De rol van de suikerpalm in Masarang projecten

De suikerpalm, een gewas waarin de Stichting Masarang waarschijnlijk ‘s werelds grootste expert is, neemt een centrale rol in in haar herbebossingprogramma’s.

Deze bijzondere boom kan zowel op lokaal niveau als op wereldschaal een duurzame hulpbron zijn en daarmee een zeer goed alternatief voor de alles vernietigende oliepalm.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options