Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Opbrengst lokaal besteden

Dit jaar start Kinderpostzegels met Lokaal Besteden. Scholen mogen meebeslissen hoe een gedeelte van het opgehaalde geld besteed zal worden voor kwetsbare kinderen in hun eigen omgeving. 

Kinderpostzegelactie 2018
Met de verkoop van allerlei leuke spullen zoals kinderpostzegels, vrolijke pleisters en mooie kaarten helpen kinderen in Nederland al vele jaren andere kinderen in Nederland en buitenland. Het enthousiasme van de kinderen om zich in te zetten voor de Kinderpostzegelactie is al vele jaren onverminderd!

Opbrengst lokaal besteden
Kinderpostzegels wil graag scholen (zowel kinderen als leerkrachten) meer betrekken bij het doel van de actie. Zij mogen meebeslissen naar welke projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen (een deel van) de opbrengst gaat. De school kan kiezen uit projecten die Kinderpostzegels heeft geselecteerd maar ook een eigen doel indienen voor een project in de regio.

Kinderen van eigen school
Het is zelfs mogelijk om kinderen van de eigen school te helpen: de deelnemende school kan via Stichting Lezen een boekenpakket bestellen om het lezen te stimuleren of een financiële bijdrage voor kinderen uit minimagezinnen aanvragen via het Jeugdeducatiefonds.

Kiezen naar welk lokaal project een deel van de opbrengst gaat? Geef vóór de start van de Kinderpostzegelactie op 26 september 2018 de keuze door via het Scholenportaal

Categorieën
Kinderen en kansen Kinderpostzegels Nieuwsbericht

Kinderpostzegels introduceert Lokaal Besteden

Dit jaar start Kinderpostzegels met “Lokaal Besteden”. Scholen mogen vanaf 2018 meebeslissen hoe een gedeelte van het opgehaalde geld besteed zal worden voor kwetsbare kinderen in hun omgeving. 

Met de verkoop van allerlei leuke spullen zoals kinderpostzegels, vrolijke pleisters en mooie kaarten helpen kinderen in Nederland al vele jaren andere kinderen in Nederland en buitenland. Het enthousiasme van de kinderen om zich in te zetten voor de Kinderpostzegelactie is al vele jaren onverminderd.

Kinderpostzegels wil graag scholen (kinderen en leerkrachten) meer betrekken bij het doel van de actie en gezamenlijk de beslissing voor projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen nemen. De school kan tot de start van de Kinderpostzegelactie (26 september 2018) kiezen uit projecten die Kinderpostzegels heeft geselecteerd maar ook een eigen doel indienen. Ook is het mogelijk om kinderen van de eigen school te helpen: de deelnemende school kan via Stichting Lezen een boekenpakket bestellen om het lezen te stimuleren of een financiële bijdrage voor kinderen uit minimagezinnen aanvragen via het Jeugdeducatiefonds.

Categorieën
jINC Mensenrechten Nieuwsbericht

Hier zijn de Amsterdamse genomineerden voor een JINC Award!

Het schooljaar is bijna ten einde: leerlingen en leraren mogen gaan uitrusten, net als de vrijwilligers uit het bedrijfsleven die voor JINC actief zijn geweest. Maar eerst moeten er nog prijzen worden uitgedeeld! Dus rapapapapa, hier zijn de genomineerden voor de Amsterdamse JINC Awards 2018.

Wie gaat er naar huis met de prijs voor Coach van het Jaar? Welke Amsterdamse instelling of onderneming mag zich Bedrijf van het Jaar noemen? En wie oh wie krijgt de felbegeerde Student Choice Award? De spanning zal om te snijden zijn, als donderdag 5 juli in het DeLaMar Theater de JINC Awards worden uitgereikt aan scholen, professionals en bedrijven die zich het hardst hebben ingezet voor JINC.

Over de winnaars kunnen we nog niets verklappen, maar we kunnen wel onthullen wie dit jaar genomineerd zijn voor onze zes prijzen. Dus daar gaan we!

Coach van het Jaar
Roy van Brink (zzp’er)
Stan Lenssen (zzp’er)
Nick Schoemaker en Ruud van Hout (Rabobank)
Jenny Nieuwenhuijze (De Nederlandsche Bank)
Symone Schenkers (KLM)

Bedrijf van het Jaar
Şerifoğlu
IBM
Mazars
Bellevue
Timmerwerkplaats 5 Prinsen

Vrijwilliger van het Jaar
Jolanda Kroes (Nestlé)
Erika Pape (zzp’er)
Emmie van der Zalm (ABN AMRO)
Desmond Rozenberg (Deloitte)
Gene Hewitt (Accenture)

School van het Jaar
Mediacollega
SG Reigersbos
Louis Bouwmeesterschool
Narcis Quirido
Wellantcollege Linnaeus

Bazenduo van het jaar
SG Reigersbos en Nestlé
Samenspel en Tesla
JP Coenschool en Octas
Elout en Transavi)
Calandlyceum en Van Gogh Museum

Student Choice Award

De Bliksemstage bij Aristo
De Taaltrips bij Albert Heijn
Carrière Coach Dora Mural van Hotel Casa

Ben jij als vrijwilliger betrokken bij JINC en wil je op 5 juli graag aanwezig zijn bij deze Awardshow? Meld je dan aan, want er zijn nog een paar plekken over! De inloop begint om 15.30 uur, de awardshow zelf duurt van 16.00 tot 17.15 uur. Aansluitend vindt een borrel plaats.

De leerlingen voor wie we ons inzetten, zijn overigens bij de organisatie betrokken. Tijdens een Bliksemstage bij de Amsterdamse smid Casper Prager maakten leerlingen van het Kolom Praktijkcollege de beeldjes die tijdens de show worden uitgereikt. Leerlingen van het ROC Hospitality gaan helpen bij de garderobe en de bediening, en het Mediacollege maakt een aantal vlogs. Dansschool Dance Motion uit Amsterdam Zuidoost verzorgt de openingsact. Alle reden om deze awardshow niet te missen, dus!

Het bericht Hier zijn de Amsterdamse genomineerden voor een JINC Award! verscheen eerst op JINC.

Categorieën
Artis Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Ontsnapte pelikaan terug in ARTIS

Kortwieken

De pelikaan vloog vanochtend weg tijdens het kortwieken. De roze pelikanen leven in ARTIS op ’t Veentje. Iedere vijf weken wordt er een stukje van het uiteinde van de veren geknipt, zodat ze niet wegvliegen. Het kortwieken is te vergelijken met het knippen van nagels: het is pijnloos, moet doorlopend gebeuren en groeit vanzelf weer aan. De afgelopen periode was het broedseizoen voor de vogels. Om onrust in de groep te voorkomen, is er gewacht met kortwieken. Maar het moment van kortwieken luistert heel nauw en gebeurde bij deze pelikaan net iets te laat.

Terug bij de groep

De pelikaan is na terugkomst goed in de gaten gehouden door de dierenarts. Zaterdag kon de vogel weer in de vijver bij ‘t Veentje geplaatst worden, waarna hij regelrecht terug naar de groep zwom. 

Categorieën
Kinderen en kansen Light for the World Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Gelijke rechten en politieke participatie van mensen met een handicap

Door Anderson Gitonga – Directeur – United Disabled Persons of Kenya (Spreker – Ronde Tafel 3 – Politieke participatie en gelijke rechten).

De Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRDP) hield van 12 tot 14 juni 2018 haar elfde sessie op het hoofdkantoor van de United Nations in New York. Het thema van de ronde tafelsessies was: “Sluit niemand buiten tijdens de implementatie van de Convention on the Rights of Persons with Disabilities”.

Belangrijk om te weten is dat sinds de Convention of Rights of Persons with Disabilities (CRPD), mensen met een handicap in representatieve organisaties betrokken zijn en geraadpleegd worden in de planning en in de formele procedures van de Conference of States Parties (COSP) van de CRPD. Mensen met een handicap zijn panellid en covoorzitter bij alle ronde tafels en ook zijn zij belangrijke sprekers tijdens de open- en sluitsessies.

De United Disabled Persons of Kenya is de overkoepelende organisatie van organisaties die zichzelf inzetten voor mensen met een handicap in Kenia. Het is een maatschappelijke organisatie en heeft sinds 1989 geprobeerd om de participatie en inclusie van mensen met een handicap te verbeteren op allerlei vlakken, waaronder op politieke, sociale en economische vlak.. Deze interventies waren gericht op dat ervoor gezorgd werd dat de formulering en implementatie inclusief werden gemaakt, ook bij het monitoren van de implementatie van UNCRPD. Momenteel voeren de UDPK, en partners Light for the World en Federation of Women Lawyers in Kenia een project uit dat gericht is op het verbeteren van veelvoorkomende problemen van vrouwen en meisjes met een handicap.

Waarom moeten we meedoen?

In Kenia draait de politiek,, net als in veel andere landen, over macht. Wat uiteindelijk invloed heeft op de toewijzing van middelen en diensten op zowel nationaal als provinciaal/lokaal niveau. Kenia heeft een gedecentraliseerd regeringssysteem op  nationaal niveau en 47 provincieregeringen met uiteengezette functies. Een van de belangrijkste redenen waarom het land voor deze vorm van bestuur koos, is dat gemarginaliseerde gemeenschappen (inclusief mensen met een handicap) van mening waren dat ze nog steeds werden uitgesloten bij het systeem van de centrale overheid.

De Keniaanse grondwet voorzag de vertegenwoordiging van personen met een handicap in alle niveaus van bestuursprocessen, zodat zij hun recht op vertegenwoordiging kunnen uitoefenen.

Het bestaan van wettelijke kaders om participatie te bevorderen

In artikel 54 van de Keniaanse grondwet staat dat personen met een handicap waardig behandeld moeten worden. Hoewel we alsnog veel stereotypering en vernedering van personen met een handicap zien in de gemeenschap, bij besluitvormers en beleidsmakers.

Bovendien bestaat er een conflict in de wet. Bepaalde wetten ontkennen de erkenning en uitoefening van rechtsbevoegdheid op gelijke basis met anderen. In artikel 83. (1) van de grondwet van Kenia staat bijvoorbeeld: “Een persoon komt in aanmerking voor registratie als stemmer bij verkiezingen of referenda als er verklaard is dat de persoon-(b) niet geestesziek is.”

Dit roept de volgende vraag op: Wat is de koppeling tussen geestesziekte, een verstandelijke beperking en het hebben van een ongezond verstand? Moeten personen met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking niet-gerechtelijk zijn? Inderdaad, in de laatste verkiezing hebben we meldingen ontvangen waarin een stembeambte, op de dag van de verkiezingen, mensen met een handicap heeft tegengehouden om te stemmen met de bewering dat ze geestesziek zijn.

Good practices

De Elections Management Bodies hebben toegankelijke Voter Education materialen en communicatiemiddelen ontworpen door samen te werken met DPO’s die de diversiteit in beperkingen vertegenwoordigen – vrouwen, jongeren, type handicap, geletterdheidsniveau, enzovoort.

Er was ook een toename in het aanbod van faciliteiten, zoals gebarentolken in tv-communicatie, tijdens openbare bijeenkomsten, opritten en hokjes die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, e-media advertenties die gebarentaalinterpretatie of leesbare ondertitels hebben. Er werden ook voorschriften ontwikkeld die nieuwe concepten van inclusie bevorderen, zoals stemmen met ondersteuning voor mensen met een intellectuele en psychosociale beperking.

Er zijn bewuste maatregelen genomen om mensen met een handicap als actieve deelnemers in verkiezingsprocessen te betrekken. Door ervoor te zorgen dat materialen worden  weergeven, bijvoorbeeld door middel van tekeningen en afbeeldingen, die positief zijn weergegeven voor mensen met een handicap.

Nogmaals, voor het eerst hadden we een verhoogd aantal mensen met een handicap die zichzelf verkiesbaar stelde voor concurrerende politieke posities, namelijk meer dan 20. In een aantal conservatieve gemeenschappen is er iemand die blind is gekozen. Een ander persoon met albinisme, een vrouw die in een rolstoelgebruiker is en een ander die krukken gebruikt, werden gekozen voor verschillende posities. Dit is een duidelijk verschil in de houding van de gemeenschap.

Vooruit gaan

Er moeten wetten worden ingetrokken die discriminerend zijn en die het recht op handelingsbekwaamheid blijven ontkennen en erkennen dat wanneer een faciliteit wordt geweigerd, dat een vorm van discriminatie is. Het is ook nodig om richtlijnen te formuleren en het publiek bewust te maken van ondersteunende besluitvormingsmechanismen voor mensen met een verstandelijke en psychosociale handicap.

Er moeten ook strenge maatregelen worden genomen om politiek aangespoord geweld in bedwang te houden dat heeft bijgedragen aan een gebrek aan belangstelling voor mensen met een handicap in de politiek.

Verder is het nodig om de nodige financiering te verstrekken aan organisaties die mensen met een psychosociale handicap en andere relevante partners om de verschuiving op ondersteunende besluitvorming te implementeren. Naast het creëren van bewustzijn van het recht op legale capaciteit voor personen met een psychosociale handicap en verstandelijke beperkingen.

Categorieën
Expertisebureau Online Kindermisbruik Kinderen en kansen Mensenrechten Nieuwsbericht

‘-Opinieartikel Arda Gerken- AD, 27-6-2018

Categorieën
Maatschappij en Cultuur Nieuwsbericht Rembrandthuis

15 juli: Rembrandt Art Festival

Op zondag 15 juli 2018 is het Rembrandts 412e verjaardag en dat wordt gevierd met een groot straatfeest: Rembrandt Art Festival. Zowel de Jodenbreestraat – waar Rembrandt bijna twintig jaar woonde – als de aangrenzende Sint Antoniesbreestraat staan dan in het teken van kunst, muziek en ambachtelijke producten.   Je eigen Rembrandt maken Voor de… Lees verder »

Categorieën
Dokters van de Wereld Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Dokters van de Wereld biedt gratis tandartsbehandelingen

Dankzij een gulle gift van het Bijlmer Brasafonds kon Dokters van de Wereld vandaag een tandartsbus van Europe Medicare inzetten in Amsterdam. Ongedocumenteerde migranten in Nederland kunnen niet naar de tandarts omdat zij zich niet kunnen verzekeren en omdat het te duur is. Vandaag kregen zij een gratis behandeling.

Het is 8.30 uur. De tandartsbus is nog maar nét geparkeerd of er verzamelt zich al een groepje patiënten voor de ingang. Iedereen is speciaal zo vroeg naar gekomen voor een tandartsbehandeling. Iets wat de meesten al jaren niet meer hebben gehad omdat ze het niet kunnen betalen. Arianne de Jong, directeur van Dokters van de Wereld, vindt het van groot belang dat ongedocumenteerde migranten toegang hebben tot mondzorg. “Veel mensen lijden onnodig veel pijn. Eén op de vijf cliënten die wij tijdens ons spreekuur in de Zorgbus zien heeft tandklachten. Mensen hebben last van bloedend tandvlees, ontstekingen en hoofdpijn. Omdat ze niet verzekerd zijn kunnen ze niet naar de tandarts. Dat moet veranderen.”

Behandeling in tandartsbus

De tandartsbus van Europe Medicare is een complete behandelkamer inclusief röntgenapparatuur en sterilisatieruimte.

Blije gezichten

De tandartsbus van Europe Medicare is een complete behandelkamer inclusief röntgenapparatuur en sterilisatieruimte. Op wielen. Een van de mensen die vandaag plaats mocht nemen in de stoel was Gabriël (71) uit Ghana. Gabriël had al lange tijd last van zijn kiezen. Een aantal waren al getrokken. Hij was al bij de Kruispost geweest (een organisatie die medische en psychosociale hulp biedt aan kwetsbare mensen), maar het enige wat ze voor hem konden doen was zijn pijnlijke kiezen trekken. Bang voor nog meer gapende gaten in zijn mond, weigerde Gabriël dit. Via de Zorgbus van Dokters van de Wereld kon hij vandaag terecht in de Tandartsbus. Na ruim een half uur kwam hij gelukkig naar buiten. “Ik ben zo blij! De tandarts heeft alle gaatjes in mijn kiezen gevuld. Ze heeft mijn kiezen gerepareerd en ze gelukkig niet getrokken. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik kan nu weer lachen!”

Geen pijn meer

Ook Ali (43) uit Palestina is blij dat hij vandaag geholpen wordt. Wegens geweld in zijn eigen land vluchtte hij bijna twintig jaar geleden naar Nederland. Ali is al lang niet meer bij een tandarts geweest. Hij heeft onder andere een wortelkanaalbehandeling nodig. Geduldig wacht hij op zijn beurt, hij is dankbaar dat we vandaag een plekje voor hem hebben gereserveerd. Monique was vandaag de tandartsassistent in de bus. Volgens haar was het een geslaagde dag. “We hebben twaalf mensen kunnen helpen. Klachten die we vandaag veel zagen waren cariës, pijn in de mond en we hebben een wortelkanaalbehandeling gegeven. Alle patiënten gingen tevreden en zonder pijn weer weg. Daar doen we het voor.”

The post Dokters van de Wereld biedt gratis tandartsbehandelingen appeared first on Dokters van de Wereld.

Categorieën
Nieuwsbericht

‘-Opinieartikel Arda Gerken- AD, 27-6-2018

Categorieën
jINC Mensenrechten Nieuwsbericht

Ex-Baas van Morgen gaat als een speer bij NN

Amber fikst een stage en ontdekt wat ze wil

Als JINC Baas van Morgen aan iemand goed besteed is geweest, dan is het wel aan Amber. Deze 15-jarige vmbo-leerling stond in 2017 een dag aan het roer van NN Group, waarna ze de contactgegevens van haar ‘collega-CEO’ op haar slaapkamerspiegel plakte. Toen ze een jaar later écht stage moest lopen, wist ze precies waar ze moest zijn.

“Als ik iets heb geleerd van Baas van Morgen, dan is het wel dat je je netwerk moet gebruiken”, zegt Amber. “Dorothee van Vredenburch, de baas van NN met wie ik vorig jaar een dag meeliep, gaf me dat advies. Uit mezelf zou ik daar nooit aan hebben gedacht, dus het was belangrijk dat ze dat zei.”

Als ik iets heb geleerd van Baas van Morgen, dan is het wel dat je je netwerk moet gebruiken.

Eenmaal thuisgekomen plakte Amber het beloftekaartje van Dorothee op de spiegel in haar slaapkamer. “Naast het visitekaartje van mijn moeder, op een mooie plek dus. Ja, het was best belangrijk voor me. En ik vond het spannend om het te gebruiken, ik was bang dat ik geen antwoord zou krijgen op mijn stageverzoek. Maar Dorothee stuurde het door en zorgde ervoor dat ik welkom was.”

Superleuk

Dankzij Emily de Laat, adviseur Community Investment & Culture en Ambers stagebegeleidster bij NN, kwam de scholiere vervolgens precies terecht op de plekken die haar interesseren.

“Ik wist al dat ik iets wilde met marketing of evenementen, maar niet precies wát”, zegt Amber. Daarom liep ik mee op verschillende afdelingen. Dat was superleuk. We hebben een hotel bezocht om te zien of het geschikt is voor bezoekers uit het buitenland, ik mocht helpen bij een Bliksemstage die NN Group samen met JINC in het Mauritshuis organiseerde voor vmbo-leerlingen en zelfs het startschot geven van de NN Marathon Rotterdam. Nee, dat laatste hoort niet standaard bij het werk, dat snap ik heel goed!”

Ik hoorde dat David Knibbe, die ik ontmoette bij de start van de marathon, ook als stagiair is begonnen bij NN. En die is nu CEO!

Het resultaat: Amber weet nu zeker dat ze later events wil gaan organiseren. “Ik vond het geweldig op die afdeling. De mensen die daar werken gaan steeds op pad, ze moeten de hele tijd nieuwe dingen verzinnen. Het is heel afwisselend. Ze vertelden ook dat je soms van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat moet werken, en dat je daar wel tegen moet kunnen. Maar dat lijkt me helemaal niet erg.”

Als het aan Amber ligt, is NN nog lang niet van haar af. Als de echte netwerker die ze inmiddels is, heeft ze haar volgende stage bij het bedrijf alvast gefikst. “Ik mag bellen als ik straks op het mbo zit, dus dat ga ik zeker doen. Ik hoorde bovendien dat David Knibbe, die ik ontmoette bij de start van de marathon, ook als stagiair is begonnen bij NN. En die is nu CEO.” Lachend: “Nee hoor, ik wil zijn baan niet overnemen! Maar hij is nu wel een van mijn voorbeelden.”

Het bericht Ex-Baas van Morgen gaat als een speer bij NN verscheen eerst op JINC.