Categorieën
Amref Flying Doctors

Brandbrief aan CDA over internationale covid-19 aanpak

Samen met 18 andere organisaties hebben wij het CDA een brandbrief gestuurd. Wij vinden namelijk dat de middelen voor een internationale bestrijding van corona niet ten koste mogen gaan van noodzakelijke investeringen in de toekomst.

Kortingen toepassen – nu of in de toekomst – betekent dat er voor de meest kwetsbaren in lage inkomenslanden uiteindelijk minder steun is dan voorheen. Juist nu zij het hardst door deze crisis worden getroffen.

Tal van actoren – waaronder maatschappelijke organisaties, academici, bedrijven, religieuze leiders – hebben de afgelopen maanden gepleit voor een Nederlandse rol bij een wereldwijde covid-19 aanpak. Op het verzoek van het CDA heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hierover een advies uitgebracht.

Advies: bescherm het budget en investeer

Het AIV-advies is tweeledig: bescherm het huidige en toekomstige budget voor ontwikkelingssamenwerking en investeer 1 miljard euro in een wereldwijde covid-19 aanpak. De vertaling van dit advies naar afspraken binnen de coalitie moet dan ook op een verantwoorde manier plaatsvinden, zo schrijven zij.

Kasschuif

Een negatief scenario zou een kasschuif zijn, wat inhoudt dat middelen voor komende jaren naar voren worden gehaald. Maar een kasschuif om het ontwikkelingsbudget van nu te beschermen, betekent een toekomstige bezuiniging. Bovendien is dit niet conform het AIV-advies en sluit het niet aan bij de investeringen die voor covid-19 zijn genomen op andere beleidsterreinen.

De organisaties vinden dat de bescherming van het budget op een verantwoorde wijze geregeld moet worden. De middelen moeten worden betaald uit algemene middelen. Investeren in water, sanitatie en hygiëne, voedselzekerheid, het creëren van economische weerbaarheid, gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten: dit alles is juist door de covid-19 crisis meer dan ooit van belang.

Beroep op de verantwoordelijkheid

De organisaties doen een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van het CDA om met het kabinet tot afspraken te komen waarbij geen korting op ontwikkelingssamenwerking in de toekomst wordt toegepast. Onderdeel van die afspraken is ook een substantiële, additionele investering in een wereldwijde covid-19 aanpak, zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en België recentelijk bekend maakten.

Klik hier om de volledige brief te lezen.

Update 6 juli

Vanavond is het CDA-lijsttrekkers debat. Wij vroegen minister Hugo de Jonge, Mona Keizer en Peter Omtzigt namens de gezamenlijke achterban van de ondertekanaas (meer dan 500.000 donateurs) om een helder standpunt in te nemen met betrekking tot internationale samenwerking en solidariteit. Lees de brief hier. 

Ondertekenaars:

Kees Zevenbergen (CEO Cordaid), Edwin Huizing (CEO Hivos), Monique Dolfing-Vogelenzang (CEO (PharmAccess), Haaije Feenstra (directeur Prisma), Oliver van Loo (adviseur internationale organisaties), Michiel Servaes (algemeen directeur Oxfam Novib), Patricia Vermeulen (CEO Amref Flying Doctors), Minella van Bergeijk (directeur TEAR), Mustapha Gidado (CEO KNCV Tuberculosis Foundation), Micha van Lin (directeur Task Force Health Care), Marco van der Graaf (directeur World Vision), Sybren Attema (CEO ICCO), Mark Vermeulen (algemeen directeur Aidsfonds), Onno Schellekens (voorzitter Joep Lange Instituut), Mark Schneiders (algemeen directeur KIT), Rina Molenaar (directeur Woord en Daad), Mariëlle Bemelmans (CEO Wemos), Dicky Nieuwenhuis (direceur Light for the World), Garance Reus-Deelder (directeur Plan International Nederland)

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Amref Flying Doctors:

https://www.amref.nl/actueel/2020/brandbrief-aan-cda-over-internationale-covid19-aanpak

Categorieën
CP Nederland

Nascholing problemen rondom voeding bij cerebrale parese

Er is een nascholing ontwikkeld over problemen rondom voeding bij cerebrale parese.
(Deze e-learning modules zijn in principe voor diëtisten en andere healthcare professionals, maar ook ouders kunnen deze e-learning volgen). De complete nascholing bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de aandoening in het algemeen en in het tweede deel komt specifiek de voedingstoestand van kinderen met cerebrale parese aan bod.

Bij CP zijn er, behalve de motorische stoornissen ook vaak stoornissen van horen en zien, cognitie, communicatie en gedrag, evenals epilepsie en secundaire problemen van spierstelsel en skelet. Vanwege deze stoornissen komt voedingsproblematiek vaak voor. Multidisciplinaire zorg is dan noodzakelijk.

Deze e-learnings zijn mogelijk gemaakt dankzij een educational grant van Nestlé Health Science en zijn kosteloos te volgen. Kijk voor meer informatie op: www.voedingvisie.nl/cerebraleparese

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/nascholing-problemen-rondom-voeding-bij-cerebrale-parese/

Categorieën
Amnesty International

China, nationale veiligheidswet mag geen middel zijn om angst te zaaien

Het Permanente Comité van het Nationale Volkscongres van China heeft de omstreden veiligheidswet voor Hongkong doorgevoerd. Die wet moet volgens de Chinese autoriteiten de ‘nationale veiligheid’ waarborgen.

‘Het aannemen van de wet is een pijnlijk moment voor de bevolking van Hongkong,’ zegt Joshua Rosenzweig van Amnesty International. ‘Het vormt de grootste bedreiging voor de mensenrechten in de recente geschiedenis van de stad. Vanaf nu heeft China de bevoegdheid om zijn eigen wetten op te leggen aan verdachten in Hongkong.’

Wet om kritiek aan banden te leggen

In Hongkong wordt sinds maart vorig jaar massaal gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van China. De nieuwe wet verbiedt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong. De veiligheidswet maakt het mogelijk om mensen die in Hongkong zijn opgepakt over te leveren aan het Chinese rechtssysteem. Onduidelijk is nog hoe ver dat gaat.

Angst regeert

De snelheid waarmee China deze wet heeft doorgevoerd en de geheimzinnigheid die eromheen hangt – het is nog onduidelijk wat er precies in de wet staat – vergroot de angst dat Beijing een repressiemiddel heeft gecreëerd dat kan worden gebruikt tegen critici van de regering, ook tegen mensen die alleen hun mening geven of vreedzaam protesteren.

‘Het feit dat de Chinese autoriteiten deze wet nu hebben aangenomen zonder dat de inwoners van Hongkong inzage hebben gehad, zegt veel over hun bedoelingen,’ aldus Rosenzweig. ‘Hun doel is om vanaf nu in Hongkong de angst te laten regeren.’

De wet kan ook gebruikt worden tegen pro-democratische kandidaten voor de parlementsverkiezingen in september. ‘Bij het implementeren van deze wet moeten de autoriteiten van Hongkong nu strikt en duidelijk voldoen aan hun eigen mensenrechtenverplichtingen. Het is aan de internationale gemeenschap om ze ter verantwoording te roepen,’ zegt Rosenzweig.

Achtergrond

De nationale veiligheidswet zal na ondertekening door de Chinese president Xi Jinping worden vermeld onder bijlage III van de basiswet, de minigrondwet van Hongkong.

Amnesty International heeft grote zorgen die de wet met zich meebrengt voor de mensenrechten. Alle individuen, instellingen en organisaties in Hongkong wordt het verboden ‘deel te nemen aan activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar brengen’. De brede en vaag geformuleerde misdrijven zijn separatisme, ondermijning, terrorisme en ‘samenzwering met buitenlandse of overzeese machten’.

Voor het eerst kan Beijing officieel een kantoor in Hongkong opzetten van de nationale veiligheidsdiensten. Op het vasteland van China monitoren, intimideren en zetten dergelijke instanties in het geheim mensenrechtenverdedigers en critici vast. Er zijn veel aanwijzingen dat zij worden mishandeld en gemarteld.

Hongkong en China beweren dat de wet nodig is om de dreiging van ‘terrorisme’ tegen te gaan. De protesten van het afgelopen jaar verliepen echter hoofdzakelijk vreedzaam.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/china-nationale-veiligheidswet-mag-geen-middel-zijn-om-angst-te-zaaien

Categorieën
Dokters van de Wereld

Twee jonge Rohingya’s over leven in een vluchtelingenkamp: “Soms is het moeilijk de dromen te herinneren die ik als kind had”

Ruim een miljoen ontheemde Rohingya verblijven al jaren in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Zij ontvluchtten hun thuisland Myanmar waar ze hun leven niet meer zeker waren. In de kampen zijn onder andere teams van Médicins du Monde Japan (MdMJ) actief. Zij proberen de vluchtelingen te helpen met voorlichting, educatie en projecten voor kinderen. Dat het leven erg zwaar en eentonig is voor de bewoners blijkt uit de verhalen van Jisma en Jonnat, twee Rohingya jongeren.

Jisma en haar familie ontvluchtten Myanmar in augustus 2017: “Ik ben een vluchteling en ik woon in een vluchtelingenkamp. Soms is het moeilijk om de dromen te herinneren die ik als kind had. Ik kwam met zes familieleden naar Bangladesh, we komen uit een dorp in Buthidaung Township in Myanmar. We leven met zeven mensen in een kleine hut die niet eens een apart slaapgedeelte heeft. Mijn dag begint met opstaan om 5 uur en 20 minuten sporten. Daarna doen we het eerste gebed van de dag en help ik mijn moeder met het ontbijt. Om 9.20 uur ga ik aan het werk tot 16.00 uur. ’s Avonds studeer ik.”

Vrijwilligerswerk

Jisma doet vrijwilligerswerk bij MdMJ in het kamp. Haar taak als ‘volunteer youth educator’ is om bewoners van het kamp informatie te verschaffen over onder meer gezondheidszorg en hygiëne. “Sinds mei 2019 werk ik als vrijwilliger voor Médecins du Monde Japan. Ik reis rond in het kamp en voer outreach-activiteiten uit. Het is niet altijd even makkelijk om de mensen te bereiken, maar het werk geeft me een doel, een missie. Toch blijft het zwaar om aan het eind van de dag uitgeput terug te moeten keren naar een overvolle schuilplaats, waar zelfs rusten moeilijk is. Als het warm is, wordt het te heet om in de hut te blijven. En als het regent, zijn er regelmatig overstromingen en harde wind en kunnen aardverschuivingen optreden.”

Toen Jisma en haar familie Myranmar onvluchtten, zat ze op de middelbare school. Ze moest haar opleiding noodgedwongen onderbreken. “Ik ben nog jong en vrijgezel. Ik kan geen onderwijs krijgen, vooral geen hoger onderwijs, zelfs niet in het kamp”, vertelt ze. “Ook hier staan we voor vele uitdagingen en moeten we strijden voor onze rechten. De kampen hebben speeltuinen en leercentra voor kinderen die worden gerund door steungroepen, maar die voorzieningen zijn niet geschikt voor mensen van onze leeftijd. Net als ik brengen veel jonge Rohingya nu al bijna drie jaar in het kamp door zonder dat ze naar school kunnen.”

Scholing

Jonnat (19) is ook volunteer youth trainer bij MdM Japan. Zijn verhaal vertoont veel overeenkomsten met dat van Jisma. Hij zat in het laatste jaar van de middelbare school toen het noodlot toesloeg. Samen met zijn moeder en broer en twee zusjes vluchtten ze naar Bangladesh. Ze komen uit Boddazza, een dorp in het noordelijke deel van Maungdaw in Myanmar. Jonnat vertelt: “Als moslims mochten wij van de regering van Myanmar geen hoger onderwijs volgen. Er was geen plaats voor de Rohingya om te worden opgeleid, we hadden geen bewegingsvrijheid, geen toegang tot gezondheidszorg. Daarom droomde ik als kind al van studeren in het buitenland. In het vluchtelingenkamp had ik geen werk en maakte ik emotioneel en financieel moeilijke tijden door. Op een dag ontmoette ik mevrouw Akiko en mevrouw Ku van Médecins du Monde Japan (MdMJ) en besloot ik deel te nemen aan hun activiteiten als vrijwilliger.”

Zowel Jisma als Jonnat volgen trainingen van MdM over gezondheids- en gemeenschapsthema’s. Yonnit: ”Dankzij mijn werk voor MdMJ heb ik nieuwe kennis en vaardigheden kunnen opdoen op het gebied van onder meer gezinsplanning, eerste hulp, hygiëne, zorg voor pasgeborenen, voeding, gender gerelateerd geweld, geestelijke gezondheid en gezondheidszorg in het algemeen. Daarnaast kreeg ik ook computerles, ik leerde werken met Microsoft Office, Photoshop en Excel.” Ook Jisma heeft veel geleerd: “Ik ben erg dankbaar dat ik deze kans krijg om te leren. Mijn werk voor MdM Japan en PULSE Bangladesh is nuttig voor de gemeenschap. Als jonge vrouw ben ik erg blij en dankbaar dat ik een rol kan spelen. Ik hoop dat ze hun activiteiten in de toekomst voortzetten en dat ik erbij betrokken kan blijven. In de toekomst wil ik dokter worden.”

Onzekerheid en angst

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties voorziet de kampen met rijst, bonen en olie, maar het is niet genoeg, volgens Jonnat. “Er is een tekort aan voedsel in het kamp. Om vis of rundvlees te kopen, moet je de rijst en olie die uitgedeeld is verkopen. Vluchtelingen kunnen niet werken omdat ze het kamp niet kunnen verlaten. Rondom het vluchtelingenkamp is een hek geplaatst. Ik ben bang dat de moeilijkheden waarmee ik in Myanmar werd geconfronteerd eindeloos zullen blijven bestaan. We leven nu zonder toegang tot onderwijs en worden omringd door hekken. Het leven in het kamp wordt alleen maar erger. Er zijn zelfs ontvoeringen geweest.” Ook Jisma maakt zich zorgen en voelt zich onveilig in het kamp: “Ik ben altijd bang. De toiletten zijn ver van onze hut verwijderd en in het kamp is het niet veilig. Tot nu toe zijn verschillende vrouwen ontvoerd en nog niet gevonden.”

Beide jongeren snakken naar een normaal, rustig leven, zonder geweld, angst en ontberingen. Een veilige plek voor henzelf en hun geliefden. Jonnat: “We hebben steun van de internationale gemeenschap nodig, zodat we gehoord worden, toegang kunnen krijgen tot onderwijs, het internet, bewegingsvrijheid en medische voorzieningen. Ik wil hier niet meer wonen. Ik wil zo snel mogelijk met waardigheid terugkeren naar Myanmar. Ik zou zo graag willen studeren en later arts willen worden. Heel veel Rohingya hebben hulp nodig, ik wou dat ik hen kon steunen.”

The post Twee jonge Rohingya’s over leven in een vluchtelingenkamp: “Soms is het moeilijk de dromen te herinneren die ik als kind had” appeared first on Dokters van de Wereld.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Twee jonge Rohingya’s over leven in een vluchtelingenkamp: “Soms is het moeilijk de dromen te herinneren die ik als kind had”

Categorieën
Natuurmonumenten

Excursies gaan weer van start

Nu de corona-maatregelen vanaf 1 juli verder versoepelen, kunnen ook onze excursies weer van start. Nog niet alles is mogelijk, zo zijn bij een aantal excursies minder deelnemers toegestaan en is vooraf reserveren verplicht. Ook tijdens de excursies vragen we iedereen om voorzichtig te blijven: geef elkaar de ruimte, vermijd drukte en blijf thuis bij griep- en verkoudheidsklachten.

Excursies

Ons aanbod van excursies is zeer gevarieerd. Ga bijvoorbeeld mee met de boswachter om wild te spotten, ontdek het grootste laagveengebied per boot, maak samen met een boswachter een super-de-luxe insectenhuis of bezoek ons cultureel erfgoed onder leiding van gids.

Excursie wild spotten
Geurt Besselink

Meer uitjes

Bekijk de tien favoriete uitjes van onze boswachters of bekijk hier alle excursies en activiteiten die de komende maanden op de planning staan. Handig! In het overzicht zie je gelijk of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Oh ja, leden van Natuurmonumenten of van OERRR krijgen altijd korting. 

Spelregels
Het blijft belangrijk om voorzichtig te zijn. Daarom nog even de belangrijkste spelregels:

•Vermijd drukke plekken.
•Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
•Heb jij of een gezinslid verkoudheid- of griepverschijnselen, blijf dan thuis.
•Het is broedseizoen: blijf op de paden en houd honden aangelijnd.
•Laat papieren zakdoekjes en ander afval niet achter in de natuur.
•Volg de aanwijzingen op borden, posters en van de boswachters ter plekke.

De natuur kan het niet vragen, wij wél

Als iets nóg duidelijker is geworden de afgelopen maanden, is het wel dat natuur onmisbaar is in ons leven. We roepen daarom iedereen op om dit besef om te zetten in steun voor onze natuur. Jij kunt helpen! Door zelf lid te worden, een lidmaatschap cadeau te geven of door producten te kopen in onze bezoekerscentra.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/excursies-gaan-weer-van-start

Categorieën
Aidsfonds

Nieuw hiv-medicijn voor kinderen

Er komt een nieuw medicijn voor kinderen met hiv beschikbaar. Het hiv-medicijn (Tivicay PD) werd onlangs goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Het nieuwe medicijn is de eerste hiv-remmer die oplosbaar is in water. Dit maakt het makkelijker voor kinderen met hiv om hun medicijnen in te nemen.

Wereldwijd krijgt slechts 54% van de kinderen met hiv van 0 tot 14 jaar, levensreddende medicijnen. Voor volwassenen is dit percentage iets hoger, namelijk 62%. Met het nieuwe medicijn komen er meer opties voor behandeling van kinderen met hiv.

“Alleen effectief als het betaalbaar is”

Rouzeh Eghtessadi van Aidsfonds’ partnerorganisatie in Zimbabwe is blij met de komst van het nieuwe middel, maar ook kritisch. “De nieuwe hiv-remmer is alleen effectief,” zegt ze, “als het middel betaalbaar en op grote schaal beschikbaar is voor onze kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving.”

ViiV Healthcare, de producent van het nieuwe middel, heeft toegezegd dat het kindermedicijn betaalbaar wordt voor lage inkomenslanden en in Sub-Sahara Afrika. Daar worden kinderen het hardst geraakt. Volgens de farmaceut wordt het middel in deze landen tegen productie- en distributiekosten aangeboden tot er een generieke variant op de markt komt.

Snelle beschikbaarheid

Voor een medicijn op de markt komt, is goedkeuring van de lokale gezondheidsautoriteit nodig. Door een versneld proces loopt die aanvraag in een aantal Afrikaanse landen al. Maar door de coronacrisis zal implementatie van het middel waarschijnlijk vertraging oplopen in veel landen. Aidsfonds gaat samen met partnerorganisaties helpen bij de uitrol van het nieuwe medicijn, zodat het zo snel mogelijk beschikbaar wordt voor kinderen met hiv.

Kinderen lopen achter

Er leven 1,7 miljoen kinderen met hiv op de wereld. Ruim de helft van deze kinderen krijgt geen medicijnen die ervoor zorgen dat ze gezond kunnen opgroeien. Hierdoor sterven iedere dag 273 kinderen aan de gevolgen van aids.

De hoop is dat het medicijn veel kinderen met hiv kan helpen. Sabrina Erné, adviseur kinderprojecten: “De komst van dit medicijn is enorm belangrijk voor de kwetsbare kinderen die wij helpen”.

Aidsfonds heeft een unieke aanpak om deze kinderen te helpen. Lokale gezondheidswerkers gaan in afgelegen gebieden langs gezinnen om kinderen en hun ouders te testen op hiv en ervoor te zorgen dat ze zorg en medicijnen krijgen. Ontdek daar meer over in dit interactieve verhaal.

Dit bericht is afkomstig van de website van het SOA - Aidsfonds:

https://aidsfonds.nl/nieuws/

Categorieën
Alzheimer Nederland

Geen beperkingen meer voor verpleeghuizen waar geen corona meer heerst

Alzheimer Nederland is blij dat Minister De Jonge van VWS zojuist tijdens de persconferentie heeft aangedrongen op het verder openstellen van de verpleeghuizen voor bezoek. Nu de meeste huizen één vaste bezoeker toelaten en de besmettingen in de geopende huizen uitblijven, kan het verder openen volgens Alzheimer Nederland niet langer uitgesteld worden. De vrijheid voor bewoners kan weer voorop komen te staan. Als een verpleeghuis coronavrij is, gelden er in principe geen beperkingen meer voor bezoek. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen.

Besmettingen na (her)opening uitgebleven

In verband met de snelle verspreiding van het coronavirus werd in maart besloten om de verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. Begrijpelijk, want we hadden te maken met een onbekende situatie met onbekende gevaren en risico’s. Bovendien werden de verpleeghuizen bovengemiddeld getroffen door het coronavirus. De maatregel was ingesteld vanuit de risico’s op de fysieke gezondheid van bewoners en zorgpersoneel. Inmiddels hebben we veel geleerd en hebben we meer kennis over de verspreiding van het virus. In vrijwel alle verpleeghuizen die inmiddels weer geopend zijn, zijn besmettingen uitgebleven. Dit wordt goed gemonitord.

De geleerde lessen

Nu we vele maanden verder zijn gaat de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en hun naasten meer tellen dan ooit. Alzheimer Nederland directeur Gerjoke Wilmink: ‘Er is samen met andere partijen een handreiking gemaakt die al een aantal weken ruimte biedt voor versoepeling. In de praktijk zien wij dat veel verpleeghuizen hier strenger in zijn dan nodig. Wij hebben steeds aangegeven dat alle verpleeghuizen maximaal de versoepeling moeten toepassen, behalve uiteraard op afdelingen waar een besmetting is.

Eigen verantwoordelijkheid

Alzheimer Nederland vindt het positief dat de minister de verpleeghuizen aanmoedigt om de deuren weer te openen, mits er geen corona heerst. ‘En, indien het coronavirus weer ergens opleeft zijn wij geen voorstander meer van een generieke bezoekersstop’, aldus Gerjoke Wilmink.  ‘Dat kon volgens ons alleen een tijdelijke noodoplossing zijn voor een situatie waar we allemaal mee moesten leren omgaan. We moeten vanaf nu per situatie kijken en vertrouwen hebben in de bewoners, familie en andere naasten. We weten immers nu allemaal hoe we ons moeten gedragen om zo min mogelijk risico te lopen en we hebben nu voldoende testcapaciteit en beschermende materialen. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om het risico op besmetting laag te houden. Er is nog geen vaccin en ouderen blijken een zeer kwetsbare groep voor Covid19.’

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/bezoekersregeling-verpleeghuizen

Categorieën
Alzheimer Nederland

Verhogen negatieve gedachten de kans op dementie?

Mensen die herhaaldelijk negatieve gedachten hebben, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van dementie. Dit melden deze maand onder andere NOS.nl, margriet.nl en diverse buitenlandse nieuwsbronnen. Ze schreven het op basis van een nieuw onderzoek dat een verband vond tussen negatieve gedachten en de ziekte van Alzheimer. Voorkom je met optimisme dementie? Het blijkt nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar toch kan een beetje extra optimisme geen kwaad volgens de onderzoekers. En een optimistische kijk, kun je bevorderen.

Het onderzoek vond een verband tussen regelmatige negatieve gedachten en de ziekte van Alzheimer. Een verband is echter nog geen oorzaak. Daarom is het goed om eens beter te kijken naar wat is onderzocht en wat we daarvan kunnen leren.

Regelmatige negatieve gedachten

In het onderzoek zijn ‘negatieve gedachten’ het zorgen maken over de toekomst of het blijven malen over acties of gebeurtenissen uit het verleden. Nu doet iedereen dat wel eens. Maar bij een hoge score worden iemands gedachten er meer door in beslag genomen en lukt het niet of minder goed om andere dingen uit te voeren. Ook moeten deze gedachten vaak voorkomen.

Nu was het in dit onderzoek opvallend dat de gemiddelde scores laag waren. De onderzoekers zagen dus effect van relatief weinig negatieve gedachten. Dus juist de (extreme) optimist had wat minder alzheimereiwitten dan mensen met een gemiddelde hoeveelheid aan negatieve gedachten.

Negatieve gedachten en alzheimereiwitten  

Mensen met negatieve gedachten gingen iets sneller achteruit op metingen van mentale vermogens en de onderzoekers zagen dus ook wat meer schadelijke alzheimereiwitten. Het is echter belangrijk om te noemen dat dit maar bij zo’n 170 mensen is gemeten. Dat maakt het onderzoek vrij klein. Bovendien werden de gezonde deelnemers maar kort gevolgd. We weten daardoor niet of de toename in schadelijke eiwitten ook daadwerkelijk leidt tot dementie.  

Echt waar?

Naast bovenstaande punten zijn er nog een heleboel mitsen en maren bij het onderzoek te plaatsen. Zo zijn er verschillende alternatieve verklaringen voor het resultaat. Bijvoorbeeld dat de gevoeligheid voor negatieve gedachten juist wordt veroorzaakt door de alzheimereiwitten. Een andere mogelijkheid is, is dat optimisten juist goed zijn in het aanpakken van problemen. Zo zijn ze sneller geneigd naar de dokter te gaan met problemen of symptomen. Zodat andere risicofactoren van dementie, zoals hoge bloeddruk, diabetes, te weinig bewegen of overgewicht sneller worden aangepakt. Nieuw onderzoek moet dus gaan aantonen of het echt de negatieve gedachten zijn die de kans op alzheimer verhogen.

Adviezen voor de praktijk

Op dit moment is er nog veel te weinig bewijs dat herhaaldelijke negatieve gedachten echt bijdragen aan de ziekte van Alzheimer. Desondanks zijn depressie en negatieve gedachten ook in het hier en nu zeer vervelend en vaak moeilijk om mee om te gaan. Wanneer u zich zorgen maakt over negatieve of depressieve gevoelens kan de (huis)arts met u bekijken of er iets aan de hand is en wat daar aan te doen is. Maar ook voor ieder ander kan wat extra optimisme geen kwaad. Er zijn ook een aantal technieken die mensen kunnen helpen om een beetje optimistischer te denken. Hieronder beschrijven we er twee:

 • Best mogelijke zelf
  Bij deze methode stelt u zich voor hoe uw leven er uitziet in de best mogelijke toekomst. Denk dan bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van relaties, werk, hobby’s, persoonlijke groei of gezondheid. Dit mooie zelfbeeld schrijft u in een kwartiertje op, zonder u te laten afleiden door hoe u dat precies moet bereiken of wat voor sociale, financiële of tijdsgebonden drempels er zijn. Alleen al dagdromen over een betere zelf, bleek een positief effect te hebben op iemands gemoed.
   
 • Dankbaarheidsdagboek
  Een andere manier om uw optimistische kijk te bevorderen is door aan het eind van iedere dag op te schrijven waar u dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld de mooie mensen of dingen in uw leven. Daarnaast kunt u de mooie ervaringen van de dag erbij schrijven. Zo bouwt u iedere dag even een moment in, om u bewust te zijn van de mooie dingen in het leven.

Meer tips

Wilt u meer tips zoals bovenstaande? Kijk dan eens op de website mentaalvitaal.nl. Dit is een website van het gerenommeerde Trimbos instituut. De site staat vol met, meestal gratis, tips en tools om je mentaal beter te voelen, met ook aandacht voor meer positiviteit.

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/verhogen-negatieve-gedachten-kans-dementie

Categorieën
Free Press Unlimited

Onafhankelijke journalistiek en media in nog zwaarder weer sinds COVID-19

Begin april uitten we al onze grote zorgen over de effecten van COVID-19 op media en journalisten wereldwijd. De gezondheidscrisis heeft de situatie van journalisten die al kwetsbaar waren in veel gevallen nog verder verslechterd. Sinds het begin van de pandemie is de druk op journalisten toegenomen; door veel overheden zijn noodmaatregelen versneld ingevoerd, en de toegang tot informatie werd nóg verder ingeperkt. Twee maanden later bevindt de onafhankelijke media zich in een crisis: de onderdrukking is verder doorgevoerd en het is maar de vraag of de onafhankelijke journalistiek COVID-19 (financieel) overleeft.

Het belang van betrouwbare informatie

Toegang tot betrouwbare informatie is in tijden van crisis cruciaal, want op tijd toegang hebben tot betrouwbare en feitelijke informatie kan letterlijk levens redden. In deze gezondheidscrisis is het belangrijker dan ooit dat het beleid van overheden kritisch tegen het licht wordt gehouden. Toch wordt het steeds moeilijker om dit te doen doordat in veel landen de druk op de media en journalisten drastisch toeneemt.

Faillissementen in de mediasector

Veel onafhankelijke journalisten en mediahuizen staan daarnaast op de rand van faillissement omdat een groot deel van hun inkomsten uit advertentieruimtes komt te vervallen. Daarbij krijgen veel lokale journalisten en freelancers nauwelijks opdrachten meer, wat leidt tot een verdere inperking van een pluriform en kritisch medialandschap.

Fysieke bedreigingen en geweld

Journalisten krijgen steeds vaker te maken met fysieke bedreigingen en geweld. Zo worden journalisten wereldwijd meer en meer beperkt in hun bewegingsvrijheid, wat de uitvoering van hun werk belemmert of zelfs onmogelijk maakt. Op Aruba is bijvoorbeeld onlangs een onafhankelijke journaliste gearresteerd en ondervraagd toen zij tijdens de avondklok haar werk deed. Ook werd een medewerker van onze partner in Venezuela gearresteerd toen hij pakketten beschermingsmateriaal van Free Press Unlimited wilde ophalen. Daarnaast zien we dat journalisten fysiek geweerd worden van persconferenties. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Servië, Macedonië, de Filipijnen en Florida.

Bovendien worden journalisten steeds vaker fysiek bedreigd en zelfs aangevallen. In Oeganda, Kenia en India werden journalisten aangevallen door politie en veiligheidstroepen. Daarnaast worden journalisten regelmatig het slachtoffer van geweld door demonstranten, zoals in Duitsland en Bolivia het geval was.

Toenemende arrestaties

Journalisten worden steeds vaker willekeurig gearresteerd, in hechtenis genomen of aangeklaagd omdat ze informatie publiceerden die de autoriteiten niet zint. Dit resulteert vaak in langdurige juridische processen, die bovendien hoge kosten met zich mee brengen. Op dit moment zijn al meer dan 130 journalisten gearresteerd of anderszins verwikkeld in een juridisch proces.

Fake news wetgevingen

Veel landen voeren versneld fake news laws door die het verspreiden van ‘valse informatie’ over COVID-19 criminaliseren. Dergelijke wetten worden vaak bij decreet doorgevoerd onder een uitgeroepen noodtoestand. Onder het mom van COVID-19-bestrijding kunnen journalisten worden opgepakt of vervolgd. De fake news laws staan ongetwijfeld in verband met de wereldwijde toename van arrestaties van journalisten. Zo zijn er in Iran, Belarus, Niger, Hongarije, Turkije en Swaziland onder dergelijke wetgeving al meerdere journalisten vervolgd. Bij veel fake news laws is onduidelijk of deze wetgeving van kracht zal blijven nadat de noodtoestanden zijn beeindigd. Wij maken ons zorgen over de lange termijneffecten die verregaande inperkingen van persvrijheid onder de pandemie zullen hebben op de onafhankelijke journalistiek. Het is essentieel dat dergelijke fake news laws worden teruggedraaid.

Wat doet Free Press Unlimited tijdens COVID-19

Free Press Unlimited en haar partners zetten zich in meer dan 40 landen in om, ondanks de toenemende druk op media en journalisten tijdens COVID-19, de bevolking van betrouwbare informatie te blijven voorzien. Via onze fondsen zoals het Legal Defense Fund (voor juridische ondersteuning voor journalisten) en Reporters Respond (het fonds voor noodhulp aan journalisten) ondersteunen we wereldwijd media en journalisten met:

 • Beschermingsmaterialen zodat ze veilig kunnen rapporteren over COVID-19. Tot nu toe hebben we ruim 2.400 journalisten geholpen in o.a. Venezuela, Indonesië, Irak, Somalie en Bosnie-Herzegovina;
 • Juridische ondersteuning aan journalisten die door verslaggeving over COVID-19 worden aangeklaagd of gearresteerd, o.a. in de Sahel, Centraal Amerika en de Hoorn van Afrika;
 • Psychosociale ondersteuning aan journalisten in o.a. de Balkan;
 • Digitale bescherming zoals VPNs en webcambescherming tegen monitoring door repressieve regimes, zoals in Noord-Macedonie;
 • Relocation tegen hevige bedreigingen door onderdrukkende regimes.

Ook zijn we een nieuwe campagne gestart: Samen voor Betrouwbare Informatie, waarin we door middel van verhalen en podcasts het belang van betrouwbare informatie wereldwijd belichten. Daarnaast werken we mee aan een wekelijks gelivestreamd programma van Pakhuis de Zwijger, Emerging Stories, over het effect van COVID-19 op journalistiek.

Dit artikel is afkomstig van de website van Free Press Unlimited:

https://www.freepressunlimited.org/nl/nieuws/onafhankelijke-journalistiek-en-media-in-nog-zwaarder-weer-sinds-covid-19

Categorieën
Natuurmonumenten

Nestbescherming Oosterschelde groot succes

De nestbescherming van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op strandjes langs de Oosterschelde heeft succes. Afgelopen periode zijn veel van de beschermde nesten uitgekomen waarbij meer dan de helft van de kuikens vliegvlug is geworden. Ook in Kattendijke, waar vorig jaar een nest moedwillig werd vertrapt, zijn drie kuikens groot gebracht.

Vanaf de start van het broedseizoen in april hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde zich ingezet voor de bescherming van kwetsbare grondbroeders langs de Oosterschelde. “De nesten van deze vogels liggen vaak op de grond, tussen de stenen van de dijk, tussen de schelpen op de strandjes of het gras van de dijk”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “Dit zijn tevens de plekken waar mensen graag recreëren. Verstoring ligt daarom snel op de loer waardoor nesten steeds vaker mislukken.” Daarom hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde afgelopen tijd op zo’n tien locaties schapenrasters geplaatst op plekken waar bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters broeden. Met succes, want veel van de nesten zijn succesvol uitgekomen.

Hoopgevende resultaten
In totaal zijn binnen het project ruim 90 nesten geteld op strandjes en dijken langs de Oosterschelde. Een groot deel daarvan is goed afgeschermd binnen het raster. Op een aantal plekken werden nesten aangetroffen buiten het raster en op rustigere afgelegen delen langs de Oosterschelde. Boswachter Paul Begijn is positief gestemd bij het opmaken van de tussenbalans. “De resultaten zijn erg hoopgevend en tonen aan dat de genomen maatregelen effect hebben. Gezien de kwetsbare status van de soorten is dit prachtig nieuws. Het geeft moed om het project de komende jaren voort te zetten en waar kan nog breder te trekken.”

Draagvlak omgeving
Volgens Begijn was het ook belangrijk om draagvlak te krijgen bij de omgeving en overheidsinstanties. “Vanaf begin af aan hadden we zowel het waterschap als de gemeentes aan ons zijde. Dit was met name belangrijke voor het kunnen afzetten van de trajecten, die veelal op waterschapsgronden liggen. Maar ook de omgeving heeft goed gereageerd. Mensen respecteerden de afgesloten trajecten en zijn desgewenst een stukje verderop gaan zitten.” Bij Kattendijke werd aanvankelijk zelfs het hele strandje afgezet, waar inwoners graag komen om te genieten van de Oosterschelde. Begijn: “Inmiddels zijn daar drie kuikens succesvol groot gebracht en is een koppel bontbekplevieren zelfs begonnen aan een tweede legsel. Ditmaal wel iets meer in een uithoekje van het strand, waardoor we een deel kunnen vrijgeven voor recreatie.”

Als dank voor de inwoners van Kattendijke en om te laten zien waar we het voor doen, worden de inwoners binnenkort uitgenodigd voor een excursie over kustbroedvogels.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nestbescherming-oosterschelde-groot-succes