Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren

Minister bevestigt: Vliegvelden opereren zonder vergunning

Greenpeace: Laten we stoppen met deze uitzonderingspositie voor de luchtvaart

Amsterdam, 3 april – Schiphol en de vliegvelden van Rotterdam, Eindhoven en Lelystad moeten allemaal een natuurvergunning aanvragen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Schouten na een handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie kwam erachter dat de vliegvelden al jaren opereren zonder vergunning. Greenpeace Nederland steunt dit handhavingsverzoek en heeft op 28 november ook een verzoek tot natuurherstel ingediend. De minister heeft nog tot 1 juni om op dit verzoek te reageren.

De bevestiging dat de luchthavens opereren zonder natuurvergunning kan grote gevolgen hebben. Doordat er teveel stikstof wordt uitgestoten rondom de natuurgebieden, zal het voor de vliegvelden moeilijk worden om een natuurvergunning te krijgen die meer uitstoot van stikstof toestaat. 

“Dit is wederom een duidelijk signaal dat de luchtvaart rekening moet houden met de natuur en het klimaat. Kijk daarom naar oplossingen voor de toekomst. Dat betekent minder vluchten, Lelystad Airport definitief van de baan, korte afstandsvluchten vervangen door de trein en het steunen van een eerlijke prijs voor vliegen”, aldus Dewi Zloch namens Greenpeace.

Het handhavingsverzoek van Greenpeace gaat over de schade die is ontstaan aan de natuur. Schiphol zal die schade moeten herstellen. Zloch: “Op dit moment opereren de vliegvelden deels illegaal en dit wordt door de overheid gedoogd. Door de stikstofcrisis wordt er van elke sector aanpassingen gevraagd, maar luchthavens mogen blijkbaar gewoon door zonder vergunning. Deze uitzonderingspositie is niet goed te praten.”

Categorieën
Alzheimer Nederland Gezondheid en Handicaps

Massale reacties achterban op pleidooi verruiming bezoekersstop

Op 2 april heeft Alzheimer Nederland haar pleidooi getoetst bij haar achterban over het versoepelen van de bezoekersstop bij verpleeghuizen. Dringende signalen (telefoontjes en meldingen) die bij ons binnenkwamen waren daarvoor de aanleiding. We hoorden vooral hoeveel verdriet en schrijnende situaties de bezoekersstop veroorzaakt. 

Op onze vraag op 2 april over wel of niet versoepelen van de bezoekersstop is massaal gereageerd. Uit de peiling blijkt dat tweederde van onze achterban het eens is met de bezoekersstop: niet met het hart maar met het hoofd. Want ondanks het intense verdriet is er begrip en ziet men de noodzaak van de bezoekersstop in. Eenderde pleit wel voor versoepeling. Want zij vinden het belangrijker om samen te zijn, zelfs als dit betekent dat hun naaste ziek wordt of wat eerder zal overlijden.

Alzheimer Nederland zal volgende week in gesprek met VWS daarom ervoor pleiten om de fysieke veiligheid van personeel en bewoners van verpleeghuizen voorop te blijven zetten met een bezoekersstop. Wij zullen ervoor pleiten om alleen in uitzonderingsgevallen één vaste mantelzorger toe te laten en alleen als deze mantelzorger klachtenvrij is en beschermend materiaal heeft. De uitzondering betreft bewoners in het verpleeghuis die op korte termijn zullen overlijden en bewoners die zonder de nabijheid van familie harder achteruit gaan, in paniek raken en onrustig worden.

We zullen dit standpunt ook toelichten aan Actiz, ouderenbonden en de Koepel van Clientenraden van verpleeghuizen. Over twee weken zullen we onze achterban weer raadplegen over de ontwikkelingen thuis en in het verpleeghuis.

Categorieën
Mensenrechten PAX

Vredeswerk in tijden van corona

03-04-2020

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep, zo ook in de gebieden waar PAX werkt aan vrede. We zien dat mensen in conflictsituaties extra kwetsbaar zijn: bijvoorbeeld doordat ziekenhuizen niet functioneren of gebombardeerd zijn, vluchtelingen opeengepakt zitten in vluchtelingenkampen of coronamaatregelen die vooral gericht lijken te zijn op het inperken van burgerlijke vrijheden. Het is de vraag of die beperkingen ook weer worden opgeheven wanneer de coronacrisis afneemt. Hieronder een inkijkje in hoe corona het werk beïnvloed in de regio’s waar we werken.

Europa, coronavirus is een test

Het Europateam van PAX werkt vooral op de Westelijke Balkan en Oekraïne en richt zich op bevordering van ‘Europa als vredesproject’. Dion van den Berg, leider van het team, zegt dat er grote problemen spelen met vluchtelingen op de Westelijke Balkan. “Die zitten daar vast onder zeer moeilijke omstandigheden. Wanneer het virus daarbij komt, is de situatie helemaal hemeltergend.” Hij ziet ook in Europa de kloof tussen arm en rijk groter worden. “Dat speelt tussen landen, maar ook binnen landen. Als grote groepen mensen in verarmde wijken in Europese landen hun werk verliezen en financieel door het ijs zakken, kan dat tot veel extra spanningen leiden: nog meer afwijzing van ‘de anderen’, maar ook meer huiselijk geweld en zelfs rellen.”

Overheden treffen maatregelen die de vrijheid van burgers inperken, waarvan goed in de gaten moet worden gehouden of ze na de crisis weer worden teruggedraaid. Andere zaken die al lang op de agenda stonden, zoals de herdenking van 25 jaar Srebrenica, zijn door het virus in het gedrang gekomen. PAX blijft ondertussen doorgaan met het werk met haar partners. Dat kan deels vanuit huis. Zo heeft een van onze collega’s een week lang online training gegeven aan mensen in Oekraïne die we opleiden tot peace engineer. Dat ging gelukkig vrij soepel. Van den Berg kijkt ook verder, breder, naar wat deze tijden betekenen: “Al met al is de coronacrisis een grote test voor Europa, en de EU.”

 

Colombia, corona als dekmantel geweld

Onder Colombiaanse vredesactivisten bestaat de vrees dat de coronacrisis wordt uitgebuit door illegale gewapende groeperingen. En die angst is er niet voor niets. De afgelopen dagen zijn er acht mensenrechtenverdedigers vermoord terwijl anderen met de dood zijn bedreigd. Joris van de Sandt, programmaleider bij PAX, stelt dat de Colombiaanse staat en lokale autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben om de bescherming van alle sociale leiders te garanderen. “Illegale gewapende groepen mogen niet ongehinderd en ongestraft kunnen handelen tijdens de quarantaine. We roepen president Duque op om de bevolking te beschermen, niet alleen tegen het coronavirus, maar ook tegen de wapens die zoveel mensen eerder het zwijgen hebben opgelegd.” Het werk van PAX ondervindt ook last van de coronacrisis én de veiligheidscrisis. Zo is de zus van een van onze collega’s laatst met de dood bedreigd. Beide zussen zijn naar de stad geëvacueerd. Vanwege het tijdsverschil én de grote afstand tussen Nederland en Colombia ging veel contact met de collega’s en partners daar eerder ook al via de mail en via Skype-overleg in de avonduren. Die ervaring komt nu van pas. Van de Sandt: “Wel hebben we besloten om de kwetsbare groepen waarmee we werken niet onnodig bloot te stellen aan het virus. Zij wonen ver van de steden, en in de steden heerst corona het meest. Daarom hebben we ons werk in die gemeenschappen tot nader order stilgelegd. Om zo niet van ze te vragen naar de virusbrandhaarden toe te komen, maar ook om vanuit de steden niet eventueel zelf het virus mee te nemen naar hen toe. Omdat men daar geen internet heeft, werkt iets als Skype niet. We houden met lokale leiders de vinger aan de pols via de telefoon.”

 

Afrika, gesloten grenzen kunnen voedseltekorten en sociale onrust veroorzaken

Doordat er lang gedacht werd dat corona beter gedijt in een koud klimaat en het niet zo’n vaart zou lopen, komen de maatregelen tegen het coronavirus in Afrika vertraagd op gang. Terwijl er in de Sahel zware en restrictieve maatregelen zijn ingesteld, worden in Zuid-Soedan en Soedan nu ook maatregelen getroffen en worden de grenzen gesloten. Marianne Moor, teamleider Afrika: “We hebben vanuit PAX ook restricties opgelegd aan onze partners. Zo willen we dat niemand meer grote bijeenkomsten bezoekt en helpen we mensen aan de nodige benodigde apparatuur om thuis te werken. Maar je ziet dat landen worstelen met de te nemen maatregelen. In een gigantisch land als Congo is hoofdstad Kinshasa bijvoorbeeld helemaal afgesloten en zijn in Goma de oude Ebola maatregelen in ere hersteld, terwijl er in de rest van het land helemaal niets gebeurd en alle markten gewoon open zijn.”

Het grote gevaar in Afrika is dat veel grenzen gesloten zijn en dat sommige steden grotendeels afhankelijk zijn van bijvoorbeeld agrarische producten uit het buitenland, waardoor er op termijn  voedseltekorten kunnen ontstaan. De maatregelen treffen dan ook vooral de armere bevolking. Daarnaast zien sommige leiders hun kans schoon om maatregelen door te drukken onder het mom van corona-bestrijding, en zo al gemarginaliseerde groepen verder te onderdrukken. Moor: “Ik maak me zorgen over de invloed die corona maatregelen kunnen hebben op het vredesproces in Zuid-Soedan, dat voorlopig is gestopt, en goed bestuur ernstig bemoeilijkt. Of de situatie in Burkina Faso waar de grenzen gesloten zijn en verkeer tussen besmette dorpen is stilgelegd, waardoor ook humanitaire hulp aan kwetsbare gebieden vertraging oploopt. Voorlopig blijven onze partners actief om juist verschillen te overbruggen en goede informatie te bieden over de risico’s van corona.” In Zuid-Soedan vangen onze kerkelijke partners een groot deel van de zorg voor de bevolking op en zorgen zij voor stabiliteit. In Congo verspreiden onze partners via de lokale radio’s informatie over de risico’s van Corona.

 

Midden-Oosten, de meest kwetsbaren zijn nu nog kwetsbaarder

PAX werkt samen met partners in een aantal landen in het Midden-Oosten om samenlevingen die verscheurd zijn door conflicten te helen. De coronaviruspandemie beïnvloedt het werk van PAX op verschillende manieren. Sommige regeringen gebruiken de situatie om ondemocratisch beleid uit te voeren, protestbewegingen worden bedreigd, en de meest kwetsbaren zijn nu nog kwetsbaarder. Marjolein Wijninckx, teamleider van PAX Midden-Oosten: “We merken dat juist in gastlanden de maatregelen tegen corona onevenredig veel gevolgen hebben voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld in Libanon, waar de autoriteiten extra maatregelen hebben genomen in Palestijnse vluchtelingenkampen.” PAX maakt zich ook zorgen over Syrische vluchtelingen in de regio en intern ontheemde Syriërs.  Een andere groep die bijzonder kwetsbaar is voor het coronavirus zijn gevangenen. Op het moment  worden er tienduizenden mensen vastgehouden als politieke gevangenen in Syrie. Extra zorgwekkend is dat er positief is getest op het coronavirus in een dorp in de buurt van de beruchte Saydnaya-gevangenis in Syrië, waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden. De partners van PAX in het Midden-Oosten bevinden zich in dezelfde situatie als hier in Nederland: thuis zitten, beoordelen welke activiteiten gedaan kunnen worden, op welke manier, en welke activiteiten moeten worden uitgesteld of geannuleerd. Mensen kunnen zich niet bewegen, maar in de regio wordt dit soms afgedwongen door het leger. Collega’s en partners waarschuwen voor het gebrek aan betrouwbare informatie over de verspreiding van corona in hun land. In Irak ondersteunen partners de lokale autoriteiten bij het voorkomen van corona en het tegengaan van de verspreiding van valse informatie over het virus. Wijninckx: “Verbonden blijven, solidariteit bevorderen en de sociale cohesie versterken zijn voor hen op dit moment erg belangrijk, evenals pleiten voor de bescherming van kwetsbare groepen.”

Categorieën
Artsen zonder grenzen Ontwikkelingshulp

Coronaprojecten gestart in Ivoorkust, West-Afrika

Een pandemie kent geen grenzen, en wij ook niet. Onze teams werken nu in meerdere landen in Europa en ver daarbuiten aan het bestrijden van het coronavirus (COVID-19).

We staan ook in nauw contact met de Nederlandse overheid. Mocht onze hulp hier nodig zijn, zullen wij zeker ook hier aan de slag gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen over onze hulp wereldwijd op onze Twitter. Onze teams doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen de medische zorg krijgen die zij nodig hebben. We doen dit samen.

*Cijfer Wereldgezondheidsorganisatie, 26 maart 2020

Categorieën
Maatschappij Zonnebloem

KRO-NCRV biedt luisterend oor hulp met Corona Quarantaine Contact

KRO-NCRV lanceerde vrijdag 13 maart het Corona Quarantaine Contact. Een initiatief dat in het leven is geroepen om mensen in tijden van de coronacrisis telefonisch met elkaar in contact te brengen. Inmiddels hebben al ruim 3.200 mensen zich gemeld bij het Corona Quarantaine Contact. KRO-NCRV roept mensen op die behoefte hebben aan een praatje om zich aan te melden. Er zitten heel veel mensen klaar die graag iemand willen bellen om even te horen hoe het gaat en verhalen te delen. 

Via kro-ncrv.nl/corona brengt KRO-NCRV mensen telefonisch samen. Oude mensen, jonge mensen, mensen met en zonder beperking, mensen met veel sociale contacten en mensen die het met wat minder moeten doen. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen en dat is dat ze er voor elkaar willen zijn. 

Als Zonnebloem willen we mensen met een lichamelijke beperking onbezorgde momenten bezorgen door hen aangesloten te houden bij de samenleving. Door het coronavirus zijn helaas alle Zonnebloemactiviteiten afgelast tot 1 juni. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers zijn voor ons topprioriteit. Gelukkig blijken veel vrijwilligers erg inventief om toch in contact te blijven met onze deelnemers die extra kwetsbaar zijn in deze bizarre tijd. Tips voor alternatieven voor het bezoekwerk stromen binnen en zijn na te lezen op onze pagina zonnebloem.nl/thuis.

Vanuit onze nauwe banden met KRO-NCRV kregen wij het verzoek een oproep te doen aan onze deelnemers. Via kro-ncrv.nl/corona brengt KRO-NCRV mensen telefonisch samen. Oude mensen, jonge mensen, mensen met en zonder beperking, mensen met veel sociale contacten en mensen die het met wat minder moeten doen. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen en dat is dat ze er voor elkaar willen zijn.

Algemeen Directeur KRO-NCRV Peter Kuipers is trots op dit initiatief: “De reacties die we binnenkrijgen van mensen die al verschillende telefoontjes hebben gehad dankzij het Corona Quarantaine Contact zijn hartverwarmend. Het is zo mooi om te zien dat zoveel mensen aangeven graag iets voor een ander te willen doen. Ik hoop dat nog meer mensen zich aanmelden om gebeld te worden, zodat de verbinding in de samenleving juist nu overeind blijft.” 

Samen met de Hulplijn van het Rode Kruis hoopt KRO-NCRV nog meer mensen te bereiken die graag even gebeld willen worden. Ook kunnen mensen via het Rode Kruis extra advies of hulp krijgen omdat zij in quarantaine of thuisisolatie zitten. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen bellen met de Rode Kruis Hulplijn op 070-4455 888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

Categorieën
Mensenrechten Nieuwsbericht PAX

Vrede in tijden van corona

03-04-2020

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep, zo ook in de gebieden waar PAX werkt aan vrede. We zien dat mensen in conflictsituaties extra kwetsbaar zijn: bijvoorbeeld doordat ziekenhuizen niet functioneren of gebombardeerd zijn, vluchtelingen opeengepakt zitten in vluchtelingenkampen of coronamaatregelen die vooral gericht lijken te zijn op het inperken van burgerlijke vrijheden. Het is de vraag of die beperkingen ook weer worden opgeheven wanneer de coronacrisis afneemt. Hieronder een inkijkje in hoe corona het werk beïnvloed in de regio’s waar we werken.

Europa, coronavirus is een test

Het Europateam van PAX werkt vooral op de Westelijke Balkan en Oekraïne en richt zich op bevordering van ‘Europa als vredesproject’. Dion van den Berg, leider van het team, zegt dat er grote problemen spelen met vluchtelingen op de Westelijke Balkan. “Die zitten daar vast onder zeer moeilijke omstandigheden. Wanneer het virus daarbij komt, is de situatie helemaal hemeltergend.” Hij ziet ook in Europa de kloof tussen arm en rijk groter worden. “Dat speelt tussen landen, maar ook binnen landen. Als grote groepen mensen in verarmde wijken in Europese landen hun werk verliezen en financieel door het ijs zakken, kan dat tot veel extra spanningen leiden: nog meer afwijzing van ‘de anderen’, maar ook meer huiselijk geweld en zelfs rellen.”

Overheden treffen maatregelen die de vrijheid van burgers inperken, waarvan goed in de gaten moet worden gehouden of ze na de crisis weer worden teruggedraaid. Andere zaken die al lang op de agenda stonden, zoals de herdenking van 25 jaar Srebrenica, zijn door het virus in het gedrang gekomen. PAX blijft ondertussen doorgaan met het werk met haar partners. Dat kan deels vanuit huis. Zo heeft een van onze collega’s een week lang online training gegeven aan mensen in Oekraïne die we opleiden tot peace engineer. Dat ging gelukkig vrij soepel. Van den Berg kijkt ook verder, breder, naar wat deze tijden betekenen: “Al met al is de coronacrisis een grote test voor Europa, en de EU.”

 

Colombia, corona als dekmantel geweld

Onder Colombiaanse vredesactivisten bestaat de vrees dat de coronacrisis wordt uitgebuit door illegale gewapende groeperingen. En die angst is er niet voor niets. De afgelopen dagen zijn er acht mensenrechtenverdedigers vermoord terwijl anderen met de dood zijn bedreigd. Joris van de Sandt, programmaleider bij PAX, stelt dat de Colombiaanse staat en lokale autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben om de bescherming van alle sociale leiders te garanderen. “Illegale gewapende groepen mogen niet ongehinderd en ongestraft kunnen handelen tijdens de quarantaine. We roepen president Duque op om de bevolking te beschermen, niet alleen tegen het coronavirus, maar ook tegen de wapens die zoveel mensen eerder het zwijgen hebben opgelegd.” Het werk van PAX ondervindt ook last van de coronacrisis én de veiligheidscrisis. Zo is de zus van een van onze collega’s laatst met de dood bedreigd. Beide zussen zijn naar de stad geëvacueerd. Vanwege het tijdsverschil én de grote afstand tussen Nederland en Colombia ging veel contact met de collega’s en partners daar eerder ook al via de mail en via Skype-overleg in de avonduren. Die ervaring komt nu van pas. Van de Sandt: “Wel hebben we besloten om de kwetsbare groepen waarmee we werken niet onnodig bloot te stellen aan het virus. Zij wonen ver van de steden, en in de steden heerst corona het meest. Daarom hebben we ons werk in die gemeenschappen tot nader order stilgelegd. Om zo niet van ze te vragen naar de virusbrandhaarden toe te komen, maar ook om vanuit de steden niet eventueel zelf het virus mee te nemen naar hen toe. Omdat men daar geen internet heeft, werkt iets als Skype niet. We houden met lokale leiders de vinger aan de pols via de telefoon.”

 

Afrika, gesloten grenzen kunnen voedseltekorten en sociale onrust veroorzaken

Doordat er lang gedacht werd dat corona beter gedijt in een koud klimaat en het niet zo’n vaart zou lopen, komen de maatregelen tegen het coronavirus in Afrika vertraagd op gang. Terwijl er in de Sahel zware en restrictieve maatregelen zijn ingesteld, worden in Zuid-Soedan en Soedan nu ook maatregelen getroffen en worden de grenzen gesloten. Marianne Moor, teamleider Afrika: “We hebben vanuit PAX ook restricties opgelegd aan onze partners. Zo willen we dat niemand meer grote bijeenkomsten bezoekt en helpen we mensen aan de nodige benodigde apparatuur om thuis te werken. Maar je ziet dat landen worstelen met de te nemen maatregelen. In een gigantisch land als Congo is hoofdstad Kinshasa bijvoorbeeld helemaal afgesloten en zijn in Goma de oude Ebola maatregelen in ere hersteld, terwijl er in de rest van het land helemaal niets gebeurd en alle markten gewoon open zijn.”

Het grote gevaar in Afrika is dat veel grenzen gesloten zijn en dat sommige steden grotendeels afhankelijk zijn van bijvoorbeeld agrarische producten uit het buitenland, waardoor er op termijn  voedseltekorten kunnen ontstaan. De maatregelen treffen dan ook vooral de armere bevolking. Daarnaast zien sommige leiders hun kans schoon om maatregelen door te drukken onder het mom van corona-bestrijding, en zo al gemarginaliseerde groepen verder te onderdrukken. Moor: “Ik maak me zorgen over de invloed die corona maatregelen kunnen hebben op het vredesproces in Zuid-Soedan, dat voorlopig is gestopt, en goed bestuur ernstig bemoeilijkt. Of de situatie in Burkina Faso waar de grenzen gesloten zijn en verkeer tussen besmette dorpen is stilgelegd, waardoor ook humanitaire hulp aan kwetsbare gebieden vertraging oploopt. Voorlopig blijven onze partners actief om juist verschillen te overbruggen en goede informatie te bieden over de risico’s van corona.” In Zuid-Soedan vangen onze kerkelijke partners een groot deel van de zorg voor de bevolking op en zorgen zij voor stabiliteit. In Congo verspreiden onze partners via de lokale radio’s informatie over de risico’s van Corona.

 

Midden-Oosten, de meest kwetsbaren zijn nu nog kwetsbaarder

PAX werkt samen met partners in een aantal landen in het Midden-Oosten om samenlevingen die verscheurd zijn door conflicten te helen. De coronaviruspandemie beïnvloedt het werk van PAX op verschillende manieren. Sommige regeringen gebruiken de situatie om ondemocratisch beleid uit te voeren, protestbewegingen worden bedreigd, en de meest kwetsbaren zijn nu nog kwetsbaarder. Marjolein Wijninckx, teamleider van PAX Midden-Oosten: “We merken dat juist in gastlanden de maatregelen tegen corona onevenredig veel gevolgen hebben voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld in Libanon, waar de autoriteiten extra maatregelen hebben genomen in Palestijnse vluchtelingenkampen.” PAX maakt zich ook zorgen over Syrische vluchtelingen in de regio en intern ontheemde Syriërs.  Een andere groep die bijzonder kwetsbaar is voor het coronavirus zijn gevangenen. Op het moment  worden er tienduizenden mensen vastgehouden als politieke gevangenen in Syrie. Extra zorgwekkend is dat er positief is getest op het coronavirus in een dorp in de buurt van de beruchte Saydnaya-gevangenis in Syrië, waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden. De partners van PAX in het Midden-Oosten bevinden zich in dezelfde situatie als hier in Nederland: thuis zitten, beoordelen welke activiteiten gedaan kunnen worden, op welke manier, en welke activiteiten moeten worden uitgesteld of geannuleerd. Mensen kunnen zich niet bewegen, maar in de regio wordt dit soms afgedwongen door het leger. Collega’s en partners waarschuwen voor het gebrek aan betrouwbare informatie over de verspreiding van corona in hun land. In Irak ondersteunen partners de lokale autoriteiten bij het voorkomen van corona en het tegengaan van de verspreiding van valse informatie over het virus. Wijninckx: “Verbonden blijven, solidariteit bevorderen en de sociale cohesie versterken zijn voor hen op dit moment erg belangrijk, evenals pleiten voor de bescherming van kwetsbare groepen.”