie te ondernemen. Voor ActionAid is een onderdeel daarvan het promoten en implementeren van kringlooplandbouw en vooral agro-ecologie met korte ketens.

De “Farm to Fork” strategie  en de EU Biodiversiteitsstrategie (onderdelen van de EU Green Deal) zijn gebaseerd op een goede analyse maar schieten volledig  te kort in de voorgestelde maatregelen en plannen. Echter ze bieden wel kansen voor het promoten van duurzame landbouw en consumptie en inclusieve lokale voedselsystemen.

ActionAid zet zich in voor boerinnen in Zimbabwe
Boerinnen in Zimbabwe met zakken met zaden.

De  EU erkent bijvoorbeeld dat kleinschalige boeren en vissers, vooral ook vrouwen, een sleutelrol spelen in het  vergroenen en verduurzamen van voedselsystemen, vooral ook omdat hun eigen bestaansbronnen onder druk staan. Zij zijn onderdeel van de oplossing maar hebben voldoende ondersteuning nodig gedurende het gehele transitieproces.

Het is ook van belang dat hoge lonen landen  de import van landbouw en minerale grondstoffen verminderen.  Ze moeten alleen importeren wat op een verantwoordelijke manier geproduceerd of gewonnen is zonder milieuschade en zonder schending van vrouwenrechten en mensenrechten in het algemeen. Daarvoor is het nodig om zoveel mogelijk toe te werken naar lokale kringlooplandbouw en hergebruik van essentiële mineralen. Kortom er dient gezocht te worden naar een betere balans tussen mens en natuur.

Vooral in het mondiale Zuiden dient de positie van lokale gemeenschappen en vrouwen sterk verbeterd worden. Gemeenschappen en vrouwen dienen toegang en controle te hebben  over hun land, hun natuur en hun toekomst. Dat wordt nu al te vaak ondermijnt door grote bedrijven en overheden vanwege landroof en  die  landen beroven en plunderen. Lokale gemeenschappen en met name vrouwen dienen leidend te zijn in een rechtvaardige transitie naar een inclusieve en duurzame wereld waar het weer goed gaat met de biodiversiteit.

ActionAid leert boerinnen om droogte het hoofd te bieden in Farm Field Schools
Mekelina uit Kenia nam deel aan ActionAid’s Farmer Field School.

Aanbevelingen om de balans tussen mens en natuur te herstellen

 1. Promoot agro-ecologie en kringlooplandbouw met korte ketens, zowel in Nederland, Europa als mondiaal en maak minder gebruik van geïmporteerde landbouw en minerale grondstoffen gebaseerd op kringloop principes.
 2. Bescherm en verbeter de positie va n locale gemeenschappen en met name van vrouwen in de strijd tegen landroof en voedselonzekerheid en ondersteun ze met het opbouwen van inclusieve en groene lokale en mondiale sociaaleconomische ontwikkeling, een feministische economie!
 3. Vrouwen en lokale gemeenschappen moeten volledige controle krijgen over hun land, biodiversiteit en hun toekomst.
 4. Lokale gemeenschappen en vooral ook vrouwen dienen doelstellingen voor biodiversiteit centraal op te nemen in hun strategieën en plannen voor de aanpak van klimaatverandering (adaptatie en mitigatie) en voedselzekerheid.
 5. Vrouwen en sociale gemeenschappen dienen de rechtvaardige transitie naar agroe-ecologie gebaseerd op een hoge biodiversiteit te leiden lokaal, nationaal en internationaal.

Klik op de volgende links over hoe de transitie er naartoe er uit kan zien en hoe agro-ecologie op te schalen.

The post De strijd voor het behoud van biodiversiteit is urgenter dan ooit appeared first on ActionAid Nederland.

Categorieën
ActionAid Ontwikkelingshulp

Vrouwen leiden noodacties tijdens orkaan Amphan

Alsof het coronavirus nog niet genoeg was, zijn India en Bangladesh vandaag ook getroffen door orkaan Amphan. Uit voorzorg zijn miljoenen mensen in kustgebieden geëvacueerd. ActionAid is ter plaatse met noodteams die worden geleid door lokaal opgeleide vrouwen. Zij konden meteen lokale gemeenschappen waarschuwen over de naderende storm en het rampenplan en evacuaties in gang zetten.

“Deze cycloon is een ramp voor mensen in India en Bangladesh en komt bovenop de bestrijding van het coronavirus,” zegt Sara Almer, humanitarian director bij ActionAid. “De hevige regenval, overstromingen en vernietiging van huizen en landbouwgrond zijn al een ramp op zich. Daarnaast zal het de verspreiding van het virus vergroten, vooral in dichtbevolkte gebieden zoals het Rohingya-vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar. Het betekent ongetwijfeld ook een toename van het aantal doden en werklozen. Meer dan ooit hebben kwetsbare groepen – vooral vrouwen en kinderen in arme, afgelegen gebieden – onze hulp nodig, nu ze worden geconfronteerd met zowel honger en ziekte als extreem weer.”

Cycloon Amphan: Dit doet ActionAid

In India heeft ActionAid lokale vrouwen getraind om noodplannen te maken en risico’s in kaart te brengen, zoals in de kustgebieden West-Bengalen en Odisha. Mensen zijn geëvacueerd en naar veilige cycloonschuilplaatsen gebracht, met aparte ruimtes voor vrouwen en meisjes. In het district Kolkata was ActionAid al aanwezig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan met voorlichting en hulpmiddelen in sloppenwijken. De vrouwelijke leiders die deze actie leidden, brengen nu in nauwe samenwerking met lokale autoriteiten mensen in veiligheid. Ook hier is speciale aandacht voor kwetsbare groepen en wordt gedacht aan voedsel en medicijnen.

Ook in Bangladesh konden vrouwelijke leiders meteen in actie komen. Voordat cycloon Amphan aan land kwam, desinfecteerden zij meer dan 75 schuilplaatsen (tegen COVID-19) die ze voorzagen van voedsel, EHBO-dozen en hygiënische middelen. Kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, werden als eerste in veiligheid gebracht. Ook waarschuwden ze, samen met vrijwilligers, mensen in de omgeving over de naderende cycloon.

The post Vrouwen leiden noodacties tijdens orkaan Amphan appeared first on ActionAid Nederland.

Categorieën
Artsen zonder grenzen Ontwikkelingshulp

Zuid-Soedan: onze teams verzorgen 56 gewonden na hevige gevechten

Onze kliniek in Pieri

De gewelddadigheden startten vroeg op zaterdagochtend, 16 mei. Op dat moment bevonden zich één patiënt en drie van onze Zuid-Soedanese medewerkers zich in onze kliniek in Pieri, in het noordoosten van het land. De bevolking sloeg onmiddellijk op de vlucht en renden naar de bossen en omliggende dorpen. Onder hen vele van onze lokale medewerkers.

Hele dorpen afgebrand

Pas anderhalve dag later kwam er een einde aan de vijandigheden. Verschillende huizen zijn geplunderd en hele dorpen zijn afgebrand. ‘Wij hebben redenen om te denken dat er nog veel meer gewonden zijn, aldus Steve MacKay, onze adjunct-landencoördinator in Zuid-Soedan. ‘We vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, en dat er nog meer dan 100 gewonden zijn in en rond Pieri. Ons team maakt zich grote zorgen dat deze gewonden ons, of een van de weinige andere medische posten in het gebied, niet kunnen bereiken.’

Maanden van conflict in Zuid-Soedan

De gevechten van afgelopen weekend zijn geen uitzondering. De afgelopen maanden is het geweld in de Zuid-Soedanese staat Jonglei meerdere malen opgelaaid. In maart nog werden er in 12 uur tijd 68 gewonden binnengebracht in onze kliniek in Pieri. Velen verkeerden in levensbedreigende toestand.

Oorlogsgeweld, ziekten én corona

‘De bevolking is het slachtoffer van dit onderlinge geweld. Keer op keer zien wij hoe mensen in allerijl moeten vluchten en hoe ze daarmee hun kostwinning verliezen. Daarmee worden honderden, zo niet duizenden mensen getroffen. En nu het regenseizoen begint, wordt hun situatie nóg erger. Zonder behoorlijke beschutting lopen ze groot risico op ziekten als malaria, luchtweginfecties en acute diarree. Die drie zijn al de grootste killerziekten in het land. Zij leiden tot het verlies van duizenden levens per jaar. En daar komt nu ook nog eens COVID-19 (corona) bij die zich nu door het land verspreidt,’ vervolgt Steven MacKay.

Categorieën
ActionAid Ontwikkelingshulp

Effectieve aanpak van COVID-19 vraagt om een mondiale reset

Op maandag 11 mei publiceerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op verzoek van de regering een spoedadvies over een effectieve Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen het coronavirus. Het is een glashelder en sterk pleidooi rondom de noodzaak van internationale solidariteit. De korte termijn inzet die de AIV bepleit biedt een goede kans als het gaat om het inzetten van steunmaatregelen om onze samenleving duurzamer en socialer te maken.

Solidariteit stopt niet bij de grens

De AIV pleit terecht voor steun aan kwetsbare landen en groepen wereldwijd. De crisis “raakt ons in het hart en doet een klemmend beroep op onze solidariteit”, schrijft de AIV. De AIV bevestigt dat die steun aan andere landen is ook in ons eigenbelang is: “De coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze elders op de wereld voortwoekert.” Het minimale extra bedrag vanuit de Nederlandse schatkist voor korte termijn-steun aan ontwikkelingslanden om de directe impact op volksgezondheid, economie en ongelijkheid tegen te gaan komt volgens de AIV neer op 1 miljard euro. Ook pleit de AIV voor het in stand houden van de huidige begroting voor ontwikkelingssamenwerking.  Dit is een belangrijk signaal; in tijden van dalend BNP staat ook het ontwikkelingsbudget onder druk. Het AIV geeft aan dat we niet kunnen toelaten dat daardoor de zwakste schakel ook relatief het hardst geraakt wordt. Ook op de middellange termijn is ontwikkelingssamenwerking broodnodig.

Steun moet mensen bereiken die dat het hardst nodig hebben

De AIV geeft aan dat de steun bedoeld is voor kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden. Terecht, want juist in crisistijden is het van essentieel belang dat de al bestaande ongelijkheid niet veder versterkt wordt. Het is van groot belang dat dit advies van de AIV helder wordt uitgewerkt. Binnen de steun moet over de gehele linie oog zijn voor etnische en religieuze minderheden, inheemse volkeren, vrouwen en kinderen, ouderen, LHBTI mensen, mensen met een beperking, sloppenwijkbewoners en vluchtelingen. Inclusieve duurzame ontwikkeling is per definitie politiek. Onze steun moet ervoor zorgen dat mensen aan de randen van de macht een stem hebben om inclusieve ontwikkeling te bespoedigen. Juist in een crisissituatie komt die stem en de organisaties die daarvoor opkomen in het gedrang, worden minderheden eerder uitgebuit of als oorzaak van het probleem gezien, kortom, neemt ongelijkheid toe. Vóór de crisis was Nederland gidsland op dit gebied. Laten we verder bouwen op bestaande investeringen en zorgen dat de opgebouwde maatschappelijke netwerken niet verdwijnen. Dankzij die sterke maatschappelijke netwerken kunnen we zorgen dat de crisismaatregelen bij de juiste mensen terecht komen en groen en duurzaam herstel niet uit het zicht zal verdwijnt.

Dit betekent dat steun aan verdedigers van mensenrechten en milieu, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers niet alleen van belang is voor het geven van sociaal economisch perspectief aan mensen, maar ook bij de andere drie gebieden die de AIV benoemd. Zo zou er bij het geven van noodhulp of bij het organiseren van toegang tot gezondheidszorg of schoon water extra aandacht moeten zijn voor groepen die vatbaarder zijn voor zowel dit virus als de economische en sociale klappen die volgen op de beperkende maatregelen die overheden moeten nemen. Ook de toegang tot microkrediet en voldoende liquide middelen voor ondernemers dient deze groepen te bedienen, groepen die de minste toegang hebben tot reguliere banken.

Om dit te bewerkstelligen is partnerkeuze en een inclusief besluitvormingsproces essentieel. Naast gelijkwaardige samenwerking zoals aangegeven door de AIV met het betrekken van lokale leiders, is het van belang dat lokale actoren betrokken worden in besluitvorming en consultaties over steunmaatregelen en een beslissende rol krijgen in de praktische uitvoering. Voorkomen moet worden dat alleen gekozen wordt voor bestaande partners die grootschalige bedragen weg kunnen zetten. Hierbij kan gemakkelijk voortgebouwd worden op wat mensen en hun organisaties via bijvoorbeeld de bestaande Strategische Partnerschappen lokaal al hebben opgebouwd. Zo’n aanpak bouwt voort op bestaande programma’s en versterkt daarmee bestaand lokaal leiderschap, een vereiste voor duurzaamheid. Om lokaal MKB goed te ondersteunen is het daarnaast van belang dat niet alleen ontwikkelingsbanken worden ingeschakeld, maar juist ook impact fondsen en maatschappelijke organisaties met een groot netwerk van lokale bedrijven omdat die beter in staat zijn de kleinere ondernemers en bedrijven te bereiken en ondersteunen.

Kans op eerlijk en groen herstel

COVID-19 is geen plotseling opdoemende of op zichzelf staande crisis, maar is een gevolg van degradatie van ecosystemen, globalisering en een op exploitatie en extractie gericht economisch model. Er is een directe link tussen de maatschappelijke crisis die is veroorzaakt door het virus en de gezondheidscrisis van de planeet. Oneerlijke handel en belastingontduiking onttrekken meer geld van economieën in arme landen dan dat mondiaal wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Laten we daarom de steunmaatregelen die nu nodig zijn inzetten voor structurele eerlijke en duurzame verandering. Om toekomstige, vergelijkbare crises te voorkomen en om de onderliggende oorzaken bij de wortel aan te pakken. Daarmee nemen we ook die andere grote crisis – de klimaatcrisis en de desastreuze verdwijning van soorten – integraal mee in de oplossingen.

De adviesraad erkent dat het sociaaleconomisch herstel pas ten volle kan doorzetten als alle continenten “ingeschaald worden in duurzame mondiale productieketens”. Ook wijst de AIV erop dat het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van natuurlijke ecosystemen zo moet worden ingericht dat de kans op overdracht van ziekten van dier op mens en vice versa zo klein mogelijk wordt. Dit vraagt om een draai van ‘natuur benutten’ naar ‘natuurlijke systemen respecteren’ en investeren in het behoud van die natuur op de lange termijn in het volle besef dat wij als mens onderdeel zijn van die natuur. Het is van groot belang dat er opnieuw een balans wordt gevonden tussen natuurlijke hulpbronnen die we kunnen inzetten voor onze eigen directe welvaart en het behoud van biodiversiteit en natuurlijke processen als het fundament voor onze samenleving als geheel. Hier is een langere termijn visie ook mogelijk. Investeringen voor het herstel van de mondiale economie zullen gericht moeten zijn op een versnelde transitie naar duurzame, klimaatbestendige en inclusieve samenlevingen waarbij nieuwe kaders zullen moeten worden gesteld. De hiermee gemoeide aanbestedingen moeten open, inclusief en eerlijk zijn. Dit levert grote kostenbesparing op, gaat corruptie tegen en biedt burgers de kans om invloed en controle uitoefenen op deze overheidsuitgaven.

De steunmaatregelen die nu nodig zijn kunnen en moeten economisch herstel stimuleren in de richting van een mondiale economie die de draagkracht van de aarde respecteert en minder CO2 uitstoot, groene banen biedt en de transitie naar duurzame, veerkrachtige en ecologisch houdbare landbouwproductiesystemen versnelt. Dit betekent een korte termijn inzet op WASH, gezondheidszorg en elektriciteit zoals de AIV bepleit. Maar het betekent ook een inzet op duurzame energie en vitale, lokaal beheerde water- en voedselsystemen door het versterken van lokale en regionale productie en consumptieketens. In een dergelijk plaatje passen geen investeringen in fossiele brandstoffen. Dit kan wel, door lokaal MKB te steunen via slimme, duurzame impact gedreven investeringsfondsen. Bestaande, innovatieve, en vaak jonge bedrijven hebben nog onvoldoende reserves kunnen opbouwen en zijn kwetsbaar voor deze crisis. Als zij omvallen, zijn we weer jaren terug in de tijd.

Dapper advies

De AIV heeft het dappere advies geformuleerd om in deze pandemie van ongekende schaal niet met de rug naar de wereld te gaan staan, maar juist te investeren in landen en mensen die onvoldoende middelen hebben om de crisis effectief te lijf te gaan. Door nu scherpe keuzes te maken, kan dit advies de basis zijn voor een ‘Green Recovery’ die zowel ontwikkelingslanden als Nederland een weerbare toekomst biedt. Nu de tekortkomingen van een sterk geglobaliseerde en ongelijke wereld sterk aan de oppervlakte zijn gekomen, is dit een ultieme kans voor een reset. Een reparatie van enkele systemische fouten die tot onder andere deze crisis hebben geleid. Wij hopen van harte dat de regering in haar reactie op het AIV advies deze kans wél aangrijpt.

Jannelieke Aalstein – directeur ActionAid Netherlands

Coenraad Krijger, directeur IUCN NL

Danielle Hirsch, directeur Both ENDS

Edwin Huizing, directeur Hivos

Pieter Oudenaarden – waarnemend voorzitter Collega van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Henk Willem van Dorp – directeur Van Dorp Installatietechniek

Jan-Bart Gewald, Prof. – directeur African Studies Centre – Leiden University

Joyeeta Gupta, Prof. – programma directeur, Governance and Inclusive Development, Universiteit van Amsterdam

Kees Zevenbergen, directeur Cordaid

Kirsten Schuijt, directeur WWF Nederland

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland

Rina Molenaar, directeur-bestuurder Woord en Daad

The post Effectieve aanpak van COVID-19 vraagt om een mondiale reset appeared first on ActionAid Nederland.

Categorieën
Light for the World Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Confronterende resultaten: Zorgen rondom coronacrisis

Een van onze actiepunten rondom het coronavirus is de preventie van de verspreiding van het virus. In samenwerking met het radiostation TracFM uit Oeganda zijn we een klein onderzoek gestart. De eerste vraag die wij aan de luisteraars stelden, is: Wat zijn jouw voornaamste zorgen tijdens de lockdown als gevolg van het coronavirus? De antwoorden hierop ziet u in de infographic hieronder.

In totaal hebben maar liefst 12.550 mensen gereageerd. Waarvan 4.810 antwoorden van mensen met een handicap of verzorgers van mensen met een handicap waren. Een van de meest confronterende resultaten was dat 45% van de mensen met een handicap of hun verzorgers zich het meest zorgen maakt over hoe ze hun familie moeten voorzien van voedsel. Van deze groep maakt 14% zich zorgen om besmet te raken met het virus. Als we deze kwetsbare groep kunnen voorzien van primaire levensmiddelen, dan kan dit positieve gevolgen voor hen hebben. Om te kunnen overleven, zullen mensen zich minder houden aan de maatregelen van de overheid.

Bekijk ons actieplan rondom het coronavirus hier.

Delen: