Operationeel manager Beleid, Pers en Internationaal

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Circa 13.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk vluchtelingen persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij hen in het proces van integratie in Nederland.

De afdeling Belangenbehartiging treedt op als landelijke collectieve belangenbehartiger voor asielzoekers en vluchtelingen. Door middel van lobby bij beleidsmakers en politiek, persvoorlichting, internationale samenwerking, communicatie en het werven en binden van donateurs draagt de afdeling bij aan vluchtelingenbescherming in Nederland en daarbuiten. Waar mogelijk trekken wij op in nationale en internationale coalities.

In verband met verschuiving van taken is de afdeling Belangenbehartiging op zoek naar een:

Operationeel manager Beleid, Pers en Internationaal (m/v)
(vacature 09, 36 uur per week, 100%)

Aanstelling is in eerste instantie voor een periode van één jaar.

De hoofdtaken voor deze specifieke vacature zijn

 • Leiding geven aan de medewerkers van de teams beleid, pers en het Internationale programma;
 • Budget verantwoordelijk voor teams Beleid, pers en het Internationale programma.
 • Bijdrage leveren aan de strategie en het beleid van VluchtelingenWerk bij behartiging van de collectieve belangen van vluchtelingen.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie van de beleidsbeïnvloeding en lobby en de persvoorlichting van het Landelijk Bureau.

Positie
De operationeel manager BPI geeft leiding aan drie teams van in totaal 15 medewerkers: beleid, pers en het Internationale programma van het Landelijk bureau. De afdeling Belangenbehartiging omvat ook de teams communicatie en fondsenwerving – deze worden door een andere operationeel manager aangestuurd. De operationeel manager BPI is lid van het MT van VluchtelingenWerk Nederland en rapporteert aan de adjunct-directeur.

Wat wij vragen (in afwijking van het functieprofiel)

 • ervaring met het aansturen en inspireren van collega’s en in staat om coachend, richtinggevend en initiërend op te treden.
 • het vermogen om bedrijfsprocessen te structureren, budgetten te bewaken en initiatief te nemen;
 • affiniteit met het bevorderen van mensenrechten;
 • aantoonbare affiniteit en ervaring met en inzicht in ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • gevoel met het opbouwen en onderhouden van netwerken en in staat om VluchtelingenWerk te vertegenwoordigen in externe contacten of in de media;
 • ervaring met het werken in internationaal verband;
 • een antenne voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen;
 • analytisch inzicht en het vermogen tot het leggen van dwarsverbanden;
 • ten minste 10 tot 15 jaar werkervaring;
 • uitmuntende schriftelijke vaardigheden en is in staat ontvanger gericht te communiceren.

Wat wij bieden
Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Wij bieden een salaris van maximaal € 5.247,00 bruto per maand (schaal 12), op basis van een 36-urige werkweek.

Heb je belangstelling?

 • Stuur dan je sollicitatie vóór 15 mei 2017 naar: vacatures-lb@Vluchtelingenwerk.nl t.a.v. Maureen Dijkman, onder vermelding van functie en vacaturenummer.
 • Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Pieter Walraven, telefoon 020 346 7371. Zie ook de uitgebreide functiebeschrijving.
 • De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options