Hoofd Verbindingsdienst Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kun-nen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat.

We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Bij evenementen en calamiteiten in het district Utrecht staan vrijwilligers van het Rode Kruis paraat, ook de Verbindingsdienst. Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:

Hoofd Verbindingsdienst Rode Kruis district Utrecht M/V

Wat is de Verbindingsdienst?
Om goed te kunnen samenwerken en de inzet bij evenementen en calamiteiten te coördineren zijn verbindingsdiensten cruciaal. Bij rampen en grote calamiteiten is het telefonienetwerk vaak zodanig overbelast dat het lokaal uitvalt. Het Rode Kruis beschikt daarom over eigen radiofrequenties waarover met portofoon en mobilofoon kan worden gecommuniceerd. De grootte van het netwerk kan variëren van twee portofoongebruikers tot meerdere hulpverleningsgroepen met eigen meld-kamers/VC Voertuigen.

Wat ga je doen?

 • Coördineert de materiële beschikbaarheid van verbindingsmiddelen binnen het district;
 • Organiseert samen met de coördinator noodhulp van het district het Actiecentrum van het district;
 • Organiseert de verbindingsondersteuning bij inzetten van Bevolkingszorg, Noodhulpteam en evenementen;
 • Monitort de kwaliteit van de verbindingsopleiding binnen het district in nauwe samenwer-king met de afdelingen;
 • Vertegenwoordigt het district en de afdelingen bij het overkoepelende verbindingsoverleg;
 • Organiseert een district dekkend verbindingsnetwerk;
 • Ontwikkelt in nauwe samenwerking met de afdelingen verbindingsdraaiboeken voor inzet bij calamiteiten en (grootschalige) evenementen;
 • Maakt en voert uit een jaarwerkplan waarin minimaal OTO-aspecten en onderhoud en vervanging van materiaal is geregeld.

Wat vragen wij?

 • Je bent hulpvaardig en hebt goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
 • je hebt feeling met ICT en communicatiemiddelen;
 • je kunt planmatig werken;
 • je kunt sturing geven aan medewerkers maar ook in een team optreden;
 • je bent gemiddeld 12 uur per maand beschikbaar.

Wat bieden wij?

 • Kans om voor een wereldwijde organisatie te werken;
 • Kans je (technische) communicatie kennis en -vaardigheden te gebruiken en up-to-date te houden;
 • Begeleiding en professionele ondersteuning;
 • Een waardevolle aantekening op je CV;
 • Reiskostenvergoeding en een aanvullende verzekering geregeld.

Meer informatie of reageren
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator Noodhulp, Harry Eggens; heggens@redcross.nl of telefonisch via 06 – 22 79 20 73.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan je sollicitatiebrief uiterlijk 31 mei 2017 met je curriculum vitae aan District Utrecht: wervingenselectiedistrictutr@rodekruisutrecht.nl.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options