Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Klimaatakkoord is goede start maar onvoldoende

Het klimaatakkoord dat het kabinet vandaag presenteert is onvoldoende voor een eerlijk en effectief klimaatbeleid. Om de hoognodige doorbraak te creëren om de klimaatcrisis aan te pakken, moet er meer gebeuren. Dan kan Nederland toekomstbestendig gemaakt worden en verdienen investeringen in klimaatbeleid zichzelf terug. Dat stellen Milieudefensie en Greenpeace. Positief is dat het ernaar uitziet dat de maatregelen de beoogde 49 procent vermindering van de CO2-uitstoot gaat halen. Een groot aantal van de maatregelen waar de organisaties voor pleiten is door het kabinet overgenomen. Deze beloftes en berekeningen uit het klimaatakkoord moeten wel vertaald worden in harde afspraken en garanties. En een aantal lapmiddelen en afzwakkingen die de broodnodige transitie in de weg staan, moet worden gerepareerd.

“Klimaatverandering en broeikasuitstoot zijn meetbaar, de maatregelen om de klimaatcrisis te stoppen moeten daarom net zo meetbaar zijn”, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

“Na 1,5 jaar onderhandelen, actievoeren, demonstraties hoopten we te kunnen zeggen dat er een klimaatakkoord ligt dat genoeg is om de klimaatcrisis te bestrijden en Nederland toekomstbestendig te maken. Dat is niet zo en dat geeft ons een bittere nasmaak. De goede stappen die gezet worden, zijn niet voldoende om de zwakke punten van het akkoord te compenseren.”, zegt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace.

De Tweede en Eerste Kamer kunnen met enkele wijzigingen zorgen voor een klimaatakkoord dat een doorbraak is in het Nederlandse klimaatbeleid. Met die wijzigingen heeft Nederland de kans wereldwijd een leider te worden op het gebied van een eerlijke en effectieve klimaatbeleid, stellen de organisaties. Een aantal voorbeelden:

Industrie: Het klimaatakkoord laat ruimte voor de industrie om tot 1 miljard per jaar subsidie aan te vragen, waarvan ze zelf minder dan de helft zullen betalen. De milieuorganisaties willen dat er een harde, controleerbare grens komt op de subsidie de industrie 1), ter hoogte van hun bijdrage aan de subsidiepot 2).

CO2-heffing: Het PBL heeft berekend hoe we met een CO2-heffing de klimaatdoelen kunnen halen. De verwaterde variant van een CO2-heffing in het klimaatakkoord geeft geen garantie dat die doelen gehaald worden. Het blijft onduidelijk vanaf wanneer grote vervuilers de heffing daadwerkelijk betalen.

CO2-opslag: De door het kabinet beloofde beperking van deze schijnoplossing wordt niet waargemaakt. Subsidie voor het afvangen van CO2 gaat ten koste van het budget beschikbaar voor energiebesparing en hernieuwbare energie en remt zo de transitie af. Van het budget voor duurzame energie mag daarom niet meer dan 6 procent aan CO2-opslag gespendeerd worden, stellen de organisaties.

Landbouw:  Om uit de klimaatcrisis te komen, is het noodzakelijk om te kiezen voor duurzamere landbouw met een kleinere veestapel. Een onderzoek in opdracht van de Landbouwtafel bevestigde dit gegeven. Hier wordt onvoldoende gevolg aan gegeven.

Biomassa: Er ontbreken harde garanties over duurzame biomassa, en als Nederland leggen we een onrealistisch hoge claim op de beschikbare hoeveelheid biomassa. De organisaties roepen de Kamers op geen subsidie toe te staan tot er garanties zijn dat biomassa niet ten koste gaat van bossen en de mensen die ervan afhankelijk zijn.

Lusten en lasten: Nog steeds geniet de grote industrie van een ruime subsidieregeling, terwijl een groot deel daarvan door burgers, MKB en de dienstensector wordt opgebracht. Deze groepen betalen ook al de algemene energietransitie zoals de verduurzaming van de elektriciteit via zon- en windenergie.

Een aantal voorbeelden van onderdelen van het klimaatakkoord waarover de organisaties positief zijn:

 • Minimaal 75 procent van de elektriciteit wordt in 2030 verkregen uit duurzame bronnen als zon en wind waarbij ruim baan wordt gemaakt voor lokaal eigendom.
 • Er is een Kolenfonds, inmiddels gevuld met 22 miljoen euro. Een goede eerste stap voor omscholing en compensatie van mensen die hun werk kwijt raken
 • De kans op goede nieuwe groene banen is toegenomen doordat daarover afspraken zijn gemaakt met werkgevers én overheid
 • Anderhalf miljoen huizen worden het komende decennium woonlasten-neutraal verduurzaamd

De organisaties blijven zich inzetten voor een beter, eerlijker en effectiever klimaatbeleid. “Alleen daarmee kunnen we de toekomst van onze kinderen veilig stellen.”

1) Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie, de zogenoemde SDE++
2) Opslag Duurzame Energie, ODE


Categorieën
iMove Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Vote for IMOVE to enable more children who are victims of conflict to build a better life!

The most painful experience can be your gift to the world, as it is with the impact of my work with children who have suffered war and trauma. Children who have been through war have a lot at stake. Fortunately thanks to movement and dance I was able to transform my pain, sorrow and loneliness into joy, peace and confidence to believe in myself and have a better future. For millions of children who are survivors of conflict and war this is not the case. That is why IMOVE focusses on giving them a better future through releasing the terror of trauma and fears from their mind and body.

Now we have a chance of winning the Achmea Accelerated Award (ImpactPlus) of 10.000 euros to make a difference through your support. Cast your vote for IMOVE in the final contest of Achmea voting round and give children & women who are survivors of war and conflict a better future.

Vote  through this link  https://lnkd.in/gS4hGwJ & share this link as well as this message with your friends, family, and so many people as you can on social media to change the lives of children need!

We thank you in advance for your vote and for sharing the campaign!

Categorieën
Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp ZOA

Laat de Afghanen niet in de steek

Edwin Visser, directeur Programma’s 

Ruim 70 miljoen vluchtelingen in 2018, 2,3 miljoen meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit het vorige week verschenen jaarlijkse rapport van de Wereldvluchtelingenorganisatie UNHCR. Om moedeloos van te worden. Dat geldt met name voor de nummer 2 van vluchtelingen-leveranciers: Afghanistan. Donoren zijn niet meer te porren om hun geld in die ‘bodemloze put’ te storten. Hulporganisaties die in Afghanistan werken luiden de noodklok.

Ramp op ramp teistert Afghanistan. Behalve door gewapende conflicten tussen het regeringsleger en gewapende oppositiegroepen werd het land het afgelopen jaar zowel getroffen door een verzengende droogte als door allesvernietigende overstromingen in andere gebieden. De bevolkingsstromen in Afghanistan zijn een onoverzichtelijke wirwar van noden, wanhoop en verlangens. Tegelijkertijd keren duizenden Afghanen (vaak gedwongen) terug vanuit Pakistan, Turkije en Europa. De druk op de schaarse middelen (water, voedsel, onderdak en gezondheidszorg) veroorzaakt niet zelden nieuwe conflicten.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Vluchtelingenwerk Nederland

5.000 verbindende ontmoetingen door Bakkie Doen?

Verbinding

Er dronken maar liefst 5.000 Nederlanders op 37 locaties in Nederland een bakkie koffie met een vluchteling. Dat leverde veel bijzondere, openhartige en mooie ontmoetingen op. Voor de deelnemers een manier om echt eens verbinding te leggen met elkaar: ‘Ik ben heel blij dat ik op deze manier met Nederlanders in contact kan komen’, vertelt de Syrische Imad die in Utrecht een bakkie uitdeelde aan voorbijgangers. ‘In het dagelijkse leven is dat moeilijk. Ik heb het idee dat mensen hier steeds banger voor elkaar zijn, in plaats van dat ze connecten.’

Afstand tot Nederlanders

Ook de Iraanse Hamid vindt aansluiting met Nederlanders nog moeilijk. ‘Eerst woon je in het azc, waar weinig Nederlanders komen. Ook de taal spreek je niet.’ Maar nadat hij het Nederlands onder de knie kreeg, merkte hij op het werk nog steeds afstand tot zijn collega’s. ‘Dat is moeilijk, want je wilt wel, maar Nederland is niet makkelijk.’ Op Rotterdam centraal deelt de Iraanse Sahar koffie uit aan de reizigers. Ze voert talloze gesprekken, vaak glimlachend, soms geemotioneerd als het over Iran gaat. ‘Bakkie Doen? werkt’, vertelt ze vrolijk. ‘Het is belangrijk dat mensen zien wie wij zijn. Als je een persoonlijk gesprek met elkaar voert, zul je zien dat we best op elkaar lijken. Dan ben ik niet een vreemde of een vluchteling, maar dan word ik een mens.’

Samenwerkingspartners

VluchtelingenWerk werkte dit jaar samen met Connexxion, de NS en het Humanity House in Den Haag. Samen met Connexxion werd er in Hilversum een pop-upcafé neergezet, in een oude Connexxion-bus die was omgetoverd tot heus Bakkie Doen-café. In Zaandam werd de Bakkie Doen?-actie opgeluisterd door een koffiebakfiets. Verder liepen er koffieteams rond op de NS-stations Amsterdam Bijlmer, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Zwolle Centraal. Het Humanity House in Den Haag organiseerde een Bakkie Doen-café met optredens, ontmoetingen en hapjes. Verder konden bezoekers op tientallen andere plekken terecht in Nederland, onder meer in VluchtelingenWerk-kantoren en in bibliotheken.

Kon je er niet bij zijn?

Vraag dan het bijzondere digitale koffiereceptenboekje ‘Bakkie Doen?’ aan met koffierecepten en verhalen van vluchtelingen zoals Mo, Nanthiny en anderen. Wist je dat Tamil-koffie ook een medicijn is? En dat in Eritrea zoute popcorn bij de koffie wordt geserveerd? Koffie staat wereldwijd symbool voor gezelligheid. 

Vraag het digitale boekje aan >>

Categorieën
Cultuur Nieuwsbericht Rijksmuseum

Eindselectie zomertentoonstelling Lang Leve Rembrandt bekend

Lang Leve Rembrandt

De jury heeft de selectie uiteindelijk gemaakt op basis van de onderwerpen die vaker terugkwamen. Die onderwerpen vormen thema’s in de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt.

Pieter Roelofs, juryvoorzitter en hoofd schilder- en beeldhouwkunst: De aanstekelijke creativiteit van de kunstenaars en de diversiteit aan inzendingen maakt van de selectie en het samenstellen van de tentoonstelling een feest. Afgelopen week brachten deelnemers hun kunstwerk. De jongste is vier, de oudste is in de negentig. Deze kunstenaars brengen een ode aan Rembrandt, een eerbetoon aan de kunst en aan het maken van kunst.

563 kunstenaars, 563 verhalen

De kunstwerken vertellen elk hun eigen verhaal, soms vrolijk, dan weer ontroerend. Geïnspireerd door Rembrandt portretteerde een groot aantal kunstenaars hun geliefde, hun kind, hun vader of moeder, een vriend of zichzelf. Een groot aantal inzenders koos voor Lang Leve Rembrandt een bestaand schilderij of bekende ets van Rembrandt als bron van inspiratie. Sommigen maakten een directe kopie, anderen varieerden in stijl, medium en techniek of werkten conceptueel. Met 90 verschillende versies van de Nachtwacht, 260 kinderkunstwerken en 118 zelfportretten van Rembrandt wordt de ongekende creativiteit van alle kunstenaars straks in de tentoonstelling duidelijk zichtbaar.

Hier is de volledige lijst te downloaden met alle kunstenaars en kunstwerken.

Ontwerp

Het tentoonstellings- en grafisch ontwerp is in handen van Irma Boom. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een krant die een overzicht biedt van alle kunstwerken.

2019 – Het Jaar van Rembrandt in het Rijksmuseum

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn (1606-1669) overleed. Reden om de kunstenaar te eren en zijn werk, zijn tijdgenoten en de 17de eeuw extra onder de aandacht te brengen. Dit komt samen in het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw, met tal van tentoonstellingen en activiteiten in het hele land. Het Rijksmuseum sluit dit feestelijke jaar af met de tentoonstelling Rembrandt-Velázquez, Nederlandse en Spaanse meesters (11 oktober 2019 t/m 19 januari 2020. Met topstukken van Rembrandt en zijn tijdgenoten uit onder andere het Museo Nacional del Prado in Madrid.

Zwarte Cross is partner van Lang Leve Rembrandt. Lees meer over de samenwerking in dit bericht.

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Vluchtelingenwerk Nederland

Kom naar de Open azc dag 2019

Wij betrekken je graag bij ons werk. Wil je onze maandelijkse update met nieuws, persoonlijke verhalen en bijzondere acties niet missen? Hieronder schrijf je je in voor onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Bekijk onze laatste nieuwsbrief

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden.

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Klimaatakkoord: op de rand van een doorbraak

De maatregelen van het Klimaatakkoord zoals vandaag gepresenteerd zijn nog niet voldoende voor een eerlijk en effectief klimaatbeleid zeggen Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, MVO Nederland en de Jonge Klimaatbeweging. Lees ons gezamenlijk statement.

De afgelopen maanden zijn er belangrijke stappen gezet. Met een aantal verbeteringen kan dit de basis vormen voor een doorbraak in het Nederlandse klimaatbeleid. Zo kan Nederland wereldwijd leider worden in het voeren van eerlijk en effectief klimaatbeleid.

Positief is dat het ernaar uitziet dat het klimaatakkoord de beoogde 49 procent vermindering van de CO2-uitstoot gaat halen. Een groot aantal van de maatregelen waar de organisaties voor pleiten is door het kabinet overgenomen:

 • Er komt een vorm van CO2-heffing (heffing op de marge) voor de industrie;
 • Huishoudens betalen nu minder aan de kosten voor de industrie, maar nog steeds wel, zie onder;
 • De landbouw gaat meer doen om uitstoot van broeikasgassen te verlagen;
 • Anderhalf miljoen huizen worden het komende decennium verduurzaamd;
 • Circa 75 procent van de elektriciteit wordt in 2030 verkregen uit duurzame bronnen als zon en wind, waarbij ruim baan wordt gemaakt voor lokaal eigendom;
 • Er komt een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa;
 • Er is een kolenfonds, inmiddels gevuld met 22 miljoen euro. Een goede eerste stap voor omscholing en compensatie van mensen die hun werk kwijt raken.

Helaas kiest het kabinet op een aantal andere punten voor schijnoplossingen en afzwakkingen, die de broodnodige energietransitie in de weg staan.

Bijvoorbeeld waar het gaat om:

 • Het opslaan van grote hoeveelheden CO2 onder de zeebodem;
 • Het frustreren van de omslag naar elektrisch rijden en het gebrek aan investeringen in fietsen en OV;
 • Minimale inzet op de transitie naar een kringlooplandbouw en op krimp van de veestapel;
 • Teveel rekenen op de inzet van biomassa en biobrandstoffen;
 • De industrie betaalt nog steeds te weinig mee aan de ODE (Opslag Duurzame Energie).
 • Voor verbeteringen op deze punten blijven de organisaties vechten, want de urgentie is hoog.

Het kabinet laat het besef van urgentie onvoldoende zien, dat blijkt vandaag opnieuw uit het negeren van het Urgenda-vonnis. Hiermee negeert het kabinet de uitspraak van de rechter en worden maatregelen die keihard nodig zijn jaren vooruit geschoven. Laten we de problemen voor toekomstige generaties niet groter maken, maar kleiner.

Lees ons persbericht: Klimaatakkoord is goede start maar onvoldoende
Lees ons nieuwsbericht: Waarom het klimaatakkoord een onvoldoende krijgt

Categorieën
Centraal Museum Cultuur Nieuwsbericht

Nieuwe stap voor de verbouwing nijntje museum

Op 26 juni 2019 is een volgende stap gezet in de verbouwingsplannen voor het nijntje museum. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht heeft het startdocument vastgesteld voor uitbreiding van het museum en voor een Museumhotel in de Lange Nieuwstraat.

“Het nijntje museum is een van de belangrijkste culturele trekkers van Utrecht en wil graag uitbreiden, omdat de bezoekersaantallen stijgen,” zegt Marco Grob, zakelijk directeur van het Centraal Museum. “Daarnaast kunnen we zo onze ambities, zoals de realisatie van het nijntje theater en een bezoekersrestaurant realiseren.” Het Centraal Museum verzorgt zelf de financiering. Mercis, dat wereldwijd de rechten van Dick Bruna beheert en tevens de boeken uitgeeft, draagt een miljoen euro bij aan de verbouwing. Ook de deelnemers van de BankGiro Loterij dragen een miljoen euro bij.

Aan de achterzijde van het gebouw in de Lange Nieuwstraat komt nieuwbouw in de plaats van het huidige pand: een paviljoen voor het nijntje museum en een paviljoen voor het Museumhotel. Deze zullen aansluiten bij het karakter van de bestaande bouw. Het beschermde stadsgezicht van het gevelbeeld aan de kant van de Lange Nieuwstraat blijft behouden, terwijl het pand wordt verduurzaamd.

Het hotel aan de Lange Nieuwstraat gaat een structurele samenwerking aan met het Centraal Museum. Utrecht krijgt er de komende drie jaar 15 tot 21 hotels bij met in totaal 1500 tot 1800 bedden. De plannen voor het Museumhotel vallen daar ook onder.

Het hotel krijgt maximaal 84 kamers. Eigenaar VORM Ontwikkeling neemt samen met Bouwinvest Dutch Institutional Hotel Fund N.V. het initiatief voor het plan.

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Waarom het Klimaatakkoord een onvoldoende krijgt

Vandaag presenteert het kabinet het Klimaatakkoord. Maar is het ook een eerlijk akkoord? De beloftes zijn er, maar de harde afspraken, garanties en grenzen missen. Lees waarom we het Klimaatakkoord het rapportcijfer 5+ geven.

Rapportcijfer Klimaatakkoord: 5+

Het Klimaatakkoord bestaat uit verschillende onderwerpen. Elk onderwerp hebben we een cijfer gegeven. Het gemiddelde is helaas nog geen voldoende. Daar is echt meer daadkracht voor nodig.

Dit gaat de goede kant op:

 • Gebouwde omgeving: 6

Ruim een miljoen huizen in Nederland zijn in 2030 verduurzaamd. Daarnaast wordt gebruik van gas duurder en elektrisch juist goedkoper. Dat is mooi. Maar om in 2050 klaar te zijn met de volledige omschakeling naar duurzame warmte moeten we nu wel hard aan de slag.

 • Elektriciteit: 7

70% van de elektriciteit komt in 2030 uit duurzame bronnen zoals zon en wind. En buurtinitiatieven krijgen voorrang waardoor iedereen kan meebeslissen en meedoen. Massale inzet van biomassa is echter een slecht idee en wijzen we af. Want de kans is groot dat hiervoor op grote schaal bos wordt gekapt en verbrand.

Dit moet en kan beter:

 • Eerlijke verdeling: 4

Gezinnen en kleine ondernemers worden met een lagere energierekening ontzien in kosten of gaan er zelfs op vooruit. Maar tegelijkertijd betalen zij wel de subsidies van grote vervuilers als Shell en Tata Steel. Dat is niet eerlijk. De vervuiler moet juist betalen. Maar de industrie blijft allerlei voordelen en subsidies krijgen. Een algemene CO2-heffing zou een goede oplossing zijn.

 • Industrie: 4

Grote vervuilers, zoals Shell, hoeven niet hun eigen vergroening te betalen, dat gaan huishoudens en kleine ondernemers voor hun doen. Dat is oneerlijk. Bovendien mogen ze veel van hun CO2-uitstoot opslaan onder de grond. Dat is geen écht duurzame oplossing, maar een lapmiddel. Zo wordt het probleem dus doorgeschoven naar de volgende generaties.

 • Landbouw: 5

De landbouw krijgt 1 miljard euro extra om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Maar de omslag naar regionale en klimaatvriendelijke landbouw wordt uitgesteld tot na 2030. Een gemiste kans. Milieudefensie is juist voor forse krimp van de veestapel en de omslag naar kringlooplandbouw, want dat is goed voor boer, milieu en klimaat.

 • Mobiliteit: 5

Rekeningrijden wordt de komende jaren onderzocht, maar de auto blijft op nummer 1 staan. De focus ligt op het elektrisch maken van auto’s, maar die keuze leidt tot een enorme vraag naar energie en naar grondstoffen. Milieudefensie pleit juist voor het stimuleren van het gebruik van fiets, deelauto’s en schoon ov.

“Laten we de problemen voor de huidige en jongere generaties niet groter maken, maar kleiner. Dat kán. We staan op de rand van een doorbraak. Harde garanties zijn nu nodig om te zorgen dat het betaalbaar wordt voor iedereen. Alleen zo komt een eerlijke en duurzame toekomst in beeld.”, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie

Hoop bereikt, maar nog niet goed genoeg

De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel stappen gezet en een hoop bereikt. Het akkoord bestaat nu uit veel plannen en maatregelen waarmee we in Nederland de klimaatdoelen moeten gaan halen. Maar of we de opwarming van de aarde daarmee voldoende tegengaan is nog de vraag. Daarvoor zijn hardere grenzen en afrekenbare afspraken nodig.

Schermafbeelding 2019-06-28 om 09.17.36.png

Vervuiler betaalt niet, dat is oneerlijk

Grote vervuilende bedrijven vragen en krijgen 1 miljard euro subsidie om te vergroenen. Daarvan hoeven ze maar de helft zelf op te hoesten. De rest van de rekening ligt bij gezinnen en kleine ondernemers. Dat is niet eerlijk en niet effectief. Zo verduurzaamt de industrie natuurlijk niet snel genoeg.

Nederland kan koploper worden

Het Klimaatakkoord gaat eerst nog door de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Met een aantal relatief kleine wijzigingen op bovenstaande punten, kunnen zij het akkoord wél eerlijk en effectief maken. Als Nederland investeert in een duurzame toekomst in plaats van vervuilende industrie, kunnen we zelfs internationaal vooroplopen. Alles is mogelijk, als we het maar willen. Dus: laten we de problemen voor de volgende generaties niet erger maken, maar juist kleiner.

Categorieën
Mensen in nood Nieuwsbericht Rode Kruis

Hitteplan zorgt voor hartverwarmende samenwerking

Twee weken geleden ontstond het idee bij Schreiber om eens met het Rode Kruis om tafel te zitten. “Het was een oriënterend gesprek over wat we in de toekomst eventueel voor elkaar zouden kunnen betekenen.” Deze samenwerking ging iets sneller dan gepland toen het hitteplan geactiveerd werd. “We vonden dit een mooie aanleiding om direct in de praktijk te ondervinden hoe we elkaar konden ondersteunen.”

Schreibers team van verpleegkundigen bezoekt iedereen die in een thuissituatie wat extra hulp kan gebruiken. “Bij de één zijn we drie keer per dag voor de alledaagse handelingen, maar we hebben ook relatief veel zelfstandige mensen waarbij we één keer per week medicatie verzorgen of wondzorg bieden.”

“We inventariseerden binnen deze groep of er animo was voor een bezoekje van het Rode Kruis. En die was er. Zo verdeelden we 125 zorgvragers over negen vrijwilligers van het Rode Kruis en vijf mensen van ons eigen team en creëerden we deze week gemiddeld twee inloopmomenten, dus in totaal 250 extra bezoekjes.”

Mevrouw Bodelien-Hurkens krijgt bezoek van Rode Kruis-vrijwilliger Mieny