Categorieën
Dokters van de Wereld Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Mozambique: in actie na nieuwe orkaan

Mozambique: in actie na nieuwe orkaan

Na de verwoestende orkaan Idai werd Mozambique onlangs getroffen door een nieuwe ramp met de komst van Kenneth. Wederom ging de orkaanwind gepaard met enorme hoeveelheden neerslag. Voor nog meer Mozambikanen betekent dit dat zij hun leefomgeving hebben moeten ontvluchten vanwege de verwoestingen.

Dokters van de Wereld is volop actief in het gebied dat getroffen is. Het uitdelen van voedsel verloopt nu voorspoedig. Per gezin worden pakketten rijst, olie en bonen uitgedeeld. Om het risico op verspreiding van malaria tegen te gaan, zijn muskietennetten verstrekt. Deze zijn echter minder geschikt voor gebruik in de tenten waarin een deel van de ontheemden uit het gebied nu noodgedwongen verblijft. Op sommige locaties zijn ook al stappen gezet op weg naar de wederopbouw. Dokters van de Wereld helpt daar bij uitdelen van onder meer bouwmaterialen en zaaigoed om huisvesting en voedselvoorziening op de langere termijn veilig te stellen.

Het veiligstellen van de basisbehoeften van de getroffen bevolking is een kwestie van een lange adem. Voor het leveren van medische en andere voorzieningen kan Dokters van de Wereld niet zonder uw steun. Wij vragen u om een bijdrage. Alvast onze dank.

Categorieën
Mensenrechten Nieuwsbericht PAX

Deze bedrijven verdienen aan kernwapens

02-05-2019

PAX lanceert vandaag samen met de Internationale Campagne tegen Kernwapens (ICAN) een nieuw onderzoeksrapport, dat laat zien dat bedrijven als vliegtuigbouwer Lockheed Martin diep betrokken zijn bij de productie van kernwapens. Naast allerlei civiele toepassingen verdienen ze ook aan kernwapens.

Het rapport, ‘Producing mass destruction: Private companies and the nuclear weapons industry‘ is onderdeel van het PAX project Don’t Bank on the Bomb. Het rapport toont aan dat regeringen van landen met kernwapens tenminste 116 miljard dollar aan contracten hebben gesloten met deze commerciële bedrijven om kernwapens te bouwen. In Nederland zijn vooral bedrijven bekend als vliegtuigbouwer Lockheed Martin die onder meer de JSF straaljager voor Nederland bouwt, en Honeywell International, dat vroeger thermostaten maakte die nog altijd in vele Nederlandse huiskamers hangen. Naast deze twee bedrijven zijn Huntington Inhalls Industries, General Dynamics en Jacobs Engineering een centraal onderdeel van de kernwapenindustrie. Ze maken grote winsten met  hun betrokkenheid bij de productie van deze massavernietigingswapens.

Miljardencontracten

Er zijn een paar bedrijven die miljardencontracten hebben in kernwapengerelateerde activiteiten. Huntington Ingalls Industries bijvoorbeeld, dat betrokken is bij meerdere faciliteiten van het Amerikaanse kernwapenarsenaal, heeft meer dan 28 miljard dollar in contracten voor kernwapenactiviteiten. Lockheed Martin is een andere grote speler, met meer dan 25 miljard dollar aan contracten.

PAX is partner van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede van 2017. Als lid van ICAN leidt PAX de internationale campagne ‘Don’t Bank on the Bomb’, waarmee we oproepen tot desinvestering uit de kernwapenindustrie.

Download het rapport Producing mass destruction: Private companies and the nuclear weapons industry.

Lees hier de Executive Summary.

Lees ook: Meerderheid Nederlanders wil af van kernwapens

Laat je stem horen voor een kernwapenvrije wereld!

Laat je naam en e-mailadres achter en spreek je uit tegen kernwapens: Kernwapens? Nee bedankt!

Omstreden wapens en wapenhandel

Categorieën
Light for the World Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Ishimwe voelt zich niet meer alleen

Ishimwe Bolis kan voor het eerst in zijn leven een beetje communiceren met zijn familie. Ishimwe woont in Rwanda met zijn moeder, broer en zus. Omdat hij de enige in zijn gezin is met een gehoorbeperking wordt hij buitengesloten door zijn familie. Door ons programma EmployAble leert hij hoe hij schoenen kan repareren, maar ook gebarentaal. Hierdoor kan hij schoenmaker worden en later voor zichzelf en zijn familie zorgen. Maar hij kan ook eindelijk met zijn familie communiceren.

Hij werkt bij een bedrijf samen met andere jongeren met een gehoorbeperking. Zijn leraar leert hem om schoenen te repareren. Het is een uitdaging voor Ishimwe om te leren hoe hij schoenen moet maken. Omdat hij doof is, moet zijn leraar alles uitleggen door het te laten zien. Zijn leraar kan namelijk geen gebarentaal. Wanneer Ishimwe en zijn klasgenoten met een gehoorbeperking het niet begrijpen, dan wordt de leraar erg boos. Toch is Ishimwe erg blij dat hij met mensen zoals hij werkt. Hij voelt zich niet alleen. Hij kan met hen communiceren en ze helpen elkaar. Ishimwe hoopt iedere dag meer gebarentaal te leren, omdat hij houdt van nieuwe dingen leren.

Samen voor een inclusieve wereld
Samen kunnen we werken aan een inclusieve wereld. Een wereld waarin jongeren zoals Ishimwe een onderdeel kunnen uitmaken van de samenleving. Steun jij deze jongeren, zodat zij naar school kunnen gaan? Met jouw hulp zorg je ervoor dat jongeren met een handicap trainingen en juiste lesmaterialen krijgen. Help jij mee?

Delen:

Categorieën
Mensenrechten Nieuwsbericht PAX

Onafhankelijke evaluatie van missie in Mali is noodzakelijk

01-05-2019

Na vier jaar vertrekt de Nederlandse missie uit Mali. Er valt veel over te zeggen, vindt Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX. Maar niet dat het een doorslaggevend succes was. Sterker nog. De veiligheid in Mali is achteruit gegaan. Ondanks de VN-missie in Mali. Sommigen zeggen zelfs: dankzij de missie. Radicale groeperingen winnen terrein. Er zijn vrijwel dagelijks aanslagen. Dit voorjaar werden 130 burgers vermoord.

Het engagement van Nederland met Afrika en de VN was een hoopvol teken. De VN heeft bij de uitvoering van missies in Afrika ook steun van Europese landen nodig. Nederland gaf die steun, vooral in de vorm van inlichtingen die voor deze missies van groot belang kunnen zijn. Dankzij het groene licht in Den Haag kwam er ook groen licht in Berlijn en Kopenhagen. 

Hoge prijs

De VN-missie in Mali eist een hoge tol. In totaal sneuvelden er al 195 militairen. Ook Nederland betaalde een hoge prijs. Twee Nederlandse militairen kwamen om bij een helikopter ongeluk en twee bij een tragisch mortierongeval. De Minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten zagen zich gedwongen op te stappen. 
Er zal ongetwijfeld een evaluatie van de missie volgen. De regering zou er goed aan doen deze evaluatie te laten begeleiden door onafhankelijke experts. Zonder onafhankelijke inbreng zal de evaluatie weinig kritische noten kraken. Een zo onafhankelijk mogelijke kritische doorlichting van de Nederlandse bijdrage is wel noodzakelijk. 

Bescherming van burgers

Burgers in Mali zijn onvoldoende daadwerkelijk en effectief beschermd. Bescherming van burgers wekt vertrouwen bij de bevolking. En vertrouwen is de succesfactor voor elke missie. Voor de bescherming van burgers ontbrak een adequate protectiestrategie en capaciteit. Zowel bij MINUSMA als bij de veiligheidssector in Mali. Het resultaat daarvan is nu zichtbaar in Mali. Waar de regering en MINUSMA falen winnen radicale groeperingen vertrouwen onder de bevolking. Ze bieden bescherming, geven wapens en brengen gerechtigheid en moreel gezag. Zonder bescherming van burgers verliest MINUSMA vertrouwen onder de bevolking in Mali.

Gebrek aan samenhang

De Nederlandse bijdrage aan de missie leidde bovendien aan een gebrek aan samenhang tussen doel, aanpak en middelen binnen MINUSMA. De regering heeft de Nederlandse bijdrage aan de missie aan parlement en publiek verkocht onder verwijzing naar vaag geformuleerde doelstellingen. Het ging over terrorisme, migratie, stabiliteit. Maar ook over bescherming van burgers, rechtsstaatontwikkeling, hervorming van de veiligheidssector, gender en de bescherming van cultureel erfgoed. De vraag of daarvoor een passende strategie en voldoende middelen beschikbaar zijn is nooit beantwoord. Zonder realistische doelstellingen verliest de Nederlandse bijdrage aan de VNmissie steun onder de bevolking in Nederland.

Als de bevordering van stabiliteit, de bestrijding van gewapende extremisten en het tegengaan van gedwongen migratie echt van belang zijn, dan moet de regering de missie in Mali kritisch en zo onafhankelijk mogelijk laten evalueren.
 

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Afrika