Voedselpakketten in Rotterdam: “We worden gelukkig niet vergeten” 2020-05-26 LEES MEER Laat vervuilers niet wegkomen met een slappe CO2-heffing 2020-05-22 LEES MEER COVID-19-ramp Jemen zichtbaar in onze kliniek in Aden 2020-05-22 LEES MEER Zuid-Soedan: onze teams verzorgen 56 gewonden na hevige gevechten 2020-05-20 LEES MEER Reactie: EU-Commissie zegt dat de vlees- en zuivelproductie het klimaat en de natuur schaadt, maar doet niets 2020-05-20 LEES MEER Corona-noodhulp voor inheemse bevolking Amazone 2020-05-20 LEES MEER Helpt de PVDA CETA alsnog aan een meerderheid in de Eerste Kamer? 2020-05-18 LEES MEER Noodhulp voor ontheemden in Zuid-Somalië 2020-05-18 LEES MEER Zuid-Soedan: grote zorg om snelle stijging aantal coronapatiënten 2020-05-15 LEES MEER Rode Kruis-vrijwilligers doen coronatesten aan huis 2020-05-14 LEES MEER
0 +
donaties verwerkt sinds 1996

OF DONEER DOOR IETS TE KOPEN VIA ONZE WEBSHOP GOEDEDOELENCADSEAUS.NL WAARBIJ 10% VAN JE ORDER GEDONEERD WORDT NAAR EEN GOED DOEL VAN JE KEUZE. 

Artis
fondsen.org

Kunstenaarsresidentie in ARTIS

“Wederom mogt de Akademie zich dankbaar verheugen in den steun van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra”. Ten behoeve van het onderwijs in de vergelijkende ontleedkunde, stond het bestuur van gemeld genootschap bijzonder goede

Lees verder »
Kinderen en kansen
fondsen.org

Terre des Hommes behaald her-certificering

Kindveilige organisatie Als kindgerichte instelling staat kinderbescherming centraal bij Terre des Hommes Nederland. Het verwijst naar onze interne maatregelen – beleid, procedures en praktijken – die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een organisatie

Lees verder »
Kinderen en kansen
fondsen.org

Een olifant, een giraffe en corona

Door middel van bewustwording en gemakkelijke tips, helpen wij zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Kinderen en gezinnen in de armste delen van de samenleving over de hele wereld kunnen zichzelf minder goed

Lees verder »
Dokters van de Wereld
fondsen.org

Bruizt steunt Dokters van de Wereld met mooie actie

25 mei 2020 Wat is hettochmooiomteziendatmensengraaghunkwetsbaremedemensbijstaaninzwaretijden. Alex vanOlst,directeurvan hetUtrechtsebedrijfBruiztis zoiemand.Toendecoronacrisisuitbrakginghetwerkinzijninterieurontwerp-bedrijfgelukkigdoordankzijdeopdrachtendie ze alhaddenstaan. Maarhijrealiseerdezichmaar altegoeddatdatvoorveelanderenniethetgevalis.HijbeslooteenactieoptezettenvoorDoktersvan deWereld. “Ik zagde rest van dewereldomonsheenstilstaanendatveelmensenin deproblemenkwamen. Dezwakkerenwordendan alsnelvergetenen wedachtendaarmoetenweietsvoordoen”,verteltAlex. “Dustoenzijnweeenactiebegonnen.Vooriedereopdrachtdieeenklantonsgeeft,donerenwe 400 euroaanDoktersvan deWereld.”Daarzijnwijnatuurlijkontzettendblijmee. Ineenpaarmaandentijdstaatde teller nu al 4000 euro.Eenprachtigbedragen deactieisnognieteensafgelopen.

Lees verder »
IDEA
fondsen.org

The COVID-19 Electoral Landscape in Africa

Disclaimer: Views expressed in this commentary are those of the author, who is a staff member of International IDEA. This commentary is independent of specific national or political interests. Views expressed do not necessarily represent

Lees verder »
Cultuur
fondsen.org

Meest gedetailleerde foto Nachtwacht ooit online

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: Het onderzoeksteam van Operatie Nachtwacht maakt gebruik van de allernieuwste technieken en verschuift voortdurend de grenzen van wat voor mogelijk werd gehouden. Voor onderzoekers is de foto een belangrijke bron van

Lees verder »