Coördinator Communicatie

De coordinator werkt in opdracht van het districtsbestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de community Communicatie binnen het district Utrecht. Hij/zij doet dat in nauwe samenwerking met de coördinatoren/bestuursleden Communicatie van de afdelingen, met de portefeuillehouder Communicatie en Fondsenwerving van het districtsbestuur, met de vrijwilligersmanager van het district en met het team Communicatie vanuit de beroepsorganisatie.

De coördinator Communicatie is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor communicatie binnen afdelingen, het actief oppakken ervan door afdelingen en de verdere professionaliseren ervan binnen het District. Je hebt overtuigingskracht, bent organisatiesensitief en doelgericht. Bovenal wil je graag meebouwen aan een veranderende organisatie. De tijdsbesteding voor deze vrijwillige functie kun en wil je graag flexibel inzetten wanneer nodig, met een gemiddelde van 4 uur per week voor minimaal 1 jaar.

Wat ga je doen?

 • Zorgt in afstemming met het districtsbestuurslid, de Vrijwilligersmanager, de afdelingen en met het team Communicatie voor een bloeiende community Communicatie;
 • Heeft regelmatig contact met de coördinatoren Communicatie van de afdelingen en met de vrijwilligersmanager en de portefeuillehouder;
 • Vult in nauwe samenwerking met de vrijwilligersmanager witte plekken binnen het district in;
 • Zorgt voor kennisoverdracht op inhoud;
 • Bevordert de onderlinge samenwerking van de afdelingscoördinatoren Communicatie binnen het district;
 • Beheert de online district community Communicatie (en Fondsenwerving) op Yammer binnen het district;
 • Is goed op de hoogte van wat er speelt binnen het district, en signaleert opleidingsbehoefte;
 • Bevordert kennisuitwisseling, adviseert afdelingen en biedt desgewenst ondersteuning door bijvoorbeeld personen vanuit verschillende afdelingen aan elkaar te koppelen;
 • Waar nodig contacten leggen en onderhouden met gemeentelijke instanties, hulporganisaties en andere verwante organisaties binnen het district;
 • Is medeverantwoordelijk voor het samenstellen en uitbrengen van de nieuwsbrief voor het district.

Wat vragen wij?

 • Heeft kennis van de organisatie en strategie van het NRK en onderschrijft haar grondbeginselen;
 • Is communicatief zeer vaardig, zowel in woord als geschrift en heeft ervaring met tekstschrijven/redactionele werkzaamheden;
 • Heeft affiniteit met vrijwilligers;
 • Is een verbinder van mensen en afdelingen, weet anderen te inspireren en te enthousiasmeren;
 • Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van Communicatie of is in staat dit te realiseren;
 • Weet goed gebruik te maken van Social Media;
 • Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar voor minimaal 1 jaar.

Wat bieden wij?

 • Zinvol, leerzaam en interessant vrijwilligerswerk;
 • Een gezellig team van vrijwilligers om u heen;
 • Een reis- en onkostenvergoeding op declaratiebasis.

Reacties:
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligersmanager van het district Chantalle van de Kerkhof; cvandekerkhof@redcross.nl of telefonisch 06 – 53 37 8343

Spreekt deze functie je aan, stuur dan je brief uiterlijk 31 mei 2017 met je curriculum vitae aan District Utrecht: wervingenselectiedistrictutr@rodekruisutrecht.nl.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options