Na zeven jaar van bevlogen voorzitterschap heeft Tom Oostrom (directeur Nierstichting)

op 21 november jl. het voorzitterschap van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) overgedragen aan Michael Rutgers (directeur Longfonds).

Ook Bernique Tool (directeur MLDS) en Martin van Oostrom (Secretaris Raad van Bestuur Aidsfonds) zijn per 21 november toegetreden tot het SGF bestuur.

Tijdens het voorzitterschap van Tom Oostrom is de SGF uitgegroeid tot een sterk samenwerkingsplatform voor leden en een partij die door beleidsmakers en politici steeds vaker betrokken wordt bij ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, preventie en zorg.

Vanuit zijn rol binnen de regiegroep van de Topsector Life Science & Health heeft hij bijgedragen aan de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en de gezondheidsfondsen om publiek-private samenwerking te stimuleren, om zo oplossingen voor de patiënt te versnellen.

Onder zijn voorzitterschap hebben de SGF-leden besloten om vanaf 2018 grote gezamenlijke projecten te starten, waaronder de PPS-programma’s Beter Gezond en Immunologie.

Tom Oostrom is namens de SGF lid van de Kerngroep Transitie Proefdiervrije Innovatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitdie streeft naar de transitie van proefdiergebruik naar humane meettechnieken. Deze rol zal Tom Oostrom namens SGF-lid blijven vervullen.

Ook Marina Senten (lid managementteam Hartstichting) heeft op 21 november afscheid genomen van het bestuur SGF.

Zij was zes jaar penningmeester en heeft zeven jaar lang de portefeuille preventie onder haar hoede gehad. In 2014 verscheen het SGF-rapport Toekomstvisie Gezonde Samenleving & de rol van Gezondheidsfondsen.

In het kader van de portefeuille preventie heeft ze meegewerkt aan het versterken van het initiatief Gezonde School, en was zij namens de SGF o.a. lid van de AdviesRaden van het Centrum Gezond Leven van het RIVM en van de Gezond In de Stad van Pharos. Het laatste jaar heeft zij zich bezig gehouden met de ontwikkeling van het gezamenlijk SGF-programma De Gezonde Generatie.

Michael Rutgers hoopt samen met het bestuur het succes van de SGF uit te bouwen. Daarbij ligt een sterke focus op het ontwikkelen van een groot samenbindend preventie initiatief dat Nederland in 2040 in de top 3 van gezondste generaties jongeren ter wereld moet brengen.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633