Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Sint Laurensfonds brengt potentiële oplossingen voor kinderarmoede samen

Donderdag 16 maart jl. organiseerde Sint Laurensfonds in Kantine Walhalla een werkconferentie in het kader van kinderarmoedebestrijding in Rotterdam. Het was een druk bezochte conferentie met mooie uitkomsten en inspirerende ideeën.

De werkconferentie had als doelstelling diverse partijen uit Rotterdam bij elkaar te brengen om inspirerende en bestaande doeltreffende initiatieven met elkaar te delen en te brainstormen over mogelijke oplossingen voor het kinderarmoedeprobleem. Dit gebeurde nadat Jurriaan Omlo (zelfstandig onderzoeker) in zijn presentatie een kader had geschetst over ‘Wat werkt bij de aanpak van armoede’. Ook werden filmpjes getoond van twee voorbeelden van projecten van ‘Thuis op Straat’ en ‘House of Hope’. Sint Laurensfonds hoopt dat deze bijeenkomst zal bijdragen aan de bestrijding van kinderarmoede in Rotterdam en gaat met de ideeën aan de slag.

Bent u geïnteresseerd in de ideeën uit de brainstormsessies en een uitgebreidere beschrijving van de dag? Klik hier voor het volledige verslag. Het verslag is gemaakt door Tyco Mol en Gido van der Heijden van Solve Social Impact Consulting.

Een terugkoppeling over het vervolg naar de deelnemers van de werkconferentie volgt nog.De presentatie van Jurriaan Omlo en de filmpjes zijn hieronder te downloaden.

Vervolg werkconferentie ‘Kinderen in armoede in Rotterdam

Tijdens de werkconferentie op 16 maart 2017 zijn vele mooie uitkomsten en inspirerende ideeën naar voren gekomen.

De vele ideeën inspireerden het bestuur van Sint Laurensfonds op zijn beurt financiële middelen vrij te maken om een fors aantal gezinnen uit de armoede te gaan halen. Sint Laurensfonds wil een aantal Rotterdamse organisaties uitnodigen om hiervoor de samenwerking aan te gaan. Het betreft wijkgerichte organisaties die bij Sint Laurensfonds al bekend zijn en actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. De aanpak van Sint Laurensfonds zal gericht zijn op het gehele gezin en op een integrale benadering gebaseerd op het present zijn in de wijk en op empowerment van het gezin.

Het thema ‘Armoede en kinderen in Rotterdam’ is een zeer belangrijke speerpunt voor ons fonds de komende jaren. Daar willen we graag alles aan doen samen met diverse organisaties in de wijken in Rotterdam. Alle aanvragen voor projecten (klein, middelgroot of groot) die armoede onder kinderen verzachten en/of bestrijden zijn welkom. Hebt u ideeën of uitgewerkte plannen, kom dan langs op ons wekelijkse spreekuur op donderdagmorgen of kijk op onze website hoe u een aanvraag kunt indienen.

>> Download de factsheet over kinderen in armoede in Rotterdam

Categorieën
Mavuvu Nieuwsbericht Ontwikkelingshulp

Mavuvu Shirt verkrijgbaar

Roland Burgerhout heeft tijdens de 20vanAlphen gerend in ons Mavuvu shirt om ons te helpen meer naamsbekendheid te creëren. Uiteraard hebben we ervoor gezorgd dat het shirt zo comfortabel mogelijk zou zijn om in te rennen. Dit is wat hij van het shirt vond: “Het is een shirt die is gemaakt van een fijne stof, die ademt tijdens het hardlopen. Het logo aan de achterkant is goed bedrukt en duidelijk te lezen. Met dit shirt kun je lekker een stuk hardlopen en laten zien wat je belangrijk vind en waar je voor loopt!”

Ons Mavuvu shirt is vanaf nu verkrijgbaar! Door het kopen van ons shirt bedrukt met logo en website, draag je bij aan de bouw van ons zorgcentrum in Malawi. Zoals Roland Burgerhout vorige week vertelde is het shirt ideaal voor hardlopen, uiteraard kan hij ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Mocht je een shirt willen bestellen, stuur een mail naar info@mavuvu met de gewenste maat en het aantal, dan sturen we het shirt zo snel mogelijk op!

tshirt-mavuvu-2

Categorieën
IFAW Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Video: Drie nieuwe berenjongen gearriveerd in Russisch Berenopvangcentrum

Er zijn opnieuw drie berenjongen aangekomen in het Bear Rescue Center (OBRC) van het IFAW in het Russische Bubonitsy. Hier kunnen de nieuwkomers, één mannetje en twee vrouwtjes, nu bijkomen van de reis die ze achter de rug hebben.

De berenjongen zijn gered in de Russische regio’s Tver en Irkoetsk. Ze gaan de twee andere berenjongen gezelschap houden die al eerder begonnen aan het rehabilitatietraject in het centrum.

Een mannelijk berenjong werd gered door drie houthakkers die onverwacht een hol vonden en daar geluiden uit hoorden komen. Hun hond viel het berenjong aan, maar de houthakkers slaagden erin het beertje van zijn aanvaller te bevrijden. Het jong hield er wel verwondingen aan over. Sergey Gershov van het OBRC haalde het beertje direct op en bracht het voor behandeling over naar het Russisch College voor Zoölogische Geneeskunde. Hier werd het jong geopereerd en kreeg hij antibiotica.

Het derde geredde berenjong werd direct voor behandeling naar het Russisch College voor Zoölogische Geneeskunde overgebracht.

Het vierde en vijfde berenjong, allebei vrouwtjes, werden achtergelaten op de stoep bij een circusdirecteur in Siberië. Ondanks een aanbod van de berentrainers van het circus om zich over de beertjes te ontfermen, besloten de circusmedewerkers dat de beertjes terug in de natuur moesten worden uitgezet. Ze belden Sergey Pazhetnov van het OBRC en vroegen hem de beertjes op te vangen. Sergey vertelde het circus dat de kans op een succesvolle rehabilitatie van de jongen het grootst zou zijn als ze zo snel mogelijk naar het OBRC werden gebracht. Circusambtenaren in Irkoetsk verzamelden alle benodigde documenten, inclusief veterinaire en inspectierapporten, zodat de berenjongen vervoerd konden worden. Ook vonden ze een luchtvrachtmaatschappij die bereid was de beertjes mee te nemen; ze wachtten op een vliegtuig met een verwarmd bagageruim. En tot slot slaagden ze er in een geschikte hardhouten kist te vinden die voldeed aan de eisen van luchtvaartmaatschappijen voor het vervoer van berenjongen.

En dat alles kregen ze in minder dan 24 uur tijd voor elkaar.

Na een vlucht naar Moskou kwamen de beren aan in het OBRC, waar ze nu bijkomen van hun reis.

Twee vrouwelijke berenjongen komen aan in het OBRC en worden onderzocht voordat ze in een warme box worden gelegd om te gaan slapen tot hun voedertijd.

Berenjongen hebben om de vier uur speciale voeding nodig, die in samenstelling lijkt op de melk van hun moeder. De medewerkers van het OBRC zijn getraind in het op de juiste manier voeden van de jongen. Zij zorgen ervoor dat ze geen last krijgen van verstopping door de iets andere samenstelling van hun voeding.

Ook de temperatuur is voor jonge beertjes heel belangrijk. Om te beoordelen of ze het te warm of te koud hebben, wordt hun gedrag nauwlettend in de gaten gehouden. De temperatuur in hun nieuwe verblijf wordt voortdurend bijgesteld om ze zo comfortabel mogelijk te houden.

De berenjongen worden gerehabiliteerd en kunnen hopelijk weer worden uitgezet in beschermd bosgebied als ze oud genoeg zijn om zelfstandig te kunnen overleven.

-MD

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Sint Laurens Fonds

Zelf je kansen creëren

Oproep aan jongeren van 15 tot 25 jaar oud: 

Wil je de ontmoeting met nieuwe mensen opzoeken en daarmee je kansen op een betere toekomst vergroten? En lijkt het je leuk om samen met anderen iets op te zetten in jouw omgeving?

Het RC Maagdenhuis steunt samen met andere fondsen initiatieven van jongeren!
Check www.maagdenhuis.nl

Deadline voor inzendngen: 22 maart 2017

Categorieën
IFAW Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Feestelijke start van World Wildlife Day

Dit jaar is het thema van World Wildlife Day: ‘Luister naar de jeugd’. Ik roep iedereen op om vandaag één ding te doen dat bijdraagt aan de oplossing voor wilde dieren.

Kijk eens op deze kaart aan welke World Wildlife Day evenementen je kunt meedoen. Het IFAW neemt deel aan bewustmakingsprogramma’s in Frankrijk, Zuid-Afrika en de VS.

Wat ik zelf geweldig vind, is dat ik voorafgaande aan World Wildlife Day de nieuwe organisatie Youth for Wildlife Conservation mag aanprijzen. Y4WC is een organisatie die door jongeren wordt gerund en die zich sterk maakt voor de inbreng van jongeren om de natuurbeweging de broodnodige nieuwe energie en impulsen te geven.

Deze bijzondere groep jonge natuurbeschermers kwam in september vorig jaar voor het eerst bijeen tijdens het Youth Forum for People and Wildlife in Zuid-Afrika, dat door Youth4Wildlife namens het IFAW was georganiseerd en plaatsvond in de aanloop naar de Conferentie van Partijen van CITES.

Vierendertig jongeren uit 25 verschillende landen kwamen bijeen om van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen en te debatteren, zowel met elkaar als met vooraanstaande natuurbeschermers van mijn eigen generatie.

Toen ik met deze jonge mensen kennismaakte, wist ik dat zij het in zich hadden om heel mooie dingen tot stand te brengen. Met veel plezier heb ik ze geholpen hun eigen non-profitorganisatie op te zetten om een vervolg te geven aan de samenwerking en het bouwen aan een netwerk, waarvoor het Youth Forum de aanzet had gegeven.

Toerusting van jongeren is een eerste stap. Ouderen, de mensen en instellingen die het nu voor het zeggen hebben, van bewindslieden tot bestuurders in het bedrijfsleven en van ouders tot leerkrachten, ze moeten allemaal naar hen luisteren. En van ze leren. En actief aan een oplossing bijdragen.

De mensen die nu aan de macht zijn, moeten LUISTEREN naar de oplossingen die door jongeren worden aangedragen, hun bedrijfsvoering en economische systemen AANPASSEN om de natuur en haar rijkdommen te beschermen, wet- en regelgeving en economische maatregelen IMPLEMENTEREN, en zich sterk maken voor een cultuuromslag die nodig is om de toekomst veilig te stellen.

Als we kijken naar de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien, van de internationale handel in wilde dieren tot ongebreidelde ontginning en vernietiging van natuurgebieden en de dieren die er leven, zullen deze jongeren onze oude patronen moeten doorbreken: om het leven op aarde in stand te houden, moet er over de grenzen van landen, culturen, standen, religies en oceanen worden samengewerkt.

Als president-directeur van het IFAW bouw ik van harte mee aan een betere wereld voor mensen en dieren. Ik besef dat die betere wereld alleen in beeld komt als mijn generatiegenoten die het nu voor het zeggen hebben, luisteren naar de stem van jongeren en ze steunen en aanmoedigen om deze nieuwe wereld te helpen bouwen.

Hoe jong of oud je ook bent, neem eens een kijkje bij Y4WC en steun deze mensen, sluit je bij hun netwerk aan, sluit je aan bij het IFAW en bij de bredere beweging die de wereld leefbaarder wil maken.

Op World Wildlife Day kunnen we allemaal iets doen dat bijdraagt aan de oplossing.

–AD