Categorieën
Plastic Soup Foundation

Drankindustrie bepleit invoering statiegeld in de Europese Unie

Er moet een goedwerkend statiegeldsysteem komen in alle landen van de Europese Unie. Dit schrijven twee Europese brancheorganisaties van de drankenindustrie in een verklaring. UNESDA vertegenwoordigt de frisdrankproducenten waaronder Coca-Cola, Pepsico, Danone en Red Bull. EFBW vertegenwoordigt de waterproducenten in Europa.

Gezamenlijk zijn ze van mening dat alleen statiegeld ervoor kan zorgen dat de Europese doelen van inzameling en recycling worden gehaald. Dankzij statiegeld wordt het daarnaast ook mogelijk hun eigen doelstellingen te halen om meer gerecycled materiaal (rPET) te gebruiken. De brancheorganisaties roepen de Europese Commissie op om criteria op te stellen waar een goed werkend statiegeldsysteem aan moet voldoen.

De verklaring is een echte game changer, aldus Recycling Netwerk in een reactie. Niet zo lang geleden verzette de drankenindustrie zich namelijk nog met alle mogelijke middelen tegen invoering van statiegeld.

Illustratie: Zero Waste Europe

SINGLE USE DIRECTIVE DOORSLAGGEVEND

De Single Use Plastic Directive van de Europese Unie is doorslaggevend gebleken voor de ommezwaai van de drankenindustrie. In 2029 moet 90% van verkochte plastic drankflessen ingezameld worden voor recycling. Ook stelt Europa dat in de flessen meer gerecycled PET moet worden verwerkt; minstens 25% in 2025 en minstens 30% in 2030. De lidstaten moeten zorgen dat deze doelen gehaald worden, maar in landen zonder een dekkend statiegeldsysteem worden deze percentages niet gehaald omdat er te weinig flessen worden ingezameld.

Om drankflessen van gerecycled PET te maken, moet het materiaal van goede kwaliteit zijn. Statiegeld levert voldoende schone stromen PET materiaal op om de doelstellingen te halen en ook aan voedselveiligheidseisen te voldoen.

ZWERFVUIL

Opmerkelijk is dat in de verklaring niet gesproken wordt over het effect van statiegeld op zwerfvuil. Wanneer de consument bij inlevering van een gebruikt flesje of blikje geld terugkrijgt, komen die drankverpakkingen nauwelijks meer in het milieu terecht. Steeds vaker worden de drankenmultinationals daarom aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het ontstaan van zwerfvuil en plasticsoep. Zij zijn immers degenen die de drankverpakkingen op de markt brengen. Tijdens de laatste World Cleanup Day in Nederland stond Red Bull opnieuw bovenaan als grootste vervuiler. Coca-Cola is het bedrijf dat wereldwijd het meeste bijdraagt aan de plasticsoep.

ONDUIDELIJK

In de verklaring van beide brancheorganisaties staat dat het statiegeldsysteem moet gelden voor alle ‘relevante categorieën’ en ‘soorten verpakkingen’, zonder dat dit nader gedefinieerd wordt. Onduidelijk is of blikjes en bijvoorbeeld knijpzakjes (pouches) er ook onder vallen, terwijl deze in groten getale aangetroffen worden in het zwerfvuil. Onduidelijk is ook of de supermarkten hun traditionele verzet tegen uitbreiding van statiegeld eveneens zullen opgeven. Ook zij zijn immers afhankelijk van schone retourstromen om meer recyclaat toe te kunnen passen in de verpakkingen van de huismerken.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/09/drankindustrie-bepleit-invoering-statiegeld-in-de-europese-unie/

Categorieën
Rode Kruis

Rode Kruis roept op: “Verlies meest kwetsbaren niet uit het oog”

Door de coronacrisis zitten veel mensen in Nederland diep in de problemen, terwijl ze geen toegang hebben tot hulp. We horen steeds vaker dat mensen niet genoeg te eten hebben, geen plek hebben om te slapen of geen toegang hebben tot zorg. Niet iedereen die hulp nodig heeft, is zichtbaar. We roepen de overheid daarom op om bij de hulpverlening en steunmaatregelen extra rekening te houden met de meest kwetsbaren.

Niet alleen mensen op leeftijd of met gezondheidsklachten zijn kwetsbaar. Ook mensen die niet genoeg geld hebben voor eten of die geen dak boven hun hoofd hebben, zijn kwetsbaar tijdens de coronacrisis. “De sociaaleconomische gevolgen van een tweede golf zijn extra groot voor mensen die nu al in hun levensonderhoud worden bedreigd. Wij verwachten dat deze groep steeds groter wordt,” zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik. “Bovendien is deze groep niet altijd zichtbaar, wat de situatie nog verder bemoeilijkt.”

Daarnaast kan niet iedereen die zijn baan verliest of een tijdje niet kan werken, rekenen op overheidssteun. Mensen die hiermee worstelen, werken bijvoorbeeld als seizoenarbeider of doen informeel werk als schoonmaker. Zonder inkomen raken zij al snel in de problemen. En de mensen die sinds het voorjaar nog konden rondkomen dankzij een buffer, zien de bodem daarvan in zicht komen.

Ook dak- en thuislozen komen verder in de problemen nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Door het beperkte aantal plekken bij opvanglocaties, slapen dak- en thuislozen weer vaker op straat. Zelfisolatie bij klachten is dan onmogelijk.

Het Rode Kruis deelt voedselpakketten uit in Nederland. Hiermee steunen we mensen die financieel klem zitten tijdens de coronacrisis.
Een Rode Kruis-vrijwilliger deelt een voedselpakket uit.

Drempel voor testen hoog

Naast problemen met voedsel en onderdak, hebben sommige groepen mensen ook minder makkelijk toegang tot medische zorg. Iedereen in Nederland heeft recht om zich bij klachten te laten testen op corona, maar voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten blijft er een hoge drempel. Zij zijn vaak bang om in quarantaine te moeten en daardoor hun baan of onderdak te verliezen. Teststraten moeten daarom toegankelijker worden, bijvoorbeeld door informatie te geven in andere talen. Ook het helpen van mensen bij het maken van een afspraak of het regelen van het vervoer naar de teststraat toe zorgt ervoor dat de drempel lager wordt.

Rode Kruis helpt meest kwetsbaren

Het Rode Kruis komt zelf in actie voor de meest kwetsbaren tijdens de coronacrisis. We delen bijvoorbeeld voedselpakketten en boodschappenkaarten uit aan mensen die niet in aanmerking komen voor andere hulp. Dit doen we in Nederland en op de Cariben. Daarnaast ondersteunen we zorginstellingen en de GGD’s, bijvoorbeeld in de teststraten en bij het bron- en contactonderzoek.

De Nationale Postcode Loterij doneerde deze week € 4 miljoen om onze hulpoperatie te ondersteunen. Dit geld zetten we in om onze noodhulp aan de meest kwetsbaren te blijven bieden. “Duizenden kwetsbare mensen kunnen zonder hulp niet in hun basislevensbehoeften voorzien en ondersteuning van honderden zorginstellingen en de GGD’s blijft nodig. Deze enorme schenking maakt het mogelijk dat er direct geld kan worden ingezet waar dat het hardst nodig is. Dat is een uitzonderlijk gebaar waar veel mensen mee geholpen zijn,” zegt Marieke van Schaik.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Rode Kruis roept op: “Verlies meest kwetsbaren niet uit het oog”

Categorieën
Natuurmonumenten

Spreeuwenwolken, spectaculaire luchtshows in het najaar

Het ene moment zie je een compacte bal, het volgende een uitgerekte slang. Elk najaar kijken we weer vol bewondering naar de luchtshows die groepen van duizenden spreeuwen geven. Waarom doen ze dat? En waar je kan je zo’n luchtshow zien?

Luchtacrobatiek

De formaties veranderen voortdurend van vorm. De voorstellingen beginnen kort voor zonsondergang en duren ongeveer een half uur. Dan zakken de spreeuwen naar beneden naar hun slaapplaats – een boom of een rij bomen. Soms zitten ze daar met meer dan honderdduizend.

Waarom verzamelen spreeuwen zich in grote groepen?

Dé verklaring is nog niet gevonden. Is het omdat ze zich in een groep veiliger voelen en zich beter kunnen beschermen tegen roofvogels? Of om samen de reis naar het overwinteringsgebied in België, Noord-Frankrijk of Zuid-Engeland te kunnen maken? Er wordt namelijk flink gereisd in het spreeuwenrijk. Zo’n dertig miljoen trekken er jaarlijks door en over ons land. ‘Onze’ spreeuwen trekken een eindje naar het zuiden, soortgenoten uit het noorden strijken hier neer.

Ondanks de spectaculaire aantallen is er reden tot zorg. De aantallen spreeuwen nemen flink af. De afgelopen dertig jaar met maar liefst veertig procent.

Hoe vliegen spreeuwen dat toch zonder te botsen?

Het dansen van een spreeuwenzwerm is een fantastisch schouwspel. Coördinatie in optima forma! Geen enkele vogel vliegt tegen elkaar aan. Dit komt omdat iedere spreeuw 6 à 7 andere spreeuwen tegelijkertijd in de gaten kan houden. En ze continu anticiperen op de beweging van de andere spreeuwen.

Waar kan je zo’n spreeuwenwolk zien?

Het is lastig exacte locaties te noemen, maar de grootste kans om zo’n spreeuwenwolk te zien is in de buurt van uitgestrekte rietvelden en open water. Voor spreeuwen is overzicht heel belangrijk. In een weids landschap zien ze roofvogels en andere vijanden goed aankomen en hebben ze genoeg tijd om te vluchten. Ook in de stad kun je spreeuwenwolken zien. Weinig vijanden en genoeg voedsel. En hoge gebouwen zijn een mooie plek om te slapen en uit te rusten, met overzicht naar alle kanten.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/spreeuwenwolken-spectaculaire-luchtshows-het-najaar

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Artsen zonder Grenzen roept op tot evacuatie kwetsbaren uit door COVID-19 geteisterd kamp Vathy

Artsen zonder Grenzen maakt zich ernstige zorgen om de leefomstandigheden in kamp Vathy op Samos, waar al meer dan 60 bevestigde coronagevallen zijn. De kans op verspreiding is erg groot. Tot op heden is er nog geen medisch plan van aanpak, terwijl 4500 mensen, waaronder ruim 1000 kinderen en 160 kwetsbaren, bovenop elkaar leven, in erbarmelijke omstandigheden. Zij leven tussen vuil, puin,  ratten en schorpioenen in tenten en containers.  

De coronomaatregelen in acht nemen is geen optie omdat mensen zo dicht op elkaar leven en uren in de rij moeten staan om hun handen te kunnen wassen. Mensen in het kamp die positief worden getest op COVID-19 worden in slechte omstandigheden in isolatie geplaatst zonder medische zorg.  

In kamp Vathy ziet Artsen zonder Grenzen dezelfde signalen als destijds in Moria en waarschuwt dan ook dat er heel snel iets moet gebeuren. Het kamp is een tikkende tijdbom. Zo zijn er in de afgelopen tijd meerdere branden uitgebroken in het kamp.

Artsen zonder Grenzen roept de EU en haar lidstaten op om de 160 kwetsbare mensen  in het kamp Vathy zo snel mogelijk te evacueren en een veilige plek te bieden. Maar ook om met een plan te komen om het groeiende aantal COVID-19 besmettingen een halt toe te roepen in het kamp. De EU heeft gezegd dat er nooit meer een tweede Moria mag komen maar kamp Vathy heeft alle kenmerken van kamp Moria. 

Petitie om alle mensen uit voormalig Moria te evacueren  

Petitie om alle mensen uit voormalig Moria te evacueren  Artsen zonder Grenzen doet net als ruim 400 andere NGO’s d mee aan de petitie van Change.org. Met de peititie worden de Europese leiders opgeroepen om alle mensen die kamp Moria moesten ontvluchten zo snel mogelijk te evacueren naar een veilige, menswaardige plek. Maar ook om er voor te zorgen dat  asielzoekers op de eilanden naar het vasteland van Griekenland kunnen reizen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

http://newsroom.artsenzondergrenzen.nl/192033-artsen-zonder-grenzen-roept-op-tot-evacuatie-kwetsbaren-uit-door-covid-19-geteisterd-kamp-vathy

Categorieën
Wakker Dier

Plofkipgigant Kloeke Kip winnaar Liegebeest 2020

Sinds 2009 organiseert Wakker Dier de jaarlijkse Liegebeestverkiezing om misleiding en leugenachtige uitspraken over dierenwelzijn te onthullen. Dit jaar brachten ruim 21.500 mensen hun stem uit. “Sommige bedrijven zijn meesters in het verhullen van dierenleed,” aldus Oostrik. “Daarmee verstoren ze de markt en benadelen ze diervriendelijker producten.”

Genomineerden

De andere genomineerden bleven ver achter op winnaar Kloeke Kip (43 procent van de stemmen). De ‘Nederland draait op zuivel’-campagne van de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO is goede tweede met 28 procent, “verantwoorde kweek” en “duurzame visserij” van ASC en MSC met onverdoofd geslachte vissen kreeg 17 procent van de stemmen, en “plantaardige” margarine van Zeeuws Meisje mét melkbestanddelen kwam uit op 9 procent. De “kleinschalige” zuivel uit een megakoeienstal van Gijs is eerder al uit de verkiezing teruggetrokken, nadat Gijs etiket en stalgebruik aanpaste.

Verzet Kloeke Kip

Kloeke Kip verzette zich tegen de Liegebeest-nominatie en noemt haar stallen in een reactie “de meest duurzame ter wereld”. “Een gotspe,” zegt Oostrik. “De plofkipfabrikant spreekt op haar website onder meer verhullend over ‘kuikens’ en vermijdt angstvallig het woord ‘plofkip’. Het zijn greenwash-praatjes van een bedrijf dat van 250 duizend plofkippen wil doorgroeien naar meer dan één miljoen.”

Verzet viskeurmerken

Ook de viskeurmerken ASC (kweekvis) en MSC (wilde vangst) volharden in hun standpunt over “verantwoorde kweek” en “duurzame visserij”, terwijl ze toestaan dat hun vissen zonder verdoving worden geslacht. Sommige vissen sterven al in het net, door de druk. Anderen worden op ijs gelegd, waarmee ze vaak een ellenlange verstikkingsdood tegemoet gaan. Of ze worden levend opengesneden. “Vissen ervaren pijn, stress en angst. Net als alle andere dieren,” aldus Oostrik.

Voorgaande jaren

Wakker Dier organiseerde de Liegebeestverkiezing dit jaar alweer voor de twaalfde keer. Vorig jaar won Albert Heijn met zijn AH-kipverpakking waarop “meer ruimte” stond, terwijl deze supermarkt zijn kippen juist de minste ruimte geeft. De verpakking (ook door de Reclame Code Commissie misleidend bevonden) werd aangepast.

Dit bericht is afkomstig van de website van Wakker Dier:

https://www.wakkerdier.nl/persberichten/plofkipgigant-kloeke-kip-liegebeest-2020/

Categorieën
Terre des Hommes

Terre des Hommes doet aanbevelingen voor nieuwe wet seksuele misdrijven

Dinsdag 6 oktober vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Zeden plaats. Op de agenda onder meer de modernisering van de zedenwetgeving waar Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan werkt. Terre des Hommes heeft een aantal aanbevelingen aan de Minister toegestuurd.

Maak betaalde seks onder 18 strafverzwarend voor alle leeftijden

Vooropgesteld: Terre des Hommes juicht de modernisering van het wetsvoorstel seksuele misdrijven toe en steunt de bredere dekking van het wetsvoorstel. Hierdoor kunnen met name online elementen van seksuele uitbuiting van minderjarigen beter worden aangepakt. 

Maar er is steeds minder zicht op hoe vaak seks met minderjarigen plaatsvindt tegen betaling. Het huidige wetsvoorstel stelt betaalde seks met minderjarigen vanaf 16 jaar strafbaar. Terre des Hommes pleit voor het loslaten van de ondergrens. Benoem betaalde seks met kinderen ook onder de 16 jaar als strafverzwarend feit. Door de registratie van delicten op basis van het overtreden wetsartikel komt er zodoende zicht op betaalde seks met kinderen vanaf 12 jaar. 

Het nieuwe wetsvoorstel heeft grote ambities, maar de capaciteit van de zedenpolitie blijft ver achter. Er komen onvoldoende rechercheurs bij om de looptijd in achterstallige zaken weg te werken én nieuwe zaken op te pakken. Terre des Hommes vreest dat de zedenpolitie met te weinig menskracht blijft zitten.

Andere terminologie nodig

Tot slot doen we aanbevelingen op de terminologie. Taalgebruik dat beschuldigend is jegens slachtoffers moet vermeden worden. Termen als ‘kinderprostitutie’, ‘jeugdprostitué(e)’ en ‘kinderpornografie’ suggereren onterecht dat het gaat om vormen van prostitutie en pornografie, terwijl het gaat om vormen van seksueel misbruik van kinderen, met langdurige en zware gevolgen. 

We volgen het Kameroverleg volgende week op de voet.

Dit bericht is afkomstig van de website van Terre des Hommes:

https://www.terredeshommes.nl/nl/actueel/terre-des-hommes-doet-aanbevelingen-voor-nieuwe-wet-seksuele-misdrijven

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Irak: op de wachtlijst voor een coronabehandeling

Irak meldt dagelijks bijna 4.000 nieuwe personen met corona (COVID-19). Sinds juni ondersteunen onze teams het Al-Kindy ziekenhuis in Bagdad, onder andere op de intensive care. Alle 52 bedden zijn hier bezet. ‘Elke dag zien we meer en meer ernstig zieke coronapatiënten in Bagdad’, vertelt Pedro Serrano Guajardo, onze specialist op de intensive care. Ziekenhuizen raken overvol en kunnen de grote stroom van coronapatiënten niet aan.

Op de wachtlijst voor behandeling

‘Veel patiënten moeten 15 tot 20 dagen op deze afdeling blijven. Nieuwe patiënten moeten daardoor soms 2 of 3 dagen op de wachtlijst staan, totdat ze de behandeling kunnen krijgen die ze nodig hebben. Tegen die tijd zijn ze er vaak slecht aan toe. Het is schrijnend om te zien’, zegt Pedro. Gezien het grote aantal patiënten, werken onze teams aan een nieuwe COVID-19-afdeling in het ziekenhuis.

Te laat naar het ziekenhuis

De wachtlijsten en het gebrek aan ziekenhuisbedden zijn niet de enige problemen in Bagdad. ‘Sommige mensen schatten de ernst van de situatie niet goed in. Ze houden zich niet aan de preventieve maatregelen. Ook wachten ze te lang om naar het ziekenhuis te komen. Er zijn patiënten die hier met acute ademnood binnenkomen. Het is heel moeilijk om ze op dat punt nog te behandelen,’ zegt Pedro. ‘Als je deze mensen van minuut tot minuut ziet verzwakken, is dat heel pijnlijk. Zeker als je weet dat als ze eerder naar het ziekenhuis waren gekomen, de situatie misschien anders had kunnen zijn.’

‘Als je deze mensen van minuut tot minuut ziet verzwakken, is dat heel pijnlijk. Zeker als je weet dat als ze eerder naar het ziekenhuis waren gekomen, de situatie misschien anders had kunnen zijn.’

Pedro Serrano Guajardo, Intensivecarespecialist

Ook Irakese zorgpersoneel zwaar getroffen

Ook de Irakese zorgmedewerkers worden zwaar getroffen door het coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 15.000 mensen in de zorg besmet geraakt. Een groot probleem voor het al bestaande personeelstekort in veel ziekenhuizen. Het verergert de kritieke situatie in Irak na oorlogen en onrust. Pedro: ‘Ondanks de beperkte capaciteit, doen we er alles aan te helpen het virus hier aan te pakken. Zelfs met het hoge aantal patiënten dat we op dit moment zien, weten we niet zeker waar we ons op de curve van de epidemie bevinden. Maar wat onze teams hier zien is zeer verontrustend.’

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/irak-op-de-wachtlijst-voor-een-coronabehandeling/

Categorieën
Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling helpt ontheemden en vluchtelingen in Afghanistan

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. Het is het meest gevaarlijke land ter wereld. In 2019 heeft een alliantie van Nederlandse hulporganisaties (Dutch Relief Alliance), waaronder Stichting Vluchteling, Afghanen geholpen aan huisvesting, cashhulp, voedselzekerheid en schoon drinkwater. Die hulp was hard nodig.

Bijna 3 miljoen ontheemden
Diverse conflicten in het land hebben al gezorgd voor 2,9 miljoen ontheemden, mensen die huis en haard hebben moeten verlaten, op zoek naar veiligheid. Soms raakt hun situatie nog verder verslechterd door natuurrampen, zoals plotselinge overstromingen en droogte.

Ook kent het land een hoog aantal terugkerende vluchtelingen, die vaak jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden in kampen hebben doorgebracht Vanwege spanningen met de buurlanden, worden vluchtelingen de grens over gestuurd, terug naar het gevaarlijke Afghanistan. Het aantal terugkerende Afghaanse vluchtelingen is in 2020 opnieuw hoog, tot nu toe keerden 527.000 vluchtelingen uit met name Iran terug naar hun land.

Stichting Vluchteling biedt hulp
Om de oorlog te overleven en verder te kunnen kijken dan de dag van morgen, krijgen vluchtelingen met steun van Stichting Vluchteling onderdak, cash hulp, veilig drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen. Het gaat hier om hulp aan ontheemden op de vlucht voor natuurgeweld en conflict. En hulp aan terugkerende vluchtelingen uit Pakistan en Iran. Met dit project heeft Stichting Vluchteling in 2019 18.049 mensen geholpen in de provincie Nangarhar, in het oosten van Afghanistan.

Een greep uit de resultaten:

  • Meer dan 1.000 gezinnen ontvangen cash-hulp voor de eerste levensbehoeften;
  • In totaal hebben 355 gezinnen onderdak gekregen;
  • 7 scholen hebben weer toegang tot schoon drinkwater;
  • 9.500 schoolkinderen hebben goede sanitaire voorzieningen en krijgen hygiëne voorlichting.

Dit project wordt, via de Dutch Relief Alliance, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/stichting-vluchteling-helpt-ontheemden-en-vluchtelingen-in-afghanistan

Categorieën
Amnesty International

Tunesische president kondigt hervatting executies aan

De president van Tunesië, Kais Saied, heeft voor de Nationale Veiligheidsraad aangekondigd dat hij de voltrekking van de doodstraf wil hervatten. ‘Moord verdient de doodstraf’, liet hij weten, kort na de moord op een meisje in Ain Zaghouan.

Tunesië heeft al bijna 30 jaar geen doodvonnis meer voltrokken. ‘De aankondiging van de president om de doodstraf opnieuw uit te voeren, is schokkend en staat in schril contrast met de decennialange praktijk om executies niet uit te voeren,’ zegt Amna Guellali van Amnesty International. ‘Het hervatten van de uitvoering van de doodstraf is een slag voor de vooruitgang die het land boekte op het gebied van de mensenrechten.’

Amnesty’s oproep

Amnesty International roept de Tunesische president op zijn aankondiging onmiddellijk in te trekken. Ook wordt er bij de regering op aangedrongen om onmiddellijk een officieel moratorium op executies in te stellen met als doel de doodstraf af te schaffen.

Doodstraf niet afschrikwekkend

‘Moord is zonder twijfel een weerzinwekkend misdrijf en daders moeten berecht worden. Maar welk afschuwelijk misdrijf ook is gepleegd, dat mag geen excuus zijn om een mens te doden,’ zegt Guellali.

Er is geen geloofwaardig bewijs dat aantoont dat de doodstraf een groter afschrikwekkend effect heeft dan gevangenisstraf. Landen die de doodstraf toepassen beweren vaak dat die straf mensen ervan weerhoudt ernstige misdrijven te plegen. Onderzoeken spreken dit echter tegen.

Achtergrond

Amnesty is tegen de doodstraf, altijd, overal en voor iedereen. De doodstraf is een schending van het recht op leven zoals dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tunesië heeft sinds 2012 bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor een resolutie gestemd voor een moratorium op het gebruik van de doodstraf.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/tunesische-president-kondigt-hervatting-executies-aan

Categorieën
Free Press Unlimited

Steun van Free Press Unlimited bij openbaarmaking van de FinCEN-files

De inhoud van de FinCEN-files heeft de aandacht gevestigd op meer dan 200.000 verdachte financiële transacties tussen 1999 en 2017, uitgevoerd in 180 verschillende landen. De documenten zijn gelekt uit het Financial Crimes Enforcement Network en wereldwijd gepubliceerd op 20 september 2020. Ze laten zien dat zowel de banken als de Amerikaanse regering op de hoogte waren van de illegale activiteiten, maar deze niet stopten.

Journalisten uit 18 Afrikaanse landen droegen bij aan deze onthullingen en werden ondersteund door Free Press Unlimited-partner CENOZO, die samenwerkte met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). CENOZO is een innovatief onderzoeksjournalistiek project in West-Afrika, dat tot doel heeft grensoverschrijdende onderzoeken financieel te ondersteunen en te coördineren. Free Press Unlimited ondersteunde CENOZO in het FinCEN-project door grofweg € 25.000 aan financiering te verstrekken. Dit werd verstrekt via individuele subsidies aan journalisten van € 750 per artikel, ter dekking van de vertaalkosten, het verlenen van gerechtelijke diensten om ervoor te zorgen dat alle artikelen in overeenstemming waren met de nationale wetgeving en de totale kosten voor projectcoördinatie.

Samenwerking tussen 400 journalisten

CENOZO werkte samen met ICIJ en journalisten uit 88 landen om frauduleuze financiële acties aan het licht te brengen. De ICIJ stelde een wereldwijd team van meer dan 400 journalisten samen om het witwassen van geld te onderzoeken. Met 18 Afrikaanse journalisten die aan dit project hebben bijgedragen, is het de grootste onderzoeksjournalistieke bijdrage van Afrika binnen een wereldwijd project. De publicatie van de bestanden heeft aangetoond dat veel banken, zoals Deutsche Bank, JP Morgan Chase, HSBC en ING Bank, bewust geld witwassen, naast andere frauduleuze financiële activiteiten.

Verduistering van € 110 miljoen in Niger

Een van de artikelen onthult hoe 71,8 miljard CFA (110 miljoen euro) is verduisterd door het Nigerese ministerie van Defensie. Het is geschreven door Moussa Askar en gepubliceerd in L’événement Niger, een digitaal en fysiek nieuwsplatform dat wordt ondersteund door Free Press Unlimited. Het artikel belicht hoe de oprichting van fictieve bedrijven wordt gebruikt om geld uit de staatskas te halen. In dit voorbeeld werd in 2011 een fictief bedrijf, Halltown LLP, opgericht als vermeend wapenleverancier van het Nigerese ministerie van Defensie. Hierna heeft Halltown LLP het ministerie van Defensie voortdurend te veel gefactureerd en de overtollige bedragen in de zakken van ministers gestopt.

€ 520 miljoen witgewassen in Tanzania

Landfall Universe, een bedrijf dat opereert vanuit Dar es Salaam, Tanzania, werd voor het eerst verdacht toen werd opgemerkt dat er geen online of offline sporen van het bedrijf te vinden zijn, wat duidt op witwasdoeleinden. In een tijdsbestek van drie jaar heeft het bedrijf € 520 miljoen overgeheveld tussen bankrekeningen en heeft het geen belasting betaald aan de Tanzaniaanse overheid. .

Lees hier meer over het aandeel van CENOZO in de FinCEN-bestanden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Free Press Unlimited:

https://www.freepressunlimited.org/nl/nieuws/steun-van-free-press-unlimited-bij-openbaarmaking-van-de-fincen-files