Categorieën
Greenpeace Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Greenpeace doet aangifte bij openbaar ministerie

Amsterdam/ Paldinski, Estland — De Greenpeace-blokkade van het gifschip de Probo Koala houdt nog altijd stand. Greenpeace actievoerders houden het schip aan de meerpaal, omdat ze verdere vervuiling van het milieu door het gifschip proberen tegen te houden. Zodra de Probo Koala aan een nieuwe reis begint, vreest Greenpeace dat belangrijk bewijsmateriaal verdwijnt in de zaak van de gifdump in Ivoorkust, waarbij zeven mensen het leven lieten en tienduizenden gezondheidsklachten kregen door de giftige dampen.


Briefing in het ruim van de Arctic Sunrise.

Greenpeace heeft vandaag een oproep gedaan aan de
staatssecretaris en de minister van VROM,  aan de minister van
Justitie, aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister
van Verkeer en Waterstaat om het schip tegen te houden en de
onderste steen boven te krijgen over het geleur met het dodelijke
gif. 

Bij het openbaar ministerie heeft Greenpeace aangifte gedaan van
meerdere strafbare feiten, vermoedelijk gepleegd door de eigenaar
of de reder van het schip Probo Koala, Trafigura B.V. in
Amstelveen, Amsterdam Port Service B.V. en ambtenaren van de Dienst
Milieu- en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam en van het
ministerie van VROM. Greenpeace heeft tevens het openbaar
ministerie verzocht om het schip in Estland aan de ketting te
leggen voor onderzoek.

Het ministerie van VROM, dat het schip uit Amsterdam liet
wegvaren en nu een kans heeft om de werkelijke gang van zaken te 
onderzoeken door het schip alsnog officieel aan de ketting te
leggen, zwijgt in alle talen. Door Estland te vragen het schip aan
de ketting te leggen kan Nederland feiten boven water krijgen,
schuldigen ontmaskeren en nieuwe gifschandalen voorkomen.