Projectleider Sterk door je Netwerk Zaanstreek-Waterland

Om ervoor te zorgen dat niemand er in tijden van nood alleen voor staat, is de hulpverlening van het Rode Kruis in Nederland gericht op het sterker en het meer zelfredzaam maken van mensen en gemeenschappen. Wij richten ons in het bijzonder op het bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare personen. Juist voor hen is het van groot belang dat zij een stevig sociaal netwerk om zich heen hebben. Dit is heel vaak niet het geval.

Daarom willen we in het District Zaanstreek Waterland starten met cursussen “Sterk door je netwerk”. In deze cursus van vijf bijeenkomsten ligt de nadruk op het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Wij zoeken voor de opstart en uitvoering hiervan een:

Projectleider Sterk door je Netwerk

De projectleider:

 • doet (beperkt) nader onderzoek in Zaanstreek Waterland naar de zelfredzaamheid van kwetsbare personen en naar de behoefte aan deze cursussen
 • neemt contact op met relevante organisaties en zoekt samenwerking in het bereiken van de doelgroep
 • houdt (in afstemming met de trainer) kennismakingsgesprekken met de deelnemers
 • regelt de logistieke zaken rond de organisatie van de cursussen
 • besteedt aandacht aan publiciteit en promotie van het project
 • onderhoudt het contact met de trainers die de cursussen uitvoeren
 • onderhoudt het contact met de accounthouder en portefeuillehouder zelfredzaamheid van het district

Profiel:

 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • heeft affiniteit met netwerkopbouw en met zelfredzaamheid in noodsituaties
 • is bekend met de sociale kaart van Zaanstreek Waterland (of is bereid zich hierin te verdiepen;
 • kan goed projecten opzetten en organiseren

Tijdsbesteding
De projectleider is gemiddeld zo’n 4 uur per week betrokken bij het Rode Kruis. Wij zijn op zoek naar een projectleider die zich minimaal een jaar wil inzetten

Wij bieden:

 • de mogelijkheid als vrijwillig projectleider kennis en ervaring op te doen bij het Rode Kruis: DE noodhulporganisatie wereldwijd
 • reis- en onkostenvergoeding
 • verzekering
 • een werkplek in het Rode Kruis kantoor in Purmerend indien gewenst

Meer informatie of reageren
Voor algemene informatie kun je kijken op de Rode Kruis website.

Voor informatie over de vacature kun je mailen naar vrijwilligersmanagement@rodekruiszawa.nl of contact opnemen met Marjolein Reijling, telnr. 06-38827565.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options