Bron van virussen aanpakken

customs_agents_in_China_confiscated_820_kilograms_of_pangolin_scales_credit_to_TONG_Yiwen.jpg

Sinds de handel in wilde dieren de gemeenschappelijke schakel bleek te zijn tussen de SARS-epidemie en de COVID-19-pandemie, is er veel gebeurd.

Een online enquête, die in 22 dagen meer dan 100.000 reacties opleverde, toonde overweldigende steun om de handel in wilde dieren te verbieden. De resultaten: 87,9% is het eens met de stelling en 7,5% steunt het verbod. In totaal is 97% van de respondenten het niet eens met het eten van vlees van wilde dieren.

De verontwaardiging over de handel en consumptie van wilde dieren bracht China’s hoogste wetgevende commissie ertoe het kopen, verkopen en vervoeren van dieren in het wild te verbieden en zich ertoe te verbinden de slechte gewoonte van de consumptie van dieren in het wild af te schaffen. Het verbod is voor onbepaalde tijd totdat het land zijn wet inzake natuurbescherming herzien.

Deskundigen waarschuwen al langer dat ziekteverwekkers nu van dieren op mensen springen vanwege de stijging in wereldwijde handel in exotische wilde dieren voor hun vlees, onderdelen en om hen als huisdieren te houden. Handel in wilde dieren brengt een verscheidenheid aan in het wild levende diersoorten in nauw contact met elkaar en met mensen, waardoor het de perfecte kweekvijver is voor groeiende epidemieën.

Zoals wildlife crime specialist Pauline Verheij opmerkt, kwamen veel ziektes voort uit de wereldwijde handel in wilde dieren. Aangenomen wordt dat bijvoorbeeld de oorsprong van HIV verband houdt met de consumptie van primaten. Ebola-uitbraken bij mensen zijn terug te voeren op het eten van geïnfecteerde apen. Het SARS-coronavirus werd geassocieerd met de internationale handel van kleine carnivoren en vleermuizen.

Wetenschappers menen dat het nieuwe coronavirus ook van vleermuizen – waarvan bekend is dat ze een verscheidenheid aan virussen bevatten – naar een ander dier is gesprongen. Waarschijnlijk is dit een dier dat op de dierenmarkt wordt verkocht, voordat het op mensen springt. Onlangs vermoedden sommige aanvankelijke onderzoeken dat pangolines mogelijk de intermediaire gastheer waren voor het COVID-19-virus.

Hoewel er nog steeds wetenschappelijk bewijs nodig is, is het zeer aannemelijk dat pangolins een gastheer waren – gezien de consumptie van hun vlees als delicatesse en hun schalen voor hun vermeende geneeskracht. Hierdoor zijn pangolins ook het meest illegaal verhandelde zoogdier ter wereld. Vanwege de precaire situatie verbood CITES, de wereldwijde conventie die de handel in wilde dieren regelt, de internationale handel van alle acht pangolinensoorten. Wetshandhavers over de hele wereld hebben alleen al in 2019 meer dan 80 ton schubdieren en hun lichaamsdelen in beslag genomen.

De COVID-19-pandemie heeft de handel in wilde dieren en planten wereldwijd in de schijnwerpers gezet als een bedreiging voor onze volksgezondheid, wereldeconomie en veiligheid.

Het is fijn om te zien dat China de handel in wilde dieren aan de kaak stelt. Het doorbreken van de keten die epidemieën veroorzaakt, heeft wereldwijde coördinatie en krachtige handhaving nodig langs elke schakel in de supply chain. Ik ben heel verheugd dat het handelsverbod van China ook breed gedragen wordt door de samenleving.

Tijdens de piek van de uitbraak riskeerden handhavers hun eigen veiligheid om de handel in wilde dieren aan te pakken. Op 9 maart hebben douane-expediteurs in China een smokkelnetwerk voor wilde dieren afgebroken, 9 verdachten gearresteerd en 820 kilogram schubdieren in beslag genomen.

Voor de IFAW-campagne Eating Wildlife is a Crime bood Dynamic Winning Partners Media Group (DWP), een van onze mediapartners, royaal advertentieruimten op de nieuwe internationale luchthaven van Peking aan. Binnen enkele dagen na de lancering van deze campagne in samenwerking met IFAW, heeft Meituan Delivery, een van China’s grootste apps voor het bezorgen van eten / consumptiegoederen, meer dan 8000 restaurants en bedrijven verwijderd die zich bezighouden met de handel in vlees van dieren in het wild. En er is een actie gestart bij de 35 miljoen dagelijkse gebruikers van Meituan om de consumptie van wilde dieren te verwerpen. Meer dan 17.000 restaurants en voedselmerken die transacties via Meituan ontvangen hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Het is beangstigend dat een microscopische entiteit die geen specifieke agenda of overtuigingen heeft, in zo’n korte tijd de hele menselijke wereld kan stilleggen.

Misschien wordt het tijd dat we eens nederig de natuurlijke wereld respecteren.

-Grace Ge Gabriel, regionaal directeur, Azië

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van IFAW:

https://www.ifaw.org/nl/mensen-en-ideeen/opinions/bron-van-virussen-aanpakken

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MEER NIEUWSBERICHTEN