Categorieën
Maatschappij Zonnebloem

Gezichten van de Zonnebloem: Vrijwilligers Robin (20) en Roxanne (19) zagen van dichtbij wat de Zonnebloem kan bijdragen

In ‘Gezichten van de Zonnebloem…’ maak je kennis met mensen die op een bijzondere manier betrokken zijn bij de Zonnebloem. Vrijwilligers, deelnemers, donateurs en medewerkers: zij dragen allemaal bij aan het belangrijke werk voor mensen met een lichamelijke beperking. In deze eerste aflevering de zussen Robin en Roxanne van der Weijden. Zij meldden zich, zodra ze beiden 18 jaar werden, aan als vrijwilliger bij de Zonnebloem. Dat de twee Zoetermeerse meiden zich vrijwilliger zouden worden, was overigens niet zo verwonderlijk. Hun oma en moeder zijn ook actief voor onze vereniging. “Van hen leerden we wat het betekent als je iets goeds doet voor een ander.”

Robin was de eerste die zich aansloot bij de Zonnebloem Zoetermeer-Zuid, omdat ze nu eenmaal een jaar ouder is dan haar zus. Maar als het aan Robin had gelegen, had ze zich al op heel jonge leeftijd aangemeld bij de Zonnebloem. “Ik herinner me nog dat ik op mijn tiende al genoot van de verhalen die oma vertelde over haar werk als vrijwilliger bij (vaar)vakanties en uitjes. En hoe ze daar de deelnemers hielp. Dat wilde ik ook!” Haar oma (nu 75 jaar) werkte destijds in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en bij een kindertehuis. Robin ging weleens mee. “Ik voelde me meteen aangetrokken tot het idee om er voor deze mensen te zijn en iets voor hen te betekenen.” Dat wilde ze ook gaan doen voor de Zonnebloem, al moest ze nog even wachten tot ze 18 jaar was – op die leeftijd kun je je aanmelden bij de Zonnebloem. “Dat wachten duurde heel lang”, lacht Robin, nu 20 jaar.

De mooiste verhalen

Ook Roxanne zag, hoewel iets later dan Robin, hoe mooi het werk van de Zonnebloem is en voor welk plezier het zorgt bij mensen met een lichamelijke beperking. De verhalen die zij en Robin hoorden van hun moeder en oma, versterkten dat gevoel nog eens. Roxanne: “Elke keer als zij terugkwamen van een vakantie of uitje dan hadden ze de mooiste verhalen. Dat heeft Robin en mij zeker gestimuleerd om ook vrijwilliger te worden. Ma vertelde een keer een grappig verhaal over een groep mensen in een rolstoel die een flinke heuvel op geduwd werden. Dat zorgde voor een hoop lol onder deelnemers en vrijwilligers. Dat je dat plezier kunt brengen voor Zonnebloemdeelnemers is iets wat ons heel erg aanspreekt.”

Geluk zit in kleine dingen

Robin: “Voor deelnemers van de Zonnebloem kan een vakantie iets heel bijzonders zijn. Bijvoorbeeld omdat ze al lang niet meer op vakantie zijn geweest. Dan is het toch mooi dat je daar als vrijwilliger een bijdrage aan kunt leveren. Als we iets leren van dit vrijwilligerswerk, is het dat juist de kleine dingen heel waardevol zijn. Wij doen op een dag best veel. Ik werk in de kinderopvang, Roxanne studeert voor onderwijsassistent. Als we willen gaan we de deur uit. Maar wat voor ons normaal is, kan voor iemand met een lichamelijke beperking bijzonder zijn. Vorig jaar zijn we mee geweest met uitjes naar Artis en de Keukenhof. De deelnemers genoten daar zo van. Die verwondering is prachtig om te zien.”

Jong en oud

Eerlijk is eerlijk. De deelnemers van de afdeling Zoetermeer-Zuid zien niet zo heel vaak vrijwilligers van 19 en 20 jaar oud. Roxanne en Robin merken dat ze dan vaak ook even moeten wennen aan het idee, wanneer de twee jonge meiden ineens voor hun neus staan. Roxanne: “Maar al snel smelt het ijs en vinden ze het juist prachtig.” Robin: “In de Keukenhof begeleidde ik de 91-jarige Riet. Ik was toen 19. ‘Mevrouw Riet’, zo noemde ik haar, vond het echt heel leuk dat ik met haar was, juist door het grote leeftijdsverschil. Ze vertelde over haar schooltijd en dat ze als 19-jarige ook graag vrijwilligerswerk wilde doen, maar dat dat er toen niet zoveel was. Het is heel leuk om die verhalen te horen. Mevrouw Riet was al 30 jaar niet meer in de Keukenhof geweest. Dat je haar dan daar mee naartoe kunt nemen, voelt bijzonder. Het betekent zoveel voor haar. De foto’s die we toen maakten, heb ik afgedrukt en bij haar thuis afgegeven. Ze heeft ze meteen ingelijst, zo blij was ze ermee.” 

Voor iedereen

Naast vrijwilligerswerk tijdens dagactiviteiten willen Roxanne en Robin op termijn ook mee als vrijwilliger tijdens vakanties, net als hun oma en moeder. “We vinden het mooi om dit vrijwilligerswerk met hen te delen.” En later, als ze wat meer tijd hebben, hebben ze zeker oren naar een rol als bezoekvrijwilliger, waarbij ze eens in de zoveel tijd een vaste deelnemer bezoeken. Roxanne: “Een activiteit hoeft niet altijd groot van opzet te zijn en een hele dag te duren. Gewoon bij iemand thuis op bezoek gaan voor een kopje koffie, een praatje en wellicht een spelletje is ook belangrijk.” Robin: “Het mooie van de Zonnebloem is dat het niet uitmaakt wat je lichamelijke beperking is. Er is altijd wel iets waaraan je kunt deelnemen, voor jong en oud. En er is altijd wel iemand die je daarbij begeleidt. Of het nu grote activiteiten zijn, zoals een vakantie, of een kopje koffie en een praatje aan de keukentafel.”

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Reactie van Stichting Lezen en Schrijven op Staat van het Onderwijs 2020

Lezen is een uitdaging in alle onderwijssectoren

Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat risico loopt om laaggeletterd te worden, blijft fors toenemen. Van 17,9 procent in 2015 naar 24 procent in 2018. Daarnaast daalt de leesmotivatie. Al in groep 5/6 van het basisonderwijs hebben leerlingen een lage leesmotivatie. In het voortgezet onderwijs blijkt zelfs dat ongeveer 60 procent van de 15-jarige leerlingen alleen leest als het moet of om informatie op te zoeken wanneer dat nodig is. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen zelfs een tijdverspilling. Deze lijn trekt zich door binnen het mbo. Studenten lezen weinig en doen dit niet graag. Ook is er in het mbo minder aandacht voor leesmotivatie. Jongeren worden bijvoorbeeld weinig gestimuleerd om langere teksten of boeken te lezen.

Stichting Lezen en Schrijven maakt zich zorgen over de stijging van het aantal jongeren met een leesachterstand. Waar er sinds 2003 al sprake was van schommelingen scoren jongeren nu aantoonbaar en structureel  lager op hun leesvaardigheid. Daarnaast kan de negatieve leeshouding ervoor zorgen dat jongeren weinig lezen. Dat de daling in leesmotivatie doorbroken moet worden, staat al langer op de agenda. Zo kwam in juni 2019 al een oproep tot een leesoffensief door de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad.  

Thuisonderwijs

De publicatie van het rapport valt samen met de coronacrisis. De meeste leerlingen volgen hierdoor thuisonderwijs. Dit kan problemen opleveren voor bepaalde groepen leerlingen. We weten dat 1 op de 9 ouders met schoolgaande kinderen laaggeletterd is. Uit ervaring weet Stichting Lezen en Schrijven dat wanneer ouders moeite hebben met taal zij hun kind minder goed kunnen helpen met huiswerk. Juist de rol van de ouders binnen het thuisonderwijs is van groot belang. Bij sommige leerlingen nemen de achterstanden die ze al hebben verder toe door het thuisonderwijs. Dat stelde ook de Onderwijsraad al in een advies aan minister Slob. Het is duidelijk noodzaak om ook op het gebied van taal ervoor te zorgen dat de achterstanden van kwetsbare leerlingen ingelopen worden.  

Leescoalitie 

Momenteel heeft de samenleving zijn handen vol aan de coronacrisis. De Inspectie van het Onderwijs wil daarom op een later moment het gesprek voeren over wat de inhoud van deze publicatie betekent voor het onderwijs. De inspectie wil dan in gesprek met de onderwijspartners. De Leescoalitie, waar Stichting Lezen en Schrijven partner in is, gaat graag dit gesprek met de Inspectie graag aan. De Leescoalitie maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en pakt de handschoen op om er gezamenlijk alles aan te doen om deze trend te keren. De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Letterenfonds.   

Categorieën
Maatschappij Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk tijdens corona: bakens op afstand

Ook tijdens de coronacrisis kunnen vluchtelingen in Nederland op VluchtelingenWerk rekenen. Creatiever en flexibeler dan ooit zetten onze vrijwilligers en medewerkers zich met man en macht in om vluchtelingen zo goed mogelijk op afstand te steunen.

Digitale taallessen

Op een zondag hoorde VluchtelingenWerk-teamleider Rhimou Bouchrit dat ‘haar’ taalcentrum in Vlaardingen moest sluiten vanwege het coronavirus. Anderhalve dag later – op dinsdag – was de eerste digitale taalles een feit en konden alle vluchtelingcursisten hun lessen in het vervolg thuis voortzetten.

Geen bijeenkomst? Vloggen!

Ook in de asielzoekerscentra sloten de kantoren van VluchtelingenWerk en missen kinderen nu hun wekelijkse Time4You’s: bijeenkomsten waar zij op kindvriendelijke wijze voorlichting krijgen over onderwerpen die hen raken. Maar gemotiveerde en digitaal handige vrijwilligers sloegen de handen ineen en nu staat er wekelijks op het YouTubekanaal van VluchtelingenWerk een leuke en informatieve Time4You-vlog voor de kinderen klaar.

Creatievelingen

Taalcoach Hannie Riekert uit ‘s Gravenzande kopieerde hoofdstukken uit het lesboek van haar Afghaanse taalmaatje Susan Rahimi, zodat ze via videogesprekken haar huiswerkbegeleiding kan voortzetten. En inburgeringsdocent Petra Jansen reed na het sluiten van haar school in Nijmegen een rondje langs alle leerlingen die thuis geen computer hebben, en gaf hen zolang de coronacrisis duurt de laptops van de school in bruikleen.

Extra veel zorgen

De voorbeelden van betrokken VluchtelingenWerkers in het land zijn legio. Ook teamleider Nadia Meijer uit de regio Purmerend / Middenbeemster ziet die gedrevenheid in haar team terug. Nadia: ‘Deze situatie vraagt veel van de vrijwilligers, maar iedereen is bijzonder creatief en flexibel in het onderhouden van contact met de vluchtelingen in onze gemeente.’

Zo speelt vrijwilliger Gamila Dafaalla als Arabische tolk nu een essentiële rol in Nadia’s team. Gamila: ‘Hoewel cliënten mij alleen bellen en appen als het echt nodig is, is het druk sinds ons kantoor in Purmerend is gesloten. Soms roept mijn dochter me weleens toe: “Mam, je zit de hele dag aan de telefoon!” Maar het is ook mooi en hard nodig om mijn werk nu vanuit huis te kunnen doen. Want naast de gewone vragen en regelzaken, maken veel vluchtelingen zich vanwege het virus nu veel zorgen.’

Wereld van verschil

Gamila: ‘Gelukkig doe ik het niet alleen, maar samen met mijn collega’s. Allemaal kijken we nu extra om naar vluchtelingen, in het bijzonder naar de oudere, kwetsbare vluchtelingen in onze gemeente. Zo is onze oudste client een 97-jarige vrouw uit Syrië. Onlangs kon ik haar telefonisch niet bereiken, maar later bleek dat ze nu tijdelijk bij haar dochter is ingetrokken. Een grote opluchting. Toen ik naar haar dochter belde, volgde er een mooi gesprek. Onze bezorgdheid werd enorm gewaardeerd. Zo’n klein belletje maakt nu een wereld van verschil.’

Categorieën
jINC Maatschappij

Digitaal op taalavontuur

Een online schoolreisje via Teams, hoe gaaf is dat! In samenwerking met Athlon Nederland wordt er vandaag een TaalTrip georganiseerd over mobiliteit. Hierbij brengen leerlingen van basisschool de Aquamarijn een digitaal bezoekje aan het bedrijf.

Twee medewerkers van Athlon hosten de trip en leggen moeilijke woorden als groene stroom, grijze stroom en laadpaal uit aan de hand van concrete voorbeelden. Saai wordt het zeker niet, want de leerlingen worden meegenomen door een echte puzzeltocht meegenomen door het pand.

Leuk en leerzaam

Door de combinatie van gedreven medewerkers, een interessante omgeving en filmpjes bleek dit een leuk én leerzaam digitaal uitje te zijn voor de leerlingen!

Ben je benieuwd hoe zo’n digitale TaalTrip eruit ziet? Bekijk het in deze korte sneak preview,  die Athlon heeft gemaakt

Bron: www.youtube.com

Wil je ook graag kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand helpen met hun woordenschat en beroepsoriëntatie? Kijk dan hier wat je kunt doen! Juist nu is je hulp welkom, want de leerlingen voor wie JINC haar projecten organiseert, lopen door de schoolsluiting extra achterstand op.

Categorieën
Humanitas Maatschappij

Overlijden erelid Henk van der Pols

Op 16 april jl. is Humanitas erelid Henk van der Pols overleden. Nog altijd dankbaar voor zijn inzet denken wij met groot respect terug aan Henk als een geliefd en scherpzinnig man. Hij was één van de pijlers van onze vereniging.

Vereniging Humanitas is opgericht op 31 mei 1945 en Henk is lid geworden in 1950. Hij is altijd belangrijk geweest voor de vereniging en in het bijzonder voor afdeling Rotterdam, waar hij meerdere termijnen voorzitter van het afdelingsbestuur was. Henk was een man van de (weder)opbouw. Hij bracht de verschillende geledingen van deze vereniging bij elkaar.

In 2008 heeft de algemene ledenvergadering van Humanitas (AVA) met een langdurige en staande ovatie afscheid genomen van Henk. Hij was inmiddels ruim in de 80 maar zijn imago was er nog steeds een van een harde werker. Altijd present tijdens vergaderingen, energiek, onvermoeibaar, zeer betrokken en met een constructieve en nuchtere inbreng vanuit zijn grote bestuurlijke ervaring. Met een groot hart voor de humanistische waarden.

Zijn laatste acht actieve jaren in de vereniging heeft hij gevuld met het lidmaatschap van het hoofdbestuur (2000-2008). Daarnaast was Henk voorzitter van het Akropolisberaad. In dit beraad zijn verschillende Humanitas stichtingen en verenigingen verenigd, zoals Stichting Humanitas Rotterdam en Humanitas DMH. Henk van der Pols is door de AVA benoemd tot lid van verdienste en lid voor het leven van Humanitas.

Henk van der Pols is 96 jaar geworden.

Niet alleen voor Humanitas was Henk belangrijk ook als politicus en vakbondsman heeft hij een zeer aanzienlijke staat van dienst.

Lees verder:
AD – Oud-wethouder Henk van der Pols op 96-jarige leeftijd overleden 

VHV – Een leven lang een gelukkige arbeider

Categorieën
Maatschappij Vluchtelingenwerk Nederland

Massale oproep aan kabinet voor opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland

Meer dan 100 (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën, gemeenten en prominenten doen gezamenlijk een oproep aan het kabinet om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Nog niet eerder was de roep voor opvang van alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland zo groot.

Breed gedragen

Van Ed Nijpels, (oud-minister en partijleider VVD), Job Cohen (Partij van de Arbeid), Jan Terlouw (oud-partijleider, minister en vicepremier D66), Herman Wijffels (CDA) tot aan de Jonge Democraten; de boodschap aan het kabinet wordt breed gedragen door politieke kopstukken en oud-politici uit zowel regeringspartijen als de oppositie.

Urgente oproep Jan Terlouw

Jan Terlouw in een videoboodschap: “Griekenland vraagt de landen van Europa om hulp, dat is volkomen terecht. Een aantal landen helpen de Grieken al. Maar in Nederland zijn we nog niet zover. We zijn een van de welvarendste, rijkste, best georganiseerde landen van Europa.  Daarom roep ik de regering op: strijk de hand over uw hart en vang deze kinderen op.”

Ook in Groningen doet burgemeester Schuiling (VVD) donderdag een oproep op het dak van Forum Groningen op het symbolische tijdstip van 11.58 uur (twee voor twaalf) aan het kabinet om 500 alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland op te vangen.

Welwillende gemeenten

Ook de groep gemeenten die bereid zegt te zijn vluchtelingkinderen op te willen vangen, blijft groeien. Inmiddels hebben 43 gemeenten zich bij de coalitie van welwillende gemeenten aangesloten. Zo sloten de gemeenten Rhenen, Harderwijk en Midden-Groningen zich afgelopen dagen aan. Veel andere gemeenten, waaronder Leiden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, gingen hen de afgelopen weken al voor. Ook gemeenten waar partijen als het CDA of VVD onderdeel van het college uitmaken, stemmen voor aansluiting bij de coalitie, zoals Schiedam, Houten, Den Bosch, Breda, Haarlem en Vijfheerenlanden.

Onacceptabele weigering

Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, Belgie, Noorwegen en Bulgarije nemen de verantwoordelijkheid voor in totaal 1.600 kinderen en komen hiermee tegemoet aan de noodkreet van Griekenland om voor 2.500 vluchtelingkinderen een veilig heenkomen te creëren. Aanjagers van de coalitie VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children roepen het kabinet met klem op het voorbeeld van de andere EU-lidstaten te volgen. De tijd dringt en de situatie is urgent, zo staat in de gezamenlijke verklaring die donderdag wordt gepubliceerd. ‘Het is onacceptabel dat de staatssecretaris vol blijft houden dat de oplossing in Griekenland ligt. Nederland, wees solidair met Griekenland en landen als Duitsland en Luxemburg die al wel een deel van de kinderen opvangen.’

Lees hier de verklaring

Categorieën
Maatschappij Zonnebloem

Creatieve en hartverwarmende initiatieven in ‘coronatijd’

De wereld staat op zijn kop, maar de essentie van de Zonnebloem blijft overeind. Wij zetten ons in voor mensen met een lichamelijke beperking. Hoewel we afstand moeten houden, ontstaat tegelijkertijd juist het gevoel dat we heel dichtbij zijn. En dat komt onder andere door alle mooie initiatieven en acties van Zonnebloemvrijwilligers. 

Sinds half maart liggen alle Zonnebloemactiviteiten stil, zeker tot en met zondag 1 juni. Tekenend voor onze actieve vrijwilligers is dat ze zich daardoor niet lieten en laten kisten: direct na de aankondiging dat de geplande uitjes werden geannuleerd, ontstonden tal van acties die nog wél mogelijk waren, ondanks de coronamaatregelen. Van bloemen langsbrengen en het schrijven van persoonlijke kaartjes tot het inlassen van belbezoeken, raampraatjes en andere hartverwarmende initiatieven. Juist in deze periode ligt sociaal isolement op de loer. De contactmomenten met de Zonnebloem zijn daarom extra waardevol.

Een greep uit de acties en initiatieven in het land….

Muziek én polonaise

Deelnemers van Zonnebloemafdeling Tuitjenhorn-Kalverdijk werden getrakteerd op verschillende muzikale verrassingen. Op initiatief van vrijwilliger Grada Wit reed een draaiorgel langs de woningen van de deelnemers om hen op te vrolijken. “We hadden vooraf iedereen een brief gestuurd met de vraag om op dat tijdstip op het balkon, in de tuin of achter het raam te staan. Het was prachtig!” Daarom besloot Grada meteen door te pakken door nóg een muzikaal optreden te organiseren. Dit keer met zanger Stefan Dekker en Dj Ed. “De mensen vonden het fantastisch. Er werd gedanst, gezwaaid en zelfs een polonaise gedanst, uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar.”

Quizzen

De afdeling Lettele-Okkenbroek bezorgt elke week een setje quizvragen in de brievenbus bij deelnemers en niet-leden van de Zonnebloem. “Meestal doen we er een leuk presentje bij. Het gaat ons niet om wie de quiz wint, maar om het bieden van wat afleiding voor onze deelnemers. Sommigen bellen met elkaar over de antwoorden”, zegt vrijwilliger Anneke Bijsterveld. Volgens haar hoeven afdelingen niet te zoeken naar ingewikkelde acties. Ook de kleine, eenvoudige initiatieven worden enorm gewaardeerd. “Zelf heb ik tijdschriften uitgedeeld onder buurtbewoners. En een belteam van onze vrijwilligers neemt elke week contact op met onze deelnemers.”

Felicitaties via een hoogwerker

Soms ontstaat een actie heel spontaan. Dat gebeurde bij de afdeling Vlaardingen Centrum waar vrijwilliger Bep Blom een verjaardagskaart wilde afgeven bij haar bezoekdeelneemster, mevrouw Eigenraam. Haar familie wilde haar op datzelfde moment feliciteren met een bezoekje via een hoogwerker. Om de beurt gingen de familieleden omhoog om hun moeder via het raam op de vierde verdieping een fijne verjaardag te wensen. Bep: “Toen een van haar dochters vroeg of ik ook naar boven wilde, twijfelde ik geen moment. Het was heel bijzonder om mevrouw Eigenraam even te zien. Normaal gesproken zien en spreken we elkaar best veel. Als vrijwilliger mis ik dat ook, hoor. Zowel voor mevrouw Eigenraam als voor mij was dit een onvergetelijke ervaring.” 

Elke week een verrassing

Meteen na het besluit om de Zonnebloemactiviteiten stil te leggen, kwam de afdeling Ulvenhout-Galder-Strijbeek in actie. Zij maakten een maandplanning, zodat er elke week contact was met alle deelnemers. In de eerste week werd een bosje viooltjes bezorgd, in de tweede week verse soep, met Pasen kreeg iedereen een zakje paaseitjes en in week vier ontvingen de deelnemers een kaartje met een persoonlijke boodschap van hun vaste bezoekvrijwilliger. Vrijwilliger Mariëlle Yocarini: “De reacties van de deelnemers zijn hartverwarmend. We zien dat sommige mensen heel erg alleen zijn en in een sociaal isolement dreigen te raken. Door te laten zien dat we er voor ze zijn, kunnen we echt het verschil maken.”

Tekeningen en haakwerkjes

De coronacrisis laat op meerdere terreinen zien dat Nederland verenigd is. Juist nu pakken we samen dingen op. Ook met verenigingen, stichtingen en dorpsbewoners waar nog niet eerder iets mee is georganiseerd. In Meijel zet de lokale Zonnebloemafdeling ook in op samenwerken. Met het hele dorp nog wel! “Via Facebook hebben we de kinderen uit het dorp opgeroepen om een leuke tekening te maken voor onze honderd deelnemers. Zo willen we jong en oud in Meijel met elkaar verbinden. Daarop kwam een aanbod van een dorpsgenoot om haakwerkjes te maken voor onze deelnemers. Onze vrijwilligers hebben die en de tekeningen rondgebracht. Met onze deelnemers bellen we iets vaker en we hebben heel Meijel opgeroepen mee te doen aan de berenjacht, door knuffels achter ramen te zetten.” 

300 bossen rozen in de aanhangwagen

Vrijwilliger Truus Westenbroek van de afdeling Wolvega wist meteen wat ze ging doen om de deelnemers in Wolvega te verrassen. Met rozen! “Ik heb gewoon gegoogeld op ‘rozenkweker’ en nog diezelfde dag kon ik 300 bossen ophalen. Een andere vrijwilliger maakte er kaartjes aan vast en toen konden de bloemen worden bezorgd. “Sommige deelnemers waren heel voorzichtig en riepen door de brievenbus dat ze het bosje later van de deurmat zouden oprapen. Maar er waren ook mensen die hun verhaal wilden doen en het ontzettend waardeerden dat dat even kon. De eerste deelnemer die ik bezocht, begon zelfs meteen te huilen toen ze de bloemen zag. Zo ontroerd was ze.” Truus is zich inmiddels aan het beraden op een volgende actie. “Dit hét moment om iets voor een ander te kunnen betekenen!”

Benieuwd naar nog meer initiatieven? Kijk op www.zonnebloem.nl/thuis voor nog meer creatieve acties van onze vrijwilligers.

Categorieën
Maatschappij Zonnebloem

Zonnebloem Isolement Experts delen tips voor thuisblijvers

Voor de meesten van ons is het verplichte thuisblijven nieuw en slechts tijdelijk. Maar mensen met een lichamelijke beperking hebben al jarenlang ervaring met minder bewegingsvrijheid. En straks na het corona-virus nog steeds. Zij zijn de Isolement Experts en delen speciaal tijdens deze periode hun beste, leukste en handigste thuis-blijf-tips met de rest Nederland.

Coronacrisis

De coronacrisis zorgt er op dit moment voor dat ook mensen zonder fysieke beperking aan huis gekluisterd zijn en daarmee (in beperkte mate) ervaren wat iemand met een fysieke beperking zijn hele leven ervaart. De isolement nieuwkomers weten na een tijdje gewoon niet meer wat ze moeten doen om het leuker, draaglijker en gezelliger te maken. Gelukkig kunnen ze nu terecht bij mensen die hier al jarenlang ervaring mee hebben.

Alternatieve manieren van contact

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Onze 33.000 vrijwilligers zorgen met aandacht, dagjes uit en afdelingsactiviteiten dat deze kwetsbare groep niet een sociaal isolement raakt. Helaas kunnen veel van onze reguliere activiteiten door de coronacrisis nu niet plaatsvinden. Maar gelukkig zijn onze vrijwilligers inventief in het bedenken van alternatieven om toch in contact te blijven met onze doelgroep. Door geregeld te bellen of een kaartje te sturen of een kleine attentie in de vorm van een boeketje blijven onze vrijwilligers contact houden met de deelnemers. De Zonnebloem blijft ondertussen werken aan een maatschappij waarin mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend deel kunnen nemen. Nu en in de toekomst.

Zonnebloemdeelnemers Isolement Experts

We zetten Zonnebloemdeelnemers met deze campagne in hun kracht en brengen ze naar voren als Experts op het gebied van Isolement. Via diverse video’s geven zij als ervaringsdeskundigen hun tips en adviezen aan de kijkers. Zij geven dus een positieve boodschap, maar zij zijn Isolement Experts tegen wil en dank. En als heel Nederland straks weer lekker naar buiten kan gaan, voor een uitstapje of heerlijke vakantie, denk dan ook heel even aan mensen met een fysieke beperking. Voor hen is een vakantie of uitstapje namelijk nooit zo vanzelfsprekend. De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen ervoor dat deze mensen ook kunnen genieten van een onbezorgde tijd. Zij helpen hen onderdeel te blijven van de samenleving.

Kijk voor de tips van onze Isolement Experts op www.isolement-experts.nl  

Categorieën
Expertisebureau Online Kindermisbruik Maatschappij

Meer jongeren afgeperst met naaktfoto, erover praten is moeilijker: ‘Normaal stap je naar een leraar, dat kan nu niet’

Ouders moeten aandacht hebben voor dit probleem, vindt Arda Gerkens. Oordeel niet. “Deze jongeren hebben je hulp en steun nodig. Wees niet boos, zeg niet dat ze straf krijgen of dat ze dom zijn geweest en kijk hoe je het kunt oplossen.”

Lees het hele artikel van Een Vandaag.

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Naar een regionaal plan in Gorinchem met het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid

Snel tot de kern van de zaak

Het groeimodel gebruik je in een werksessie met de kernpartners van een taalnetwerk. Deniz: “Voor de werksessie beoordelen deelnemers individueel maar anoniem de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Dat zorgt voor een veilige gespreksomgeving. Je komt daardoor ook snel tot de kern. In een korte tijd bespreek je waar de netwerkpartners staan en waar de knelpunten zitten.”

Resultaat, slagkracht en draagvlak

De methode zorgt ervoor de partners in gesprek gaan over resultaat, slagkracht en draagvlak. Deniz: “Slagkracht gaat over effectiviteit. Hoe werken de partners samen? Zijn er voldoende financiën en worden die goed verdeeld? Hoe gaat het met werven en doorverwijzen en wat is de kwaliteit van het aanbod? Draagvlak gaat over betrokkenheid, communicatie en verantwoordelijkheden. Bij resultaat hebben we het over het bereik van deelnemers, het verbeteren van basisvaardigheden en verbetering van de situatie van deelnemers.”

Concrete verbeterpunten

Als resultaat van het gesprek worden gezamenlijk prioriteiten vastgesteld. “Dat kan gaan over het proces, bijvoorbeeld de betrokkenheid van de partners, maar ook over de inhoudelijke keuzes bij de aanpak van laaggeletterdheid. Bo adviseerde de gemeente Gorinchem om met het groeimodel aan de slag te gaan. Bo: “Eén van de uitkomsten is dat het netwerk meer NT1’ers wil bereiken. In werkgroepen gaan we aan de slag met dat doel. Met het groeimodel is ook het vorig jaar afgesloten Taalpact geëvalueerd. Daarnaast gebruikt het netwerk de uitkomsten als input voor het Gorinchemse regioplan.”

Belangrijk en waardevol

De gemeente Gorinchem is positief over het groeimodel. Wendy Springer beaamt dat. “Het was heel fijn om te weten wat er bij elke partner speelt en ieders belangen inzichtelijk te krijgen. In het gesprek merkten we dat we hetzelfde doel voor ogen hebben. Door het groeimodel werd duidelijk in welke fase elke organisatie zit. De onafhankelijke gespreksleider vroeg goed door. Het was nuttig dat hij geen voorkennis van de lokale situatie had. We gaan nu eerst de vastgestelde doelen concreter maken. Het beeldverslag helpt de kernpartners om de overige netwerkpartners te informeren en mee te krijgen.”

Gespreksleider Deniz was ook tevreden. “Het was een goede bijeenkomst. Mensen vonden het belangrijk en waardevol om van elkaar te horen hoe iemand naar de aanpak kijkt. Ik zag herkenning en bevestiging over wat hen bindt. De gestructureerde aanpak motiveert deelnemers om binnen korte tijd keuzes te maken en dat geeft energie.”

Meer weten?

Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid in samenwerking met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO). De inzet van het groeimodel hoort bij de ondersteuning aan gemeenten van Stichting Lezen en Schrijven. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs in uw regio. Of bel 070 – 302 26 60. Of mail naar info@lezenenschrijven.nl.

Hoe ziet de voorbereiding van een werksessie met het groeimodel eruit?

  • Samen met de betrokken beleidsambtenaar bepalen we vooraf de doelen, de deelnemers, en waar en wanneer de sessie plaatsvindt.
  • Daarna vullen de deelnemers een flitspeiling (korte vragenlijst) in.
  • De resultaten van de peiling gebruiken we in de werksessie.
  • De begeleider zorgt ervoor dat de resultaten van de peiling, de achtergronden van de lokale aanpak en de doelen met elkaar worden verbonden tijdens de sessie.