Gezondheidsfondsen vertegenwoordigen miljoenen mensen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten zich daarom dagelijks in, om voor hen een beter en gezonder leven te realiseren. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een cruciale rol. Bij uitzondering zijn ook dierproeven nodig om levensreddende of verbeterende behandelingen voor patiënten te realiseren. Voor het merendeel maken de fondsen echter onderzoek mogelijk waarbij geen dierproeven worden gebruikt. Onze achterban wil oplossingen voor hun ziekten en aandoeningen, maar niet tegen iedere prijs. Zo zijn ze in meerderheid voor het toepassen van dierproeven als dit behandeling van hun aandoening dichterbij brengt, maar alleen als het niet anders kan. Daarom heeft de SGF richtlijnen opgesteld die verder gaan dan de, wereldwijd gezien, strenge Nederlandse wetgeving voorschrijft.

Nederlandse Wetgeving
Wettelijk is vastgelegd dat dierproeven verboden zijn, tenzij gericht op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier.

Richtlijnen SGF
De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten zich in voor een beter leven van mensen, maar ook voor meer dierproefvrije innovaties, zodat steeds minder proefdieren nodig zijn. Enkele voorbeelden:

  • in 2012 heeft de SGF criteria geformuleerd voor het dierproevenbeleid, welke de fondsen gebruiken bij het beoordelen van onderzoeksaanvragen;
  • de gezondheidsfondsen hebben daarbij een set vragen ontwikkeld om hun Wetenschappelijke Advies Raden te ondersteunen bij het beoordelen van de noodzaak van het proefdiergebruik;
  • daarnaast adviseert de SGF om opvolging van ARRIVE-richtlijnen op te nemen in onderzoekscriteria. Navolging van deze richtlijnen betekent dat de reproduceerbaarheid van onderzoeken omhoog gaat en dat de kwaliteit van onderzoek verbetert;
  • leden van de SGF hebben een financiële bijdrage geleverd aan ZonMw programma’s op het gebied van alternatieven voor dierproeven;
  • de SGF is vertegenwoordigd in verschillende overleggen en een denktank die zich hard maakt voor alternatieven voor dierproeven;
  • de voorzitter van het bestuur van de SGF nam deel in de ‘Denktank Aanvullende Financiering alternatieven voor dierproeven’, welke in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het rapport ‘In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’ opstelde;
  • de SGF neemt deel in het coordinatieteam dat aan de slag gaat met de aanbevelingen uit bovengenoemd rapport.

De 21 gezondheidsfondsen van de SGF hebben een gezamenlijk standpunt over de inzet van dierproeven geformuleerd.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633