home > info goede doelen > mensen met een missie

Onze missie


Mensen met een Missie zet zich in voor internationale samenwerkingvanuit de katholieke missionaire traditie. Omwille van de menselijkewaardigheid werkt Mensen met een Missie aan een wereld van gerechtigheiden vrede en draagt zij bij aan het veranderen van machtsverhoudingen tengunste van uitgeslotenen in het Zuiden. Mensen met een Missie doet ditdoor de kracht te versterken van faith-based basisorganisaties in hetZuiden die zich vreedzaam inzetten voor sociale gerechtigheid. Ookdraagt zij bij aan beleidsbeïnvloeding en voorlichting in Nederland.

Samenwerken met grass roots organisaties


Grote ontwikkelingsorganisaties richten zich op semi-overheden engeïnstitutionaliseerde verbanden. Het particulier initiatief werktsamen met individuen. Mensen met een Missie bereikt het niveaudaartussen: kansrijke ontluikende gemeenschapsinitiatieven aan de basisdie als vliegwiel voor maatschappelijke verandering fungeren. Mensen meteen Missie heeft een fijnmazig en ijzersterk netwerk waarin mensenworden gestimuleerd om zichzelf te organiseren.

Levensbeschouwelijk betrokken


Mensen met een Missie onderscheidt zich door de steun aan een sterknetwerk van gemeenschappen en organisaties die zich vanuit een gelovigeinspiratie (‘faith-based’) inzetten voor sociale gerechtigheid. Dezeorganisaties beschouwen de samenleving als hun werkterrein en slaandaarbij een brug naar anderen. Mensen met een Missie en haar partnersweten van binnenuit welke positieve rol religie kan spelen inmaatschappelijke processen. Mensen met een Missie ziet haarchristelijk-katholieke inspiratie niet als zaligmakend, maar juist alsopening naar dialoog en een diepere verstandhouding met anderereligies.

Linking & learning


Mensen met een Missie is één van de weinige organisaties die zich inzetvoor Zuid-Zuid kennisoverdracht van basisorganisaties.Kennisuitwisseling en leren van elkaar staan centraal binnen departnernetwerken én tussen Mensen met een Missie en haar Zuidelijkepartners. Dit leidt tot een meer gelijkwaardige rol ten opzichte vanonze partnerorganisaties.
logo180x133
Mensen met een Missie
Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag

Postadres
postbus: 16442
2500 BK Den Haag

tel: 070 31 36 700
fax: 070 31 36 777
rek.nr: 23.07.05.1

info@mensenmeteenmissie.nlWinkel
Bezoek de winkel
Lidmaatschappen:
CBF
ANBI
Actualiteit

Donorlong langer dan ooit goed


Het Universitair Ziekenhuis Leuven is erin geslaagd om donorlongen langer dan ooit buiten het...
Projecten

Zit dat er ├ęcht in?


Het Longfonds wil gezonde longen gezond houden. Het percentage rokende kinderen in Nederland is...
In The Picture

De knop moet om


Vorige week was ik in Nederland om een workshop te geven over de fondsenwervingsmogelijkheden in de...