Projectadviseur

Enthousiaste projectadviseur met passie voor kwetsbare jongeren en ouderen. Volwaardig lid van een klein team zelfstandig- én samenwerkende professionals.

Een stevige, stabiele en verbindende persoonlijkheid die het bestuur ondersteunt en met collega’s bouwt aan de doorontwikkeling van de organisatie.

Sint Laurensfonds is een vermogensfonds; de financiële erfenis van de rooms-katholieke charitas van Rotterdam. Het levert al bijna vier eeuwen een belangrijke bijdrage aan het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen.

De geldmiddelen komen beschikbaar uit het vermogen dat opgebouwd is uit legaten. Een deel hiervan is belegd in effecten en onroerende zaken, in het bijzonder in landerijen. Het werkgebied van het fonds beslaat Rotterdam en directe omgeving. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een gift, garantie of lening. Ieder jaar worden projectaanvragen opnieuw zorgvuldig gewogen, geselecteerd en waar mogelijk wordt ook andere begeleiding geboden.

Het bestuur, bestaande uit 9 betrokken bestuursleden, ziet er op toe dat het vermogen – rekening houdend met eventuele inflatie – in stand blijft. Dit leidt er toe dat per jaar uitgekeerd kan worden aan ruim 200 projecten.

Op het bureau aan de Mathenesserlaan in Rotterdam zijn een projectadviseur, een bestuurssecretaris en een administratief medewerkster hiermee en hiervoor werkzaam. Sinds 2017 zet het fonds zich in op het bestrijden van armoede bij kinderen in Rotterdam en de huidige projectadviseur wordt nu vrijgemaakt om dit speerpunt de juiste aandacht te geven. Gezien de hoeveelheid werkzaamheden die er verder liggen is besloten een tweede projectadviseur aan te trekken.

De opdracht voor de tweede projectadviseur
Het is nog niet in beton gegoten hoe precies de onderlinge verdeling van de werkzaamheden er uit gaat zien. Er zal een inwerkperiode nodig zijn om zich de materie en werkwijze van het bureau eigen te maken. Gelijktijdig wordt er dit jaar een nieuw strategisch plan geschreven en heeft de inhoud hiervan onomstotelijk invloed op de wijze en invulling van werken. Het betreft een functie in ontwikkeling.

Het is belangrijk dat deze projectadviseur in ieder geval:

 • actief en zelfstandig kan opereren en gelijktijdig het proces van afstemmen en samenwerken met collega’s en bestuur weet te voeden en te hanteren
 • beleid weet te ontwikkelen, de diverse commissievergaderingen (Jeugdigen en Ouderen) voorbereidt en verslag legt
 • projectaanvragen en eind rapportages beoordeelt
 • contacten met (potentiele aanvragende) organisaties en andere fondsen legt en onderhoudt
 • werkprocessen en budgetten bewaakt
 • met enthousiasme “met de voeten in de klei staat” en ook boven de materie kan hangen
 • snel schakelt, vele ballen in de lucht weet te houden, een slimme duizendpoot is
 • affiniteit heeft met de waardenoriëntatie van het fonds.

Functie-eisen en persoonskenmerken
Om deze functie optimaal uit te kunnen oefenen, zijn de volgende persoonskenmerken en functie-eisen vastgesteld.

De projectadviseur heeft:

 • HB+ werk- en denkniveau
 • enkele jaren werkervaring, bij voorkeur met kennis van/ervaring in welzijn, financiering en sociaal ondernemerschap
 • affiniteit met (Rotterdamse) sociale vraagstukken in de jeugd- en ouderenzorg
 • verbindend en communicatief vermogen
 • ervaring in het werken met social media en het CRM systeem is een pré
 • contactuele vaardigheden
 • stevige persoonlijkheid met sensitiviteit
 • zelf reflecterend vermogen.
 • het vermogen eigenaarschap te pakken

en de projectadviseur is:

 • benaderbaar en inspirerend
 • doortastend en energiek

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gehonoreerd in schaal 9 CAWelzijn. Het betreft een contract voor 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Eigentijdse arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

Procedure-informatie
De werving en selectie van de projectadviseur is in handen van Geertrui van Gorkom, directeur/adviseur bij Van Gorkom Executive.

In de weken 35 vinden in overleg de kennismakingsgesprekken met Geertrui van Gorkom plaats. Op 1 september worden de cv’s aan de selectiecommissie gepresenteerd.

De 1e gesprekronde met de selectie commissie vindt plaats op 5 september a.s. Kort daarop worden in overleg het 2e gesprek, het assessment en het arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd c.q. afgenomen.

Solliciteren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geertrui van Gorkom, tel.nr. 06.36368677.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 27 augustus a.s. per e-mail op info@vangorkomexecutive.com o.v.v. sollicitatie Sint Laurensfonds of via de Van Gorkom website.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options