Categorieën
Dokters van de Wereld Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Bosbranden in Griekenland: Dokters van de Wereld gestart met urgentieplan

Na de verwoestende bosbranden ondersteunt Dokters van de Wereld de getroffen bevolking en zorgcentra
De branden in Griekenland hebben een ravage veroorzaakt: 2500 huizen werden vernield, 12.760 hectare liggen in as en 250 mensen zijn dakloos geworden. Omdat de publieke zorgcentra onderbemand zijn en de medewerkers niet opgeleid zijn in het omgaan met dergelijke rampsituaties, werd aan Dokters van de Wereld ondersteuning gevraagd door de Griekse overheid.

“De meest voorkomende aandoeningen die we behandelen zijn brandwonden, longaandoeningen en posttraumatische stressstoornissen. Maar we zien ook mensen die dakloos zijn geworden en hulp vragen en mensen die we doorverwijzen bij hun vragen rond schadeclaims.” Vertelt Maritina Papamitrou, medewerker van Dokters van de Wereld vanuit Athene. “Op dit moment staat de dodenteller op 91. 52 mensen liggen nog in het hospitaal met ernstige brandwonden. Momenteel voeren we zo’n 25 consultaties per dag uit, maar het aantal hulpbehoevenden stijgt nog elke dag.”

De gevolgen van de ravage zullen de komende dagen en weken in omvang toenemen. Daarom heeft de Griekse overheid Dokters van de Wereld gecontacteerd met de vraag extra ondersteuning te bieden: “De lokale medewerkers van de bestaande zorgcentra draaien overuren en bieden de klok rond medische en psychische hulp. Maar gezien de situatie is er nood aan extra mankracht. Bovendien zijn deze lokale medewerkers niet getraind in natuurrampen van deze omvang. Daarom heeft Dokters van de Wereld Griekenland beslist de zorgstructuren te ondersteunen.”

Dokters van de Wereld heeft extra psychologen en artsen ingezet in de hospitalen en doet ook huis-aan-huisbezoeken om de noden van de bewoners in de getroffen gebieden in kaart te brengen: “Vooral oudere mensen zijn kwetsbaar en leven vaker geïsoleerd. Deze huisbezoeken zijn preventief van groot belang.”

Dokters van de Wereld Griekenland koppelt de hulpactie aan een giftoproep naar de Europese burgers: “We hebben extra hulp nodig om de medische zorg, psychische zorg en sociale zorg te kunnen financieren. Daarnaast willen we een fonds oprichten voor de getroffen burgers. Dat geld willen we rechtstreeks bezorgen aan de getroffen bevolking, in samenwerking met de sociale diensten van de getroffen gemeenten.”

The post Bosbranden in Griekenland: Dokters van de Wereld gestart met urgentieplan appeared first on Dokters van de Wereld.

Categorieën
Mensen in nood Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp Rode Kruis

Brand in Breukelen: Rinus werkte in het calamiteitenhospitaal

Familie van slachtoffers brengt Rinus naar het stiltecentrum. “Sommigen zijn erg emotioneel. Een praatje en een arm om hen heen is dan vaak genoeg. Maar soms zijn ze erg onrustig en vereist het heel wat geduld om hen kalm te krijgen. Maar dat vind ik het mooiste aan dit werk. Contact met mensen, het sociale.”

Rinus is wat dat betreft als een vis in het water. “Ik doe dit werk bij het Rode Kruis nu al 48 jaar. En zo’n inzet als deze, ja hier komt alles samen. Het onverwachte, dat je mensen kunt helpen, kunt troosten. Dat is toch mooi?”

Uiteindelijk helpen hij en zijn collega’s 11 slachtoffers. Om 1.00 uur zit het werk bij het calamiteitenhospitaal er voor Rinus op. “Na het werk maken we schoon en zetten we alles klaar voor een volgende calamiteit. Je hoopt niet dat die op korte termijn komt, maar áls hij komt, dan is alles geregeld.”

Categorieën
Eurogroup for Animals Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

EU citizens call on the EU Commission to better protect companion animals

With the new campaign “EU, Care For Our Companions” European citizens call for better protection for their pets and equines. Issues related to our companions’ welfare know no borders, therefore it is now time for the EU Commission to establish EU guidelines to better protect our companion animals.

Cats, dogs and horses play an important role in our society. They have made us happier and healthier for more than 10,000 years. It is estimated that 80 million households in Europe have at least one pet and we care about some 7 million horses and donkeys. Nevertheless, the welfare of our companion animals is not protected at European level.

Companion animals’ protection remains a competence of the Member States. However, at the national level, legal protection for their welfare vary greatly, with some countries where this is completely disregarded by governments and competent authorities. As a consequence everywhere across Europe they are still victim of abandonment, negligence and abuse, as experienced by Eurogroup for Animals’ member organisations, working everyday to stop cruelties on animals across Europe and beyond.

With the “EU Care For Our Companions” campaign, we want to show EU institutions and decision-makers that citizens care for their cats, dogs, horses and donkeys, and that it is now time for the EU to take its responsibility.

By proving that Europeans want better protection for their companion animals, Eurogroup for Animals and its member organisations will have the opportunity to place their companions’ welfare high on the European political agenda. Citizens are asked to make their voice heard and support the campaign by taking a selfie with their pet or equine and by posting it on Instagram with the relevant hashtag (#EUCare4MyDog, #EUCare4MyCat, #EUCare4MyHorse, #EUCare4MyDonkey).

 

The post EU citizens call on the EU Commission to better protect companion animals appeared first on Eurogroup for Animals.

Categorieën
Cultuur De Hollandse Molen Nieuwsbericht

Kantoor De Hollandsche Molen digitaal en telefonisch 1 augustus tijdelijk niet bereikbaar

In verband met werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk in de omgeving van het bureau van De Hollandsche Molen in Amsterdam  is het kantoor woensdag 1 augustus van 10.00 – 16.00 uur  afgesloten van de stroomvoorziening. Dit betekent dat het bureau die dag in genoemd tijdvak digitaal en telefonisch mogelijk niet bereikbaar is. Onze verontschuldigingen voor dit […]

Het bericht Kantoor De Hollandsche Molen digitaal en telefonisch 1 augustus tijdelijk niet bereikbaar verscheen eerst op De Hollandsche Molen.

Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Lekkende oliepijpleiding voor ABP op de Zuidas

Greenpeace roept op om te stoppen met beleggen in verwoestende teerzandolie

31 juli, Amsterdam – Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben zojuist een lekkende oliepijpleiding gelegd voor het kantoor van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op de Zuidas in Amsterdam om te laten zien wat het gevolg is van beleggen in vervuilende en omstreden teerzandolie. Ondanks protesten van 150 inheemse volken, staan er nieuwe pijpleidingen door Canada en de VS gepland. Gevolgen: ernstige milieuvervuiling door lekkages en verwoesting van eeuwenoude bossen en landschap. ABP belegt via zijn uitvoeringsorganisatie APG voor 738 miljoen euro in teerzandolie en pijpleidingen voor de export van Canadese teerzandolie naar Azië en de VS.

Kees Kodde, campagneleider Greenpeace Nederland: “Pensioengeld van ambtenaren en onderwijzers wordt geïnvesteerd in verwoestende teerzandolie. Veel internationale beleggers zijn hier al mee gestopt. Waarom belegt ABP daar dan nog wel in? Willen we de opwarming van de aarde beperken met maximaal 1.5 graad zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, dan moet deze olie in de grond blijven en zijn deze beleggingen straks waardeloos. Daarom is beleggen in teerzandolie niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook een groot risico voor de pensioenen van 2,9 miljoen* Nederlanders.”

Vuil pensioengeld
Greenpeace eist dat ABP zich direct terugtrekt uit deze vervuilende industrie en werk maakt van klimaatbeleid. Tijdens de vreedzame actie op de Zuidas in Amsterdam nodigt Greenpeace medewerkers van ABP uit om symbolisch de geldkraan voor teerzandolie dicht te draaien. Greenpeace heeft overleg gevoerd met ABP en APG, maar ABP wil de beleggingen in teerzandolie niet van de hand doen. Ze sluiten een aantal sectoren uit, zoals tabak en kernwapens, maar willen deze stap niet zetten als het gaat om teerzandolie. Daarom is Greenpeace een petitie gestart: Teerzandolie? Niet met mijn geld! Greenpeace wil dat Nederlanders niet langer ongewild bijdragen aan deze verwoestende industrie.

Teerzandolie en pijpleidingen
Teerzanden zijn zanderige gronden, doordrenkt met dikke, kleverige aardolie. In Alberta, Canada ligt ‘s werelds grootste open mijn waar deze teerzanden worden afgegraven. Om de productie en export van teerzandolie op te schroeven wordt in Canada en de VS gewerkt aan drie nieuwe pijpleidingen. Het is een duur, energieverslindend en verwoestend proces om deze olie te winnen en er bruikbare brandstof van te maken. Bovenop de teerzanden staat eeuwenoud bos dat in hoog tempo wordt verwoest. Deze bossen zijn van oudsher het thuis van inheemse volken. Hun bos verdwijnt voor de ontginning van teerzanden en er worden pijpleidingen gepland dwars door hun leefgebied. Zo’n 150 inheemse volken in Canada en de VS hebben zich verenigd in hun verzet tegen de aanleg van deze oliepijpleidingen. Lekkages van de oliepijpleidingen zijn onvermijdelijk*, sinds 2010 gebeurt dat bijna wekelijks.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie

Geeke van der Sluis

Persvoorlichting Greenpeace

Email: geeke.van.der.sluis@greenpeace.org

Telefoon: 06 25 03 10 13

Foto’s van de actie zijn zsm via Flickr beschikbaar

Bronvermelding:

Leaking oil pipeline for pension fund ABP

Greenpeace calls for divesting from pipelines for tar sand oil

31 July, Amsterdam – Greenpeace Netherlands activists have constructed a leaking oil pipeline in front of the ABP office in the financial district of Amsterdam. The activists want to show what the polluting and controversial result is of investing in tar sand oil. In spite of indigenous peoples protests, pipeline companies are planning 3 new pipelines through Canada and the US for the export of the dirtiest oil on the planet: tar sand oil. This will lead to devastation of ancient forests and environmental pollution through leaking pipelines.

Pension fund ABP, the 5th largest of the world, currently invests 738 million euros in tar sands and pipelines for tar sands. Greenpeace demands that ABP withdraw from this polluting industry and work on their climate policy. The pension of teachers and civil servants should not be invested in the most polluting oil on the planet. Greenpeace invites ABP employees during the peaceful action to symbolically close the money tap for oil sand.

Tar sands

Tar sands are sandy soils, infused with thick, sticky petroleum. In Alberta, Canada is the world’s largest open mine where these tar sands are excavated. To boost the production and export of tar sand oil, three new pipelines are being planned in Canada and the US. Ancient forests above the tar sands are being destroyed at a rapid pace. These forests have traditionally been home to indigenous peoples. Their forest disappears for the reclamation of tar sands and pipelines are planned right through their habitat. 150 indigenous peoples in Canada and the US have united in their opposition to the construction of these oil pipelines. The chance of leakage from the oil pipelines is inevitable, since 2010 this happens almost every week.

Kees Kodde, campaigner Greenpeace Netherlands: “Pension money from civil servants and teachers is invested in devastating tar sand oil. Many international investors have already pulled out. Why does ABP still invest in this? If we are to keep the worlds temperature rise below 1,5 degrees, then this tar sands oil should stay in the ground, which will make the investments of ABP worthless. Investing in tar sands pipelines is needlessly putting in the pensions of 2,9 million Dutch people at financial risk.”

Time to take steps

Greenpeace consulted with ABP, but ABP still does not want to exit its investments in tar sands oil. ABP claims to reduce the CO2 impact of its investments by 25% in 2020, but fails to explain why its investments in tar sand oil and coal have increased over the last years

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Bestuurswisseling SGF (november 2017)

Na zeven jaar van bevlogen voorzitterschap heeft Tom Oostrom (directeur Nierstichting)

op 21 november jl. het voorzitterschap van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) overgedragen aan Michael Rutgers (directeur Longfonds).

Ook Bernique Tool (directeur MLDS) en Martin van Oostrom (Secretaris Raad van Bestuur Aidsfonds) zijn per 21 november toegetreden tot het SGF bestuur.

Tijdens het voorzitterschap van Tom Oostrom is de SGF uitgegroeid tot een sterk samenwerkingsplatform voor leden en een partij die door beleidsmakers en politici steeds vaker betrokken wordt bij ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, preventie en zorg.

Vanuit zijn rol binnen de regiegroep van de Topsector Life Science & Health heeft hij bijgedragen aan de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en de gezondheidsfondsen om publiek-private samenwerking te stimuleren, om zo oplossingen voor de patiënt te versnellen.

Onder zijn voorzitterschap hebben de SGF-leden besloten om vanaf 2018 grote gezamenlijke projecten te starten, waaronder de PPS-programma’s Beter Gezond en Immunologie.

Tom Oostrom is namens de SGF lid van de Kerngroep Transitie Proefdiervrije Innovatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitdie streeft naar de transitie van proefdiergebruik naar humane meettechnieken. Deze rol zal Tom Oostrom namens SGF-lid blijven vervullen.

Ook Marina Senten (lid managementteam Hartstichting) heeft op 21 november afscheid genomen van het bestuur SGF.

Zij was zes jaar penningmeester en heeft zeven jaar lang de portefeuille preventie onder haar hoede gehad. In 2014 verscheen het SGF-rapport Toekomstvisie Gezonde Samenleving & de rol van Gezondheidsfondsen.

In het kader van de portefeuille preventie heeft ze meegewerkt aan het versterken van het initiatief Gezonde School, en was zij namens de SGF o.a. lid van de AdviesRaden van het Centrum Gezond Leven van het RIVM en van de Gezond In de Stad van Pharos. Het laatste jaar heeft zij zich bezig gehouden met de ontwikkeling van het gezamenlijk SGF-programma De Gezonde Generatie.

Michael Rutgers hoopt samen met het bestuur het succes van de SGF uit te bouwen. Daarbij ligt een sterke focus op het ontwikkelen van een groot samenbindend preventie initiatief dat Nederland in 2040 in de top 3 van gezondste generaties jongeren ter wereld moet brengen.

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Open access: kennis toegankelijk voor iedereen (juli 2017)

De SGF is van mening dat beschikbaarheid van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen van groot belang is. Zowel voor de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar de investeringen toe leiden, als voor wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen.

Vrije, gratis toegang tot wetenschappelijke informatie, ook wel “Open Access” genoemd, leidt uiteindelijk tot efficiëntere wetenschap. Het bevordert een effectievere behandeling van aandoeningen en het sneller toepassen van nieuwe behandelingen. Om deze redenen onderschrijft de SGF, met een achterban van 8 miljoen chronisch zieken, het belang van Open Access.

Open Access is een onderdeel van Open Science: een brede beweging om onderzoeksresultaten, data en wetenschappelijke ontwikkelingen vrij toegankelijk te maken. Hiertoe behoort het Open Access publiceren van onderzoeksresultaten, maar ook het openbaar maken van onderliggende data en methoden, zodat deze hergebruikt en gereproduceerd kunnen worden. Open Science in brede zin is niet meer weg te denken uit het wetenschappelijke veld. Bij financiers van onderzoek is het steeds vaker beleid Open Science-principes toe te passen.

De SGF beschouwt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de transitie richting Open Science (en daarmee meer transparantie). Daarom zetten ook wij stappen richting Open Science. De volledige overgang naar Open Science vergt tijd, investeringen in mankracht en middelen en aandacht voor risico’s. De SGF volgt de ontwikkelingen binnen het Nationaal Plan Open Science nauwlettend. Overeenkomstig met de in dit plan geformuleerde ambitie, zullen de aangesloten gezondheidsfondsen van SGF inzetten op 100% Open Access publiceren in 2020.

Het standpunt van de gezondheidsfondsen ten aanzien van Open Science is op de website terug te vinden onder ‘Publicaties’.

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Achtergrond dierproevenbeleid SGF

Gezondheidsfondsen vertegenwoordigen miljoenen mensen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten zich daarom dagelijks in, om voor hen een beter en gezonder leven te realiseren. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een cruciale rol. Bij uitzondering zijn ook dierproeven nodig om levensreddende of verbeterende behandelingen voor patiënten te realiseren. Voor het merendeel maken de fondsen echter onderzoek mogelijk waarbij geen dierproeven worden gebruikt. Onze achterban wil oplossingen voor hun ziekten en aandoeningen, maar niet tegen iedere prijs. Zo zijn ze in meerderheid voor het toepassen van dierproeven als dit behandeling van hun aandoening dichterbij brengt, maar alleen als het niet anders kan. Daarom heeft de SGF richtlijnen opgesteld die verder gaan dan de, wereldwijd gezien, strenge Nederlandse wetgeving voorschrijft.

Nederlandse Wetgeving
Wettelijk is vastgelegd dat dierproeven verboden zijn, tenzij gericht op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier.

Richtlijnen SGF
De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten zich in voor een beter leven van mensen, maar ook voor meer dierproefvrije innovaties, zodat steeds minder proefdieren nodig zijn. Enkele voorbeelden:

  • in 2012 heeft de SGF criteria geformuleerd voor het dierproevenbeleid, welke de fondsen gebruiken bij het beoordelen van onderzoeksaanvragen;
  • de gezondheidsfondsen hebben daarbij een set vragen ontwikkeld om hun Wetenschappelijke Advies Raden te ondersteunen bij het beoordelen van de noodzaak van het proefdiergebruik;
  • daarnaast adviseert de SGF om opvolging van ARRIVE-richtlijnen op te nemen in onderzoekscriteria. Navolging van deze richtlijnen betekent dat de reproduceerbaarheid van onderzoeken omhoog gaat en dat de kwaliteit van onderzoek verbetert;
  • leden van de SGF hebben een financiële bijdrage geleverd aan ZonMw programma’s op het gebied van alternatieven voor dierproeven;
  • de SGF is vertegenwoordigd in verschillende overleggen en een denktank die zich hard maakt voor alternatieven voor dierproeven;
  • de voorzitter van het bestuur van de SGF nam deel in de ‘Denktank Aanvullende Financiering alternatieven voor dierproeven’, welke in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het rapport ‘In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’ opstelde;
  • de SGF neemt deel in het coordinatieteam dat aan de slag gaat met de aanbevelingen uit bovengenoemd rapport.

De 21 gezondheidsfondsen van de SGF hebben een gezamenlijk standpunt over de inzet van dierproeven geformuleerd.

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Zuid-Amerikaanse tapir geboren in ARTIS

De witte vlekken en strepen op de bruine vacht van het kalf zorgen voor goede camouflage: de vacht valt goed weg tussen de schaduw- en lichtvlekken van gebladerte. Na ongeveer acht maanden verdwijnen de strepen en krijgt de Zuid-Amerikaanse tapir (Tapirus terrestris) een egaal grijsbruine vacht. 

Goede zwemmers

Het warme weer is voor Zuid-Amerikaanse tapirs geen probleem: het klimaat in hun oorspronkelijke leefgebied in Brazilië en omringende landen is warm en soms tropisch. Tapirs zijn van nature goede zwemmers: ze gebruiken hun handige slurfje als snorkel. In ARTIS gaan de tapirs met dit warme weer ook regelmatig kopje onder. Een kalf zal pas als het wat ouder en steviger is mee het water in gaan met de moedertapir. Tapirs leven een groot deel van het jaar gescheiden van elkaar: alleen in de paartijd zoeken mannetjes en vrouwtjes meer toenadering tot elkaar. 

Oude soort

Het leefgebied van de Zuid-Amerikaanse tapir wordt steeds kleiner door ontbossing en habitatversnippering. Ook wordt er op tapir gejaagd. De IUCN, de internationale natuurbeschermingsorganisatie, heeft de Zuid-Amerikaanse tapir aangeduid als kwetsbare soort. Tapirs zijn onevenhoevigen en het nauwst verwant aan zowel paarden als neushoorns. Het is een evolutionair gezien zeer oude groep, waar vroeger veel meer soorten van bestonden dan de huidige vier soorten. Ook in Nederland leefden 15 miljoen jaar geleden nog tapirs.

Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Surfproject

Interview met surfster Brecht

‘Als ik surf voel ik me blij’ Door: Eva Meylink Veel vrijwilligers van het Surf Project zullen Brecht Looman (14 […]

Het bericht Interview met surfster Brecht verscheen eerst op Surf Project.