Vrijwillige groepsgesprekleiders zorgcafé Nijmegen

Wereldwijd zijn meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sinds 2015 hebben meer dan 70.000 mensen in Nederland asiel aangevraagd. Een groep mensen met veelal traumatische ervaringen, ver van huis en onbekend met dit land en de taal. Een toekomst vol onzekerheden en achtergebleven familieleden in het land van herkomst.

Pilotproject Zorgcafé
Het Zorgcafé is een initiatief van Dokters van de Wereld en het Rode Kruis. Het Zorgcafé heeft als doel om vluchtelingen met psychosociale problemen een veilige plek te bieden waar zij terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem. Door in te gaan op hun vraag en het erkennen van een behoefte die onder vluchtelingen bestaat, wordt de zelfredzaamheid vergroot en een leemte opgevuld binnen het netwerk van sociale activiteiten en reguliere zorgverleners.

Op deze manier voelen vluchtelingen zich gehoord en krijgen zij handvatten aangeboden voor het omgaan met de stressvolle periode waarin zij zich bevinden. Anderzijds is het belangrijk dat vluchtelingen goed geïnformeerd zijn over de gezondheidszorgdiensten en regelgeving, zodat zij beter gebruik kunnen maken van het zorgsysteem en daardoor de zorg beter aansluit op de hulpvraag.

Het Zorgcafé is een paar keer in de week 1 dagdeel geopend op een vaste locatie in Nijmegen. Ook zal er in het Zorgcafé voorlichting gegeven worden m.b.t. de Nederlandse gezondheidszorg, en zijn er medische buddy’s en psychosociale ondersteuners aanwezig die kunnen helpen bij een specifieke zorgvraag. In het Zorgcafé zijn tevens tolken beschikbaar om te helpen met vertalen. Op basis van de gesprekken met vluchtelingen in het Zorgcafé, zullen thema’s voor de groepsgesprekken gekozen worden. Deze groepsgesprekken zullen eens per maand plaatsvinden.

Functie
De vrijwillige groepsgesprekleider is verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) begeleiding en voortgang van de maandelijkse gespreksgroepen ten behoeve van vluchtelingen in het Zorgcafé. Hij/zij stemt de thema’s van de sessies af met de (Project) Coördinator en bereidt de sessies voor. Hij/zij is verantwoordelijk voor het leiden van de groepssessies.

Profiel:

 • Een afgeronde studie Social Work, psychologie of universitair medisch of psychiatrie.
 • Aantoonbare ervaring in het leiden van groepsgesprekken (bijvoorbeeld bij een GZ-instelling).
 • Inzetbaar voor minimaal 8 uur per maand gedurende een periode van een half jaar.
 • Open, verkennende houding, communicatief vaardig.
 • Aantoonbare ervaring met stressmanagement binnen gesprekken, bijv. bij oplopende spanningen kunnen de-escaleren.
 • Inzicht in de psychosociale aspecten van ingrijpende gebeurtenissen. Zaken in perspectief kunnen zien.
 • Bovenstaand inzicht kunnen vertalen naar specifieke producten en lijnfunctionarissen, kennis van de sociale kaart en hierover kunnen adviseren en doorverwijzen.
 • Grenzen kunnen stellen in hulpverlening.

Wat bieden we?

 • De mogelijkheid deel uit te maken van ‘s werelds grootste humanitaire noodhulporganisatie en een bijdrage te leveren aan de inzet rondom vluchtelingen
 • Een uitgebreide instructie en training ter voorbereiding van de werkzaamheden
 • Begeleiding en professionele ondersteuning
 • Tijdens je werk voor het Rode Kruis ben je verzekerd
 • Een reiskostenvergoeding

Reacties:
Je motivatiebrief + cv gericht aan Marjolein Bosch ontvangen we graag per mail op mbosch@redcross.nl vóór 21 mei 2017.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjolein Bosch (Rode Kruis) via volgend telefoonnummer: 06-55483498 of Petra Wisse (Dokters van de Wereld) op volgend telefoonnummer: 06-10214634.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options