Coronavirus in Nederland?

Er is een nieuw soort coronavirus opgedoken in China. Omdat het om een nieuw virus gaat, is er nog weinig bekend. Toch willen we allemaal graag weten hoe we het kunnen voorkomen en wat we moeten doen als we besmet zijn. Het heeft zijn weg namelijk al gevonden naar Duitsland en Frankrijk. Dan kan het toch ook naar Nederland komen?

Germany grasps the nettle: labelling matters

Photo: Nicolas Castez An EU-level animal welfare labelling scheme that would inform consumers about the welfare of animals during food production was proposed by Germany at yesterday’s AGRIFISH Council meeting. Whilst the precise standards of any such label were not fleshed out, Eurogroup for Animals welcomes this acknowledgement that any effort to make the EU’s agricultural sector truly sustainable, which

Het Trump-plan zet internationaal recht aan de kant

29-01-2020 Het plan voor het Midden-Oosten dat de Amerikaanse president Trump gisteren presenteerde is geen vredesplan maar een oproep tot overgave aan de Palestijnen. Het plan is in strijd metinternationaal recht, mensenrechten en menselijke waardigheid en dreigt een nieuwe stap te wordenin de afkalving van de internationalerechtsorde.In de totstandkoming van het plan is niet geconsulteerd met enige Palestijnse vertegenwoordiging en

'Vredesplan' Trump zet internationaal recht aan de kant

29-01-2020 Het plan voor het Midden-Oosten dat de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag presenteerde is geen vredesplan maar een oproep aan de Palestijnen tot overgave. Het plan is in strijd metinternationaal recht, mensenrechten en menselijke waardigheid en dreigt een nieuwe stap te wordenin de afkalving van de internationalerechtsorde.In de totstandkoming van het plan is niet geconsulteerd met enige Palestijnse vertegenwoordiging