Secretaris Bestuur District Utrecht

Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Dat doen we ver weg en om de hoek, altijd vanuit ons hart en met de handen uit de mouwen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal en daadkrachtig op basis van vrijwilligheid.

Het district Utrecht van het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een nieuw bestuurslid in de functie van secretaris. Het district bestaat uit 22 afdelingen, van waaruit vrijwilligers zich inzetten voor de samenleving. Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor de (werk)plannen, begroting en jaarrekening van het totale district en heeft een verbindende en faciliterende rol naar de afdelingen.

Samen met afdelingsbestuurders maak je plannen, zet je acties uit en bewaak je de voortgang op het strategisch beleid van de organisatie om deze verdere vorm te geven. De functie is onbetaald.

Werkzaamheden:

 • Ondersteunt de voorzitter en heeft vooral een bewakende rol in bijvoorbeeld planning
 • Bewaakt de tijdige indiening van werkplannen, begrotingen en jaarrekeningen van het district en de afdelingen, die tot het district behoren
 • Co├Ârdineert de inkomende en uitgaande formele correspondentie
 • Heeft de eindverantwoordelijkheid bij het juist archiveren van formele stukken volgens de richtlijnen van Het Nederlandse Rode Kruis
 • Verzorgt de verslaglegging van de formele vergaderingen van het bestuur
 • Stelt samen met de overige bestuursleden het meerjarenplan van het district, werkplannen en jaarverslagen op

Gewenste vaardigheden en ervaring.

 • De grondbeginselen van het Rode Kruis te onderschrijven en uit te dragen
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als secretaris
 • Kan goed plannen en organiseren
 • Kan met alle lagen van het NRK goed communiceren
 • Is in staat om afdelingen te bewegen tot onder meer tijdig indienen van werkplannen (incl. begroting), jaarverslagen en jaarrekeningen
 • Is een teamplayer binnen het collegiaal bestuur

Wat bieden wij?

 • Een enthousiast team van districtsbestuurders
 • een uitdagende functie in een veranderende organisatie
 • Gemaakte onkosten worden vergoed

Informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met het bestuurslid vrijwilligerszaken van het district; Maaike Wijnen; mwijnen@rodekruis.nl.

Reageren
U kunt uw CV en motivatiebrief voor 30 april 2017 mailen naar Anita van Bennekom, supportmedewerker district Utrecht wervingenselectiedistrictutr@rodekruisutrecht.nl.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options