Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Red een kind

Flitsende decemberactie bij CameraNU.nl voor Red een Kind

CameraNU.nl houdt de hele maand december een actie voor kwetsbare kinderen in Kenia. Klanten kunnen bij hun bestelling €1,- doneren aan het dorpsprogramma van Red een Kind in Gwassi, Kenia. CameraNU.nl verdubbelt vervolgens iedere euro!

Klanten kunnen zowel in de winkel als in de webshop doneren. Met een tussenstand van €2698,- (inclusief de verdubbeling door CameraNU.nl) is de actie nu al een groot succes. Medewerker Henri van Rheenen van CameraNU.nl over de decemberactie: “Goed om te zien dat we dankzij onze klanten nu al kunnen spreken van een succes en de actiemaand is nog lang niet om!”.

Gwassi
In het zuidwesten van Kenia ligt het bergachtige Gwassi. De mensen in dit gebied zijn erg arm; er is gebrek aan voeding, onderwijs en medische zorg. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen. Zij groeien in moeilijke omstandigheden op.
Met het dorpsprogramma van Red een Kind kan een kind in Gwassi binnen zeven jaar uit de armoede groeien. Iedereen doet mee in dit dorpsprogramma: mannen, vrouwen, kinderen en jongeren. Red een Kind helpt hen om de wanhoop en armoede te ontgroeien. Stap voor stap leren zij om hun leefomstandigheden te verbeteren, totdat ze zelfstandig verder kunnen bouwen aan een kansrijke toekomst.


Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Red een kind

Droogte in Oost-Afrika wordt een steeds groter probleem

Aanhoudende droogte met als gevolg een beginnende hongersnood. De situatie in Oost-Afrika begint te dringen. Samen met Wood en Daad starten we daarom als Christelijk Noodhulpcluster een actie voor dit gebied.

Met het geld zullen mensen die hulp nodig hebben worden ondersteund en de gevolgen van de droogte zoveel mogelijk beperkt. De organisaties starten concreet met een project in Karamoja in Oeganda. Omdat daar dit jaar niet kon worden geoogst, lijden veel mensen honger. Nu zullen 990 gezinnen die dat nodig hebben een voedselpakket ontvangen.

Hoewel de situatie begint te dringen, gaat het met de sponsorkinderen uit de projecten van Red een Kind en Woord en Daad nog goed. De beide organisaties volgen de ontwikkelingen nauwlettend, omdat de situatie snel kan verslechteren. Ze onderzoeken de mogelijkheden voor het verder uitbreiden van noodhulp. Ook in Ethiopië zijn we nu aan het kijken hoe we daar zo goed mogelijk kunnen helpen.

De droogte en dreigende hongersnood in Oost-Afrika staan niet op zichzelf, maar zijn het gevolg van klimaatveranderingen. Klimaatdeskundigen waarschuwen voor ernstige gevolgen voor de bevolking in met name Afrika. Daar wordt de verstoring al steeds meer zichtbaar. Enerzijds in toenemende droogte in Oost-Afrika, anderzijds in een toename van hevige regenval in het zuiden van Afrika.

Giften voor het bestrijden van de honger in Oost-Afrika als gevolg van de droogte zijn hartelijk welkom op giro 132 (IBAN IBAN NL80INGB0000000132).

Over deze noodhulpactie is overleg geweest met de overige leden van het Christelijk Noodhulpcluster, Dorcas, Tear en ZOA.


Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Red een kind

Zware overstromingen in India

Overmatige regenval in de Indiase provincies Tamil Nadu en Thiruvallar heeft gezorgd voor zware overstromingen. Vele gezinnen zijn al hun spullen kwijtgeraakt doordat het water hun huizen binnendrong. Ook zijn er doden gevallen.

Joshi werkt voor Red een Kind in India. Hij vertelt: “Chennai, de hoofdstad van Tamil Nadu, is veranderd in een eiland. Het vliegveld, scholen, kantoren… alles is gesloten. Het water staat op sommige plaatsen vijf meter hoog.”
De overheid heeft een verplichte vakantie uitgeroepen. Alles is dicht tot in elk geval 6 december. De stroom is op veel plaatsen uitgevallen, dus werken of naar school gaan zit er niet in. Het leger voert reddingsoperaties uit en dropt voedselpakketten op onbereikbare plaatsen. Mensen vluchten naar de daken en proberen de aandacht van helikopters te trekken in de hoop gered te worden.
Joshi: “Red een Kind in India houdt de sponsorprogramma’s rondom Chennai goed in de gaten. We bieden hulp waar dat nodig is. Onze medewerkers en hun eigen families hebben het zelf echter ook zwaar. Bid alstublieft voor ons!”

Post sponsorkinderen uit India vertraagd
Wegens de hevige overstromingen is de verzending van de kerstpost van de sponsorkinderen uit India vertraagd. Ons team in India doet hard haar best om in december de post nog te versturen.


Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Red een kind

Update Groeipartnerproject Burundi

In Burundi is het de laatste maanden erg onrustig met name in de hoofdstad Bujumbura. Het Groeipartnerproject dat in 2015 in Cibitoke van start is gegaan, ondervindt daar tot nu toe geen last van.

In de provincie Cibitoke is Red een Kind samen met partnerorganisatie Help Channel in 2015 een nieuw project gestart. Dit project heeft de naam Groeipartners gekregen en er zijn inmiddels 19 ondernemers die zich voor minimaal drie jaar aan dit project hebben verbonden.
Tegelijkertijd is het het afgelopen jaar ook erg onrustig geweest in Burundi. Dit heeft te maken met de verkiezingen die in juli werden gehouden en waar de zittende president Pierre Nkurunziza opnieuw is verkozen. Nkurunziza is hiermee een derde ambtstermijn ingegaan, terwijl grondwettelijk was vastgelegd dat een president slechts twee termijnen mag regeren. De oppositie liet van zich horen, maar protesten werden gewelddadig gesmoord. Veel mensen vluchtten naar buurlanden. De angst voor het oplaaien van het etnisch conflict is aanwezig, hoewel bevolking en regering dit beide willen voorkomen. Toch blijft de dreiging voor een burgeroorlog nog reëel. Gelukkig heeft dat tot nu toe geen invloed op het project in Cibitoke (of op andere projecten van Red een Kind in Burundi). 

Er wordt wel eens gevraagd of Red een Kind wel projecten moet starten in zo’n onrustig gebied. Uiteraard zijn er risico’s verbonden aan het werk in een land als Burundi. Er bestaat kans dat een project voor kortere of langere tijd moet worden stopgezet. Gelukkig is dat nu niet het geval. Bovendien is het Groeipartner-programma van Red een Kind ook een belangrijke kans voor de inwoners van Cibitoke. De deelnemers van het project leren door samen te werken hun economische positie te verbeteren. Dat brengt meer stabiliteit en tempert onrust en onvrede.

Daarom gaan we door in Cibitoke zolang onze medewerkers geen gevaar lopen. Wilt u bidden voor het volk van Burundi? Zij hebben dit heel hard nodig!


Categorieën
Kinderen en kansen Nieuwsbericht Red een kind

Duurbetaalde vis

Pauline zou eigenlijk een bedrijfje willen hebben en vis of kleding verkopen. Maar deze jonge moeder met drie kleine kinderen staat met de rug tegen de muur. Om haar kinderen eten te geven, werkt ze als prostituee.

Pauline (33 jaar) woont in Gwassi, een gebied aan het Victoriameer in Kenia. De grote armoede waarin de bevolking daar leeft, zorgt ervoor dat vrouwen als Pauline geen andere uitweg zien dan hun lichaam te verkopen om zo hun kinderen eten te kunnen geven. In Gwassi is Red een Kind een dorpsprogramma gestart. Samen met de dorpsbewoners wordt er gewerkt aan een betere toekomst. Een toekomst waarin moeders als Pauline een leven kunnen opbouwen zonder noodgedwongen prostitutie.

Sex for fish

‘Sex for fish’: zo staat de prostitutie rondom het Victoriameer ook wel bekend. Vrouwen –vaak moeders- betalen vissers met seks voor een beetje geld of wat vissen. Er is een hele handel ontstaan. Vissers maken veelvuldig gebruik van prostituees. Met alle gevolgen van dien. Het hiv/aidscijfer in de gebieden rondom het meer is hoog en dan zijn er ook de psychische gevolgen voor vrouwen die betrokken zijn bij de sekshandel.

Op een rustig plekje zodat anderen het niet horen, vertelt Pauline haar verhaal. Ze is nerveus en duidelijk niet op haar gemak. “Ik heb drie kinderen”, vertelt ze, “de oudste is elf en de jongste drie. Mijn man is bij me weggaan. Ik moet nu alleen voor de kinderen zorgen. Dat is zwaar. We wonen in een kleine hut en ik heb te weinig geld om mijn kinderen eten te geven en naar school te laten gaan.”

Pauline raakte bij handel betrokken door een broer van haar ex-man. “Het is verschrikkelijk werk, maar ik kan niet anders,” zegt ze beschaamd. “Ik wil niet dat mijn kinderen sterven van de honger. Dit is voor mij de enige manier om geld te verdienen.” Ze begint te huilen. “Ik heb pas gehoord dat ik aids heb. Mijn behandeling kan ik niet betalen… Hoe gaat het straks met mijn kinderen?”

Kansrijke toekomst

Pauline verdient een toekomst. Net als haar kinderen. Red een Kind helpt daarom kinderen, jongeren en volwassenen in Gwassi om de armoede te ontgroeien. Zij leren zélf om hun situatie te verbeteren, zodat ze zich ook kunnen redden als Red een Kind weer weg is. Samen met de dorpsbewoners is er gekeken naar wat de problemen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Het doel is dat over ongeveer zeven jaar de bevolking van Gwassi op eigen benen kan staan en zélf verder kan werken aan een kansrijke toekomst.

Dorpsbewoners vormen zelfhulpgroepen. In deze groepen werken ongeveer vijftien mensen samen aan meer inkomen. Dat doen ze bijvoorbeeld door een spaar-/leensysteem op te zetten. Met het gebruik van moderne landbouwtechnieken, leren ze hun oogst vergroten. Kinderen krijgen de kans om naar school te gaan. Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van Gwassi. Jongeren die hun school niet hebben afgemaakt, kunnen een korte beroepsopleiding volgen tot bijvoorbeeld timmerman of kapster. Straks stimuleren ze met hun werk de lokale economie en verdienen geld voor zichzelf en hun families.

Moeders betalen vissers met seks voor een klein beetje geld of wat vis

Droom

Pauline is blij met het programma van Red een Kind. Ze hoopt in een zelfhulpgroep te leren hoe ze geld kan verdienen en haar eigen bedrijfje kan opstarten. “Ik ben een zakenvrouw,” zegt ze met iets van trots in haar ogen. “Ik zou graag kleding of vis willen verkopen.” Het is Pauline’s grote droom om zichzelf niet meer te hoeven vernederen om haar kinderen eten te kunnen geven. “Als ik een bedrijfje heb, kan ik op een gewone manier geld verdienen. Mijn kinderen krijgen dan genoeg te eten en kunnen naar school. Ik heb er alles over voor hun toekomst.”

Pauline heeft ons toestemming gegeven haar verhaal en foto te delen en hoopt daarmee meer bekendheid aan dit probleem te geven.