Rijksmuseum ontvangt schilderij Bartholomeus Spranger

Het Rijksmuseum heeft een uitzonderlijk schilderij van Bartholomeus Spranger geschonken gekregen van de kunsthandelaar en verzamelaar Bob Haboldt. Spranger was rond 1600 een van de belangrijkste kunstenaars in Europa. Het zeer verfijnde Engelen dragen het lichaam van Christus, dat Spranger rond 1587 op koper schilderde, is een meesterwerk binnen het oeuvre van de kunstenaar. Vanaf […]

Rijksmuseum presenteert nieuwe aanwinst bij heropening

Vanaf 1 juni presenteert het Rijksmuseum een nieuwe aanwinst op de Eregalerij: Bloemstilleven met een keizerskroon in een stenen nis (1613) van de zeventiende-eeuwse schilder Jacob Vosmaer. Het grote monumentale schilderij wordt beschouwd als het beste werk van de kunstenaar. Door deze aanwinst is het Rijksmuseum voor het eerst in staat om op het hoogste […]

Tuinonderzoek: 81% wil iets extra’s doen voor de natuur

Uit het Nationaal Tuinonderzoek blijkt dat 81% van de deelnemers iets extra’s wil doen voor de natuur. Natuurmonumenten deed onderzoek naar ruimte voor natuur in Nederlandse tuinen. 43.942 mensen vulden de enquête in. Dat grote aantal laat zien dat ‘de groene tuin’ zeer actueel is. En dat is goed nieuws voor de natuur: ruim 56.000 […]

Nieuwe fase herstelplan Korenburgerveen bij Winterswijk gaat van start

Binnenkort start de uitvoering van de nieuwe fase in het herstelplan voor het Korenburgerveen. Om de bijzondere natuur in het gebied meer overlevingskansen te bieden wordt een aantal percelen aan de zuidrand afgeplagd. Dit om de voedselrijke toplaag van de voormalige landbouwgronden te verwijderen. Het plan omvat daarnaast ook het dempen van een aantal watergangen, […]

Voedselpakketten in Rotterdam: “We worden gelukkig niet vergeten”

“We worden niet vergeten. Dat maakt me blij.” Chuchu is één van de ondocumenteerde migranten die een voedselpakket krijgen van het Rode Kruis. In Bangladesh, Somalië of Jemen is het uitdelen van voedselpakketten met het Rode Kruis-logo een bekend beeld. Maar als gevolg van de coronacrisis delen we ze nu ook uit voor kwetsbare groepen […]

Ook Nederlandse nertsen slachtoffer van corona

Per 1 januari 2024 is het fokken, houden en doden van nertsen (en andere dieren) voor bont in Nederland verboden. De Eerste Kamer bekrachtigde in 2012 het wetsvoorstel daarvoor, dat eerder, in 2009, door de Tweede Kamer was aangenomen. Aan dit verbod op de bontfokkerij ging jarenlang campagnevoeren en lobbyen vooraf door Bont voor Dieren, […]

Verminder gewicht plastic verpakkingen door de wet te handhaven

Ondernemingen die het Plastic Pact hebben ondertekend, beloven om in 2025 20% minder plastic te gebruiken ten opzichte van 2017. Een van de opties is om het gewicht per verpakking te verminderen. Maar hiermee is iets vreemds aan de hand. Want er bestaat al jarenlang de wettelijke verplichting om verpakkingsmateriaal tot het minimum te beperken. […]

‘Met mij was echt niks aan de hand.’

Blog: Maaike zou tijdelijk slechtziend zijn, maar dat pakte heel anders uit. ‘Na drie jaar liep ik vast in mijn werk.’ Op haar 28e kreeg Maaike de diagnose neuritis optica, een ontsteking aan de oogzenuw die ernstige slechtziendheid veroorzaakt. Het zou tijdelijk zijn, maar dat pakte heel anders uit. In dit blog vertelt Maaike hoe […]

Kunstenaarsresidentie in ARTIS

“Wederom mogt de Akademie zich dankbaar verheugen in den steun van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra”. Ten behoeve van het onderwijs in de vergelijkende ontleedkunde, stond het bestuur van gemeld genootschap bijzonder goede exemplaren af uit de verzameling skeletten van het Genootschap, terwijl aan hen die dit onderwijs met de meeste vrucht hadden […]