Categorieën
Nieuwsbericht Stichting Vluchteling

Nigeria: vluchtelingencrisis door aanhoudend geweld

In 2009 begon de terreur van Boko Haram in Nigeria. Tien jaar later is het conflict nog lang niet voorbij. Naar schatting zijn er 1,8 miljoen mensen op vlucht in het noordoosten van Nigeria. . Onze teams bieden er medische hulp.

De voortdurende strijd met Boko Haram resulteert in treurige cijfers: bijna 30.000 doden, 240.000 vluchtelingen, 1,8 miljoen ontheemden, 5 miljoen mensen die honger hebben. Honderdduizenden ontheemden in het noordoosten van Nigeria zijn niet of moeilijk bereikbaar voor noodhulp. Een enorme uitdaging. De aanhoudende conflicten zullen de situatie in 2020 alleen maar verder doen verergeren. Onschuldige burgers zullen meer en meer alles moeten achterlaten en voor het geweld op de vlucht slaan.

De ellende duurt er inmiddels al zó lang, dat het noordoosten van Nigeria al bijna uit het zicht is verdwenen.

Tineke Ceelen, Directeur Stichting Vluchteling

Art Rooijakkers en Tineke Ceelen bezoeken Nigeria

Van 26 februari tot 3 maart bezoeken directeur Tineke Ceelen en Stichting Vluchteling ambassadeur Art Rooijakkers de ‘frontlinie’ in het noordoosten van Nigeria. Daar bezoeken ze onze medische projecten en wordt ter plekke bekeken wat er precies nodig is en of de hulp toereikend is. Volg de verhalen van hun reis de komende dagen hier.

Onze teams bieden medische hulp

Stichting Vluchteling heeft op dit moment twee projecten lopen: schoon drinkwater en bestrijding van stigma’s en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes.

Via mobiele klinieken behandelen en ondersteunen we meisjes en vrouwen. Ook bouwen we veilige plekken waar slachtoffers van seksueel of huiselijk geweld kunnen bijkomen. En we delen hulppakketten uit met onder meer omslagdoeken, maandverband, toiletartikelen en handdoeken. Cholera ligt op de loer. Daarom zorgen we ook voor schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en bouwen we latrines. Een van de grootste uitdagingen is zorgen voor bewustwording over het belang van goede hygiëne. We voeren campagne om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Ook geven wij training en voorlichting over landmijnen en explosieven .

Stichting Vluchteling heeft naar aanleiding van haar bezoek aan Nigeria besloten per direct haar medische hulpverlening op te schalen. We ondersteunen mobiele medische teams op verschillende moeilijk bereikbare gebieden in de omgeving van Magumeri en Hoyo. Zij behandelen ontheemden en lokale gastgemeenschappen via poliklinische diensten en reproductieve gezondheidszorg (waaronder prenatale en postnatale consultaties en gezinsplanning).

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij Nieuwsbericht

Succes! Rekenen compleet

Succes! Rekenen is af! In de Bestelportal Taal voor het Leven liggen nu 21 rekenboekjes en 47 rekenkaarten klaar voor iedereen die volwassenen wil helpen met rekenen.

Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben bijna 2,1 miljoen mensen moeite met rekenen. Zij hebben moeite met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen, maten of grafieken een rol spelen: Hoeveel korting krijg ik? Welke trein moet ik pakken? Hoeveel verf heb ik nodig?  Laaggecijferd zijn heeft, net als laaggeletterd zijn, grote invloed op iemands dagelijks leven. Zo zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. En mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening. Daarom heeft Stichting Lezen & Schrijven rekenboekjes ontwikkeld. In de training Succes! Rekenen kunnen vrijwilligers leren werken met Succes! Rekenen.

De rekenboekjes van Succes!

De rekenboekjes hebben dezelfde opzet als de lees- en schrijfboekjes. De thema’s van de boekjes sluiten aan op herkenbare situaties voor volwassenen. Daarmee kunnen deelnemers hun rekenvaardigheden verbeteren aan de hand van onderwerpen die ze interessant vinden én die dicht bij hen staan. Er zijn boekjes voor de rekenniveaus: Instroom, 1F en 2F. De boekjes zijn bedoeld voor volwassenen die kunnen lezen op niveau 1F en Nederlands kunnen spreken op niveau B1.

De nieuwe titels zijn:

  • INR6 Koken
  • 1FR6 Werk
  • 1FR7 Hoera, een baby
  • 1FR8 Spelend rekenen
  • 1FR9 Ik leef gezond
  • 2FR3 Voor jezelf beginnen
  • 2FR5 Geld
  • 2FR6 Ouder worden

Ook voor rekenen hebben we een verdiepingsmodule van twee bijeenkomsten die je na de basistraining kan volgen.

Spelend rekenen

Er is één boekje, ‘Spelend rekenen’, dat afwijkt ten opzichte van de andere rekenboekjes omdat het gericht is op ouderbetrokkenheid. Daarbij is niet het beter leren rekenen van de deelnemer het doel, maar het spelenderwijs leren rekenen van het kind of kleinkind. In het boekje kunnen deelnemers in hun rol van ouder oefenen met het spelend leren rekenen met en van hun (klein)kind.

Rekenkaarten

Bij de boekjes is ook een set rekenkaarten beschikbaar. De rekenkaarten geven extra ondersteuning op specifieke rekenonderwerpen zoals rekenen met maten of procenten, maar ook de basisbewerkingen zoals optellen en aftrekken. Op de voorkant van de rekenkaart wordt het rekenprobleem uitgelegd op het niveau van de deelnemer. Op de achterkant staan oefensuggesties voor de rekenbegeleider. In elke boekje zitten standaard korte stukjes uitleg over allerlei rekenonderwerpen. Rekenkaarten zijn bedoeld als uitbreiding of voorkennis bij deze stukjes uitleg. Rekenkaarten zet je dus in als de uitleg in het boekje niet volstaat.

Bestellen nieuw materiaal

Partners kunnen de boekjes en rekenkaarten bestellen in de Bestelportal Taal voor het Leven. De kaarten zijn nu alleen als download beschikbaar. In de loop van 2020 verschijnt de Rekenhulp. Daarin is bijvoorbeeld achtergrondinformatie te lezenover functioneel rekenen en rekenangst. Maar ook over de integratie van rekenen met taal en digitale vaardigheden .

Meer weten?

Heb je vragen? Mail dan naar info@lezenenschrijven.nl. Blijf via onze site en nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Categorieën
Nieuwsbericht Rode Kruis

Vijf vragen over sluiting AED-database

Vijf vragen over sluiting AED-database

Nieuwsbericht

Geplaatst op: 27 februari 2020

Waarom sluit het Rode Kruis zijn openbare AED-database in de EHBO-app? 

Wat is er aan de hand?

Het Rode Kruis sluit zijn openbare AED-database die eerder in de Rode Kruis EHBO-app werd aangeboden.

Waarom doet het Rode Kruis dat?

Hoewel de hulporganisatie groot voorstander is van een openbare plek waar alle AED’s van Nederland te vinden zijn, kan zij zelf de bestaande database niet langer in de lucht houden. Het Rode Kruis werkt al een aantal jaar aan het verbeteren van de database, maar stuit op het feit dat de benodigde capaciteit en middelen ontbreken om de AED database op een goed niveau te krijgen en te houden. In Nederland zijn eigenaren niet verplicht hun AED te registreren. “Zonder grote inspanning lukt het helaas niet om te komen tot de complete en betrouwbare database die we voor ogen hadden. Nu dat onhaalbaar blijkt, kunnen we niet anders dan de database sluiten. Vanzelfsprekend blijven we ons onverminderd inzetten om zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust te maken van het belang van reanimatie en gebruik van AED, want snel handelen bij een hartstilstand is van levensbelang,” zegt Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.

Kan AED-eigenaren niet worden verplicht hun AED te laten registreren?

Wij zijn groot voorstander van een openbare plek waar alle AED’s van Nederland te vinden zijn. Een registratieplicht is een middel om inzicht te krijgen waar alle AED’s zich in Nederland bevinden – en dat zou kunnen leiden tot een complete en betrouwbare database met AED’s. Dat is belangrijk, want AED’s redden levens. Hoe een registratieplicht precies zou moeten werken of vorm zou moeten krijgen, is niet aan ons. Maar het doel is duidelijk: inzicht te krijgen waar alle AED’s zich in Nederland bevinden.

Hoe kan ik nu zien waar ik een AED in de buurt kan vinden?

AED’s hangen vaak op openbare plekken en in publieke gebouwen. Geef je ogen dus goed de kost en kijk waar een AED hangt op plekken waar jij regelmatig komt. Zoals je in een gebouw kijkt waar de nooduitgang zit, zoek je dus ook de aanwezige AED. Vaak hangt bij gebouwen waar een AED hangt een bordje op de gevel. Ook zijn sommige AED’s buiten geplaatst, in een speciale kast. Om te zien of er een AED in jouw buurt hang, kun je terecht op de site van de Hartstichting.

Is de EHBO-app nog relevant zonder AED-database?

Zeker. Via de gratis EHBO-app van het Rode Kruis kan iedereen lezen hoe hij moet handelen bij verschillende soorten letsels. Op die manier kunnen mensen zich voorbereiden op kleine en grote noodsituaties, van bloedneus tot hartstilstand.

Samen maken we een verschil

Blijf op de hoogte

Categorieën
Nieuwsbericht Rode Kruis

AED-database niet langer in de EHBO-app

Het Rode Kruis sluit zijn openbare AED-database in de Rode Kruis EHBO-app.

Het Rode Kruis werkt al een aantal jaar aan het verbeteren van de database, maar stuit op het feit dat de benodigde capaciteit en middelen ontbreken om de AED database op een goed niveau te krijgen en te houden. In Nederland zijn eigenaren niet verplicht hun AED te registreren.

“Zonder grote inspanning lukt het helaas niet om te komen tot de complete en betrouwbare database die we voor ogen hadden. Nu dat onhaalbaar blijkt, kunnen we niet anders dan de database sluiten.”, verklaart Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.

“De kracht van ons systeem was dat alle Nederlanders AED’s konden aanmelden, maar dat blijkt na veelvuldige inzet van onze mensen onvoldoende te gebeuren. Wij hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de database, maar zijn nu tot de conclusie gekomen dat de gewenste verbeteringen uitbleven. Met dit inzicht is het onwenselijk om de database nog langer aan te bieden,” aldus Nijhof.

Bewustmaken

Ook zonder AED-database in de EHBO-app blijft het Rode Kruis zich inzetten om zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust te maken van het belang van reanimatie en het gebruik van de AED, zo laat Nijhof weten.

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Nieuwe fase in aanpak laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid: voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid

De afgelopen jaren heeft Stichting Lezen & Schrijven samen met tal van partners mooie resultaten behaald. We hebben vele laaggeletterde volwassenen bereikt en taalscholing georganiseerd met de aanpak Taal voor het Leven. Samen zorgden we ervoor dat laaggeletterden in de buurt konden werken aan hun basisvaardigheden. Geke van Velzen: “We zien tegelijkertijd dat het probleem van laaggeletterdheid niet kleiner wordt. We zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe manieren om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Naast de ondersteuning van gemeenten in een lokale aanpak van laaggeletterdheid, gaan we de komende jaren nieuwe programma’s ontwikkelen. Dat doen we samen met verschillende partners. We gaan bijvoorbeeld meer werkgevers betrekken, zodat werknemers op de werkvloer kunnen werken aan hun basisvaardigheden. Of we gaan bijvoorbeeld kinderen stimuleren meer te lezen en ouders die moeite hebben met taal bereiken. We maken ons ook zorgen over het feit dat steeds meer jongeren met een taalachterstand van school komen. Dus ook daarvoor werken we samen aan een oplossing. We gaan ons daarnaast met ervaringsdeskundigen hardmaken voor toegankelijke dienstverlening van bijvoorbeeld de overheid.”

Regierol gemeente: advies bij opzetten en uitvoeren

Eén van de Tel mee met Taalmaatregelen is dat er een ondersteuningsprogramma voor gemeenten komt. Hierbij is afgesproken dat gemeenten in regie zijn bij het opzetten van een integrale aanpak laaggeletterdheid. “Wij staan achter die afspraak. Want gemeenten staan dichtbij mensen en zij zijn het beste in staat om de doelgroep te bereiken. De Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ons gevraagd gemeenten te helpen bij het opzetten en uitvoeren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid. Om ervoor te zorgen dat gemeenten de regierol pakken, werken we hierin vraaggericht. We zijn met gemeenten in overleg hoe we hen het beste kunnen ondersteunen bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en kennisontwikkeling.”

Beleids­ontwikkeling: regionaal plan

Gemeenten zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een regionaal plan. “Een handig instrument hierbij is het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid. Wij kunnen adviseren over de inzet van dit instrument. Het model helpt gemeenten in beeld te krijgen waar ze staan en hoe ze hun aanpak verder kunnen versterken. Dit kan op zowel lokaal als regionaal niveau. Er zijn al zo’n 30 gemeenten die met het groeimodel aan de slag zijn of hebben aangegeven dat te willen. Het is de bedoeling dat alle arbeidsmarktregio’s in 2020 een beleidsplan opleveren. Op basis daarvan maken we concrete afspraken met gemeenten over onze inzet.”

Beleidsuitvoering: advies, materialen en trainingen

Gemeenten kunnen een beroep doen op diensten, producten en expertise van Stichting Lezen & Schrijven. “Onze lokale adviseurs kunnen bijvoorbeeld adviseren waar goede verbindingen te leggen zijn tussen het onderwijs- en educatiedomein, het sociaal domein en het domein van werken en een leven lang ontwikkelen. Of bijvoorbeeld over structureel screenen en het effectief bereiken van specifieke doelgroepen. Ook zijn er lesmaterialen, diverse trainingen voor professionals en vrijwilligers en instrumenten beschikbaar. Zo kan de Taalmeter in de loop van dit jaar nog efficiënter laaggeletterdheid in kaart brengen.”

Kennisontwikkeling: bijeenkomsten, voorbeelden en expertisecentrum

We gaan ons nog meer dan afgelopen jaren inzetten om de opgebouwde kennis en expertise beschikbaar te maken voor alle gemeenten. “We gaan bijeenkomsten organiseren voor gemeenten en andere organisaties, delen praktijkvoorbeelden en richten een klankbordgroep op met gemeenten om elkaar te versterken. Samen met Movisie gaan we een expertisecentrum vormgeven rond basisvaardigheden, zodat we vraagbaak kunnen zijn voor partners in het veld.”

Samen verder aan de slag

Onze lokale adviseurs zijn momenteel met gemeenten in gesprek om hun regionale programma’s vorm te geven. Voor meer informatie over de samenwerking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Stichting Lezen & Schrijven. Of bel 070 – 302 26 60 of mail naar info@lezenenschrijven.nl.

Categorieën
Artsen zonder grenzen Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Groot aantal spoedeisende patiënten na afschuwelijke bombardementen Idlib, Syrië

‘Deze afschuwelijke en willekeurige campagne van bombardementen en luchtaanvallen kan alleen maar uitgevoerd zijn door het Syrische leger en haar bondgenoten’, zegt Meinie Nicolai van Artsen zonder Grenzen. ‘We weten niet wat we moeten doen om ze te laten ophouden met dit soort aanvallen en hoe we ze ertoe aan kunnen zetten zich te houden aan het internationaal humanitair recht en het oorlogsrecht. We hebben de strijdende partijen in het Syrische conflict, hun bondgenoten en de VN-Veiligheidsraad al een aantal keren opgeroepen alles te doen om deze schendingen te stoppen. We herhalen deze oproep, met de hoogste graad van urgentie. Burgers en voorzieningen voor burgers moeten worden beschermd. Onze oproep om het oorlogsrecht te respecteren geldt ook voor de oppositiegroepen, het Turkse leger en haar bondgenoten, waaronder Rusland, de belangrijkste bondgenoot van de Syrische regering.’

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren World Animal Protection

SMS-actie aan Expedia Group: stop met kaartverkoop van wrede dolfijnenattracties – actie gestopt

Wereldwijd leven 3000 dolfijnen in gevangenschap ter vermaak van mensen. Dit is geen leven voor een dolfijn. Expedia Group verkoopt kaarten voor wrede dolfijnenattracties, en bleef dit aanbieden ondanks onze veelvuldig ondertekende petitie.

Met de SMS-actie kon je Expedia persoonlijk aanspreken op het feit dat de reisorganisatie nog steeds een bijdrage levert aan dolfijnenleed. Met elke protest-SMS ging bij Expedia Group de telefoon over. 

De medewerkers kregen de volgende boodschap te horen:

‘Expedia Group stop selling dolphin cruelty. A life in captivity is no life at all for dolphins. Take responsibility. End captive dolphin sales! Best, [voornaam]’
Vertaald: Expedia Group, stop met het verkopen van dolfijnenleed. Een leven in gevangenschap is geen leven voor dolfijnen. Neem verantwoordelijkheid. Stop de verkoop van kaarten voor dolfijnenattracties!’

Actie gestopt

Al verstuurde SMS’jes zijn gewoon bij Expedia bezorgd in de vorige weken. Nieuwe SMS’jes worden niet meer verstuurd. Onze focus ligt vanwege de corona-uitbraak bij het inperken van de handel in wilde dieren, zorg om opvangplekken voor wilde dieren vanwege het wegvallende toerisme. Lees hier wat corona en dieren met elkaar te maken hebben, en lees hier meer over onze redenen om de dolfijnencampagne stop te zetten. 

Honderden dolfijnen

Reisorganisaties zoals Expedia Group blijven kaarten verkopen voor dolfijnenattracties. Al sinds eind vorig jaar voeren we campagne tegen Expedia. Zo is onze internationale petitie al meer dan 305.700 keer ondertekend en organiseerden we een succesvolle actie bij Expedia Group in Amsterdam. Toch stopt de reisorganisatie nog niet met het verkopen van kaarten voor dolfijnenattracties. Expedia Group biedt kaartjes aan voor dolfinaria over de hele wereld.

Onlangs kwam het bedrijf met een nieuw beleid, waarin zij aangaven om nog steeds dolfijnenattracties aan te bieden, die gelinkt zijn aan The World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) en The Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums (AMMPA). Als dierenbeschermingsorganisatie hebben we hier grote zorgen om. Zo geeft WAZA aan dat activiteiten met wilde dieren de dieren niet mag schaden, maar uit ons recente rapport blijkt dat WAZA-leden deze regels toch overtreden.

Campagnemanager Sanne Kuijpers: ‘Dit nieuwe beleid is een loze belofte; hierdoor kunnen ze blijvend dolfijnen uitbuiten om winst te maken door kaartverkoop en promotie. Expedia Group blijft hiermee achter op bedrijven zoals TripAdvisor, Corendon, Virgin Holidays en Airbnb, die wel beloofden dolfijnenattracties te schrappen.’

Waarom dolfijnen lijden in dolfinaria

Dolfijnen zijn wilde dieren die in het wild dagelijks lange afstanden afleggen. Ze jagen, zoeken zelf hun groepsgenoten uit en zijn vrij om te doen wat ze willen. In gevangenschap kunnen ze niet hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze worden gedwongen om op gezette tijden kunstjes te doen, in ruil voor dode vis, waarbij ze ook nog eens worden blootgesteld aan harde muziek en het gejuich van het publiek. De dieren zijn veroordeeld tot andere dolfijnen die in het dolfinarium leven. De ruimte die ze hebben is gemiddeld zo’n 200.000 keer kleiner dan hun leefgebied in het wild.

Bekijk deze video voor meer uitleg waarom dolfijnen niet thuishoren in een dolfinarium:

Uit ons onderzoek naar dolfijnen in gevangenschap, Behind the Smile, blijkt dat wereldwijd 3029 dolfijnen verspreid over 366 dolfinaria in 54 verschillende landen in gevangenschap leven. Van Amerika tot Nederland en van Mexico en de Caraïben tot China. Jaarlijks leveren de dieren zo’n 1 tot 5 miljard euro op voor de eigenaren van de parken – waarbij horeca-inkomsten, merchandise en accommodaties nog niet eens meegerekend zijn. 

De petitie tekenen kan altijd nog. Achter de schermen blijven we ons werk voor dolfijnen in gevangenschap voortzetten. Jouw handtekening biedt steun in gesprekken die wij hebben met reisorganisaties zoals Expedia Group. 

Teken de petitie

Categorieën
Diernambulance Den Haag Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Een verdrietig afscheid

Eerlijk gezegd zagen we het onafwendbare steeds dichterbij komen. Nu klinkt dit wellicht wat melodramatisch, maar voor velen van de medewerkers gold dit toch wel een beetje.

Caspar de pony, als je alleen al zijn naam noemde tegen één van de vele verzorgers, rolde er spontaan wel een anekdote uit. Meestal ging het dan over eten, want op dat gebied was hij onverzadigbaar. Als je de wei opstapte, kwam hij vaak in volle galop aangesneld, met een blik in zijn ogen van.. ”haaa eten!”

Liet niet ergens een hek, deur, of kippen verblijf even openstaan, want daarvoor had hij een ingebouwde radar, althans zo leek het. Werkelijk alles vond hij eetbaar. Echter ook zonder die eet geneugte, was het een uitermate vriendelijk, en vooral nieuwsgierig dier. Ging je een stal schoonmaken, dan wandelde hij op z’n gemak met je mee naar binnen. Je kreeg vaak niet eens de kans om de deur dicht te doen. Pontificaal ging hij dan precies op het schoon te maken gedeelte staan, met een blik van: ”en nu?” En onderwijl uiteraard even aan je jas, of broekzak ruikend, je wist immers maar nooit.

En toen kreeg hij last van hoefbevangenheid, iets waar hij erg gevoelig voor was en in de loop der jaren wel meer last van had. Echter dit maal werd het de afgelopen weken, ondanks strenge diëten, medicijnen, en talloze dokter bezoeken, alleen maar erger. Toen vandaag het moment kwam dat we met tranen in de ogen afscheid moesten nemen van onze Caspar…

Dag lieverd, dag onze allerliefste Caspar… We gaan je zo verschrikkelijk missen. Dank voor de mooie jaren vol liefde en gekkigheid. Onze allerliefste jongen… rust zacht….

Caspar 31-05-2002 – 27-02-2020

 

 

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Zonnebloem

Carré steeds toegankelijker: ‘We gaan de uitdaging aan!’

Het rolstoelvriendelijk maken van een historisch pand is een flinke uitdaging. Daar weet Koninklijk Theater Carré in Amsterdam alles van. Het theater deed mee aan het project Onbeperkt Eropuit van Nationale Vereniging de Zonnebloem, waarbij de toegankelijkheid grondig getest en beoordeeld werd.  “We beseften dat toegankelijkheid veel verder gaat dan het wegwerken van wat trapjes en drempels.”

Het theater ligt aan de Amstel en stamt uit 1887. Het pand is niet bepaald ontworpen om mensen in een rolstoel te kunnen ontvangen. “Bovendien is het een rijksmonument, dat maakt het nog lastiger om iets te veranderen”, vertelt Rob Bergmans, (mede) verantwoordelijk voor gastvrijheid en toegankelijkheid van het theater. “Natuurlijk, vóór de samenwerking met de Zonnebloem hadden we al allerlei aanpassingen, maar hierbij keken we vooral vanuit de beperking: zijn de gangpaden breed genoeg, mist er een beugel, enzovoort. Vooral heel technisch.”

Sinds de samenwerking met de Zonnebloem leerde het theater anders te kijken naar toegankelijkheid, door deze meer te benaderen vanuit de wens vanuit de bezoeker. “We hielden voorheen bijvoorbeeld één standaard procedure aan. We beseffen nu veel beter dat iedereen andere capaciteiten en wensen heeft. De ene bezoeker wil volledig in de watten gelegd worden, de ander is goed voorbereid en weet zelf zijn weg wel te vinden in het theater.”

Inspirerende workshop

Het toegankelijkheidsonderzoek Onbeperkt Eropuit is mogelijk gemaakt met steun van het VSBfonds. Als eerste theater in Nederland ging Carré de uitdaging aan. Het onderzoek bestaat uit een bezoek van mystery guests, een technische keuring, een presentatie van het rapport en tenslotte een workshop voor de medewerkers. Hierbij ervaren ze zelf hoe het is om in een rolstoel door het pand te rijden en dragen ze een beperkingenpak dat het bewegen, zien en horen flink lastiger maakt. Ook gaan ze in gesprek met iemand met een fysieke beperking. In dit geval was dat de Tilburgse Tamara van Laarhoven. Zij heeft een dwarslaesie en maakt gebruik van een rolstoel.

“Het verhaal van Tamara was heel inspirerend”, zegt Harriëtte Loeffen, die als directeur van het Carré Fonds ook bij het onderzoek betrokken was. “Een vrouw die midden in het leven staat en heel zelfstandig is. Haar concrete voorbeelden van lastige situaties waren een eyeopener.”

Melden wat niet mogelijk is

Naar aanleiding van het project is onder andere de informatie over toegankelijkheid op de website van het theater flink uitgebreid. “Hierdoor kunnen bezoekers zich veel beter voorbereiden. Dat houdt dus in dat je ook meldt wat er níet mogelijk is”, zegt Harriëtte. “Dat betekent dat we eerlijk moeten zijn: sommige obstakels zijn nu niet of niet of lastig op te lossen. Dat heb je nu eenmaal met een pand van 130 jaar oud. Zo kan de bezoeker zijn eigen afweging maken. We zijn absoluut trots op wat we wél hebben kunnen doen met de ervaringen en inzichten die we dankzij het onderzoek hebben verkregen.”

Dankzij een gulle gift van een particulier kon het theater nog meer verbeteringen doorvoeren: zo beschikt het theater over een volledig nieuwe lift en is er een hoorapp geïnstalleerd. Harriëtte: “Bovendien kunnen de uitkomsten van het onderzoek ons helpen om meer fondsen te werven. Het fijne van dit project is dat het niet gaat over goed of fout. Het is een advies en geeft ons veel handvatten om zelf aan de slag te gaan met de implementaties en aanpassingen.

Categorieën
Mavuvu Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Wij zijn op zoek naar een penningmeester

Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester, omdat onze huidige penningmeester er helaas binnenkort mee stopt. Wij waren erg blij met haar inzet en hopen net zo’n topper te kunnen vinden!
 
Als penningmeester vertaal je het beleid van Stichting Mavuvu in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën.
 
Wat ga je doen? (werkdruk: maximaal 5 uur per maand op vrijwillige basis)
* Jaarlijks de jaarrekening opstellen
* Maandelijks automatische incasso’s verzorgen voor onze donateurs
* Betalen van facturen
* Beheren van de rekeningen
* Financiële informatie aanleveren als het bestuur hierom vraagt
* De penningmeester maakt tevens deel uit van het stichtingsbestuur
* Maandelijks de vergaderingen bijwonen
 
Wat verwachten wij van jou?
– Minimaal hbo student of mbo’er met werkervaring (pré) in de financiële sector.
– Team player, want jij wordt onderdeel van een heel leuk team die gezamenlijk 1 doel voor ogen hebben
– Communicatief vaardig, zodat je tijdens de vergaderingen actief mee doet
– Eerlijk en oprecht je mening geven
– Verantwoordelijkheden nemen
– Inschatting tijd: maximaal 5 uur per maand.
 

Het bericht Wij zijn op zoek naar een penningmeester verscheen eerst op Mavuvu.