Het verhaal van Nala

Nala is 7 jaar en helemaal alleen. Haar vader liet haar in de steek en haar moeder overleed tijdens de geboorte van haar enige broertje. Nala had hem zo graag willen vasthouden, maar dat kan niet want ook hij overleed.

Hiermee kwam een einde aan een zorgeloos leven; ze kan niet meer knuffelen met mama of spelen met andere kindjes in een veilige omgeving. In plaats daarvan moet ze zwerven op straat, zoekend naar eten en een slaapplek in een omgeving waar het gevaar altijd op de loer ligt. Een droevige en uitzichtloze situatie voor een meisje van pas 7 jaar oud.

Lees hier wat SOS Kinderdorpen voor kinderen zoals Nala kan betekenen.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options