Categorieën
Rode Kruis

Giro 555 geopend voor slachtoffers explosie Libanon

De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. De inwoners van de Libanese hoofdstad hebben dringend hulp nodig. De ramp heeft tenminste 113 mensen het leven gekost, meer dan 4.000 mensen zijn gewond en 250.000 zijn van het ene op het andere moment hun huis kwijtgeraakt. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers de komende dagen nog verder oploopt. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken, en het gezondheidssysteem was al overbelast door de coronapandemie. De samenwerkende hulporganisaties roepen iedereen in Nederland op in actie te komen en te doneren op Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).

“De combinatie van de enorme explosie, de ongekende economische crisis, het coronavirus en de omvangrijke opvang van vluchtelingen rond de stad, maken de huidige situatie ondraaglijk”, zegt Garance Reus, actievoorzitter van Giro555. “Nog steeds worden er mensen onder het puin vandaan gehaald en er is een grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Als samenwerkende hulporganisaties slaan we de handen ineen om geld op te halen om de hulp op te schalen.”

De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden onder andere voedsel, water, medicijnen, onderdak, medische zorg en zoeken naar slachtoffers tussen het puin.

Een land in zwaar weer

De explosie treft een land dat al langer in zwaar weer verkeerde. Libanon verkeert in een zware economische crisis. De verwoesting van de haven, een belangrijk deel van de infrastructuur, zal deze situatie alleen maar verslechteren. Ruim tachtig procent van alle graanvoorraad lag opgeslagen in nu vernietigde silo’s. Daarnaast vangt Libanon al jaren grote groepen vluchtelingen uit Syrië en de Palestijnse gebieden op. Daar kwam de afgelopen maanden de coronapandemie bovenop.

De samenwerkende hulporganisaties zullen niet alleen medische noodhulp verlenen, maar de getroffenen ook financieel ondersteunen en met psychische hulp. Om dit te kunnen realiseren, zijn vele tientallen miljoenen euro’s nodig. 

Bij uitzonderlijke rampen slaan de elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Want samen redden we meer levens.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Giro 555 geopend voor slachtoffers explosie Libanon

Categorieën
Milieudefensie

Wat jij kan doen tegen hitte en droogte in je tuin

Gebarsten grond, geel gras en planten die schreeuwen om water. Al ruim voor de zomer begon, was het ook dit jaar weer te droog in Nederland. Wat kan je zelf doen tegen hitte en droogte in je tuin? Ik geef je 4 tips.

1. Bedek de grond

Door je tuingrond te bedekken – te Mulchen – bescherm je de bodem van je tuin tegen droogte. Bij mulchen bedek je de aarde met een laag organisch materiaal. Tussen de planten in je tuin leg je bijvoorbeeld een laag houtsnippers. Ook kun je gemaaid gras na het grasmaaien op je gazon laten liggen.

Door de aarde te bedekken met een laag organisch materiaal naar keuze, droogt de grond minder uit. En je bent gelijk je tuinafval kwijt. Of wat dacht je van een laag kiezels en schelpen in je tuin? Het staat leuk en ook dit zorgt voor een minder droge grond.

2. Vang je regenwater op

Het is niet altijd verstandig om je planten in droge periodes veel water te geven. Daar worden ze lui van. Planten hebben tijd nodig om zichzelf aan te passen aan droge omstandigheden. De meeste planten kunnen dit prima door hun wortels dieper de grond in te laten groeien. Heb je geel gras? Gewoon zo laten. Het gras herstelt zichzelf prima zodra de droogte weer voorbij is.

Wil je waterverspilling voorkomen? Gebruik een regenton! Want ondanks de droogte, valt er ook méér regen in Nederland. Hoe dit kan? De regen die er valt verdampt te snel weer uit de grond, waardoor we alsnog droge gebarsten grond krijgen. Een goed opvangsysteem voor het regenwater is daarom handig en duurzaam! En nog een tip. Het water waarin je jouw pasta hebt gekookt, kun je ook hergebruiken voor je tuin. In het water zitten goede voedingsstoffen die planten zeer waarderen. 

3. Weg met die tegels

Heb jij ook meegedaan met het NK tegelwippen? De competitie loopt de hele zomer en je kan nog meedoen! Want ook jouw tuin heeft baat bij minder tegels. De tegels houden de hitte makkelijker vast. En ook het regenwater wordt minder goed afgevoerd.

Door tegels uit je tuin te halen en meer groen toe te voegen, blijft je tuin lekker koel. En ook de vogels, vlinders en insecten zijn je dankbaar.

4. Kies de juiste planten

Is de droogte of hitte je planten toch te veel geworden? Of heb je tegels lopen wippen en ben je op zoek naar mooie planten? Plaats dan vooral planten die goed tegen hitte en droogte kunnen. Bijvoorbeeld lavendel, klimop, vlinderstruik, wolfsmelk of de blauwe spirea.

Ook sommige bomen doen het goed bij warme omstandigheden. Denk aan de Franse esdoorn, de vijgenboom en de boomhazelaar. Door bomen te planten, zorg je gelijk voor beschutting en schaduw. Dit is extra voordelig, omdat wind en zon voor extra droogte aan de grond zorgen.

Elk jaar weer droger

Het steeds warmere weer heeft niet alleen invloed op onze tuin. In de hele wereld zullen we steeds meer gaan merken van klimaatverandering. Zuid-Europa zal met zekerheid steeds droger worden. Maar ook Nederland zal meer gevolgen ondervinden.

De aarde warmt razendsnel op. Gelukkig kunnen we de ergste problemen nog voorkomen. Maar dan zullen vervuilende bedrijven wel hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Dat is wel zo eerlijk, want zij dragen uiteindelijk het meeste bij aan de opwarming! De overheid kan bedrijven met regels in beweging brengen.

Wat vind jij eerlijke klimaatoplossingen? Vul de enquête in op onze website. Doe je mee?

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/wat-jij-kan-doen-tegen-hitte-en-droogte-in-je-tuin

Categorieën
Plastic Soup Foundation

Aanpak vispluis in sup-richtlijn schiet tekort

Vispluis spoelt massaal aan op het strand, los of in bundels: oranje, zwart of blauw gekleurde draadjes polyethyleen. De draadjes zijn afkomstig van de trossen die onder visnetten van de bodemvisserij worden gehangen. Deze trossen moeten de kostbare netten tegen slijtage beschermen, maar slijten zelf hard door het slepen over de zeebodem.

Er is geen afvalitem dat zo veelvuldig op het strand wordt aangetroffen als pluis. Tussen 2013 en 2018 werden er gemiddeld op elke honderd meter strand 116 stukjes net en touw geteld. Daarmee vormde pluis – op de vier Nederlandse stranden waar de tellingen altijd plaatsvinden – maar liefst 37,6% van alle gevonden afvalitems.

NOG ALTIJD GEEN OPLOSSING… EN MISSCHIEN WEL NOOIT

De vervuiling van vispluis is een erkend milieuprobleem. Het materiaal breekt niet af op natuurlijke wijze en dieren raken erin verstrikt. Er wordt daarom al jaren gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld in het kader van het project VisPluisVrij. Daarin werken belanghebbende partijen samen om oplossingen te vinden. Er worden drie oplossingsrichtingen onderscheiden:

  • ontwikkeling van alternatieve materialen en alternatieve vormen van netbescherming;
  • ontwikkeling van alternatieve netontwerpen die minder contact maken met de bodem;
  • verbetering van afvalbeheer aan boord.

Over enkele maanden worden de eindrapportage van dit project verwacht. VisPluisVrij concludeerde al dat ‘er niet één materiaal is dat al het pluis kan vervangen’.

SINGLE USE PLASTICS-RICHTLIJN

De Europese SUP-Richtlijn is gebaseerd op de tien soorten wegwerpplastic items die op stranden het meest worden aangetroffen. Aangezien vistuig een onevenredig grote bijdrage levert aan de plasticsoep worden er ook maatregelen genomen die moeten voorkomen dat vistuig in zee terechtkomt. Volgens de gehanteerde definities is pluis onderdeel van vistuig. De producenten van netten moeten ervoor gaan zorgen dat die netten, eenmaal onbruikbaar geworden, weer op wal worden ingeleverd en verwerkt.

PLUIS DOOR SLIJTAGE LETTERLIJK ONGRIJPBAAR

Een rapport van Tauw schat dat in Nederland jaarlijks in totaal 100-200 ton pluis aan netten wordt bevestigd en dat elk jaar 50% in zee verdwijnt. Het verlies aan pluis is voor de helft (elk jaar 25 tot 50 ton) toe te schrijven aan slijtage via contact met de bodem en voor de andere helft (eveneens jaarlijks 25 tot 50 ton) aan onderhoudswerkzaamheden. Die werkzaamheden vinden onder andere plaats wanneer zand en steentjes in het pluis blijven vastzitten. Dan worden de netten te zwaar, worden ze losgesneden en vervangen.

Elk onbruikbaar geraakt net of stuk net dat vanwege de nieuwe regelgeving aan wal wordt gebracht, is winst voor het milieu. Maar onderwater gaat de slijtage door. Daardoor zullen ook na invoering van de SUP in juli volgend jaar nog tonnen aan pluis blijven aanspoelen op de stranden.

DE NEDERLANDSE AANPAK VAN PLUIS

De maatregelen met betrekking tot vistuig die volgend jaar van kracht worden, zijn gebaseerd op het beginsel dat de vervuiler betaalt. In het Besluit dat de Nederlandse overheid over de nieuwe regelgeving heeft voorbereid, staat het zo: ‘Producenten van kunststofhoudend vistuig zijn verantwoordelijk voor de inzameling van een jaarlijks minimumpercentage afval van kunststofhoudend vistuig, dat voor 2023 tenminste 23% bedraagt van door hen in Nederland in de handel gebracht kunststofhoudend vistuig en voor de daarop volgende jaren per jaar 3% hoger ligt.’

De Nederlandse overheid maakt de producenten van de netten verantwoordelijk voor de inzameling aan wal, maar niet voor het ontstaan van plastic vervuiling tijdens het vissen door slijtage van pluis.

PLASTIC SOUP FOUNDATION BEPLEIT EEN VERBOD OP PLUIS

In het Nederlandse ontwerpbesluit van de SUP-richtlijn komt pluis als gevolg van slijtage niet voor. Dat betekent dat pluis in grote hoeveelheden in zee blijft komen en sterk bijdraagt aan de plasticsoep, zolang de bodemvisserij het mag blijven gebruiken. De Plastic Soup Foundation bepleit daarom dat de toepassing van pluis verboden moet worden.

Foto: Op het Duitse eiland Helgoland nestelende jan-van-genten raken verstrikt en hangen zichzelf op aan pluis. Uit: Plastic Soup Atlas van de Wereld.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/08/aanpak-vispluis-in-sup-richtlijn-schiet-tekort/

Categorieën
Alzheimer Nederland

Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona in ontwikkeling

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl, hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels is op iedere verpleeghuislocatie weer bezoek mogelijk en zijn we in een andere fase terecht gekomen. Vanwege het toenemend aantal besmettingen en andere inzichten hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te gaan schrijven. Deze handreiking zal zich niet enkel richten op het bezoek, maar ook kijken naar de bredere context van sociale contacten. De verwachting is dat de nieuwe handreiking begin september 2020 gepubliceerd wordt.

Nieuwe handreiking

Met de handreiking die begin mei opgeleverd werd, konden zorgorganisaties weer bezoek mogelijk maken. In de nieuwe handreiking zal niet meer het bezoek het centrale onderwerp zijn en er zal geen sprake meer zijn van een fasering. Er worden verschillende situaties beschreven waar organisaties met maatwerk op in kunnen spelen. Er zal ruimte zijn voor de afwegingen die de zorgorganisatie moet maken tussen veiligheid en kwaliteit van leven, in samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad (VAR/PAR) en de regiebehandelaren.

Verschillende onderwerpen

Het bezoeken van een verpleeghuis zal één van de onderwerpen zijn, maar daarnaast worden er in de handreiking ook kaders opgenomen voor het betrekken van naasten en vrijwilligers bij de zorgverlening, ook in tijden van een uitbraak of verhoogde besmettingsgraad in de regio.

Klankbordgroep levert input

Voordat de handreiking gepubliceerd wordt, leest naast een klankbordgroep van experts, ook GGD GHOR Nederland mee. Ook geven ze beiden input voor de inhoud.

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-aanpak-verpleeghuiszorg-corona

Categorieën
PAX

Libanon neemt het heft in eigen handen na ramp

Na de ramp van afgelopen dinsdag proberen mensen in Libanon samen de ravage op te ruimen, gewonden te verzorgen, slachtoffers te bergen en de nog altijd honderden vermisten terug te vinden. De chaos is groot en de overheid is ver te zoeken.

Hoewel er nog altijd wordt gespeculeerd naar de directe aanleiding van de ramp, is het voor veel Libanezen het zoveelste voorbeeld van mismanagement en slecht bestuur. Dit is geen ongeluk, maar het resultaat van decennialang wanbeleid van opeenvolgende corrupte regeringen.

PAX is in contact met partner Basmeh & Zeitooneh en sprak met Noor Lekkerkerker die voor de organisatie werkt:

“De explosie, met alle vreselijke gevolgen van dien, is de zoveelste klap die Libanezen krijgen. De zware economische recessie en resulterende voedsel onzekerheid en hoge werkloosheid, de gevolgen van de COVID-19 crisis, het totale gebrek aan financiële steun van overheidswege en de slechte elektriciteitsaanvoer zijn slechts enkele voorbeelden van waar mensen al mee te kampen hadden voor de explosie. In enkele seconden is het laatste restje zekerheid weggenomen. Er is per direct behoefte aan internationale steun om de klappen op te vangen zoals het wegvallen van essentiële infrastructuur (zoals de haven, de levenslijn van Libanon, en de huizen van de vele ontheemden), en de schade en het gebrek aan apparatuur en medicijnen waar ziekenhuizen mee te kampen hebben.”

Talrijke initiatieven worden ontplooid waarin mensen het heft in eigen handen nemen om de stad weer, zo goed en kwaad als dat gaat, leefbaar te maken. Basmeh & Zeitooneh, verleent op dit moment noodhulp en mobiliseert honderden vrijwilligers om te helpen met opruimen. De organisatie haalt geld op om onderdak te bieden aan de vele ontheemden, getroffenen te verzorgen en water en voedsel aan mensen in nood te geven.

Noor: “Honderden vrijwilligers, Libanezen, Palestijnen, Syriërs, stroomden de ochtend na de ramp al toe, vol energie, om te helpen. De solidariteit en saamhorigheid zijn enorm. De noden zijn gigantisch, maar de eerste stap is het verwijderen van alle (glas)scherven en gevaarlijke materialen, en te zorgen dat mensen weer enigszins veilig kunnen leven en hun basisbehoeften kunnen vervullen. De rek is eruit bij veel mensen: geld om hun huis of omgeving op te knappen is er niet, dus de hulp van vrijwilligers en buurtinitiatieven zoals deze is cruciaal.”

PAX en Basmeh & Zeitooneh werken samen aan de bescherming van Syrische vluchtelingen in Libanon.

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/libanon-neemt-het-heft-in-eigen-handen-na-ramp

Categorieën
Het Vergeten Kind

Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis maakt 35.000 kinderen blij tijdens coronacrisis

‘Ik doe ertoe: iemand denkt aan mij’

Maar liefst 35.000 kinderen zijn door het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ tijdens de coronacrisis blij gemaakt met diverse school- en spelmaterialen. Hulpverleners deden bij het fonds een aanvraag om ‘hun’ kinderen tijdens de ingrijpende periode te ontlasten. Ze bestelden bijvoorbeeld koptelefoons zodat kinderen zich beter konden concentreren op schoolwerk en spelletjes voor de hele familie. Ruim de helft van de kinderen ervoer daardoor minder stress en voelde zich gezien en gewaardeerd door de steun vanuit het fonds, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Voor veel kinderen was de hulp echt een steuntje in de rug; het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten. Hulpverleners geven aan dat vooral het gevoel: ik doe ertoe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien’ grote impact maakt. Wel geven de 1.600 betrokken hulpverleners aan zich ernstige zorgen te maken om de zomervakantie. Daarom blijft het Crisisfonds ook dan kinderen in een lastige thuissituatie helpen.

Crisisfonds infographic 1Crisisfonds infographic 2

Problematiek toegenomen door coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote invloed op de kinderen. Volgens 75% van de hulpverleners vinden kinderen het moeilijk om met de veranderingen om te gaan. Nog eens 73% heeft (grote) moeite met het isolement dat de coronacrisis meebrengt, ze missen contact met school, sport, familie en vrienden.

Ook het thuisonderwijs is lastig. Niet alle (pleeg)ouders hebben de vaardigheden om kinderen te begeleiden bij school. En vaak ontbreken de middelen voor thuisonderwijs zoals laptops en koptelefoons. Ook leeft onder sommige hulpverleners het vermoeden dat aardig wat kinderen een onderwijsachterstand hebben opgelopen. Bijna de helft van de kinderen had niet het materiaal om aan lessen deel te nemen. 45% kreeg geen/onvoldoende begeleiding bij het schoolwerk.

Hulpverleners geven aan dat de materialen van het Crisisfonds helpen bij het aanpakken van de problemen. De kinderen vrolijken ervan op. De kinderen voelen minder de stress en spanning van het continu thuis zitten en het missen van vrienden of klasgenootjes. Voor veel kinderen was de hulp echt een steuntje in de rug; het liet hen zien dat er in deze lastige tijd mensen aan hen dachten. Het gevoel: ‘ik doe ertoe, er denkt iemand aan mij, ik word gezien’ wordt genoemd door de hulpverleners.

Een ander veelgenoemd positief effect is de versteviging van de band tussen de hulpverlener en het kind/gezin. De hulpverlener kwam nu eens niet voor een moeilijk gesprek, maar met een cadeautje.
Een hulpverlener: “Alle gezinnen waren zo ontzettend dankbaar! Het was een echte opkikker. Zo heb ik bij één  gezin contact gekregen met het kind, terwijl ik daarvoor totaal geen contact had. Bij een ander gezin zag ik bij de moeder letterlijk haar blik veranderen van somber en down naar lachen en opgelucht zijn. Bij een ander gezin betekende dit het eerste speelgoed wat er ooit aangeschaft is. Het fonds is echt van onschatbare waarde geweest.”

Download het onderzoeksrapport 

Download de infographics

De zomervakantie door met ontspanning en plezier

Het onderzoek maakt duidelijk dat hulpverleners zich grote zorgen maken over de zomervakantie. Normaal gesproken is de zomervakantie al een moeilijke periode voor kinderen die het thuis lastig hebben. Ze missen dan de veilige haven van school, de leerkrachten, vriendjes en de structuur, Kinderen hebben het vooral nu hard nodig om hun problemen even te kunnen vergeten, hun zorgen los te laten en te ontspannen. Om die reden blijft het Crisisfonds steun verstrekken aan deze kwetsbare kinderen.

Vanaf 1 juli richt het Crisisfonds zich op het mogelijk maken van ontspannende ervaringen in de zomervakantie. Dat betekent dat nog heel veel kinderen en gezinnen blij gemaakt kunnen worden met een dagje uit, buitenspeelgoed, georganiseerde zomerkampen en sponsoring van zomerprogrammering op AZC’s en in de opvang.

Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Het Vergeten Kind:

https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/146/crisisfonds-kwetsbare-kinderen-thuis-maakt-35.000-kinderen-blij-tijdens-coronacrisis

Categorieën
Terre des Hommes

Hulp nodig voor kinderen en families in Beiroet

Talloze kinderen en hun families zijn dinsdag 4 augustus direct geraakt door de extreme ontploffing in het havengebied van de stad. Hele woonwijken in de wijde omgeving zijn verwoest. Onder de doden, duizenden gewonden en vermisten zijn ook kinderen en hun ouders. Gezinnen die de explosie hebben overleefd, zijn vaak hun veilige thuis en school kwijtgeraakt. Hulp is hard nodig om deze ramp te boven te komen. 

Apocalyptische ramp

“Gebouwen zijn ingestort, huizen, ziekenhuizen, winkels en restaurants zijn verwoest, of ramen en gevels zijn weggeslagen door de ontploffingen.
Ons eigen kantoor, op 10 kilometer afstand van de explosie, is licht beschadigd. Net als de woningen van een aantal medewerkers. Gelukkig is niemand gewond geraakt”, vertelt Luca Ricciardi van het lokale Terre des Hommes-team. 

Solidair met slachtoffers

“We moeten nu echt met z’n allen solidair zijn en zo snel mogelijk hulp bieden. Heel veel gezinnen hebben geen huis meer. Het is mooi om te zien dat vreemden die nog wel een huis hebben, hulp bieden, maar dat is niet voldoende voor de langere termijn.”, zegt Luca Ricciardi, “Samen met andere hulporganisaties bundelen we onze krachten om effectief hulp te bieden. En we roepen iedereen op om solidair te zijn met de inwoners van Beiroet en ons werk te steunen.” 

Geef voor hulp

Momenteel inventariseren we waar we hulp kunnen bieden voor de getroffen kinderen en hun families. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare kinderen en hun families deze vreselijke ramp te boven komen. Geef voor hulp aan kwetsbare kinderen en hun families in Beiroet. Doneer nu!

Dit bericht is afkomstig van de website van Terre des Hommes:

https://www.terredeshommes.nl/nl/actueel/hulp-nodig-voor-kinderen-en-families-in-beiroet

Categorieën
Dokters van de Wereld

Explosies in Beiroet

Dinsdag vonden in Beiroet twee enorme explosies plaats die een groot deel van de stad in totale woesternij hebben achtergelaten. De ravage is enorm: er zijn minstens 5.000 gewonden, 300.000 mensen zijn van de ene dag op de andere dag dakloos geworden en het voorlopige dodental bedraagt minstens 137.

Dokters van de Wereld is in Libanon actief sinds 1990. De afgelopen 48 uur stonden we doorlopend in contact met onze teams ter plekke. Samen brachten we de situatie in kaart om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de dringendste noden.

Dokters van de Wereld heeft in Libanon expertise opgebouwd in psychologische zorg. Een hele stad is momenteel ernstig getraumatiseerd. Daarom zullen we onze psychosociale zorgactiviteiten komende dagen en weken aanpassen en uitbreiden:

  • Onze teams bieden psychologische ondersteuning aan de slachtoffers;
  • De patiënten die nood hebben aan intensieve mentale opvolging, worden door onze teams begeleid naar gespecialiseerde diensten;
  • Onze teams organiseren komende weken sensibiliseringscampagnes.

Deze tragedie vindt plaats temidden van de COVID-19 epidemie. Daarom sturen we 20.000 beschermingskits om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast blijven we garant staan voor de zorg van chronische zieken en vaccinatiecampagnes.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

EXPLOSIES IN BEIROET

Categorieën
Plastic Soup Foundation

120.000 euro voor beste uitvinding tegen plasticvervuiling

Op 17 augustus wordt de aftrap gegeven voor de Young Plastic Pollution Challenge, een wedstrijd voor jonge slimmeriken met briljante ideeën of innovatieve vindingen die kunnen verhinderen dat er nog meer plasticafval in het milieu belandt. Dit is de eerste wedstrijd in Nederland die specifiek gericht is op het stoppen van plasticvervuiling bij de bron.

De ingediende ideeën en uitvindingen moeten binnen twee jaar realiseerbaar zijn of in productie worden genomen, en de winnaars worden gedurende de eerste 3 maanden gecoacht door ervaren ondernemers en investeerders in duurzame technologieën. Het beschikbare prijzengeld bedraagt maar liefst 120.000 euro.

De organisatoren van deze wedstrijd zijn de Spronck Foundation en Plastic Soup Foundation. Beide stichtingen zijn in Nederland gevestigd en delen met elkaar de missie om een eind te maken aan de plasticvervuiling van onze aarde. Als we niet heel snel in actie komen, zal ons milieu – volgens dit nieuwste wetenschappelijke rapport, gepubliceerd in Science – tegen 2040 zijn vervuild met 1,3 miljard ton plasticafval. Plastic dat in steeds kleinere stukjes uiteenvalt en in de vorm van micro- en nanoplastics via de lucht, het water en ons voedsel ten slotte ook in ons lichaam terechtkomt.

Spronck Foundation: ‘Wij geloven dat we niet langer kunnen wachten! We zullen nu in actie moeten komen en al onze ervaring, middelen, kennis en vernuft inzetten om de plasticvervuiling van onze wereld een halt toe te roepen. Dit is een fantastische challenge voor jonge, creatieve ondernemers om mee te werken aan een plasticvrije wereld.’ 

De jury

De Young Plastic Pollution Challenge is gericht op in Nederland gevestigde studenten tussen de 18 en 29 jaar, en op startups die maximaal twee jaar bestaan. De jury bestaat uit Fionn Ferreira, de Ierse student die in 2019 de Google Science Fair won voor zijn vinding om microplastics uit water te verwijderen; Anne Marieke Eveleens, mede-oprichter van de Great Bubble Barrier; Maurits Koning, directeur van investeringsfonds Ponooc; en vertegenwoordigers van de Spronck Foundation en Plastic Soup Foundation.

De deelnemers kunnen meedoen in drie categorieën:

  • Oplossingen die ‘lekkage’ van plastic bij de bron stoppen
  • Ontwerpen van alternatieve product- en gebruiksvormen
  • Ideeën voor alternatieve materialen

De finale vindt plaats op 12 november. Afhankelijk van de dan geldende Covid-19- maatregelen, zullen de finalisten hun ideeën live in Amsterdam of via een video-verbinding aan jury en publiek presenteren.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/08/120-000-euro-uitgeloofd-voor-uitvindingen-tegen-plasticvervuiling/

Categorieën
Greenpeace

Milieuorganisaties roepen minster Wiebes op: Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Amsterdam, 6 augustus – Milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes (Economische Zaken & Klimaat) op de bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen. Uit een rapport van milieukundig onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat energieleveranciers in 2019 biomassa hebben bijgestookt waarvan zij nog altijd niet kunnen aantonen dat het aan duurzaamheidscriteria voldoet. Dit rapport komt bovenop het recente advies van de Sociaal Economische Raad (SER) die stelt dat de bijstook van biomassa om stroom op te wekken en warmte te genereren moet worden afgebouwd. In een brief doen de milieuorganisaties een dringende oproep aan de minister dit SER-advies op te volgen. 

In 2013 hebben de milieuorganisaties het Energieakkoord getekend. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de energietransitie met meer windparken op zee. Ook gingen de energieleveranciers, de overheid en milieuorganisaties akkoord met de bijstook van biomassa in Nederlandse kolencentrales onder de voorwaarde dat de houtige biomassa afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerde bossen. In de daaropvolgende jaren werden nadere afspraken in een aansluitend convenant vastgelegd, maar na acht jaar verder praten kunnen energieleveranciers nog altijd niet aantonen of de bijstook van biomassa aan duurzaamheidscriteria voldoet, zo blijkt uit het CE Delft rapport.

Joris Thijssen, directeur Greenpeace:
“Het is schandalig dat energieleveranciers nog mogen blijven bijstoken, terwijl ze niet kunnen aantonen of het hout van duurzame bosbouw komt. Tijdens de onderhandelingen van het Energieakkoord vonden de milieuorganisaties al dat de bijstook van biomassa om veel redenen een slecht idee is. Daar zijn de afgelopen jaren veel stemmen bij gekomen van wetenschappers, omwonenden en eerder deze maand de SER. Het CE Delft rapport is het zoveelste rode licht voor de minister om de bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen.”  

Opvolging van het SER-advies betekent volgens de milieuorganisaties dat naast het afbouwen, biomassa ook niet langer wordt gebruikt voor andere energietoepassingen waarvoor alternatieven bestaan. In de brief adviseren ze minister Wiebes zijn budget voor de duurzame energietransitie indien nodig in te zetten om kolenbedrijven te compenseren, maar vooral om het aandeel zon- en windenergie in Nederland te vergroten. 

Thijssen: “We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatcrisis te beteugelen. Dat betekent stoppen met het kappen van bossen. Zolang er geen garantie wordt gegeven dat biomassa niet onze biodiversiteit vernietigt, leidt de inzet van biomassa tot verergering van de klimaatcrisis.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Milieuorganisaties roepen minster Wiebes op: Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales