KWF Kankerbestrijding

Missie KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding heeft als missie: meer kans op genezing, minder kans op kanker en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en hun naasten. KWF Kankerbestrijding is het grootste, enige en eerste particuliere gezondheidsfonds dat zich sinds zijn oprichting in 1949 richt op het totale veld van kankerbestrijding.

Hoe kun je helpen?

Hoe kun je KWF Kankerbestrijding helpen? Alle activiteiten van KWF Kankerbestrijding worden gefinancierd dankzij giften van de bevolking. Wil KWF Kankerbestrijding haar activiteiten op het huidige niveau kunnen doorzetten dan moet het jaarlijks zo´n 70 miljoen euro aan giften ontvangen. KWF Kankerbestrijding heeft een folder uitgebracht met als titel ´10 Manieren om KWF Kankerbestrijding te steunen´. Deze kun je aanvragen bij KWF Kankerbestrijding. Hierin vind je de belangrijkste manieren om een gift te doen.

>> lees verder

Waar gaat je geld naar toe?

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat de genezingskans van kanker wordt vergroot. Daarom vormt de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar kanker de kern van het werk van KWF Kankerbestrijding. Maar liefst 85 procent van het totale budget van KWF Kankerbes trijding gaat naar kankeronderzoek. Daarmee financiert KWF Kankerbestrijding ruim de helft van al het projectgebonden kankeronderzoek in Nederland.

Opleidingen en onderwijs

Talentvolle Nederlandse onderzoekers naar kanker worden ondersteund door KWF Kankerbestrijding, ook bij opleidingen in het buitenland. Op die manier worden zij nog verder gespecialiseerd in het onderzoek naar kanker en worden ze gestimuleerd om daar, in Nederland, mee door te gaan. Het Nederlands kankeronderzoek blijft daarmee, ook internationaal, op een hoog niveau staan.

Voorlichting

Een gezonde leefstijl helpt het risico op kanker te verkleinen. Dat mannen minder zijn gaan roken heeft longkanker onder mannen doen afnemen. KWF Kankerbestrijding geeft dan ook op grote schaal voorlichting over stoppen met roken, gezonde voedingsgewoonten, verstandig zonnen, het belang van voldoende beweging, matig zijn met alcohol en het verstandig omgaan met kankerverwekkende stoffen op het werk. Overigens zijn er ook soorten kanker waarbij leefstijl geen rol van betekenis speelt.

Via het KWF Voorlichtingscentrum, http://www.kwf.nl en de KWF Hulp- en informatielijn is actuele informatie over kanker voor iedereen gratis beschikbaar. Voor patiënten en hun naasten geeft KWF Kankerbestrijding een uitgebreide reeks gratis brochures uit.


Change this in Theme Options
Change this in Theme Options