Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Uur van de waarheid voor zelfbenoemd ‘groenste kabinet ooit’

Amsterdam, 28 september 2018- Reactie milieuorganisaties (Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties) op berichtgeving NOS omtrent vertraging Klimaatakkoord.

Als de berichtgeving van de NOS waar is, en het kabinet bewust het Klimaatakkoord in de vertraging gooit, vinden de milieuorganisaties die mee onderhandelen aan betreffend akkoord dit schandalig.

“Dit is het uur van de waarheid voor het zelfbenoemde ‘groenste kabinet’ ooit.  Het klimaat wacht niet op kibbelende partijen die geen daadkrachtige keuzes durven te maken. Haast is geboden: De Nederlandse CO2-uitstoot is sinds 1990 niet meer gedaald en de gevolgen van klimaatverandering zijn steeds heftiger zichtbaar; orkanen, bosbranden, overstromingen, extreme droogtes en hittegolven.”

“Om deze opwarming van de aarde te voorkomen is leiderschap vanuit de overheid nodig om zo snel mogelijk een sterk Klimaatakkoord te realiseren. Leiderschap betekent dat het kabinet haar groene beloften waarmaakt en nu doorpakt en voor haar burgers een duurzame toekomst kiest.”

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht sHeeren Loo

Eerste officiële vestiging in regio Zuid-Nederland opent deuren voor publiek

Open dagen Woon-Werkboerderij Kraaiveld. Lees verder

Categorieën
Eurogroup for Animals Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Government representatives and other stakeholders agree to develop guidelines to improve fish welfare

At the first meeting of the EU Animal Welfare Platform’s subgroup on fish, participants agreed to develop general guidance on the handling of fish and on water quality and then to go on to consolidate existing knowledge into species specific recommendations in each area.

There is an increasing focus on the welfare of fish in society, in policy circles, and in the aquaculture community. Fish are more vulnerable to their environment than terrestrial animals, and their immune systems function very poorly under stress. Disease and mass mortalities are a common threat to farmed fish.

Aquaculture is a rapidly evolving sector and, with far fewer vaccinations and medications available than for terrestrially farmed animals, is at a turning point where it can choose higher welfare production rather than compensating for poor welfare with medication. Humane slaughter systems are commercially available and while used across the salmon sector, the proven quality and economic gains haven’t been enough to drive wider adoption.

The inaugural meeting of the EU Animal Welfare Platform’s subgroup on the welfare of fish was held in the offices of Eurogroup for Animals on 25th September. The subgroup consists of five Member States (EL, ES, IT, DE, DK) plus Norway, two independent experts, together with the following professional bodies and interest groups; Federation of European Aquaculture Producers (FEAP), Federation of Veterinarians of Europe (FVE), International Society for Applied Ethology (ISAE), European Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB), the World Organisation for Animal Health (OIE), Animals Angels, the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Compassion in World Farming, and Eurogroup for Animals.

The subgroup was initiated by the Greek Ministry of Agriculture. Greece is the EU’s largest producer of sea bass and sea bream, their export being an important contributor to the country’s economy.

CONTACTS:

Doug Waley, Fish Welfare – Programme Leader
+32 (0)2 740 08 95 | d.waley@eurogroupforanimals.org

Please follow and like us:
Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Klimaatdoelen haalbaar, nu kabinet aan zet

Goed nieuws. Het is mogelijk om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de analyse over het Klimaatakkoord. Maar het kabinet moet wel snel aan de slag en doorpakken met stevige maatregelen. En de kosten voor die maatregelen moeten eerlijk verdeeld worden.

We hebben geen tijd te verliezen

Zelf zegt het kabinet het ‘groenste kabinet ooit’ te zijn. Maar dat moet nog blijken. De partijen zijn het nog niet helemaal eens over hoe we het Klimaatakkoord voor elkaar krijgen. Na de eerste voorstellen van de onderhandelaars, heeft de politiek nog geen beslissingen genomen. Voor het onderwerp verkeer zijn bijvoorbeeld zo veel opties, dat het lastig kiezen is. Denk aan rekeningrijden, elektrisch vervoer en biobrandstoffen. En daarbij moet ook nog besloten worden hoe de kosten verdeeld worden. ‘Het wat is duidelijker geworden, nu komt het aan op het hoe’, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. 

We hebben haast. Klimaatverandering wacht niet op het gekibbel in Den Haag. Denk maar aan de extreme hitte van afgelopen zomer. 

Eerlijk Klimaatakkoord

Wij zeggen het al tijden: het Klimaatakkoord moet eerlijk worden. De grote vraag is wie alle groene maatregelen uit het Klimaatakkoord gaat betalen. Slechts 10 bedrijven in de industrie, waaronder elektriciteitscentrales, zorgen voor 30% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Die bedrijven zouden dus ook zoveel moeten bijdragen aan de oplossing. Het PBL doet een paar goede suggesties:

  • Laat bedrijven en de industrie meebetalen, door bijvoorbeeld een CO2-prijs.
  • Verdeel de lasten eerlijker tussen bedrijven en burgers, zodat het betaalbaar is voor iedereen.

Milieudefensie pleit voor een eerlijke omschakeling naar een duurzame wereld voor iedereen. Het kabinet moet doorpakken en snel aan de slag om klimaatverandering écht tegen te gaan.

Dit zijn de 3 belangrijkste oplossingen

Directeur Donald Pols legt op de radio uit wat de 3 belangrijkste oplossingen zijn om het Klimaatakkoord tot een succes te brengen:

  • Grote bedrijven moeten meebetalen
  • Beperk het opstoken van biomassa
  • Krimp landbouw en veeteelt in

Luister de uitzending van Vroege Vogels terug.

Wil je meer weten?

Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Leiderschap kabinet cruciaal in strijd tegen klimaatverandering

49% CO2-besparing alleen haalbaar met daadkrachtige keuzes kabinet

“Uit de analyses van PBL en CPB blijkt dat een ambitieus klimaatakkoord haalbaar is. Maar ook is duidelijk dat de plannen tot nu toe veel te vaag zijn. Het kabinet is nu aan zet. Dit is het uur van de waarheid voor het zelfbenoemde  ‘groenste kabinet’ ooit. Om die titel waar te maken, moet nu worden doorgepakt. We roepen het kabinet op de daadkracht te tonen die past bij de urgentie van klimaatverandering.” Dat is de reactie van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties op de analyses van PBL en CPB.

“De analyses tonen aan dat de voorgestelde afspraken nog boterzacht zijn. Goede doorrekeningen bleken niet mogelijk: de voorstellen zijn vaak te vaag en keuzes voor concrete maatregelen en instrumenten ontbreken. Maar als het kabinet durft door te pakken, blijkt minstens 49% CO2-besparing in 2030 goed mogelijk. 55% is wat nodig is voor de Parijse klimaatdoelen en het tegengaan van ontwrichtende klimaatverandering. Haast is geboden bij ambitieus klimaatbeleid: De Nederlandse CO2-uitstoot is nog even hoog als in 1990 en de gevolgen van klimaatverandering doen zich steeds heftiger gelden. De kosten die we nu moeten maken hiervoor, wegen ruimschoots op tegen de baten van een leefbare toekomst.”

“De analyses van PBL en CPB onderschrijven onze zorgpunten bij het hoofdlijnenakkoord. Zo wordt er veel te zwaar ingezet op biomassa, terwijl die hoeveelheden niet duurzaam beschikbaar zijn. Ook laten de plannen nog ruimte voor grootschalige inzet op CO2-opslag. Dit is problematisch, want verhindert de  omslag naar echt duurzame energie. PBL geeft aan dat goed gekeken moet worden naar alternatieven voor CO2-opslag. Op het gebied van de landbouw is de ambitie laag en worden geen structurele maatregelen voorgesteld. Daarnaast is ook nog niet duidelijk wie de maatregelen gaat betalen.”

“Positief is dat PBL oppert de energiebelasting te verhogen en een CO2-prijs in te voeren. Dit prijst vervuilende praktijken sneller uit de markt en stimuleert duurzame alternatieven. Het draagvlak voor de plannen is ook gebaat bij deze maatregelen: het zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten waar juist grote vervuilers en de industrie aan bijdragen. 10 bedrijven zijn nu verantwoordelijk voor maar liefst 50% van de Nederlandse CO2-uitstoot.”

“Wij roepen minister Wiebes op om leiderschap te tonen en te kiezen voor de toekomst: met dit akkoord leggen we het Nederlandse klimaatbeleid voor de komende twaalf jaar vast en geven de richting aan naar 2050. Dat vraagt om structurele, langetermijnoplossingen die onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk naar nul brengen.”


Voor meer informatie:

Geeke van der Sluis, Persvoorlichter Greenpeace Nederland
Email: geeke.van.der.sluis@greenpeace.org Tel: +31 (0) 6 25 03 10 13

Kristel Lageweg, Persvoorlichter Natuur & Milieu
Email: k.lageweg@natuurenmilieu.nl Tel:. +31 (0) 6 46 22 85 72

Saskia Gaster, Persvoorlicher Milieudefensie
Email: saskia.gaster@milieudefensie.nl Tel: +31 (0) 6 51 17 15 18

Stephanie Bosma, Persvoorlichter Natuur en Milieufederaties
Email: s.bosma@natuurenmilieufederaties.nl Tel: +31 (0) 6 81 21 81 69

Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Uur van de waarheid voor zelfbenoemd ‘groenste kabinet ooit’

Amsterdam, 28 september 2018- Reactie milieuorganisaties (Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties) op berichtgeving NOS omtrent vertraging Klimaatakkoord.

Als de berichtgeving van de NOS waar is, en het kabinet bewust het Klimaatakkoord in de vertraging gooit, vinden de milieuorganisaties die mee onderhandelen aan betreffend akkoord dit schandalig.

“Dit is het uur van de waarheid voor het zelfbenoemde ‘groenste kabinet’ ooit.  Het klimaat wacht niet op kibbelende partijen die geen daadkrachtige keuzes durven te maken. Haast is geboden: De Nederlandse CO2-uitstoot is sinds 1990 niet meer gedaald en de gevolgen van klimaatverandering zijn steeds heftiger zichtbaar; orkanen, bosbranden, overstromingen, extreme droogtes en hittegolven.”

“Om deze opwarming van de aarde te voorkomen is leiderschap vanuit de overheid nodig om zo snel mogelijk een sterk Klimaatakkoord te realiseren. Leiderschap betekent dat het kabinet haar groene beloften waarmaakt en nu doorpakt en voor haar burgers een duurzame toekomst kiest.”

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Zonnebloem

Kamperen met de Zonnebloemauto: “Ik wil de wereld ontdekken”

Reizen op de bonnefooi en wildkamperen in de uitgestrekte bossen van Zweden. Hoe avontuurlijker, hoe beter: is het motto van Kris Switser. Met reisgenoot Sofie reed ze in de Zonnebloemauto haar dromen tegemoet.

Op reis gaan zonder concreet plan en wel zien waar je uitkomt. Voor sommigen klinkt dat wellicht iets té avontuurlijk. Kris Switser droomde er juist van. Ze zocht op internet een reisgenoot met dezelfde interesses. Al googelend kwam ze een oproep tegen van Sofie. “Zij zocht ook een reisgenoot. Ook schreef ze dat ze van natuur houdt, net als ik en dat ze graag naar Scandinavië wilde.”

Op vakantie

Scandinavië leek Kris ook wel wat. “Het is er niet zo warm en het zijn moderne landen, die zijn vaak beter toegankelijk.” Al was voor Kris het allerbelangrijkste om de wereld te ontdekken. “Ik heb zes jaar lang niet zelfstandig het huis uit gekund. Ik was veertien jaar oud toen ik pijn kreeg en steeds meer krachtverlies in mijn benen. Tot die tijd had ik eigenlijk een onbezorgde jeugd gehad. Het duurde zes jaar voor er een diagnose werd gesteld. Toen ik eindelijk wist wat ik had en mijn elektrische rolstoel kreeg, wist ik meteen: ik wil de wijde wereld in.”

Zonnebloemauto

Bij de eerste kennismaking voelden Kris en Sofie direct een klik. “We zijn beiden jong, natuurliefhebbers en optimisten. Ook trok het ons allebei om spontaan ergens te kamperen.” Het plan was dus snel gevormd, maar nu nog er zien te komen! Op internet vond Kris de Zonnebloemauto. “Het was de eerste auto die ik zag en ik dacht direct: die is goed én betaalbaar. Ook is de website overzichtelijk en duidelijk.”

Mascotte

Op 14 juli is het zover: met een tot de nok toe volgepropte Zonnebloemauto – met een Hawaïaans Huladanseresje als mascotte voor het raam – vertrekt het tweetal. Sofie rijdt, want dat kan Kris, die het Ehlers Dahnlos Syndroom heeft, zelf niet. “De auto rijdt heel lekker. En al onze proviand past erin”, aldus de enthousiaste meiden.  

Kamperen in Denemarken

Eenmaal in Scandinavië is ze verrast hoeveel rolstoeltoiletten er langs de weg te vinden zijn. “Ze worden goed aangegeven op de borden en zijn brandschoon. Echt top!” Na een overnachting bij een boerderij in Duitsland hebben ze in Denemarken hun eerste kampeerervaring. “En meteen een hele goeie. Op een camping met een superschoon rolstoeltoilet en -douche. Echt een aanrader”, zegt Kris. De volgende dag stappen de meiden op de boot naar Zweden. Het avontuur komt dichterbij!

Boottocht

Na een boottocht van slechts tien minuten zoeven ze door de ongerepte natuur van Zweden. “Het is zo mooi als we hoopten”, zijn ze het eens. Als ze in de bossen een camper zien staan, kloppen ze aan en vragen of ze hun tent in de buurt mogen opzetten. “Dat voelt wel zo veilig,” zegt Kris “als er wat gebeurt, kun je elkaar helpen.” Sofie zet de tent op en Kris zet spullen klaar die ze direct nodig hebben.

Prachtig meer

Even later wandelen ze samen door het bos en ontdekken een prachtig meer. Bewonderend kijken ze rond. Het water wordt omringd door hoge bomen. “Wat een idyllische plek. Wij weten wel waar we gaan ‘douchen’! Echt schitterend dit.”

Kringloopwinkels in Zweden

Behalve de interesse voor natuur, delen de meiden nog meer passies. Koken én rommelmarkten en kringloopwinkels afstruinen! “In Zweden heten ze Loppis en het stikt ervan. De leukste zijn die bij mensen in de achtertuin, dan kom je echt bij locals thuis. Op de gekste plekken kan je een bordje tegenkomen. Dat betekent dus veel stoppen onderweg”, lacht Kris. “We hebben veel tweedehands kleding gescoord en nog wat andere hebbedingen.”

Nieuwe reis

De meiden die elkaar leerden kennen via een oproep op internet zijn intussen echt vriendinnen geworden. En nieuwe reisplannen, hebben ze ook al! “In september gaan we terug naar de boerderij in Duitsland waar we de eerste nacht verbleven. De eigenaars zijn dan weg voor een bruiloft en hebben ons gevraagd of we er een week kosteloos willen verblijven en voor hun veestapel willen zorgen. Die bestaat uit een stuk of 25 stieren, een stel paarden en ezels en nog wat kippen en katten. Weer een heel ander soort avontuur dus. We verheugen ons er nu al op!”

Categorieën
Natuur, Milieu en Dieren Natuurmonumenten Nieuwsbericht

Droom mee over De Sprengenberg

Stip aan de horizon

Natuurbeheer is keuzes maken, elke dag. Dat doen we niet voor de vuist weg, maar op basis van een lange termijn visie. Omdat de wereld om eens heen verandert, en daarmee ook de natuur, stellen we visies geregeld bij. De natuurvisie van De Sprengenberg krijgt dit jaar een update, een nieuwe stip aan de horizon.

Vragen & dilemma’s

De afgelopen maanden was het beheerteam op verschillende momenten in gesprek met de bezoekers, gebruikers en bewoners van het gebied. Daaruit rollen een aantal heel concrete vragen en dilemma’s. Bijvoorbeeld:

  • Hoe bewaren we de rust in het gebied en zijn we tegelijkertijd gastvrij aan de groeiende stroom bezoekers?
  • Hoe maken we de verborgen historie in het gebied beter zichtbaar?
  • Is natuurbehoud op het “eilandje” van de Sallandse Heuvelrug eigenlijk nog wel zinvol?
  • Moeten de Schotse hooglanders blijven?

Denk mee

Wat is jouw mening over deze onderwerpen? Zijn we een heel belangrijk onderwerp vergeten? We horen het graag van je op donderdagavond 8 november. Zie ik je om 19.30 uur op Erve De Pas? We horen het graag via salland@natuurmonumenten.nl

Tot ziens,

Jos Schouten, Boswachter Natuurbeheer De Sprengenberg

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Zonnebloem

Dit doen wij in de Week van de Toegankelijkheid

Met ons project Onbeperkt Eropuit werken wij het hele jaar aan een toegankelijker Nederland. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid pakken we extra uit met een gratis Bioscoopdag voor 5000 mensen en de Zonnebloem Testdagen, waarbij – op dit moment – maar liefst 16 locaties worden getest en 1500 mensen genieten van een gratis dagje uit! 

Een dagje dierentuin, een museumbezoek of een bioscoopje pakken: wie kan er niet van genieten? Maar voorwaarde is wel dat het toegankelijk is. Dat is het doel van ons project Onbeperkt Eropuit: zorgen dat vrijetijdslocaties beter toegankelijk worden. Om dit te bereiken bezoeken onze mystery guests vrijetijdslocaties in het hele land. Tijdens dit bezoek vullen zij vragenlijsten in over toegankelijkheid. Na dit bezoek meet onze keurmeester alle drempels et cetera exact op. Van deze uitkomsten tezamen stellen wij een rapport op met verbeterpunten, voor de lange én korte termijn. Wat we vervolgens aanbieden aan de organisatie. Daarnaast bieden we hun medewerkers een workshop over toegankelijkheid en gastvrijheid, voor een stukje bewustwording en kennis. 

Op de goede weg

Sinds de officiële start van Onbeperkt Eropuit, bijna een jaar geleden, zijn er zo’n 200 mystery-bezoeken afgelegd bij 20 vrijetijdslocaties en reikten we 19 rapporten uit. Veel organisaties zijn waar mogelijk direct met verbeterpunten aan de slag gegaan, met als resultaat dat deze locaties dus nú al beter toegankelijk zijn. We zijn dus op de goede weg, maar er is zeker nog genoeg te doen. 

5000 x bioscoop

Daarom slaan we in de Week van de Toegankelijkheid extra hard op de tam-tam om aandacht te vragen voor toegankelijkheid. Dat doen we met een speciale Bioscoopdag. Op 3 oktober zetten 13 bioscopen van de keten Kinepolis hun deuren open speciaal voor de Zonnebloem. Zo’n 5000 deelnemers en vrijwilligers kunnen dan kosteloos genieten van de film ‘Bankier van Verzet’ en koffie met gebak. Zo slaan we twee, of eigenlijk drie, vliegen in één klap. Want Kinepolis wil met onze hulp hun bioscopen beter toegankelijk maken, wij kunnen met deze actie aandacht vragen voor een toegankelijke vrijetijdssector én we bezorgen mensen een leuk en gratis dagje uit!

Zonnebloem Testdagen

Daarnaast organiseren we in de Week van de Toegankelijkheid de Zonnebloem Testdagen. Van 1 tot en met 7 oktober onderwerpen onze deelnemers en vrijwilligers maar liefst 16 vrijetijdslocaties aan een test. De locaties stellen hiervoor gratis toegangskaartjes beschikbaar. In totaal gaat het om 1500 vrijkaarten. De koppels kiezen zelf welke locatie ze willen bezoeken in die week en op welke dag en welk tijdstip. Het enige wat wij van hen vragen is om na afloop digitaal een korte vragenlijst in te vullen.

Leuk dagje uit

Zo blijven we ons sterk maken voor een toegankelijker Nederland. Niet alleen deze week, maar ook alle andere weken van het jaar. En tegelijkertijd doen waar we goed in zijn: mensen een leuk dagje uit bezorgen!

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht sHeeren Loo

Hoe kun je agressie van jongeren beter begrijpen?

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) vinden sneller dan hun leeftijdgenoten dat anderen gemene bedoelingen hebben. Ze denken ook sneller dat iemand iets expres doet, juist wanneer… Lees verder