Lid hoofdbestuur Humanitas

De Vereniging Humanitas, één van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties van Nederland, staat jaarlijks meer dan 65.000 mensen bij die het even niet alleen redden. Onze bijna 25.000 vrijwilligers zetten zich in voor meer dan 770 activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, daarbij ondersteund door 400 betaalde krachten (bron: jaarverslag 2016). Regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen zijn waarden die hierbij voorop staan. Onze vereniging is lokaal sterk geworteld en werkt vanuit ruim 80 afdelingen en 5 districten.

Wat verwachten wij van de leden van het hoofdbestuur van Humanitas? Hij/zij:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Humanitas
 • heeft affiniteit/ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of fondswervende instellingen
 • is een ervaren bestuurder en een effectief vergaderaar
 • beschikt over vaardigheden benodigd voor het werken in collectief verband
 • deelt het vermo¬gen en de wens ‘op grote lijnen’ te besturen
 • beschikt over een creatief denkvermogen én realiteitszin
 • treedt de vereniging tegemoet met open oog en oor
 • tijdsinzet 1 dagdeel per week

Het hoofdbestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid. De bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Van hen wordt verwacht dat men bereid is bepaalde functies te vervullen dan wel zekere aandachtsgebieden voor zijn/haar rekening te nemen. Verder verwachten wij dat bestuursleden bereid zijn voor de vereniging relevante netwerken en relaties in te zetten. Bij voorkeur zijn zij afkomstig uit verschillende delen van het land.

Leden van het hoofdbestuur zijn lid van de vereniging Humanitas of worden uitgenodigd dit te worden bij hun aantreden. Zij delen de humanistische uitgangspunten en de Humanitas-waarden en dragen deze actief uit. Eén derde van de leden van het hoofdbestuur dient te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring in de vereniging Humanitas.

Rekening houdend met 3 leidende CBF-principes (functiescheiding; bestedingscontrole, m.a.w. effectiviteit en efficiency; zorgvuldige omgang met belanghebbenden) vindt Humanitas het wenselijk dat een aantal leden van het hoofdbestuur ervaring heeft opgedaan in het bedrijfsleven en/of grote maatschappelijke organisaties en functies heeft vervuld op het terrein van:

 • juridische zaken
 • accountancy
 • de programma’s van Humanitas (inhoudelijk)
 • de politiek

of een combinatie van deze. Ervaring met bestuurlijke & organisatorische vernieuwing in verenigingen of lobby & public affairs is een pre.

Humanitas wil een levendige, dynamische vereniging zijn, vrij van onnodige bureaucratie, met inspirerende werk- en bestuursvormen, nieuwe middelen voor overleg en informatie-uitwisseling (zoals Humanitas Intranet en social media) en ruimte voor nieuwe ideeën vanuit de Humanitas community.

Wij nodigen daarom nadrukkelijk een breed gamma aan bestuurders uit, zodat het hoofdbestuur in maatschappelijke herkomst en leeftijd de diversiteit van de samenleving én de vereniging (van de toekomst) weerspiegelt.

Reacties
Graag vóór 21 augustus a.s. naar: hoofdbestuur@humanitas.nl. Hebt u nog vragen of kent u mogelijke kandidaten? Dan kunt u contact opnemen met Ellen Uerz, ambtelijk secretaris van het hoofdbestuur, via (020) 523 11 00.

Gesprekken vinden – zo veel mogelijk – plaats op 19 september en 20 september. De definitieve kandidaten worden op 26 september aan het hoofdbestuur voorgesteld. Benoeming vindt plaats door de Humanitas ledenraad op 24 november.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options